A Biblia Hete Józsefvárosban

 

Pünkösd hetében, május 13-17 között a Budapest VIII. kerület József krt. 63 alatti Apáczai Kiadó Budapesti Központjában ökumenikus jelleggel: a katolikus, református, evangélikus, baptista keresztény gyülekezetek valamint a Kisfuvaros utcai Izraelita Hitközség egyik rabbijának részvételével a Józsefvárosi Biblia Hét eseményei zajlottak.

Józsefváros "multikulturális" kerület. Benne nemcsak több felekezet él együtt, hanem több nemzetiség is: németek, szlovákok, horvátok, romák, kínaiak, koreaiak, és ki tudja hány nép fiai találtak itt lakást.

A Biblia-hetet a Budapest-Józsefvárosi római katolikus plébánia vezetője, Bajzáth Ferenc plébános és munkatársai kezdeményezték és rendezték meg. Ebben nagy segítségükre voltak  a protestáns gyülekezetek, mert a katolikusokon kívül reformátusok, evangélikusok, baptisták, izraeliták  is élnek szép számmal a kerületben – még mindig gondosan elszigetelve egymástól.

. A távolabbi előkészületet jelentette a 25 éve folyamatos működő, havonta találkozó, ökumenikus közösség (katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták), valamint a 20 év óta rendszeresen folyó iskolai hitoktatás (4 iskolában, 3 óvodában tanítanak), ezek résztvevői aktívan közreműködtek a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.

A kerület nemzetiségi, vallási és kulturális sokszínűsége miatt a Biblia Hetének eseményei nem valamelyik templomban vagy plébánián, hanem egy megfelelő kultúrájú "világi" helyen zajlottak: az ország legnagyobb tankönyv­kiadó­jának, az Apáczai Kiadónak (József körút 63 alatti) helyiségeiben.

A programok nagyon színesek és sokrétűek voltak. Délutánonként foglalkozások gyerekeknek: vetélkedő, rajzverseny, szép-olvasási gyakorlat, interaktív számítógépes játék és rajzfilm Jézus életéről. Ezt követték minden délután a felnőttek programjai: 4-kor biblia-magyarázat, ötkor előadás a Bibliáról, 6 órakor pedig tanúságtétel a Bibliáról.

Az első napon, kedden a katolikusok vezették a foglalkozásokat, szerdán a baptisták, csütörtökön az evangélikusok pénteken pedig a reformátusok szolgáltatták a programokat.

Előadók: Tarjányi Béla professzor, Váradi Endre, a Baptista Teológia tanársegédje, dr. Jutta Hausmann és dr. Varga Gyöngyi evangélikus professzorok, valamint Bacskai Bálint református lelkész.

Igen érdekes színfoltot jelentett a rendezvények sorában Darvas Istvánnak, a Kisfuvaros utcai zsinagóga rabbijának előadása (a 23. zsoltárról), aki Isten szavát nemcsak magyar nyelven szólaltatta meg, hanem héber és jiddis nyelven is. Pintér Szabolcs családgondozó a roma lakosság vallásgyakorlatáról és a többségi magyar hívekkel való kapcsolatuk lehetőségeiről, problémáiról beszélt.

Csütörtökön a józsefvárosi testvéregyházak ifjúsági csoportjai találkoztak egymással, pénteken a szlovák tannyelvű iskola diákjai színielőadással, játékkal, énekkel működtek közre, szombaton pedig a református közreműködők vezetésével kiértékelték és jutalmazták a gyermekek rajzversenyére benyújtott rajzokat, alkotásokat.

Az Apáczai Kiadó helyiségei folyamatosan a kultúra, művelődés, a tanulás és az oktatás szolgálatában állnak. A Pünkösd utáni napokban a Kiadó vezetői még szélesebbre tárták kapuikat: a Biblia Hetének rendezvényein Isten Szavának és tanításának is helyet adtak, fogadva sokféle nemzet, felekezet érdeklődő fiataljait, felnőttjeit. Őszinte elismerés illeti őket, és a Józsefvárosi Biblia Hetének minden lelkes rendezőjét.

Fotók: Nagy Benedek

Híradás: Párbeszéd  >>>