60 000 biblia a pekingi olimpián
augusztus 11. 16:02

A Bibliatársulatok Világszövetségének közlése szerint Pekingben mintegy 50 000 újszövetségi szentírás áll a sportolók és nézők rendelkezésére kínai és angol nyelven az olimpiai faluban. További 10 000 példányt osztanak szét szabadon a kínai fővárosban.

A bibliák fedőlapján az olimpia emblémája szerepel A Bibliatársulatok Világszövetsége a világméretű sporteseményben komoly lehetőséget lát, hogy ismertebbé tegye a Bibliát. Kínában nem létezik hivatalos bibliatársulat, a szentírások behozatala vagy nyilvános árusítása nem engedélyezett.

Az első szentmise 60 év után Pekingben

60 év után első alkalommal misézhet idegen nyelven külföldi katolikus pap Pekingben. Az olimpiai játékok alatt a hatóságok összesen három külföldi lelkipásztornak engedélyezték, hogy a Szent József-templomban szentmisét mutassanak be – írja a L'Osservatore Romano vasárnapi száma. „Rendkívüli fontosságú és megindító, hogy 800 méterre a Tienanmen tértől és 1 kilométerre Hu Jintao elnök rezidenciájától szentmisét lehet bemutatni" – idézi a lap az egyik külföldi papot. Egyes értesülések szerint szeptember közepéig Peking központi templomában olasz, spanyol, német, francia és koreai nyelven lehet szentmisét tartani.

Magyar Kurír

 

 

Szent Pál ereklyék Romániába
      2008. július 29.

A Szent Pál-év alkalmából a görögországi „Panagia Soumela” görög-ortodox kolostorban őrzött Szent Pál ereklyék néhány darabját a román-ortodox pátriarkátusnak ajándékozza a kolostor.

A hírt Daniel, román ortodox pátriárka jelentette be a születésnapja alkalmából mondott beszéde során. A szertartásra október 27-én kerül sor Szent Demeter, Bukarest védőszentje ünnepén Pantelimon görög-ortodox metropolita vezetésével.

A „Panagia Soumela” kolostor, amely a Vermio-hegy lábánál található Tesszalonikitől 90 km-re, híres görögországi zarándokhely. A tarzuszi szent ereklyéi mellett egy Mária ikont is őriz, amelyet a hagyomány Szent Lukács evangélistának tulajdonít.

Vatikáni Rádió/ Magyar Kurír

 

 

A Családegyesület XIV. Kongresszusa Máriabesnyőn

 

Véget ért a Magyar Katolikus Családegyesület XIV. Családkongresszusa
2007. november 9. 21:45

A máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban Bíró László családreferens püspök vezetésével zajló kongresszus előadásainak témái voltak: a Szent Erzsébet-év, a Biblia éve, az esélyegyenlőség, valamint a házasságra való felkészülés.

A november 8-án kora délután kezdődött kongresszuson Bíró László családreferens püspök, Beer Miklós püspök, valamint Gáspár István plébános, a Lelkigyakorlatos Ház igazgatója mondott köszöntőt. Beer Miklós Írországra utalva hangsúlyozta: a jól prosperáló országok fontossági sorrendjének élén a család, a nevelés és az egészség védelme áll. A püspök reményét fejezte ki, hogy a családkongresszus e hazánkban is oly szükséges értékek elmélyítését szolgálja.

Szabó Irén előadásában Szent Erzsébet életét kísérte végig. Tisztaságáról és házasságáról szólt, majd fontos erényként említette, hogy Erzsébet nem simult bele kora gondolkodásába, hanem az értéktelenséggel szembefordulva merte vállalni az értékes cselekvést.

Csernus László a Vándor Evangélium mozgalmat ismertette, amelynek tagcsaládjai között körbejár a Szentírás és az Ige oltára. A mozgalom sok család imaéletét megújítja: sokan visszatalálnak a közös imádsághoz, a Szentírás olvasásához és megbeszéléséhez. Az imádkozó családok az ima közösségteremtő és küldetést adó erejét is megtapasztalják.

Vágvölgyi Éva a Biblia évéről szólva kiemelte: a Szentírás kinyilatkoztatja, ugyanakkor el is rejti az Igét, akit csak a szívével ismerhet meg az ember. Ebben sokat segíthet a belső tapasztalatok, élmények őszinte megosztása.

Farkas Péter már a második nap témájával, az esélyegyenlőséggel kapcsolatban fejtette ki gondolatait. Rámutatott: Magyarországon nem csupán gazdasági és szociális, hanem politikai és erkölcsi válság is van. Válságban van a média által szűrt információt közlő közbeszéd, a hiányosságokkal küszködő pártok rendszere, a szellemileg-lelkileg megrendült társadalom reprodukciója, valamint a környezet. Az előadó hangsúlyozta: a kiutat a közéletben való részvétel, a civil szerveződések, a családcsoportok jelentik.

A pénteki nap előadói – Beran Ferenc, Czakó Gábor és Szalay Márta – teológiai, filozófiai és jogi szempontból tárgyalták az esélyegyenlőség kérdését. Rámutattak: az esélyegyenlőség lényegileg az emberi méltóságból, az ember istenképiségéből fakad. Az igazságosság alapja nem a jog, a társadalmi megegyezés, hanem – mint a szó töve is mutatja – az igazság, vagyis végső soron a teremtő Isten. Az egyház vonatkozásában az esélyegyenlőség alapvetően azt jelenti: mindenkinek megadni az esélyt arra, hogy az igazi emberi kiteljesedésre, vagyis az üdvösségre eljuthasson. Emellett az Egyház szociális tanítása nem feledkezik meg az anyagi esélyegyenlőségért való küzdelemről sem. Az előadók hangsúlyozták: az egyenlőség nem egyformaság; Isten különbözőségünkben fogad el minket. Férfi és nő esélyegyenlősége nem abból fakad, hogy egyik legyőzi a másikat vagy egyformává lesznek, hanem hogy sajátos adottságaikkal, együtt munkálkodva építik a családot és a társadalmat.

Dúl Géza gazdag lelkipásztori tapasztalatból szólt a hazai cigánypasztorációról, kiemelve: a cigánysággal való foglalkozás demográfiailag elkerülhetetlen. A közeledés e vándorló kultúrájú néphez csakis akkor lehetséges, ha igyekszünk meglátni benne a jót, a szépet, ha igyekszünk megismerni és megérteni. A cigánypasztoráció eredményére utalva az előadó egy roma fiatal szavait idézte: „Én bekapcsolódtam a közösségbe, és munkát keresek. Ha nem így lenne, akkor most én is ott lennék a kocsmában.”

Péntek délután Michels Antalnak az egyházközség és a helyi társadalom felé nyitott, másokért felelősséget vállaló családközösségről szóló előadását műhelymunka, kiscsoportos beszélgetés és az egyházmegyei referensek megbeszélése követte. A napot Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnökének előadása zárta.

Szombat délelőtt Kolta Péter, Bucsy Zsófi és Thorday Attila beszélgetett a jegyes hétvége tapasztalatairól, majd Bíró László püspök foglalta össze a kongresszuson elhangzottakat. A program november 10-én, szombaton 11.15 órakor hálaadó szentmisével zárult.

Ménesi Krisztina / Magyar Kurír

 

Bibliaapostolképző szeminárium a Vajdaságban

 

Bibliaapostol-képző szeminárium a Vajdaságban
2006. október 16. 13:49

A budapesti Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportja október 13. és 15. között ebben az évben már második bibliaapostolképző szemináriumát tartotta a Vajdaságban, ezúttal a Szabadka melletti ferences lelkigyakorlatos központban, a Domus Pacisban.

A továbbképzést a Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) keretein belül működő, ám mindenki számára nyitott Bibliai Levelezőiskola animátorai számára rendezték. A továbbképzés az Apáczai Közalapítvány segítségével jött létre.

A Levelezőiskola délvidéki fő koordinátorai Szabó Károly (Szabadka) és Boros-Gyevi Ottilia (Zenta), akik azt tekintik céljuknak, hogy a Szentírást mind szélesebb körökben ismertessék meg napjaink embereivel. A szemináriumot Vágvölgyi Éva vezette, Gelley Anna és Tarjányi Béla atya közreműködésével, a vajdaságiak közül pedig Urbán Tibor és Jolán, valamint Kónya Lívia csókai munkatársak vezettek egy-egy foglalkozást, majd Boros-Gyevi Ottiliával együtt animátorként is közreműködtek a kiscsoportos munkákban.

Jelenleg Délvidéken 15 községben működik a Bibliai Levelező Iskola, megközelítően 300 aktív résztvevővel. Az iskola elméleti anyaga letölthető a KÉK honlapjáról, megjelenik a Hitélet folyóirat hasábjain, vagy a csoportvezetők adják nyomtatott formában a résztvevők kezébe. Mindenki számára nyitottak a találkozások, és a munkát minden helységben képzett vezetők segítik. A fő hangsúly a Szentírás megismerésére és megértésére helyeződik.

Boros Gyevi Ottilia/Magyar Kurír

 Teológiai tanárok konferenciája Budapesten

 

Teológiai tanárok konferenciája Budapesten
január 29. 16:24

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara idén is megrendezte a magyarországi teológiai tanárok továbbképzési konferenciáját. Ezúttal a Biblia évéhez kapcsolódóan a Szentírás és annak alkalmazása volt a témája a kétnapos tudományos tanácskozásnak, amelyre január 28-án és 29-én került sor.

Az első napon, mely a Hittudományi Karon kezdődött, Franz-Joseph Ortkemper, a német Katolikus Bibliatársulat igazgatója beszélt a 75 éves német bibliamozgalomról. Ezután a konferencia a Jog- és Államtudományi Kar dísztermében, a II. János Pál teremben folytatódott, ahol Tajdina József tartott előadást a Szentírás és a lelkipásztorkodás kapcsolatáról, majd Vörös Győző egyiptológus az elmúlt 10 év alexandriai kutatásairól szóló vetített képes előadás keretében beszélt a Szentírással is összefüggő új régészeti leletekről.

Január 29-én először a Hittudományi Kar professzorai, Perendy László, Puskás Attila és Rózsa Huba elemezték a patrisztika, a dogmatika és az egzegézis oldaláról a Biblia jelentőségét és aktualitását. A tudományos konferenciát Nemeskürty István A Biblia hatása a magyar nyelvre és kultúrára című előadása zárta.

A teológiai tanárok konferenciáját felkereste Erdő Péter bíboros és az MKPK több tagja is.

Kránitz Mihály/Magyar Kurír

 

A Biblia Évének kiemelt programjai

 

A Biblia évének kiemelt programjai
január 16. 11:25

A Magyar Bibliatársulat által kezdeményezett, majd a három keresztény történelmi egyház által közösen meghirdetett Biblia évének kiemelt ökumenikus eseményei.

A Biblia évének megnyitása Budapesten

Időpont: január 20. vasárnap 18 óra

A Biblia évének megnyitására az Ökumenikus Imahét nyitó eseményén kerül sor a Pozsonyi úti református templomban. Szentbeszédet mond Bábel Balázs érsek, igét hirdet Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkészi elnöke. A Biblia évét D. Szebik Imre ny. evangélikus püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke nyitja meg. Az istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak püspökei, vezetõ lelkipásztorai vesznek részt.

Nemzetközi biblikus szimpózium Esztergomban

Időpont: 2008. június 23–26.

Az esztergomi Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központban hazai és külföldi biblikus tudósok és más szakterületek részvételével szerveznek konferenciát, amelynek témája: a Biblia jelenléte és hatása a mai szekularizált és mediatizált társadalomban.

Hangverseny a Művészetek Palotájában

Időpont: 2008. szeptember 30.

A budapesti Művészetek Palotájában bibliai tárgyú zeneművek hangzanak fel protestáns és római katolikus kórusok, illetve zenészek előadásában.

Bibliakiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban

Időpont: 2008. november 21. – 2009. március

A bibliakiállítás célja a magyar nyelvű Biblia történetének bemutatása, a különböző fordításokkal, kiadásokkal és a Biblia hatásával kapcsolatos ismeretterjesztés. A kiállítás lényegi eleme még a Biblia tartalmának könnyen érthető, látványos formában történő bemutatása a látogatók számára.

A Biblia évének lezárása

Időpont: 2009. január

A Biblia évének ünnepélyes lezárására az jövő évi Ökumenikus Imahét záró alkalmán kerül sor.

* * *

A Biblia évének honlapja, ahol a későbbiekben mindezekről bővebb tájékoztatást is olvashatnak: www.bibliaeve2008.hu.

Magyar Kurír

 

Az első teljes bibliafordítás Szenegálban

 

Szenegál megkapta az első teljes bibliafordítást
február 5. 15:28

Szenegálban megjelent az első teljesen helyi nyelvre lefordított Biblia. Miként arról február 4-én a Német Bibliatársulat Stuttgartban beszámolt, Szenegálban a második legelterjedtebb nyelvként számon tartott szerer nyelven jelent meg a Szentírás.

Az 1974-ben kezdődött fordítási program a Finn Evangélikus Misszió és a Szenegáli Bibliatársulat, valamint egyéb keresztény szervezetek közös munkájának eredményeképpen valósult meg.

A bibliatársulat szerint Szenegálban mintegy 35 nyelvet beszélnek. A szererek a volof és a pular nép mellett a harmadik legnagyobb népcsoport a nyugat-afrikai országban. Maga a szerer a niger-kongói nyelvekhez tartozik. Beszélői a Dakartól délre elterülő tengerparton élnek, s már korán kapcsolatba kerültek a kereszténységgel. Szenegálon kívül élnek még Gambiában és Mauritániában, ősi vallásuk régóta egyistenhívővé vált, éppen ezért nehézség nélkül vették fel a keresztény vallást vagy az iszlámot.

Magyar Kurír

 

A Biblia évének megnyitása Zalaegerszegen

 

A Biblia évének megnyitása a zalaegerszegi esperesi kerületben
január 4. 10:27

A zalaegerszegi Mária Magdolna Plébániatemplomban 2008. január 6-án 18 órakor koncelebrált szentmisével ünnepli a Biblia évének megnyitását a zalaegerszegi esperesi kerület papsága. A fõcelebráns Stróber László c. apát, kerületi esperes-plébános lesz.

Magyar Kurír

 

 

 

 

 

 

 

Előkészülés a Biblia Évére a Felvidéken

 

Előkészületek a Felvidéken a Biblia évének megnyitására
január 9. 9:53

Január 8-án a dióspatonyi egyházközségben gyűltek össze a dunaszerdahelyi és a somorjai esperesi kerület papjai, hogy megkezdjék a lelki előkészületet a Biblia évére, amelyet január 18-án nyit meg Orosch János pozsony-nagyszombati segédpüspök, általános helynök.

A Rózsafüzér Királynéja tiszteletére szentelt templomban bemutatott szentmise után Isten igéjének tanulmányozásával folytatódott az összejövetel, végül elhangzott a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a Biblia éve alkalmából kiadott körlevele. Az ezt követő előadás keretében a Biblia üzenetének közösségen belüli elmélyítését célzó rendezvényeket és programokat ismertettek.

Pázmaneum/Karaffa Attila/Magyar Kurír

 

Előadások a Bibliáról Vértesbogláron
január 12. 8:29

A vértesboglári egyházközség – csatlakozva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívásához – egy éven át tartó ismeretterjesztő előadás-sorozatot indít a Biblia éve alkalmából. Az előadások minden hónap második szombatján 15.30-kor kezdődnek a vértesboglári templomban.

Az első három alkalom:

Január 12.
A Biblia szövegének és kánonjának kialakulásáról (Mészáros János, teológus – Szent Adalbert Központ, Esztergom)

Február 9.
Elmélkedés a hit és a Biblia kapcsolatáról Ábrahám példáján (Heidl György, eszmetörténész – Pécsi Tudományegyetem, Esztétika Tanszék)

Március 8.
Mózes története: a pusztai vándortól az Isten trónjáig (Xeravits Géza, teológus – Pápai Református Teológiai Akadémia)

További információ: szerkeszto[kukac]katekhon.hu

Magyar Kurír

 

A Biblia Évének megnyitása a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyében

 

Megnyitották a Biblia évét a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegyében
január 14. 12:21

A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye templomaiban január 13-án, Jézus megkeresztelkedésének ünnepén megnyitották a Biblia évét.

Ezen a napon minden szentmisén felolvasták Bosák Nándor megyéspüspök a Biblia évére megfogalmazott üzenetét, majd megáldották a családok, gyermekek, iskolai osztályok Bibliáját. „Aki Istent szereti, szent szavát is szereti. Aki szereti a Bibliát, aki hűségesen olvassa, az Isten szeretetében halad előbbre. Legyen hát a Szentírás mindennapi táplálékunk, olvassuk rendszeresen, imádkozzunk – és éltető táplálékunkká válik.” (Részlet Bosák Nándor püspök körleveléből. A körlevél teljes terjedelmében olvasható itt.)

A debreceni Svetits intézmény diákjai az iskola Szent Kereszt kápolnájában gyűltek össze, ahol Tóth László püspöki titkár gyakorlati példákkal tette érthetőbbé a megyéspüspök körlevelét a Szentírásolvasásról. Kiemelte, hogy a Szentírást az Isten szavát, gondolkodva, imádkozva kell olvasni, olvasása közben figyelmesen kell keresni, mit is akar ezzel Isten nekünk üzenni.

Kovács Ágnes/Magyar Kurír

 

A Biblia Évének megnyitása Kassán

 

A Biblia évének ünnepélyes megnyitása Kassán
január 21. 10:49

Pásztor Zoltán püspöki helynök meghívására a régió történelmi egyházainak hívei és elöljárói ökumenikus istentiszteleten imádkoztak a keresztények egységéért január 20-án az orsolyita nővérek templomában.

Bevezető elmélkedésében Jáger Róbert, a kassai görög katolikus apostoli exarchátus irodaigazgatója a Biblia üzenetének nélkülözhetetlenségéről beszélt. Lucskai András nagyszalánci református esperes az elveszett drachma példázatán keresztül a keresés fontosságára és a megtaláltatás örömére, Gábor Bertalan szepsi esperes az együtt imádkozás szükségességére figyelmeztetett.

A szertartás keretében a helynök megáldotta a hívek bibliáit, biztatva őket, hogy ebben az esztendőben nagyobb odaadással és készséggel figyeljenek Isten üzenetére. A liturgia után baráti légkörű agapét tartottak a lelkipásztori központ nagytermében.

Gábor Bertalan/Magyar Kurír

 

  Bibliatörténeti kiállítás a baracskai börtönben

 

Bibliatörténeti kiállítás nyílt a baracskai börtönben
január 21. 14:19

A Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet a Biblia évének programsorozatához kapcsolódó bibliatörténeti kiállítás segítségével kívánja megismertetni a Szentírást a fogvatartottakkal és az intézet dolgozóival.

A január 21-ei megnyitón az intézet parancsnoka, Cséri Zoltán ezredes és Szénási Jonathan Sándor lelkipásztor köszöntötte a megjelenteket az intézmény kápolnájában. A fogvatartottak énekei és szavalatai után beszédet mondott Tímár Gabriella, a budapesti Biblia Múzeum igazgatója és Spányi Antal megyéspüspök. Záró áldást adott Szaradits József intézeti plébános.

 

A Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet az ország egyik legnagyobb intézete, amelynek baracskai és székesfehérvári objektumában református lelkipásztor és katolikus pap teljesít börtönlelkészi szolgálatot.

A bibliatörténeti kiállítás az állatbőrökre, papiruszra és pergamenre másolt szövegektől a régi és a mai nyomtatványokon keresztül a CD-re írt számítógépes Bibliáig a Szentírás számos megjelenési formájával ismerteti meg az érdeklődőket.

Magyar Kurír

Kép: www.szfvar.katolikus.hu

 

A Biblia Évének megnyitása a székesfehérvári egyházmegyében

 

A Biblia évének megnyitása a Székesfehérvári Egyházmegyében
január 21. 15:47

„Nemzetünk erkölcsi felemelkedésének kezdete legyen ez az év” – mondta Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök január 19-én, szombaton a Biblia éve egyházmegyei programjainak megnyitóján.

Nagy számban gyűltek össze a székesfehérvári bazilikában az egyházmegye papjai és hívei, hogy részt vegyenek a Biblia évének nyitó szentmiséjén, és meghallgassák a főpásztor körlevelét, melyben meghirdeti a Szentírás évének egyházmegyei programjait.

A szentmise elején a Könyvek Könyvét ünnepélyesen elhelyezték a templomban, hogy egész évben kiemelt helyen legyen, és ne feledkezzünk meg róla a hétköznapokban sem. Szentbeszédében a főpásztor arra biztatta a híveket, találjanak módot a mindennapokban, hogy elcsendesülve, imádságos lélekkel olvassák Bibliát. Használják a Katolikus Egyház által kiadott magyarázatokat, eligazításokat. „Hogy valóban azt olvassuk ki, és azt értsük meg, ami a kinyilatkoztatást adó Istennek a szándéka” – emelte ki beszédében a püspök.

A szentmise végén a főpásztor meghirdette a Székesfehérvári Egyházmegyében azokat a programokat, amelyek a katolikus és a protestáns egyházak által közösen meghirdetett évhez kapcsolódnak: többek között biblikus konferenciák, kiállítás, ifjúsági találkozó, vetélkedő, közös imaóra az egész egyházmegyében, közös zarándoklat és találkozó.

A Biblia évéhez kapcsolódó különböző programokra és feladatokra személyes meghívást kaptak az egyházmegye templomi közösségei, az egyházmegye papsága, a családok, a közösségek, a lelkipásztori kisegítők, a katolikus iskolák, a pedagógusok, a tanuló ifjúság, a fiatalok, betegség keresztjét hordozók, a szenvedést viselők, vagyis az egyházmegye minden tagja.

A főpásztor bibliakörök szervezését szorgalmazta az esperesi kerületekben és a lelkipásztori körzetekben. „Olvassuk a Szentírást, lehetőleg minden nap! Legyen lelki életünk napi táplálója a szentáldozás mellett, a kinyilatkoztatott tanítás! Ez szabja meg gondolatainkat és cselekedeteinket, ez adjon irányt életünknek és adjon lendületet tanúságtevő életünknek!” – buzdított a megyéspüspök beszéde végén.

Az ünnepi szentmise keretében Spányi Antal püspök az egyházmegye hívei jelenlétében köszöntötte Takács Nándor püspököt 81. születésnapján.

Székesfehérvári Egyházmegye/Magyar Kurír

 

A Biblia Évének megnyitása az egri főegyházmegyében

 

A Biblia évének megnyitása az Egri Főegyházmegyében
január 22. 12:25

Miskolc-Avason, az Isteni Ige templomában január 20-án vasárnap délelőtt, szentmise keretében nyitotta meg az Egri Főegyházmegyében Ternyák Csaba egri érsek a Biblia évét.

Különös jelentősége van annak, hogy éppen a Krisztus-hívők egységéért tartott imahét kezdetén nyitjuk meg a Biblia évét, amely a három keresztény egyház közös kezdeményezése – emlékeztetett Ternyák Csaba.

Beszédében felhívással fordult a Főegyházmegye plébánosaihoz. Arra kérte őket, hogy a templomokban alkalmas központi helyen tegyenek ki egy Bibliát azoknak a híveknek és látogatóknak, akik betérnek templomokba, hogy ott bármikor olvasni tudják a Szentírást. „Hisszük ugyanis, hogy a Biblia Isten szava. Aki azt olvassa, magával Istennel találkozik, benne Ő maga szól hozzánk" – mondta homíliájában az érsek.

Egri Főegyházmegye/Magyar Kurír

 

Ökumenikus bibliatalálkozó Pencen

 

Ökumenikus bibliatalálkozó Pencen
január 23. 16:18

A vác-deákvári római katolikus plébánia, a rádi és a penci római katolikus plébánia, a rádi evangélikus, a penci evangélikus és a penci baptista egyházközségek, valamint Penc község önkormányzata összefogásával a penci sportcsarnokban február 9-én, szombaton 9-től 16 óráig ökumenikus bibliatalálkozóra kerül sor.

A rendezvényen előadást tart Székely János, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke; D. Szebik Imre evangélikus püspök, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Bibliatanács elnöke; valamint Várnai Endre baptista teológiai tanár. Az előadások mellett fellép a szervező egyházközségek ökumenikus ének- és zenekara. Penc község Váctól 11 km-re található, a városból Rádon keresztül érhető el.

Magyar Kurír

Kép:  matrahegy.hu

 

 J. Rau: „A Biblia és a politikus” – könyvbemutató

 

A Biblia és a politikus – bemutatták Johannes Rau könyvét
február 22. 8:06

A Biblia éve alkalmából került sor február 21-én, csütörtökön Johannes Rau volt német államfő könyvének bemutatására a Magyarországi Református Egyház Zsinatának székházában. Az eseményen részt vett Christina Rau, a 2006-ban elhunyt politikus özvegye is.

Szintén jelen volt Matthias Schreiber, Johannes Rau egykori személyi titkára, Christian Drägert, a Rajnai Tartományi Egyház alelnöke, hazai és határon túli református egyházi vezetők, illetve D. Szebik Imre és Ittzés János evangélikus püspökök, valamint Paskai László bíboros és Német László, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Részt vett az eseményen Balog Zoltán, a Parlament Emberi jogi, kisebbségi, civil és vallásügyi bizottságának elnöke is.

Külön köszöntötték Tóth Károly nyugalmazott református püspököt, aki fordítója volt a Johannes Rau elmélkedéseiből, prédikációiból és beszédeiből összeállított 150 oldalas könyvnek.

Johannes Rau, aki 1999 és 2004 között volt a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, gyakran járt Magyarországon. Jó viszonyt alakított ki az egyházakkal, különösen a Magyarországi Református Egyházzal. A Budapesti Református Teológiai Akadémia 1985-ben díszdoktori címet adományozott neki. A könyv magyarországi megjelentetésével egy olyan nagyformátumú politikusnak kívántak emléket állítani, aki a magyar egyházak és az ország jó ismerője, barátja volt – fogalmazott köszöntőjében Bölcskei Gusztáv református püspök, a Zsinat lelkész-elnöke.

„Amikor kezünkbe vesszük ezt a könyvet, amely két világról – a Bibliáról és a politikusról, a világról és az egyházról –, de mégis inkább egyetlen mércéről szól, akkor egy olyan keresztény szociáldemokratának a gondolatait olvassuk, aki számára ez az egy mérce mindig reményt és derűt adott. (…) Európában, Magyarországon szükségünk van olyan példákra, olyan politikusokra, akik számára ez az egy mérce együtt láttatja az egyházat és a világot, együtt láttatja Isten magasztalását és az ember emberségének a megőrzését” – fogalmazott Bölcskei Gusztáv.

Christina Rau beszédében elmondta, mennyire nagy benyomást tett férjére a Magyarországi Református Egyház bátorsága, hogy még a vasfüggöny leomlása előtt, 1985-ben a Református Teológiai Akadémia díszdoktorává avatta őt, és nagyra tartotta a kitüntetést. Rau asszony felidézte Johannes Rau baráti kapcsolatát a magyarországi egyházakkal, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik a könyv megjelenését támogatták.

Ezután beszédet mondott Matthias Schreiber, Rau egykori személyi titkára, a könyv német kiadásának gondozója, és a magyar kiadás nagylelkű támogatója, majd Christian Drägert is, a Rajnai Tartományi Egyház alelnöke. Végül Tóth Károly püspök elmondta: a könyv fordításának nagy ösztönzést adott, hogy a 2008-as esztendő a Biblia éve lesz, ezért is kapott nagy hangsúlyt a Biblia a könyv címének megválasztásában (A Biblia és a politikus), amely így nem szószerinti fordítása az eredeti címnek (kb. Aki remél, az tud cselekedni). A magyar címmel a fordító és a kiadó azt a meggyőződését akarta kifejezni , hogy „egy magas állású politikus lehet őszintén, szívből hívő keresztyén ember.” A püspök úgy fogalmazott: azt szeretné, hogy aki belelapoz ebbe könyvbe, érezze, hogy itt egy Jézus Krisztusban vetett hitből élő ember tanúbizonyságáról van szó.

Végezetül Johannes Rau egy 2005-ös beszédéből származó idézet a könyvből: „Az egyházak nem politikai pártok, de mégis 'pártosan' foglalnak állást, még akkor is, ha nem 'pártoskodnak', mert saját értékrendjük pártján állnak. Az egyházak nem politizálnak – vagy legalábbis ellen kell állniuk ennek a kísértésnek –, de olyan irányjelzők lehetnek, amelyek tájékozódási pontot képeznek a politika számára. Az ilyen hitvallásuk nem csak a keresztények számára hasznos, mert ebben az értelemben közéleti 'beavatkozásuk' az egész társadalom javát szolgálja.”

Horánszky Anna/Magyar Kurír

 

A Biblia hete Nyírábrányban

 

Vissza a Bibliához – A Biblia hete Nyírábrányban
április 7. 14:21

A helyi polgármestere és az önkormányzat képviselőtestülete kezdeményezésére szervezték meg a Biblia hete című rendezvényt március 30-tól április 6-ig Nyírábrányban.

Az ökumenikus rendezvény fővédnökségét Bosák Nándor római katolikus, Keresztes Szilárd görög katolikus és Bölcskei Gusztáv református püspökök vállalták, akik jelenlétükkel is támogatták ez a törekvést.

A hét során több napon keresztül bibliamagyarázattal szenteltek figyelmet a Szentírásnak, ezenkívül ellátogattak Vizsolyba, felkeresték a helyi templomokat, valamint regionális vetélkedőre invitálták a Szentírásban jártasabb általános iskolás diákokat. Az érdeklődők megtekinthették Ötvös László kutató lelkész biblia-magángyűjteményének kiállítását és a település egyházi rendezvényeit bemutató fotókiállítást is.

A hét ökumenikus istentisztelettel zárult a helyi görög katolikus templomban, majd a művelődési házban Szilágyi Mária polgármester mondott köszönetet mindazoknak, akik jelenlétükkel, előadásukkal, munkájukkal támogatták a rendezvényt. A záró ünnepségen Tóth László püspöki titkár is megköszönte a település igyekezetét, amely meghallotta a Biblia évének felhívását.

Végül „Biblia a költészet tükrében” címmel hitvallások, gondolatok hangzottak el a Szentírásról az Ábrányi Emil Általános Iskola irodalmi színpadának előadásában. A záró rendezvényen közreműködött a Debreceni Szent László kórus, valamint a helyi idősek otthonának kórusa.

Kovács Ágnes/Magyar Kurír

 

Egyházmegyei irodalom- és rajzverseny

 

Egyházmegyei hittanos nap Zalaegerszegen
április 14. 10:34

A Szombathelyi Egyházmegye az évente szokásos hittanverseny mellett, a Biblia évében rajz- és irodalompályázatot is hirdetett a hittanos gyermekek számára. A rajzpályázatra mintegy 200 bibliai témájú kép és plakát érkezett az egyházmegye minden részéből.

A pályázatok eredményhirdetése április 12-én, szombaton volt a zalaegerszegi Mindszenty Gimnáziumban megrendezett hittanos nap keretében. A kiállításra kiválasztott 120 képből Budaházi Tibor készített tárlatot az iskola aulájában.

A délelőtti bibliai akadályversenyen kilenc alsós és nyolc felsős csapat – közel 150 gyermek – vett részt. A kisebbeknek a  vízözön történetével, a nagyobbak pedig bibliai idézetekkel, liturgikus ismeretekkel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk.

Ezután a csapatok bibliai plakátokat készítettek, majd 2 órakor Veres András megyéspüspök kihirdette a rajzpályázat eredményeit. A díjazott művek készítői teljes Bibliát, illetve újszövetségi Szentírást kaptak ajándékba, valamint minden résztvevő kapott missziós bibliát, amely a János evangéliumot tartalmazza.

Szombathelyi Egyházmegyei Sajtószolgálat/Magyar Kurír

 

 A Szentírás napja Székesfehérváron

Beszámoló > 

Éled is, amit olvasol? – ifjúsági találkozó Székesfehérváron
április 14. 13:53

A tavalyi Szent Imre Fesztivál hangulatát idéző egynapos ifjúsági találkozót rendeztek Székesfehérváron a Biblia évében.

A kezdeményezés Spányi Antal püspöktől indult, az előkészítési és lebonyolítási feladatokat az egyházmegye ifjúsággal foglalkozó lelkipásztorai, az ifjúsági iroda és önkéntesei végezték. A rendezvényen mintegy 5-600 fiatal vett részt az egész egyházmegyéből. 

A találkozó 10 órakor Marton Zsolt, a Központi Papnevelő Intézet prefektusa által tartott előadással kezdődött a Szent Imre-templomban. A fiatalok ezt követően számos programlehetőség közül választhattak, a kisebb gyerekeket kézműves foglalkozások várták. Az evangélium felolvasását Spányi Antal püspök indította a Városház téren, a ferences udvarban enyingi fiatalok vezettek különböző játékokat, a Művelődési Házban pedig a Biblia-labirintust járhatták végig a fiatalok. Közben törökbálinti fiatalok szentírási jeleneteket adtak elő a Szent Imre-templom előtt felállított színpadon. A püspökség egyik munkatársa, Smohay András vezetésével a püspöki könyvtárból való régi bibliákat tekinthettek meg az érdeklődők.

A Művelődési Házban közös bibliaolvasási foglalkozás volt Tornyai Gábor vezetésével, az Antióchia Közösség szervezésében pedig sokan vettek részt a Láthatatlan Színház nevű programon, amelynek lényege, hogy a résztvevőket interaktív módon, de szemüket bekötve, végigkísérik a Szentírás különböző jelenetein. A Püspöki Palota udvara a Szent Imre Fesztiválhoz hasonlóan egy napra ismét Remetekertté változott, ahol a fiataloknak lehetőségük nyílt elcsendesedésre, gyónásra, beszélgetésre. Feltűnően nagy sikere volt a harsányabb, vidám programoknak, mint például a móri Forró Cappuccino együttes műsorának, az afrikai dobok és a hangulat miatt.

A nap a Szent Imre-templomban püspöki szentmisével zárult, amelyen a Filótea együttes végzett zenei szolgálatot.

Horánszky Anna/Magyar Kurír

Képek

 

 

 

Gyürki László előadása Körmenden

 

Bibliai témájú előadás Körmenden
április 14. 11:43

„Hogyan segíti a Biblia olvasását a Szentföld ismerete?” címmel tart előadást április 15-én Gyürki László biblikus professzor.

A KÉSZ Körmendi Csoportja által szervezett előadás 18 órakor kezdõdik a Polgármesteri Hivatal nagytermében.

Magyar Kurír

Kép: www.hisprayerhouse.org

 

 A Szentírás hete Sopronban

 

A Szentírás hete a soproni Szent Orsolya iskolában
április 14. 11:09

Április 13-án ünnepi szentmisével kezdődött a Szentírás hete a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban.

„Isten minden szava igazság, védőpajzs ő azoknak, akik benne bíznak.” (Péld 30,5) – ez a mottója a soproni Szent Orsolya iskola hittanos munkaközössége által szervezett iskolai rendezvénynek.

A Szentírás hete alkalmából bibliakiállítás nyílt az iskola aulájában, és a gyerekek különféle programokon vehetnek részt. A kínálatban bibliamásoló műhely, hangos biblia, biblikus elmélkedések, kerekasztal-beszélgetések, rajzverseny, bibliadráma-verseny, versmondó-verseny és vetített képes előadás is szerepel. A rendezvény április 16-án, pénteken taizéi imaórával zárul a Szent Orsolya-templomban.

Magyar Kurír

 

Ökumenikus lelkészkörök találkozója Szegeden

 

Ökumenikus lelkészkörök IV. országos találkozója Szegeden
április 18. 16:32

A korábbiakhoz képest sok újdonságot hozott az Ökumenikus Lelkészkörök IV. Találkozója, melyet ezúttal Szegeden a Katolikus Házban rendeztek meg április 17-én. A Biblia évéhez kapcsolódóan a téma Isten igéjének életre váltása volt.

Az ökumenikus lelkészkörök (egy-egy településen szolgáló különböző felekezetű lelkipásztorok közösségei) évente egyszer közös lelkinapra, Krisztusban való testvéri találkozásra gyűlnek össze.

Az idei találkozó számos ponton felülmúlta a várakozásokat. Az országosként meghirdetett esemény idén először határokon átnyúlóvá nőtt. A Kárpát-medence számos pontjáról: Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről is érkeztek magyar, szerb és román ajkú vendégek. Az előadók közül ketten egy bajorországi kisvárosból, Ottmaringból jöttek.

Nem csak olyan lelkészkörök képviselői voltak jelen amely körök több éve stabilan működnek és fejlődnek, de olyan érdeklődő lelkipásztorok is, akik saját városukban szeretnének intenzívebb, testvéribb együttműködést kialakítani a testvéregyházakkal.

Zámbó András káposztásmegyeri református lelkész „A Biblia lelkészi életemben és gyülekezet-építésemben” című előadásában úgy vélekedett, a gyülekezetet elsősorban Isten építi, s a lelkipásztornak (is) fontos a „prioritáskontroll”: Isten legyen az első helyen, azután az emberek, majd a közösség és végül a tárgyias eszközök. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a tárgyi feltételek biztosítása (pl. templomrenoválás) ne vonjanak el aránytalanul sok figyelmet és energiát az Istenre és az emberekre való odafigyeléstől.

A két német vendég, Gerhard Bauer plébános és Günter Ratthey evangélikus diakónus előadása a hétköznapokban megélt, kézzel fogható ökumenéről tett tanúságot. Az Ottmaring városában található Ökumenikus Életközpontot („Lebenszentrum”) mutatták be kisfilmen és előadás keretében. Ottmaring egy kisváros Bajorországban, ahol a múlt század eleje óta létezik az evangélikusok testvéries közössége, a Testvérület. A '60-as években – részben Chiara Lubich közreműködésével – a helyi fokolár közösség és a Testvérület együtt hozta létre az Életközpontot. Életüket az Ige megélésének, az Istennel való találkozásnak szándéka határozza meg. Az idén negyvenéves Életközpontnak ma 120 állandó lakosa van: huszonöt család és nyolc kisközösség tagjai lakják, családok, illetve cölibátusban élő férfi és női közösségek. Megosztva egymással a mindennapjaikat próbálják megélni a szeretetet. Részt vesznek egymás istentiszteletein, szentmiséin is, de tiszteletben tartják egymás vallását. Mindezt anélkül, hogy egyházuk tanításából bármit fel kellene adniuk.

Az ottmaringi Ökumenikus Életközpont (Lebenszentrum) honlapjának címe: www.ottmaring.org.

A nap végén kiscsoportos beszélgetések során nyílt alkalom arra, hogy a jelenlevők megosszák egymással, mi érintette meg őket a rendkívül mély és tartalmas előadásokból, és azt, hogyan fogja ez segíteni őket saját közösségeik építésében.

A találkozó évről évre az egységen munkálkodó lelkipásztorok mind szélesebb körét éri el, s egyre gyümölcsözőbbek ezek az alkalmak. Idén közel százötvenen vettek részt a rendezvényen, köztük számos rétegpasztorációs (ifjúsági, kórház-, börtön- vagy cigánypasztoráció) területen tevékenykedő lelkipásztor. Most először szerzetesrendek (minoriták, verbiták, szaléziek, Sacré Coeur-nővérek) is képviseltették magukat. Jelen voltak az eseményen az egri és a szegedi szemináriumokból érkezett papnövendékek is.

B.K./Magyar Kurír

 

Konferencia Székesfehérváron

 

Beszámoló >>

 

A Szentírás a közösség könyve
Biblikus konferencia Székesfehérváron

április 22. 9:32

A Biblia éve kiemelt programjaként „Boldog, aki olvassa!” címmel biblikus konferenciát tartott szombaton a Székesfehérvári Egyházmegye. A több mint 400 résztvevőt számláló, az ökumené jegyében megrendezett tudományos ülésen ismert tudósok, vallástörténészek, egyházi személyiségek előadásai hangzottak el a Biblia történeti, vallási, művészeti vonatkozásairól.

A székesfehérvári Szent István Művelődési Házban megrendezett konferencia elején Spányi Antal megyéspüspök köszöntötte a megjelenteket, Takács Nándor nyugalmazott püspököt, az előadókat, a papságot és a híveket. 

Gaál Endre, az Esztergomi Hittudományi Főiskola főigazgatója alapvető ismereteket vázolt fel Biblia szent könyveiről. Schweitzer József ny. országos főrabbi személyesen nem tudott részt venni a konferencián, ezért előadását felolvasták. A résztvevők ebből megismerhették a zsidó liturgia és a héber Biblia kapcsolatát, a zsidó közösségben használatos ima és prédikáció mai formájának kialakulását. Székely János püspök beszédében hangsúlyozta: a Biblia az Egyház életében nem díszítőelem, hanem Isten szívünkbe írt üzenete.

A Biblia és a lelkipásztorkodás című előadásában Tajdina József pápai káplán, bajai plébános gyakorlati példákat adott a Biblia üzenetének közvetítésére, különösen a szentségekhez kapcsolódóan.

Fodor György, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora a Bibliát összehasonlítva a többi világvallás szent könyveivel hangsúlyozta: közös az a felfogásunk, hogy a rejtett Isten előlépett és kinyilatkoztatta önmagát. Alapvető különbség azonban, hogy a zsidó–keresztény vallás szerint Isten önközlése, kinyilatkoztatása a történelemben megy végbe: az Ószövetségben mindenekelőtt Izrael népének történelmében, az Újszövetségben pedig Jézus Krisztus életén, tanításán, halálán és feltámadásán keresztül.

Fabiny Tibor professzor A Biblia és a keresztyén hermeneutika című előadásában a Szentírás keresztény értelmezésének történetéről beszélt. Hangsúlyozta: a szövegeknek nem eredeti vagy végső változatát kell keresni, hanem az egykori hívő közösségek értelmezéseit.

Varga Lajos püspök Biblia Pauperum című előadásában eloszlatta azt a tévhitet, hogy a szegények bibliájának fogalma alá tartozó művészeti alkotást a templomok falain az üdvtörténet eseményeiből megfestett képekkel azonosítsuk, hiszen a Biblia Pauperum valójában könyvművészet. Az írás és a képek együtt segítették az isteni kinyilatkoztatás megértését, tehát olvasni is tudni kellett azt, amit a képek még gazdagabban kifejeztek.

A konferencián megjelent papok, hitoktatók, lelkipásztori kisegítők és érdeklődők nemcsak új ismeretekkel, hanem hitükben megerősödve térhettek haza.

Székesfehérvári Egyházmegye/Magyar Kurír

 

Képek >>

 

Indiai professzorasszony előadásai

 

Beszámoló I.>>

 

Az indiai szentírásmagyarázat lehetőségei és kihívásai
Rekha Chennattu előadása Budapesten

április 24. 8:17

Rekha Chennattu, az első indiai nővér, teológusnő, a punei (India) Pápai Filozófia- és Vallástudományi Intézet újszövetség-professzora tartott két tudományos előadást a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán.

Április 21-i témájának címe Tanítványi élet és szövetség János evangéliumában (15-16. fejezet), míg április 22-én Az indiai szentírásmagyarázat lehetőségeiről és kihívásairól beszélt.

A teológusnő a szentírásmagyarázatról tartott előadásában kitért a II. Vatikáni Zsinat előtti időkre, amelynek jellemzője az volt, hogy újra elbeszélték a bibliai történeteket. Az indiai bibliai egzegézisnek ez a szakasza – amely a XVI. századra nyúlik vissza – még nem jelentett szisztematikus, tudományos utat.

Ezután Rekha Chennattu a Zsinat után kidolgozott három új módszerről beszélt részletesen: a Szentírás inkulturációs (más vallási hagyományból átvett elemek alkalmazása) olvasásáról, a kontextualizált (a szövegösszefüggésben megnyilvánuló) magyarázatáról
végül pedig az integrált és holisztikus (a teljes kinyilatkoztatást figyelembe vevő) megközelítéséről.

Az első módszerben a fontos elem a keresztény narratíva és a hindu szent iratok közötti kapcsolatok feltárása, valamit a két kultúra szimbólumrendszerének összevetése. A másodikban az előadó kiemelte a bibliai történetek társadalmi-politikai perspektívából való szemléletét, különös tekintettel a Bibliának a szegény, diszkriminált és kirekesztett társadalmi rétegek szempontjából való értelmezését. Az indiai társadalmi olvasási értelmezések a társadalom átalakítását és Isten országának láthatóvá tételét hangsúlyozzák.

Az előadó szerint a Szentírás legsokoldalúbb és leggyümölcsözőbb értelmezése a harmadik módszerben rejlik. Három kérdés összefüggését vázolta fel: a történeti olvasási mód és a szöveg szerkesztésének kapcsolatát (vagyis, hogy mit akar a szerző az olvasóval közölni) valamint azt, hogy mit jelent a szöveg számunkra attól függetlenül, hogy a szerző mit „vitt bele”, mit „értett rajta”.

Rámutatott, hogy az egzegétának három „világot”, „történelmi kort” kell szem előtt tartania a helyes értelmezéshez: annak a világát, aki leírta az elbeszélést; majd a szövegben, a történetben megjelenő világot; s végül az olvasó korának világát.

Az értelmezés – egyrészt a vallási hagyományok figyelembe vételével – folytatása annak, amit a szerző akart mondani a korabeli közösségnek, másrészt a magyarázónak szem előtt kell tartania az előtte álló világot, pl. Indiát vagy Magyarországot.

Felmerül a kérdés, hogy a sok lehetséges és hiteles olvasási mód közül, melyik az érvényes olvasat? Hogyan kerülhető el a veszély, hogy saját kultúránkat és társadalmunkat szem előtt tartva, ne megszámlálhatatlan vagy téves értelmezések szülessenek?

Az előadó rávilágított arra, hogy természetes és elkerülhetetlen a bibliai szövegek „egyéni olvasata”, amely a személy kulturális, társadalmi környezetébe ágyazódik, és számos egyéb tényező határozza meg. A vallási szempontból értendő helyes, tudományos értelmezés fontos jellemzője azonban, hogy ennek abból kell következnie, amit a szerző szánt a szövegnek. Ehhez jól kell ismerni annak a közösségnek a világát, amelynek a szöveget írták. Hidat kell verni az ő olvasatuk és a mostani „indiai” vagy „magyar” értelmezés között. Végül az előadó hangsúlyozta, hogy az egyéni olvasási módokat az egyházi tanítóhivatalhoz kell igazítani, így kerülhető el az a veszély, hogy helytelen értelmezésre jussunk.

Rekha Chennattu a Mennybe felvett Szűzanya Rendjének tagja (Religious of The Assumption), amely világszerte mintegy 1500 szerzetesnővért számlál. A teológusnő budapesti előadásai után Rómában és Bonnban folytatja tudományos körútját.

Lisztovszki Tünde/ Magyar Kurír

 

Beszámoló II.>>

 

Egy tudós indiai nővér Magyarországon
április 26. 9:17

Rekha Chennattu indiai szerzetes nővér a Biblia éve keretében érkezett hazánkba, és április 17 és 24 között egy teljes hetet töltött a magyar katolikus egyház és a hazai teológiai biblikus oktatás megismerésével.

A hivatalosan meghirdetett előadásai mellett számos találkozón az indiai kereszténység és az indiai társadalom helyzetéről szólt. A magyarországi keresztény egyházak által közösen rendezett Biblia éve az ő esetében jó alkalom volt arra, hogy egy olyan távoli helyről jött szentírástudós is előadjon, aki egy sajátos kulturális összefüggésben fogja fel a Biblia üzenetét.

Rekha nővér a Mennyekbe Felvett Szűzanya apostoli kongregáció (Religieuses de l’Assomption) tagja. Az 1839-ben alakult közösség alapítóját Marie-Eugénie Milleret de Brou (1817-1898) francia szerzetes nővért 2007. június 3-án avatta szentté Rómában XVI. Benedek pápa. Az „assomption” nővérek feladata a legszegényebbekkel való foglalkozás, iskolázottságuk előmozdítása, jogaik védelme és az egyház missziójában való részvétel. Négy földrészen, harmincöt országban vannak jelen, mintegy ezerötszáz rendtaggal.

A Dél-Nyugat Indiában született Rekha nővér először járt Magyarországon. Itt tartózkodása alatt többször elmondta, hogy az indiai kereszténység Tamás apostolig vezethető vissza. Míg Pál apostol például Rómába ment, addig Tamás Indiában hirdette az evangéliumot. Kevés információnk van az egyháznak erről az időszakáról és most az indiai nővér személyében közelebb kerültek hozzánk a malabár és malankár rítust képviselő úgynevezett „tamáskeresztények”. Indiába csak Xavéri Szent Ferenc idejében, a XVI. században jutottak el a misszionáriusok és meg is lepődtek, hogy ott már keresztényeket találtak.

Ami jellemző az indiai keresztényekre, az a vallások között való élet. A hinduizmus ma is a többségi vallás Indiában és emellett jelentős súlya van még az iszlámnak. A keresztények mindössze a szubkontinens egy milliárdot számláló lakosságának csupán két százalékát alkotják, ami húszmillió keresztényt jelent. A tanúságtétel és a hit továbbadása így még nehezebb és különleges felkészültséget kíván.

Rekha nővér először mérnök szeretett volna lenni mielőtt a Mennyekbe Felvett Szűzanya szerzetes rendjéhez kapcsolódott. Itt a szegényekkel kezdett foglalkozni, majd szívpanaszai miatt elöljárói a teológia tanulása felé irányították. Tehetsége és szorgalma révén Rómában a Biblikus Intézetben diplomát, majd a Washingtoni Katolikus Egyetemen biblikus doktorátust szerzett. Így lett a Bombay melletti punei Pápai Filozófiai és Vallástudományi Intézet főállású első biblikus női professzora. Óráit százötven kispap hallgatja, a kilencszáz papnövendéket számláló szemináriumból. A tizenhárom nyelvet ismerő tudós nővér írásai már több nyelven megjelentek és egyre népszerűbb előadó Európában és az Egyesült Államokban.

Rekha Chennattu először járt Közép-Kelet-Európában és több tudományos előadást is tartott Budapesten illetve Esztergomban. Találkozott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának szentírástudományi és teológiai professzoraival és hallgatóival, Bíró László püspök rektorral és az Egyetemi templom ifjúságával, továbbá Székely János segédpüspökkel, volt római évfolyamtársával. Kiemelkedő esemény volt, amikor Tarjányi Béla az újszövetségi tanszék vezetője, mint kollégájának, megmutatta az indiai nővérnek a Szent Jeromos Bibliatársulat székházát és ismertette tevékenységét.

Emellett a nővér meglátogatta Pannonhalmát, ahol Várszgi Asztrik püspök főapát fogadta, kötetlen beszélgetést folytatott a farkasréti ifjúházas csoporttal, majd felkereste a kismarosi ciszterci nővéreket, a zugligeti plébániát, és a Károli Gáspár Református Egyetem biblikus professzorait és ott megtekintette a Biblia Múzeumot is. Előadását a piliscsabai Bölcsészettudományi Kar jelenlegi és korábbi tanárai is, valamint számos magyarországi indiai nővér, továbbá magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének tagja tisztelte meg jelenlétével.

Az első biblikus doktorátussal rendelkező indiai nővér magyarországi látogatása és a Biblia éve keretében megtartott szakszerű előadásai, valamint páratlan és élvezetes előadói stílusa emlékezetessé és maradandóvá tette a János evangéliumról és az indiai szentírásmagyarázatról szóló gondolatait. Előadásai és más cikkei hamarosan magyar nyelven is olvashatóak lesznek.

Kránitz Mihály/Magyar Kurír

Egyházmegyei hittanverseny döntője Szombathelyen

Egyházmegyei hittanverseny döntője Szombathelyen
április 29. 10:02

Április 25-én véget ért a Szombethelyi Egyházmegyében meghirdetett hittanos verseny. A minden évben megrendezésre kerülő egyházmegyei hittanverseny idén, a Biblia évében a Szentírásról szólt.

Ószövetségi történetek, Szent Máté evangéliuma, a nagyobbaknak általános bibliai ismeretek, a kisebbeknek bibliai szólások ismerete, magyarázata került a tanulandó témák közé. A középiskolások a Katolikus Egyház Katekizmusából a Kinyilatkoztatásról és a Szentírásról szóló részt tanulmányozták át a versenyre.

A döntőt Horváth Lajos irodaigazgató nyitotta meg. Beszédében kiemelte, a Szentírást mindig úgy olvassuk, hogy az Istennek hozzánk irt levele. A Szentírás könyvei mindennél értékesebbek, mert azok a minket szerető és teremtő Isten üzenete.

A hittanverseny korosztályonként egyéni és csapatversenyben zajlott. A „vizsgabizottságok” tagjai atyák és hitoktatók voltak.

A hittanverseny eredményhirdetésén Veres András megyéspüspök saját Újszövetségi Szentírását mutatta meg a gyermekeknek, amely sok éve mindenhová elkíséri, s a legnehezebb élethelyzetekben – pl. a szocializmus idején töltött katonaidő alatt – lelki támasza volt.

A hittanverseny döntőjének helyezettei:

5-6. osztály egyéni versenyzők
I. helyezett: Simon Bálint Zalaegerszeg, Jézus Szíve Plébánia
II. helyezett: Kozma Erzsébet Ják
III. helyezett: Pradalits Marcell Vép
Különdíj: Breitenbach Dávid Vép

5-6. osztály csapatverseny
I. helyezett: a körmendi plébánia csapata: Kárnics Borbála, Kómár Nelli, Bognár Fanni
II. helyezett: a Püspöki Általános Iskola csapata: Márton Gergely, Vincze Tamás, Dékán Bernát
III. helyezett: a lenti plébánia csapata: Kalmár Ágnes, János Beatrix, Kovács László János

7-8. osztály egyéni versenye
Megosztott I. helyezett: Bene Patrik, Felsőcsatár és Porkoláb Roland, Boba
II. helyezett: Gécsek Alexandra Felsőszölnök
Különdíj: Köbli Hanna Körmend

7-8. osztály csapatversenye
I. helyezett: a sárvári Szent Miklós Plébánia csapata: Nagy Júlia, Ördög Dániel, Sőre Annamária
II. helyezett: a tótszerdahelyi plébánia csapata: Tanai Marian, Havasi Janka, Badó Dávid
III. helyezett: a körmendi plébánia csapata: Szigeti Kata, Hóbor Krisztina, Kuráth Patrik

Középiskolások versenye
I. helyezett: az Egyházmegyei Kollégium csapata:  Csajbók Eszter, Németh Zoltán, Lukács Ági

Salamon Viktória/Magyar Kurír

 Hittanverseny Székesfehérváron  

Hittanversenyt tartottak Veszprémben
április 28. 13:29

Április 26-án, szombaton rendezték meg a Veszprémi Főegyházmegye 2008. évi hittanversenyének 2. fordulóját a Veszprémi Hittudományi Főiskolán.

A Bibliát középpontba állító versenyen 17 egyházi iskolába járó és 55 plébániai csapat mérte össze tudását. Az eredményhirdetésre a június 7-én, Tapolcán megrendezendő Hittanos Találkozón kerül sor.

A versenyről a Veszprémi Főegyházmegye honlapján képes beszámoló látható.

Veszprémi Főegyházmegye/Magyar Kurír

 

 Ökumenikus könyvvásár Móron  

Híradás >>>

Ökumenikus könyvvásár a Biblia évében
április 15. 12:35

Április 29-én ökumenikus kerekasztal-beszélgetéssel, 30-án könyvvásárral járul hozzá a Biblia éve programsorozatához Mór városa.

Móron tizedik alkalommal rendezik meg a Szent György-heti Vigasságokat, mely évek óta a város legrangosabb tavaszi rendezvénysorozata. Ennek keretében kerül sor tíz keresztény könyvkiadó részvételével az ökumenikus könyvvásárra a Lamberg-kastély udvarán (rossz idő esetén az Erzsébet téri Művelődési Házban) április 30-án 9 órától 16 óráig. A vásár alatt kedvezményesen juthatnak hozzá az érdeklődők a kiadványokhoz. Ehhez kapcsolódóan 29-én 18 órakor a móri történelmi egyházak vezetői a Bibliáról folytatnak nyitott beszélgetést, melynek helyszíne a könyvtár lesz.

A pontos cím: Mór, Lamberg-kastély udvara, Szent István tér 5.

A könyvvásáron jelen lévő kiadók:

Harmat Kiadói Alapítvány
Kálvin Kiadó
Kérügma
Luther Kiadó
Magyar Bibliatársulat Alapítvány
Stereo Kft.- Periferic Records
Szent Gellért Egyházi Könyvkiadó
Szent Gellért Kiadó és Nyomda
Szent István Társulat
Új Ember Kiadó

Magyar Kurír

Kép: geocaching.hu 

 "ÉLETre ÚTRAvalóval" Márianosztrára  

„ÉLETre-ÚTRAvalóval” Márianosztrára
május 1. 17:22

Jubileumához közeledik a Márianosztrai Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat: idén május 1-jén 29. alkalommal vágtak neki elszánt fiatalok a Pilisnek – „útravalójuk" a Szentírás.

A zarándokok reggel hagyományosan a Pilisborosjenő határában található kálváriánál gyülekeztek. Az ismerkedés, a regisztráció és a gyakorlati tudnivalók ismertetése után elimádkozták a Reggeli dicséretet, majd a több mint kétszáz fiatal felvette hátizsákját, hogy három napon át a Pilisen és a Börzsönyön átvágva szombaton délre megérkezzen Márianosztrára.

A Biblia évében a zarándoklat három napjának előadásai, a szentbeszédek, az imádságok és a csoportok együttlétei mind-mind a Biblia különböző aspektusait helyezik középpontba. A csütörtöki nap vezérfonala: a Biblia Isten szava. Erről tartott előadást Martos Levente Balázs teológiai tanár Csobánkán. Pénteken Fehérvári Lajos esztergomi káplán beszél majd arról a nagymarosi plébániakertben, hogy a Biblia miképpen az élet szava, hogyan lehet a mindennapokban Isten Igéjét megélni. A harmadik napon, szombaton pedig négy fiatal az Antióchia Közösségből tart bevezetőt „A Biblia az egyház szava” témájáról.

Két püspök is megtiszteli jelenlétével az országos ifjúsági programot: a zarándoklat első napján Pilisszentlászló mellett, a táborhelyen szentmisét mutat be Udvardy György esztergom–budapesti segédpüspök, Márianosztrán pedig Beer Miklós váci segédpüspök ünnepli az Eucharisztiát a fiatalokkal.

A zarándoklat honlapján minden egyéb információ, köztük a zarándoklat útvonala, valamint korábbi képgalériák találhatók: http://marianosztra.zarandoklat.hu.

Horánszky Anna/Magyar Kurír

Képek  >>>  

 

 Megyéspüspök áldja meg a családi bibliákat Balinkán  

Beszámoló  >>>

A Lélek mindig újat hoz – Negyedik Egyházmegyei Nap Balinkán
május 13. 13:07

A Székesfehérvári Egyházmegye immár negyedik alkalommal rendezte meg egyházmegyei napját a balinkai Tölgyes Táborban. A gazdag programokat kínáló egyre népszerűbb rendezvényre idén már mintegy 4000 ember látogatott el.

A nap 10 órakor kezdődött Spányi Antal megyéspüspök előadásával. A főpásztor, aki szombaton tért haza a Vatikánból, először is az ad limina látogatás során szerzett élményeit, benyomásait osztotta meg a hívekkel, majd korunk égető kérdéseiről és azokról a problémákról beszélt, amelyekkel a jövendő nemzedékeknek szembe kell nézniük, s ezzel kapcsolatban hangsúlyozta a közösség és minden egyes hívő személyes felelősségét.

11 órától számos program várta az érdeklődőket. A gyerekek játékokban, vetélkedőkben, sportversenyeken mérhették össze erejüket és ügyességüket. Volt kézművesfoglalkozás, arcfestés, néptánc és állatsimogatás is. A szabadtéri színpadon az egyházmegye katolikus iskoláinak tanulói adtak elő műsort. Egyre több helyen mutatkozik be a Láthatatlan Színház, ahol a résztvevőket interaktív módon, de szemüket bekötve kísérik végig a Szentírás különböző jelenetein – ez a foglalkozás ezúttal is sok fiatalt vonzott.

Az egyházmegyei napnak ezúttal külön meghívott vendégei is voltak: az egyik előadóteremben Levente Péter és Döbrentey Ildikó művészházaspár tett tanúságot számos érdeklődő előtt. A tábor túlsó részén álló faházaknál bemutatkozott a Filótea együttes, a székesfehérvári Antióchia közösség, valamint az Egyházmegyei Ifjúsági Iroda. Sok fiatalt és kisgyermeket megmozgatott a móri Forró Cappuccino együttes zenéje.

Délután 2 órakor szentségimádás kezdődött Spányi Antal püspök vezetésével, 3 órakor a püspök az egyházmegye papságával mutatta be a záró szentmisét. Szentbeszédében úgy fogalmazott: az apostolok a Szentlélek kiáradása után bár botladozva, de egyre határozottabban kezdtek magukra találni, életüket odaadni Istennek és hirdetni az evangéliumot. A Lélek által kezdtek tanúságot tenni. A Lélek készségessé tette őket arra, hogy ne ragaszkodjanak önmagukhoz, megszokásaikhoz, hanem merjenek valami egészen újat kezdeni, hiszen a Lélek mindig újat hoz, mindig új világokat akar velünk felfedeztetni. Az apostolokban és az általuk hívővé vált emberekben elkezdődött újat bontakoztatta ki Isten úgy, hogy kétezer évvel később mi is itt vagyunk – mondta Spányi Antal, utalva az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye, illetve a Győri Egyházmegye pünkösdhétfői ünnepére is.

Az egységre van szükség, amely a magukat a Léleknek odaadók egysége. Pünkösd a lángnyelvek, a szélzúgás ünnepe, az egy nyelven beszélők ünnepe, de a csendé is, amelyben meg kell hallanunk Isten Szentlelkét, és meg kell értenünk, mit vár tőlünk a Lélek.

Végül a püspök hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az egyházmegyében nemrég kialakított lelkipásztori körzetek mindegyikében legyen lehetőség a felnőttek hitének elmélyítésére, a Biblia üzenetének mélyebb és igazabb megismerésére, családok és fiatalok közösségi együttlétére. A szentmise végén a püspök megáldotta a jelenlévő családokat és a bibliákat, amelyeket a hívek magukkal hoztak. A Székesfehérvári Egyházmegye és Spányi Antal megyéspüspök jövőre is várja híveit közös ünneplésre az egyház születésnapján…

(Spányi Antal püspökkel készített beszélgetésünk Megkérdeztük… rovatunkban olvasható. A Székesfehérvári Egyházmegye honlapján szintén képes beszámoló olvasható az eseményről.)

Horánszky Anna/Magyar Kurír

 Nagymarosi találkozó  

Ugye lángolt a szívünk? – ifjúsági találkozó Nagymaroson
május 26. 8:06

A Biblia évében a nagy múltra visszatekintő ifjúsági találkozó mindkét alkalommal – májusban és októberben is – a Szentírást állítja középpontba. A május 24-én, szombaton megrendezett tavaszi találkozó mottója ezúttal Lukács evangélistától származott: Ugye lángolt a szívünk? (24,32)

A nap programja az első vonatok beérkezése után Gável Henrik atya által vezetett reggeli imával kezdődött. Ezután következett Jelenits István piarista szerzetestanár előadása, amelyben átfogó ívet rajzolt a Könyvek Könyvéről, s annak jelentéséről, jelentőségéről a zsidó és a keresztény nép történelmében, illetve arról, miért fontos, hogy az Ószövetséget és az Újszövetséget egységben szemléljük.

A Bibliában egy nép történetéről, ezer évről, sok-sok emberi tapasztalatról van szó. Ezt a népet Isten kiválasztotta, megszólította őket, és prófétái, küldöttei által tanította. Azért fogta össze őket, hogy közöttük, bennük ez az Őrá vonatkozó ismeret nemzedékről nemzedékre egyre gazdagabb legyen, összegyűljön, és azután ez legyen összetartozásuk kincse és alapja. Isten semmilyen más kultúrában nem volt ennyire a középpontban, a vele való kapcsolat sehol nem járta át ennyire a mindennapi életet; ez a nép pedig hivatásának érezte, hogy Isten nagyságát köszöntse, ünnepelje, életre váltsa: ez betöltötte egész életüket, irányt szabott cselekedeteiknek, és meghatározta a más népekkel való kapcsolatukat is. Ők annak az Istennek a népe, aki később majd Fiát küldi el a világba, hogy minden népet megszólítson, maga köré gyűjtsön és üdvözítsen – fejtette ki Jelenits atya.

Szükségünk van az Ószövetségre, hiszen akkor érthetjük meg Jézust, ha látjuk mögötte Isten „nevelőiskoláját”, amelynek hátteréből előlép, és amelyet ő is gyökerének tekint. Jézus teljesen emberi volt, egy közülünk, mégis egészen közel hozta Istent hozzánk. Azonban ő már nem kőtáblákra, hanem az emberek szívébe véste törvényeit. Hajlamosak vagyunk az Újszövetségből csak az evangéliumokat olvasni – mondta Jelenits atya –, pedig nagyon fontos, hogy Jézust ne csak az evangéliumok fényében lássuk, hanem az apostolok leveleiben is. Az Ószövetség előkészítette Jézus eljövetelét, és amikor megjelent, ez a felhalmozott tudás, amit Isten csak egyetlen népnek adott át, az egész világ elé tárult. Szent Pálnak köszönhetjük azt, hogy a kereszténység ma a világ nyelvén szól. Szánjunk hosszabb időt a Bibliával való foglalkozásra, olvassuk minél többet, hiszen ahogy egy élettörténet gazdagodik, úgy jelenthet számunkra is egyre többet az ebben felgyülemlett tapasztalat, ismeret, tudás, és az élő Isten élő üzenete így lehet a miénk – bátorította a fiatalokat Jelenits tanár úr.

Az előadás után, 11 órától a fiatalok szokás szerint különböző fakultációkon vettek részt. A Művelődési Házban a főelőadást tartó Jelenits István atyával beszélgethettek az érdeklődők, a plébániatemplomban pedig ezúttal is Kerényi Lajos atya várta a keresőket. A Duna partján a fiatalok csoportokban beszélgethettek tovább a témáról.

A plébánia altemplomában egész nap csendes szentségimádásra volt lehetőség. A szerzetesi élet iránt érdeklődő fiatalok szerzeteseknek – férfiaknak, illetve egy másik helyszínen női rendek tagjainak – tehették fel kérdéseiket, és közelebbről megismerhették a rendek életét. A Kálvárián Brückner Ákos Előd, Várnai Péter és Somogyi Sándor atyák, illetve Fülep Dániel szeminarista válaszolt a fiatalok kérdéseire. A református templomban ezúttal a KözösPont Misszióban együtt dolgozó Nobilis Márió és Körmendy Petra; egy katolikus és egy evangélikus lelkipásztor beszélt a fiataloknak a bibliaértelmezés felekezetközi vonatkozásairól. A plébániakertben Török Csaba atya tartott előadást és válaszolt a fiatalok kérdéseire a Biblia titkaival kapcsolatban.

Délután 2 órakor szentségimádással folytatódott a program, majd 4 órakor kezdődött a szentmise, amelyet Székely János püspök mutatott be paptestvéreivel együtt. Szentbeszédében úgy fogalmazott: „Amikor Isten szólt, elsősorban nem információkat akart közölni. A Biblia nem hittankönyvhöz hasonlít. Isten nem „okos dolgokat” akart nekünk elmondani. Mindenekelőtt önmagát akarta belerejteni a szavaiba.” A Szentírás végtelenül egyszerű mondatokkal van tele. Isten azért szólalt meg, hogy önmagát adhassa nekünk. Az ő jelenlétének a tüze rejtőzik a Biblia szavaiban, a sorok között. Az az ember kezdi érteni a Bibliát, aki megérzi ezt a tüzet a betűk mögött, a sorok között. Isten szava elsősorban nem betű, hanem lélek és élet. Isten élő jelenlétét hordozza – mondta.

A püspök is arra buzdította a fiatalokat, hogy vegyék kezükbe ezt a könyvet, még akkor is, hogy ha nem minden teljesen érthető számukra. „Az élő Isten rejtőzik benne, az ő ereje, ami az ember életét teljesebbé teheti, szép lendületet adhat egy emberi életnek. Isten már a szavaiban is önmagát akarta nekünk adni, és ez teljesedik be később az Eucharisztiában. Saját testét, önmagát kínálja nekünk Jézus. Az élet kenyerét, amely életet ad a világnak, azért, hogy testvérekké tegyen minket és eggyé tegye ezt a világot, felépítse az ő titokzatos testét. Ahol egymásnak valóban testvérei vagyunk, egy lélek jár át minket: Krisztus szeretetének a lelke, s ezáltal eggyé lehetünk, testvérekké válunk – foglalta össze gondolatait.

(Székely János püspök szentbeszéde teljes terjedelmében Dokumentumok rovatunkban olvasható.)

A szentmise végén három köszöntésre is sor került. A fiatalok először is megköszönték Székely János püspök jelenlétét, majd a 75 éves Brückner Ákos Előd, a Nagymaros Találkozó egyik "atyja" és a 60 éves Ferenczy Rudolf (Dax) – aki az első találkozóktól kezdve Nagymaros hűséges "zenésze" – tiszteletére elénekelték az ároni áldást. Ezután következett a Mária-litánia, majd a hagyományokhoz híven még sokan ott maradtak a plébániakertben együtt énekelni.

A nap során a fiatalok több alkalommal is hallhatták a nyári ifjúsági programokra vonatkozó hirdetéseket. Elhangzott az is, hogy idén kivételesen nem lesz külön egerszalóki lelkigyakorlat, hiszen XVI. Benedek pápa éppen erre az időpontra hirdette meg a sydney-i Ifjúsági Világtalálkozót, amelyre azonban kevés magyar fiatal tud elutazni. Ezért döntöttek úgy a magyar püspökök, hogy a világtalálkozóval párhuzamosan Egerben lesz egy országos ifjúsági találkozó, a Magyar Sydney – Magyar Katolikus Ifjúsági Napok. A fiataloknak itt lesz lehetőségük arra, hogy élő kapcsolások segítségével részesei lehessenek a világtalálkozó eseményeinek. Hasonló léptékű ifjúsági találkozóra 2000-ben került sor Zánkán. A szervezők erre várnak minden magyar katolikus fiatalt július 17-től 20-ig. A rendezvény honlapja, ahol még lehet jelentkezni: www.eger2008.hu.

Az őszi Nagymarosi Ifjúsági Találkozó időpontja: október 4.

Horánszky Anna/Magyar Kurír

Képek  >>>

Katolikus óvodák szakmai konferenciája a Biblia Évében  

Katolikus óvodák V. szakmai konferenciája
május 23. 17:30

Nagy érdeklődés mellett tartották meg az MKPK irodaházában a katolikus óvodák V. szakmai konferenciáját 2008. május 23-án.

Grolyóné Szabó Éva a KPSZTI munkatársa köszöntötte a résztvevőket, majd a budapesti Liliomkert Katolikus Óvoda óvodásai adtak elő köszöntő műsort. Ezt követően Bajzák Erzsébet M. Eszter nővér, a KPSZTI intézményvezetője köszönte meg azt a szeretetteljes elkötelezettséget, melyet a jelenlévők tanúsítanak a gyermekek iránt. Mint mondta, számára az óvoda mindig is a kitárt karokat jelenti, mellyel a nevelők a gyerekeket fogadják. A jól végzett munkához azonban az óvoda pedagógus számára is szükséges az Istenbe való kapaszkodás, a szakmai felkészültség és az élethosszig való tanulás igénye. Köszöntője után kitüntetéseket adott át a kiemelkedő teljesítményt nyújtó óvodapedagógusoknak, s azoknak az óvodáknak, amelyek eredményes munkát végeztek a Szent Erzsébet fillérjei gyűjtőakciójában. Zárásképpen pedig Grolyóné Szabó Éva virággal köszönte meg Eszter nővérnek a pedagógusokért végzett munkáját.

A nyitó előadást Veres András püspök, a Szombathelyi Egyházmegye főpásztora tartotta az imádság és a Biblia kapcsolatáról. Elöljáróban hangsúlyozta, hogy a Biblia évében a híveknek fontos lenne nemcsak forgatniuk a Szentírást, de értőn olvasni is, s ez egybevág a II. Vatikáni Zsinat egykori útmutatásával. A csend és az imádság kapcsolata bibliai alapokon nyugszik – jelentette ki Veres András. Az imádságban a teremtmény szólítja meg a Teremtőt, de ez párbeszédet jelent, hiszen Isten előbb szólott hozzánk. Az imádság az egész ember önközlése Isten felé, s nem csupán a templom a helye, de életünk minden egyes pillanata és helyszíne. Legtökéletesebben az Eucharisztia szemlélésében valósulhat meg a szentmiseáldozatkor. A püspök rövid énekekkel megszakított előadásában arra is felhívta a figyelmet, hogy a „csend az ima alapfeltétele és egyben az ima egyik formája is.” Kalkuttai Szent Terézt idézve: „a csend gyümölcse az ima…” A nyelv által csak tökéletlenül tudjuk Istent megérezni. Isten misztériuma legteljesebben a csendben nyilvánul meg a rá figyelmes ember előtt. Az imádkozó ember kizárja magából a nyelv okozta bűnöket is – melyekre Szent Pál is utalt. Veres András előadása végén rámutatott annak fontosságára, hogy a katolikus óvodákban nem teljes a szakmai nevelőmunka, ha nincs jelen a mindennapos együtt imádkozás a gyerekekkel, hiszen bennük is megvan már „az egzisztenciális vágyakozás Isten után”. Nyugodtan beszélhetünk már nekik is a Tízparancsolatról, s taníthatjuk őket imádságra, mivel az ilyen korban elsajátított imák életük végéig elkísérik és támogatják őket.

Szünet után a bajai Szent László Általános Művelődési Központ óvodájának pedagógusaiból álló kórus énekelt. Ezt követte Szokolay Sándor zeneszerző előadása az énekről és annak művészetéről. Mint mondta: az ének maga is imádság, méghozzá hatványozott szinten. Kiemelte, hogy a szakrális zenei nevelés első intézményi színtere az óvoda kell, hogy legyen. Előadásának második részében az ünnepek jelentőségéről beszélt, kiemelve az ima és meditáció alkalmait. A harmadik részben a templomi népénekek prédikációt megerősítő üzenetéről szólt. Szokolay Sándor előadását rövid hangfelvételekkel illusztrálta.

A délutáni szekcióüléseken Kondás Sándor görög katolikus lelkész és felesége tartottak szakmai konzultációt a Biblia óvodabeli használatáról; Farkas Éva M. Ágnes SDR és Móczár Ferencné piliscsabai tapasztalataikat osztották meg óvodapedagógus kollégáikkal; Salgó Ferenc és Veisz Endréné pedig pápai munkájukról számoltak be.

A konferencia hálaadó szentmisével zárult, melyet Veres András püspök celebrált a MKPK irodaházának kápolnájában.

Magyar Kurír

Ökumenikus esték Tatabányán  

Ökumenikus bibliai esték Tatabányán
április 8. 12:18

A Tatabánya-Bánhidai, Tatabánya-Óvárosi és a gallavölgyi katolikus, evangélikus és református egyházközségek szervezésében márciusban előadássorozat kezdődött „Bibliai esték" címmel.

A soron következő előadások időpontja és témái:

Április 8-án Székely János katolikus püspök Jézus élete a Biblia tanúsága szerint címmel tart előadást. Április 23-án Karasszon István református professzor a Biblia és a túlvilág témájáról beszél, május 29-én pedig Jókai Anna írónő A Biblia és a művészetek címmel tart előadást.

Mindhárom rendezvény 19 órakor kezdődik. Az előadásokat beszélgetés, majd agapé követi.

Cím: Alsógallai Szent Gál Közösségi Ház (Tatabánya, Táncsics M. u. 30.)

A rendezvény fővédnöke Bencsik János tatabányai polgármester, országgyűlési képviselő.

F.J./Magyar Kurír

Országos cigánytalálkozó a Biblia Évében  

Katolikus Cigánytalálkozó a Biblia évében
június 2. 12:04

Május 31-én immár ötödik alkalommal rendezték meg az Országos Katolikus Cigánytalálkozót a gödöllői Szent István Egyetemen.

A találkozón több mint 800-an érkeztek Pécstől Hodászig az ország minden részéből. A Püspöki Konferencia Migrációs Irodája és a váci Ceferino Ház által szervezett találkozó témája – kapcsolódva a Biblia évéhez – a Biblia szerepe volt a résztvevők életében.

A délelőtti programok között Dúl Géza, a Ceferino Ház vezetője, függetlenített cigány kisebbségi lelkész beszélgetett a színpadon azokkal a résztvevőkkel, akiknek élete gyökeresen megváltozott megtérésük óta. Beszéltek nehézségeikről, családi problémáikról, megtérésükről és az imádság szerepéről életükben s rajtuk keresztül családjaik életében.

A találkozó alatt Romano Trajo fotókiállítását, valamint Szajkó Gézáné, Oláh Aranka bibliai témájú festményeiből készített kiállítását lehetett megtekinteni.

A hagyományoknak megfelelően délután a különböző települések csoportjai mutatkoztak be zenés, táncos műsor keretében.

Magyar Kurír

Képek  >>>

 

Bibliát kaptak a képviselők  

Magyar Kurír >>>   

Bibliaosztás a parlamentben
június 10. 8:10

Több mint száz parlamenti képviselő kapott szentírást a Biblia éve alkalmából az Országházban. A katolikus és protestáns bibliákat Erdő Péter bíboros, Bölcskei Gusztáv református püspök és Ittzés János evangélikus püspök adta át.

A kezdeményezést, amelyet Balog Zoltán, az Országgyűlés Emberi Jogi, Kisebbségi, Civil- és Vallásügyi Bizottságának elnöke indított el, Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke is támogatta. Köszöntőjében Szili Katalin így fogalmazott: a Biblia nem csupán történelem és nem csupán hitvallás, hanem kapaszkodó és értékrend a XXI. század globális világában.

Erdő Péter bíboros arról beszélt, hogy a magyar nyelvű bibliafordítások mérföldkövei a magyar nyelv fejlődésének, a könyvnyomtatás kialakulása pedig lehetővé tette, hogy Isten szava mindenki kezébe eljusson.

Bölcskei Gusztáv az ünnepségre magával hozta édesapja és apósa bibliáit, kiemelve, hogy a könyveken át, amelyek túlélik családtagjainkat, magunk is egy közösség és a történelem részévé válunk. Ez segít a mindennapokban, döntéseink meghozatalában is.

Ittzés János elmondta: a bibliai történetek tanúsítják, hogy a világ Isten kezében van, és minden embernek ennek tudatában kell cselekednie és döntéseket hoznia.

Az átadás előtt Balog Zoltán hangsúlyozta, hogy bár a különböző pártok másként emlékeznek meg bizonyos eseményekről, de a megváltás tekintetében mindannyian egy oldalon állunk. Minden ember megváltásra szorul, és Isten mindenkinek felkínálja a megváltás lehetőségét, s mindenkinek megvan hozzá a saját útja. Ehhez segítség a Biblia, amely mindenkihez szól.

A katolikus Szentírást a Szent István Társulat, a protestáns fordítású Bibliát pedig a Magyar Bibliatársulat biztosította. A megjelent képviselők többségükben a Fidesz vagy a KDNP frakció tagjai voltak, de több szocialista képviselő is jelezte igényét valamely bibliafordításra.

Magyar Kurír

Képek: Török Viktória

Az európai művészet a Bibliára épül – Dávid Katalin előadása   

Az európai irodalom és művészet a Bibliára épül
Dávid Katalin előadása a Szent István Társulatban

június 17. 16:22

A Biblia éve alkalmából a Szent István Társulat előadássorozatot indított, amelynek során neves kutatók, professzorok fejtik ki gondolataikat a Szentírásról. Június 16-án este Dávid Katalin művészettörténész, nyugalmazott egyetemi tanár tartott előadást Biblia és művészet, tipológia címmel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szentkirályi utcai dísztermében.

A nemzetközi hírű tudós emlékeztetett rá, hogy az európai irodalom és művészet meghatározó tematikáját jelenti a Szentírás, az európai irodalmat és művészetet kétezer éve áthatja Biblia eszmeisége. Dávid Katalin kifejtette: a tipológia az Ó- és Újszövetség kapcsolatát keresi, és módszerének lényege, hogy az ószövetségi eseményeket, személyeket, kinyilatkoztatásokat Jézus Krisztusra vonatkoztatja, úgy tekinti az Ószövetséget, mint az Újszövetség prefigurációját. Maga az elnevezés is ezt a szándékot tükrözi, tehát, hogy Jézus élete, csodái, szavai olyan típusok, amelyeknek archetípusai, előképei az Ószövetségben megjelennek, azaz a múlt megelőzi a krisztusi megváltás történelmi megvalósulását.

Az előadó figyelmeztetett: ez nem egészen azonos azzal, amit maga Jézus is mond, hogy a múlt próféciái rá, a megígért Messiásra vonatkoznak, hanem olyan koncepció, amely az Ószövetség történelmi tényeivel a keresztény hit tanításának kíván magyarázatot adni. A szemlélet azon az érvényes meggyőződésen alapul, hogy megváltottságunk történelmi tény, a Dávid családjából Betlehemben született Jézus a megígért Messiás. Ennek igazolására használja az ószövetségi könyveket. A modern vizsgálódás számára ez a szemlélet a teológiatörténet része, a mai teológusok ugyanis az Ó- és Újszövetséget nagy egységként tekintik, és kettőjükben együtt látják a kinyilatkoztatás teljes történetét. Vitathatatlannak tartják a kettő közötti folytonosságot, de ez nem azt jelenti, hogy előképet látnak a régiben, hanem a múlt ígéreteit látják megvalósulva a jézusi korban. A modern szemlélet szerint ugyanis nem a múlt igazolja Jézus messiási valóságát, hanem fordítva, Jézus igazolja a múlt kinyilatkoztatásait. Mindkét felfogás szerint azonban az Ó- és az Újszövetség összekapcsolt jeleneteit analógiaként lehet tekinteni, mindkettőjük értéke a bennük megfogalmazott kinyilatkoztatás, kapcsolatuk pedig egymás jelentését mélyíti el – mondta Dávid Katalin, hangsúlyozva, hogy a tipológiai ábrázolások célját, tartalmát ez a kapcsolat hordozza, és így maga a kapcsolat az, ami jelképpé válik.

Az előadó bőségesen említett kapcsolódási pontokat. Így például az összetett szimbólum ikonográfiai megoldását látjuk a Jézus sírbatételéhez és feltámadásához kapcsolt Jónás-jelenetekben. Az ószövetségi próféta történetéből két részt emel ki a tipológia: a sírbatételhez kapcsolja, amint Jónást elnyeli a hal (Jón 1,15), a feltámadáshoz pedig, amikor a hal kiveti magából a prófétát (Jón 2,1). Mindkét esetben a hal Krisztus sírjának a prefigurációja. Ezt kell kifejezze az ábrázolás, mert ez adja meg az esemény jelképi értelmét, ezzel válik az ószövetségi jelenethez kapcsoltan összetett szimbólummá. Mivel tudjuk János evangéliumából, hogy az Arimateai József által Jézus számára felajánlott síbolt egy kertben állott (Jn 19,41), ez adja az ötletet az ikonográfiai megoldáshoz. A Jónást elnyelő hatalmas cethal nem a kék tengerben jelenik meg, hanem egy tágas zöld térben, hogy ez a színkörnyezet jelezze a sírbolt egykori helyét, és tegye a néző számára egyértelművé a tipológiai jelentést, tehát hogy a hal Krisztus sírjának előképe. Ez a színkörnyezet az Újszövetséggel párosítva világossá teszi a jelentését.

Ugyanígy, az angyali üdvözlet (Lk 1,26-38) mellé kapcsolják a mannát őrző aranyedényt (Kiv 16,32). A manna az égből hullott kenyér, előképe a mennyből hozzánk alászállott Jézusnak, a szent aranyedény pedig ezáltal válik Mária jelképévé, aki méhében hordozta Jézust. Egyértelmű a szimbólum összetettsége, hiszen az ószövetségi edény az angyali üdvözlet mellett kaphatja meg Máriához kapcsolódó tipológiai jelentését.

A tartalmas, érdekfeszítő előadás végén Dávid Katalin figyelmeztetett: mivel az európai irodalom és művészet a Bibliára épül, nem nevezhetjük igazán művelt elmének azt, aki nem ismeri a Szentírást.

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

 Bibliakiállítás Pécsett  

Bibliakiállítás a Klimo Könyvtárban
június 19. 10:28

Június 20-án, pénteken délelőtt 11 órakor nyílik bibliakiállítás Pécsett a Múzeumok éjszakája és a Biblia éve keretében.

A kiállítás kizárólag a megnyitó időpontjában, valamint másnap, június 21-én, a Múzeumok éjszakáján tekinthető meg. A belépés ingyenes, ezen a napon délután 2 óra és éjfél között pedig minden egész órában idegenvezetés indul.

Helyszín: Pécs, Szepesy Ignác utca 3.

Pécsi Egyházmegye/Magyar Kurír

 

 

 Kiállítás Sepsiszentgyörgyön  

Az élő egyház könyvei – kiállítás Sepsiszentgyörgyön
június 11. 17:04

Az élő egyház könyvei címmel nyílt időszakos kiállítás a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban.

A Biblia éve alkalmából rendezett tárlaton megtekinthető többek között az Oppenheimi Biblia, a Jansonius-kiadás, a Váradi Biblia egy példánya, képes bibliák, zsoltároskönyvek, valamint több mai angol, német, olasz, holland, bolgár és román nyelvű biblia,  a XVII–VIII. századi magyar szentírások és imakönyvek mellett.

A kiállítás Szabó Lajos kanonok, a sepsiszentgyörgyi Szent József-templom plébánosa és a múzeum munkatársai közös szervezésében valósult meg, június 22-ig ingyenesen látogatható.

erdély.ma/Magyar Kurír

 

 

 „Régi halasi Bibliák” kiállítás  

Bibliakiállítás Kiskunhalason
június 7. 12:41

A kiskunhalasi egyházak és a Pásztortűz Egyesület szervezésében Országjáró Biblia és Régi halasi Bibliák címmel nyíltak kiállítások június 3-án Kiskunhalason.

A kiállításon Bibliák, ima- és énekeskönyvek tekinthetők meg a helyi öt nagyobb felekezet (református, római katolikus, evangélikus, izraelita, baptista) gyűjteményéből.

A több száz éves Szentírások mellett finn, szlovák, latin, görög, héber, angol, német, roma nyelvű Bibliákat is megtekinthetnek az érdeklődők.

A kiállítások június 18-ig tekinthetők meg ingyenesen a kiskunhalasi református imaházban.

Magyar Kurír

A Katolikus Bibliaszövetség 7. Világkongresszusa  

A Katolikus Biblikus Szövetség plenáris ülésének záróközleménye
július 4. 12:17

A tanzániai fővárosban, Dodomában megtartott összejövetel végén, július 2-án kiadott dokumentum megállapítja, hogy a katolikus szövetség az alapító VI. Pál pápa akaratának megfelelően és a zsinati tanítással összhangban tevékenyen részt kíván venni Isten Szava terjesztésében.

A plenáris ülésen Cesare Bissoli ismertette az őszi püspöki szinódus munkadokumentumát. Mint ismeretes, a világ főpásztorai a következő témával foglalkoznak majd Rómában: „Isten Szava az egyház életében és küldetésében”.

A Katolikus Biblikus Szövetség tagjai meghatározták a következő hat év főbb feladatait. Ezek között szerepel az egyház minden tagjának intenzív képzése a biblikus ismeretek terén, valamint az elektronikus és digitális médiumok felhasználása a Szentírás terjesztésében. A résztvevők elkötelezték magukat az ökumenikus és vallásközi kapcsolatok, a kultúrák közötti párbeszéd elmélyítése mellett is. Célul tűzték ki a nem hívőkkel való dialógust, a kiengesztelődés, az igazságosság és a béke megvalósításának távlatában.

A szövetség elnöke, Vincenzo Paglia olasz püspök záróbeszédében rámutatott annak a jelentőségére, hogy a plenáris ülést Tanzániában rendezték meg. Az afrikai ország ugyanis számos antropológus szerint valószínűleg az emberi faj közös eredetének helye. Ezért jelképes, hogy a katolikus biblikusok itt cseréltek véleményt a világ égető problémáiról, közvetítve azt a reményt, amelyet Isten Szava hirdet az emberiségnek.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

 Máriagyűdi Ifjusági Találkozó  

 Magyar Kurír  >>>   

Mit szólsz hozzá? – Máriagyűdi Ifjúsági Találkozó a Biblia évében
július 2. 17:53

Mint arról korábban hírt adtunk, július 4. és 6. között rendezik meg 27. alkalommal a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozót (MIT). A Pécsi Egyházmegye fő ifjúsági programjának idei mottója: „Isten szólt – MIT szólsz hozzá?”, témája pedig a fiatalok helye az Egyházban.

A szervezők mintegy 300 résztvevőt várnak a találkozóra. Lehetőség lesz beszélgetésre, közös alkotásra és annak felismerésére, hogy örömmel, közösségben is lehet ma keresztényként élni.

A találkozó vázlatos programja:

július 4.
6.00 – gyalogos zarándoklat indul Pécsről (Postavölgy)
10.00 – kerékpáros zarándoklat indul Pécsről (48-as tér)
18.00 – nyitó szentmise (Nobilis Márió)
21.00 – kiengesztelődés taizé-i énekekkel, imával, gyónási lehetőséggel
22.00 – fáklyás keresztút
23.30 – elcsendesedés

július 5.
7.30 – laudes
9.00 – műhelyek
10.30 – szünet
10.45 – műhelyek
12.15 – ebéd, szabadidő, vetélkedők
15.00 – kerekasztal-beszélgetés (Cziglányi Zsolt)
17.00 – műhelybemutató
19.00 – szentmise (Takács Gábor)
21.00 – játékok, tábortűz, beszélgetés

július 6.
7.30 – laudes
10.00 – ünnepi szentmise az újmisésekkel (Máger Róbert és Csigi Péter)

A találkozóról a következő honlapon található több információ: www.lesz.info.hu

Magyar Kurír 

Beszámoló

„Isten szólt! – MIT szólsz hozzá?“
július 8. 13:32

Immár 27. alkalommal zarándokoltak a fiatalok és idősebbek Sarlós Boldogasszony ünnepén az egyházmegye ifjúsági búcsújára.

Külön öröm a szervezőknek, hogy nemcsak a Pécsi Egyházmegyéből érkeztek a találkozóra, hanem az ország másik végéből is, hiszen a '80-as évek vége óta a Máriagyűdi Ifjúsági Találkozón résztvevő fiatalok száma megcsappant, volt amikor 50 főnél nem volt több résztvevő a búcsún. Idén a rendezvény három napján az állandó résztvevők száma 150 fő lehetett, a találkozó fő napján, szombaton 200-an vettek részt a programokon, vasárnap pedig több mint 500-an voltak jelen az ünnepi szentmisén.

Pénteken kora délután érkeztek meg a gyalogos zarándokok Pécsről, Csóka János pálos atya vezetésével. A nyitó szentmisét Nobilis Márió, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója mutatta be, prédikációjában bibliaolvasási szokásaink zsákutcáiról beszélt. Az első este a kiengesztelődés állt a középpontban, taizéi jellegű szentségimádással, elcsendesedési lehetőséggel és gyóntatással.

        

Szombaton, a találkozó fő napján a szervezők műhelymunkára hívták a zarándokokat. Lehetőség nyílt zarándoktarisznya vagy képregény készítésére és agyagozásra, de az érdeklődők bepillantást nyerhettek a liturgikus táncok világába is. Hallhattak az imaformákról, a bibliaolvasásról, és részt vehettek a „Fiatalok a Bibliában“ elnevezésű műhelyen. Az ebéd utáni szabadidőben lehetőség nyílt sportolásra, íjászatra és beszélgetésekre, majd a délutáni program beszélgetős fórummal folytatódott, ahol a kereszténységgel, a bibliaolvasással és dogmatikával kapcsolatban kérdezhették a résztvevők Cziglányi Zsoltot, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola rektorát. A szentmisében Takács Gábor szemináriumi rektor prédikációjában a plébániákon való önkéntes munkavállalásra, tevékeny életre buzdította a fiatalok, és hangsúlyozta: fontos, hogy magunkénak érezzük a helyet , a plébániát ahol élünk. A szentmise után közös liturgikus körtáncba kapcsolódhattak be a résztvevők a templom előtti téren, majd a vacsora után tábortűz mellett folytatódott a program.

Sarlós Boldogasszony ünnepe hagyományosan az újmisés papoké, őket Máger Róbert képviselte Máriagyűdön vasárnap, a találkozó utolsó napján. A zárószentmisét Mayer Mihály megyéspüspök mutatta be, a szentbeszédet Róbert atya mondta. A Máriagyűdi Ifjúsági Találkozóra a szervezők 2009-ben is szeretettel várják a fiatalokat.

Magyar Kurír

 Lelkinap a Biblia évében Miskolcon  

Lelkinap a Biblia évében Miskolcon
július 12. 15:05

A Biblia éve alkalmából a zempléni és abaúji hívek nagy számban zarándokoltak a miskolc-avasi Isteni Ige-templomba, hogy részt vegyenek az esperesi kerület lelkinapján. Az elmélkedéseket Csókay Károly jezsuita és Török László egri teológiai tanár tartotta.

A koncelebrált szentmisét Garancsi László prépost, abaúji főesperes vezette. A hívek beszámolót hallgattak meg Simó Ferenc atyától arról, hogy az Avasi lakótelep aszfaltdzsungelében a jezsuita vezetésű plébánián hogyan próbálják az evangéliumi magot elvetni. Kora délután pedig Forrai Tamás jezsuita, gimnáziumigazgató beszélt az Avasi jezsuita gimnáziumban folyó oktató-nevelő munkáról, az ignáci pedagógiáról.

Nagy ajándéka volt a lelkinapnak, hogy a 10-12 gyóntató papnak sok munkája volt. A délután folyamán a mintegy 450 fős zarándokcsoport felkereste a miskolctapolcai Jézus Szíve Sziklakápolnát. A lelkinap Szerencsen zárult a nemrég épült Munkás Szent József-templomban és temetőben Te Deummal és papi áldással.

Zempléni Főesperesség/Magyar Kurír

Váci egyházmegyei találkozó  

Elkezdődött >>>

Egyházmegyei találkozó Vácott
június 27. 11:32

Június 27-én pénteken délelőtt megkezdődött a IV. Váci Egyházmegyei Találkozó, amelynek mottója: „Az egyházmegye megújulásáért a Biblia erejével”. A kétnapos rendezvény változatos programokkal, több helyszínen várja a látogatókat.

A pénteken 12.30-kor kezdődő ünnepi szentmisét Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, Beer Miklós megyéspüspök és Varga Lajos segédpüspök mutatja be. Délután keresztút lesz a Barátok templomában, este 7 órától szombat délutánig folyamatos szentségimádást tartanak a piarista templomban.

Lesznek sportprogramok – hoszú- és rövidtávú futóverseny, foci, röplabda, kézilabda, kosárlabda, asztalitenisz, városismereti akadályverseny, valamint több helyszínen zajlanak színielőadások és hangversenyek. 

Az immár negyedik éve megrendezett találkozóra több ezer embert várnak. Az idei program során „A megújuló egyházmegye” címmel Szecsődi Péter gödöllői plébános tart előadást szombaton délelőtt 10 órakor a székesegyházban, a Galamb utcai oktatási központ egyházmegyei „kávézójában” kötetlen beszélgetés lesz a megújuló egyházmegyéről. A beszélgetés vendégei: Varga Lajos püspök Szecsődi Péter, Turai János, Hadi Ferenc, Szabó László.

A Bibla évéhez kapcsolódóan szombaton a Barátok templomában bibliakörök és lelkiségi mozgalmak rövid tanúságtételei hangzanak el arról, hogy hogyan élik át a Biblia tanítását a mindennapokban. Bemutatkozik a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, és bibliakiállítás látható a templom folyosóján.

Interaktív, játékos programok lesznek hittanos gyermekeknek és felnőtteknek a Bibliáról a Galamb utcai Oktatási Központban és a Püspöki Palota kertjében.

A Fehérek templomában szombaton zajló előadások témája a családi hivatás, női és a férfi hivatás, család- és életvédelem.

A részletes program Eseménynaptárunkban, illetve a Váci Egyházmegye honlapján található.

Magyar Kurír

Kép: www.airfoto.hu

 

Biblia éve Pakisztánban is  

A Biblia éve Pakisztánban
május 28. 16:19

Május 25-én kezdődött meg Pakisztánban a Biblia éve.

„Azzal a szándékkal született a kezdeményezés, hogy Isten Igéjének mélyebb megismerése minden hívőben megerősítse a hitet és teljesebbé tegye életüket” – fogalmazott Emmanuel Asi, a Pakisztáni Püspöki Konferencia Biblikus Bizottságának titkára. Az év mottója – „Isten Igéje életünkben és az Egyház küldetésében” – megegyezik az októberi püspöki szinódus témájával.

„Az év célja, hogy terjesszük a Biblia ismeretét. Éppen ebben az évben ünnepeljük a Szentírás urdu nyelvre való fordításának 50. évfordulóját is. A protestánsok is csatlakoznak hozzánk az esztendő ünnepi eseményein” – mondta Emmanuel Asi. Az évet ünnepi szentmise nyitotta meg, amelyet Lawrence Saldanha, a püspöki konferencia elnöke mutatott be a lahorei székesegyházban.

Evarist Pinto, Karacsi érseke pedig főpásztori levelet intézett Pakisztán egyházához. Levelében arra hívja a papokat, hogy különleges figyelemmel készítsék szentbeszédeiket, mert azok a hit táplálékát jelentik a katolikusoknak. A plébániáktól pedig azt kéri, hogy Isten Igéjét a legkülönbözőbb módokon terjesszék a hívek között, ehhez többek között szemináriumok és bibliakörök szervezését is javasolja. Egyszóval minden lehetséges eszközt, hogy az emberek közelebb kerüljenek a Szentíráshoz – írja a Radio Vaticana.

Magyar Kurír

Képek: www.paoline.org; www.asianews.it

BIBLIAI SZENT HELYEK ÉPÍTŐTÁBOR  

Magyar Kurír   

Biblikus zarándokösvény készül a Somlón
március 26. 11:57

A XVI. századi magyar katolikus bibliafordító, Szántó Arator István jezsuita páter szülőhelyét, Devecsert is érinteni fogja a Kolontárról induló és a Somló tetejére vivő „A Biblia zarándokútja” elnevezésű tizennégy kilométeres tanösvény. A Biblia évének ez a különleges kezdeményezése a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a Somló Környéki Szellemi Műhely Egyesület együttműködésével valósul meg, Mód Miklós devecseri plébános kezdeményezésére.

A tervezett zarándokút a Torna-patak mentén kezdődik, ami a Jordán folyót jelképezi. Az első településen, Kolontáron a templomdomb oldalában alakítják ki a jelenlegi betlehemi barlang pontos mását, a település határában lévő Szentkút pedig Mária kútját szimbolizálja majd. Devecserben három helyszínt érint az út: a papkertben megépítik Jézus názáreti házát és ácsműhelyét egy korabeli palesztínai ház modellje alapján; a Lelki Egészség Szolgálat irodájában a "gyógyítás a Bibliában" témát dolgozzák fel; egy másik helyszínen pedig biblikus kiállítás nyílik. Borszörcsökön a keresztút lesz a tematikus ösvény része a Somlón lévő kilátói kereszt pedig a golgota.

Az egyes helyszínek kialakítását, felépítését a tavaszi és a nyári hónapokban építőtábori keretben tervezik megvalósítani. A zarándokút megnyitására Szentírás vasárnapjához kapcsolódóan, szeptember végén kerül sor.

További felvilágosítás:
Biblikus Koordinációs Iroda
8460 Devecser, Petőfi tér 10.
Tel/Fax. 88/224-091, 20/823 0596, 30/523-4115
E-mail: devecser[kukac]somlo.hu

MKPK Sajtóiroda/Magyar Kurír

Kép: geocaching.hu 

 

Magyar Kurír

Bibliai építőtábor a Somlói Zarándokösvényen
június 16. 14:02

A tábor résztvevői a betlehemi barlangnak és Jézus názáreti házának pontos mását építhetik meg mérnöki tervek alapján Kolontáron, illetve Devecseren.

A szentföldi betlehemi barlang pontos mását a kolontári templomdombban ássák és alakítják ki a résztvevők; Jézus názáreti házát, műhelyét és annak környezetét pedig egy palesztin ház modellje alapján építik fel a devecseri papkertben. Az ásás illetve az építés mellett adminisztrációs munkákra, ételkészítésre és koordinációs irodai munkatársi állásra is lehet jelentkezni.

Az építőtáborba középiskolásokat, egyetemistákat, teológusokat, különféle közösségek, egyesületek tagjait várják a szervezők: a Devecseri Egyházközség, a Somló Környéki Szellemi Műhely Egyesület és a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat.

Az építőtáborosok ingyen szállást kapnak, ha egy nap munkát, egy nap kirándulást terveznek; megfelelő ellátó személyzet esetén ingyen ételt is kapnak. Szállás, teljes ellátás a Devecseri Plébániaházban (Devecser, Petőfi tér 10.) és a Devecseri Vándortáborban (Devecser, Pápai u. 17/a). A legjobb teljesítményt nyújtók biblikus kiadványokat és ingyenes somlói és balatoni nyaralást nyerhetnek.

Az építmények célja az egyes szentföldi helyek, Jézus életének és korának bemutatása és tevékeny részvételi lehetőség biztosítása egész évben.

Információ:
Biblikus Koordinációs Iroda
8460 Devecser, Petőfi tér 10. sz.
Tel/Fax: 88/224-091, 20/823-0596, 30/523-41-15.

E-mail: mod[kukac]somlo.hu, devecser[kukac]somlo.hu

Részletes információk itt  megtekinthetők.

Az építőtábor prospektusa innen letölthető.

Magyar Kurír

 

 Bibliai Staféta Pozsonyban  

Magyar Kurír >>

Bibliai staféta Pozsonyban
július 3. 14:57

Halko József lelkipásztor kezdeményezésére a pozsonyi magyar közösség Bibliai Stafétát hirdetett.

Ennek lényege, hogy az Újszövetséget negyven részre osztották a stafétában résztvevők között, akik a rájuk eső kb. tizenöt oldalnyi szöveget egy hétre elosztva a családi, közösségi vagy egyéni ima keretében olvassák el. Az olvasók imádkoznak a magyar közösségért, a közösség tagjai pedig azokért, akik éppen soron vannak. A vasárnapi váltáskor a stafétát átadó megosztja a hívekkel azt az idézetet, amely a legjobban megérintette a hét folyamán.

A közelmúltban a pozsonyi magyar katolikusoknak bibliaapostol-képző szemináriumot szervezett a Szent Kinga Egyesület a város ferences kolostorában. A rendezvény résztvevőit – hitoktatókat, kispapokat, tanárokat és érdeklődőket – Tarjányi Béla, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat elnöke és Vágvölgyi Éva, a társulat továbbképzési munkacsoportjának vezetője ismertette meg a közösségi bibliaolvasás formáival.

katolikus.hu/Magyar Kurír

 

Múzeumpedagógiai foglalkozások  

„Ábrahámnak lenni nehéz lehetett”
Múzeumpedagógiai foglalkozások a Biblia évében

június 10. 16:33

A székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban elkezdődtek a múzeumpedagógiai foglalkozások a Bibliai találkozások című kiállítás keretében.

Milyen lehet Ábrahám, Dávid, Jónás próféta vagy Mária helyében lenni? Erre a kérdésre kaptak, illetve adtak választ az első múzeumpedagógiai foglalkozásokra érkező gyerekek a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban.

A Terembura Kulturális Egyesület tagjai tavaly a nagysikerű Szent Imre 1000 éve című kiállításon több mint 2500 gyermeknek tartottak interaktív foglalkozásokat. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum fenntartója idén is magas látogatottságra számít. Ezért a tavalyi sikerekre alapozva az Egyházmegyei Múzeum ebben az évben is felkérte az egyesület tagjait, hogy kreatív foglalkozások segítségével élményszerűen, korosztályokra bontva dolgozzák fel a Bibliai találkozások című kiállítás gazdag anyagát. A szeptemberi „nagy roham” előtt néhány osztálynak már a tanítási év utolsó hetében alkalma nyílt az izgalmas múzeumi élmény átélésére.

„Ábrahámnak lenni nehéz lehetett!” – summázta az első benyomásait a második osztályos Péter. Hiszen öregkorára született fiát is majdnem föláldozta a Jóistennek, de szerencsére Izsák megmenekült, és fiának, Jákobnak már tizenkét fia született, hiszen Isten mindig betartja a szavát. A gyermekek nemcsak az egyes szereplők „bőrébe bújhattak”, hanem a történetek tanulságait összefoglaló fogalmak magyarázatain keresztül jobban megérthették, megtanulhatták a bibliai találkozások és szövetségek örök érvényű üzeneteit.

BPK/Magyar Kurír

Biblikus grafikák kiállítása  

Biblikus grafikák Miskolcon
július 1. 16:34

A Biblia évének eseményeihez kapcsolódik a XXIV. Miskolci Grafikai Triennálén megrendezett grafikatörténeti tárlat, amelyen XVI-XVIII. századi grafikusok bibliai témájú alkotásai láthatók a Feledy-házban.

Az európai középkori és reneszánsz-kori művészet tematikájának döntő részét már a bibliai jelenetek adták, az épületszobrászattól a táblakép-festészeten át a miniált kéziratokig. A XV. században megjelent sokszorosított grafika a bibliai szövegek illusztrálásában játszott fontos szerepet.

Az augusztus végéig megtekinthető miskolci kiállítás anyagának legnagyobb részét a XVI-XVII. századi antwerpeni grafikusok munkái teszik ki. 

Dobos Klára/Új Misszió/Magyar Kurír

 

Bibliakiállítás Esztergomban  

Liber Librorum – Bibliakiállítás nyílt Esztergomban
június 25. 8:14

Június 23-án nyitotta meg Erdő Péter bíboros a Főszékesegyházi Könyvtár, a Simor Könyvtár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára, a Prímási Levéltár és a Keresztény Múzeum közös kiállítását.

A megnyitó közönségének Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be a kiállítást. A tárlaton többek között bemutatják a Jordánszky-kódexet, egy töredéket egy XII. században készült bibliából, XV-XVI. századi ősnyomtatványokat, valamint a Káldi-féle Biblia néhány kéziratos lapját.

    

A kiállítást a Keresztény Múzeum XVI. és XVII. századi falikárpitjai színesítik, amelyeken a Szentháromság, ószövetségi jelenetek, valamint Szent Pál látható.

A kiállítás 2008. augusztus 31-ig tekinthető meg, hétfő és kedd kivételével naponta 9 és 17 óra között a Szent Adalbert Központ II. emeletén.

Esztergom–Budapesti Főegyházmegye/Magyar Kurír

A kiállításről szóló bővebb előzetes ismertetésünk itt olvasható.

Kép: Mudrák Attila

  Bővebben >>>  

Liber Librorum – A Biblia mint a hit, a teológia és a művészet forrása
Kiállítás a Keresztény Múzeum Új Képtárában

június 23. 14:59

A Főszékesegyházi Könyvtár, a Simor Könyvtár, az Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára, a Prímási Levéltár és a Keresztény Múzeum a Biblia évében rendezi azt a kiállítást, amely gyűjteményeik válogatott darabjait bemutatva tiszteleg a legfontosabb könyv, a Könyvek Könyve előtt.

A kiállítást 2008. június 24-én nyitja meg Erdő Péter bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek Esztergomban, a Keresztény Múzeum Új Képtárában.

A kiállításon többek között bemutatnak egy töredéket a Főszékesegyházi Könyvtár állományából, amely egy 12. században írt Bibliából maradt meg. Az ilyen töredékek rendkívül fontosak, hiszen a tatárdúlás, majd a török hódoltság miatt középkori kulturális értékeink túlnyomó része elveszett, és ezek a töredékek bizonyíthatják a korai magyar könyvkultúra létét és színvonalát.

A kéziratos korból az egyik legfontosabb magyar nyelvemléket, a Jordánszky-kódexet láthatják az érdeklődők. Az 1516. és 1519. között készült mű szép gótikus, kurzív írással az egyik legrégebbi ránk maradt bibliafordítást tartalmazza. A 15. században készült fametszetes, Biblia pauperumnak nevezett munka az Ó- és Újszövetség jeleneteit témák szerint rendezi.

A könyvnyomtatás korából különösen az első nyomtatott könyvek, a 15. század végéig szedésnyomással készült kiadványok, az úgynevezett ősnyomtatványok fontosak. A kiállításon a Biblia több példánya is látható ebből a korból: 15. és 16. századi, Európa városaiban nyomtatott kiadványok és korai magyar fordítások. Több régi magyar nyomtatványt is bemutatnak a látogatóknak. Károlyi Gáspár fordítása több kiadásban is megvan az esztergomi gyűjteményekben. Káldi György fordításában, 1626-ban Bécsben jelent meg a Biblia. Fundelius Vilmos kanonok gyűjtötte össze a Szentírásnak különböző nyelvű fordításait. Ezt a gyűjteményét a Főszékesegyházi Könyvtárnak ajándékozta. Ebből is láthatunk néhány darabot.

A Hittudományi Főiskola Könyvtára őrzi a Káldi-féle Biblia néhány kéziratos lapját, amelyek egy kötéstáblából kerültek elő, és amelyeket Erdő Péter talált meg még esztergomi teológiai tanárként. A kéziratos változaton láthatók Káldi javításai, bejegyzések, amelyek Pázmány Pétertől származhatnak, és a bécsi nyomdász jelzései.

A kiállítást a Keresztény Múzeum 16. és 17. századi falikárpitjai színesítik, amelyeken a Szentháromság, ószövetségi jelenetek, valamint Szent Pál látható. A múzeum gyűjteményéből kiállítottak még 16-19. századi metszeteket, amelyek Szent Jeromost, bibliai jeleneteket és evangélistákat ábrázolnak.

Megtekinthető 2008. augusztus 31-ig hétfő és kedd kivételével naponta 9 és 17 óra között a Szent Adalbert Központ II. emeletén (Esztergom, Szent István tér 10.). Megközelíthető a Bazilika felől külön bejáraton keresztül.

Esztergom Budapesti Főegyházmegye/Magyar Kurír

Új hangzás ... Zenei pályázat  

Mária Rádió / Szt. István R.

Új hangzás, örök értékek – pályázatot hirdet a Mária Rádió és a Szent István Rádió
június 10. 14:39

A magyarországi Mária Rádió kezdeményezésére a magyarországi, az erdélyi, a szabadkai Mária Rádió és a Szent István Rádió istenes-biblikus zenei pályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy új, színvonalas zenei alkotások szülessenek. A megszületett zenei anyagot a Mária Rádió Világcsalád számára is fel fogják kínálni. További cél egy keresztény zenei fesztivál megszervezése a pályázat zárásaként, amit néhány évente megismételnének, és amit hosszú távon nemzetközi rangúvá fejlesztenének.

A pályázat meghirdetéséről és céljáról Szabó Tamás, a magyarországi Mária Rádió elnöke elmondta „Magyarország méltán lehet büszke zenei hagyományaira és zenészeire egyaránt. A Biblia évében szeretnénk ezeket az értékeket mind szélesebb körben megosztani úgy, hogy az egyházi, bibliai témájú, ihletettségű modern zenét helyezzük reflektorfénybe. És, hogy az embereknek az ilyen fajta zenére mekkora szüksége van, azt jól példázza a tavalyi Városmisszió rendezvénysorozat koncertjeinek fergeteges sikere”

Tóth Zsolt Ipoly ciszterci szerzetes a magyarországi Mária Rádió igazgatója szerint „A zene az emberi szív és lélek olyan mélységeibe képes behatolni, ahová a puszta szavak nem juthatnak el. A zene ezért nagyszerű eszköze az értékek átadásának. Nem véletlen, hogy pályázatunkat Szír Szent Efrém emléknapján hirdetjük meg, hiszen ő is ezt felismerve írta meg korának népszerű dallamvilágában komoly mondanivalójú dalait, melyekkel sok örömet szerzett hívőknek és nem hívőknek egyaránt.”

A pályázatról bővebben itt olvashat.

Magyar Kurír

„A Biblia hatása a magyar kultúrára” pályázat 

M.Kurír >>>  

Pályázatot hirdet a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat
április 17. 13:14

A Biblia éve alkalmából meghirdetett pályázat témája: A Biblia hatása a magyar irodalomra és kultúrára .

A pályázóknak egy 40-60 oldalas igényes dolgozatot kell elkészíteniük a fenti témában. A pályázatot két kategóriában írják ki: 14-18 éves, 9-12. évfolyamos diákok számára, illetve egyetemisták és főiskolások számára.

A pályamunkákkal elnyerhető díjak: I. díj 30.000.- Ft és egy Aranybiblia, II. díj 10.000.-Ft, és egy Aranybiblia, III.díj egy Aranybiblia

A pályamunkák beadási határideje: augusztus 31.

Az anyagokat postán vagy személyesen lehet beadni a Társulat címén:
1066 Bp. Teréz krt. 28. I/6.
Tel.: (1) 332-2260
Fax: (1) 312-2478
E-mail: jeromos[kukac]biblia-tarsulat.hu

Magyar Kurír

 Biblia Éve a Bartók Rádióban  

A Biblia éve a Bartók Rádióban
június 18. 16:38

Az MR3 – Bartók Rádió is csatlakozott a Biblia évéhez. Vass M. Katalin szerkesztésében százrészes sorozat hallható az adón, amely a klasszikus zenei irodalom Szentírás ihlette darabjaiból válogat.

Az április elején indult műsorfolyam pénteken és vasárnap jelentkezik. Az összeállítások elején Varga János előadásában elhangzik az a bibliai szövegrész, amely az éppen sorra kerülő alkotást ihlette, majd maguk a művek hallhatók. Vasárnap este bibliai témájú operákat, kantátákat és oratóriumokat hallgathatnak, akik a Bartók Rádiót választják, a hétköznapi adás a rövidebb lélegzetvételű zeneművekből válogat.

Vass M. Katalin, aki másfél évtizeden keresztül volt a Tanúim lesztek! római katolikus műsor zenei szerkesztője, az egyházi ünnepekre és a névnapokra is odafigyelve szemezget a zeneirodalom legjavából. A gregorián dallamoktól kedve a kortárs művekig minden korba bepillantást nyerhetünk, műfaji kötöttségek nélkül.

Június utolsó hetében a komolyzenei műsor mindkét adása kivételesen szombaton, 28-án lesz hallható. A reformáció ünnepén, mindenszentekkor és halottak napján is lesz műsor, advent első vasárnapjától pedig az év végéig minden nap jelentkezik a Biblia évéhez kapcsolódó sorozat.

katolikus.hu/Magyar Kurír

 

 

Évszázadok Bibliái – kiállítás  

A Biblia évszázadai– évszázadok Bibliái
július 16. 16:13

A Biblia éve 2008 programsorozat részeként A Biblia évszázadai– évszázadok Bibliái címmel megrendezendő kiállítás megnyitójára 2008. július 21-én, hétfőn 17 órakor kerül sor a battonyai Népek Barátsága Közművelődési és Iskolai Könyvtárban.

A kiállítást  Karsai József polgármester nyitja meg. Az ünnepélyes megnyitón közreműködik Rimayné Roczkó Zsuzsa, a Choral Kórus és a Református Egyház ifjúsági csoportja

A kiállításon a látogatók megismerhetik a Könyvek Könyvének keletkezését, a magyar fordítások eredetét. Kiállításra kerül több évszázad Biblia-termése: magyar, szlovák, német, latin, görög, héber, szerb, román és egyéb nyelveken. Belehallgathatnak bibliai témákra írt zeneművekbe és megismerhetjük ismert emberek Bibliáról írt gondolatait.

Magyar Kurír

 

 

 

Három nap a Szentírással
            március 29. 10:53

Három nap a Szentírással címmel programsorozat kezdődik április 3-án délután az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat szervezésében

A konferenciát Beer Miklós megyéspüspök nyitja meg. Az előadők a teológia, a néprajztudomány, a természettudomány és a hitoktatás művelőiként szólnak a Szentírásról. 

A programsorozat részeként sor kerül  a Jézus szenvedéstörténetéról szóló színpadi feldolgozás bemutatására. Az adaptáció Johann Sebastian Bach János passiója, János evangéliumának 18. és 19. fejezete, valamint Erdős Balázs színész írása alapján készült, rendezte: Paál Gergely. A színpadi előadás helyszíne a váci székesegyház.

Magyar Kurír

* * *

Április 3. csütörtök

14.30 – Megnyitó: Beer Miklós megyéspüspök
A Biblia szerepe lelki formálódásunkban Tarjányi Béla biblikus professzor, a Bibliatársulat vezetője
16.00 – Szünet
16.15-17.45 – Pilinszky és a Biblia Kuklay Antal plébános

Április 4. péntek

9.00 – A Parasztbibliáról Nagy Ilona PhD tudományos főmunkatárs
10.30 – Szünet
10.45 – Növények a Bibliában Kereszty Zoltán biológiai tudományok kandidátusa,az MTA ÖBKI ny. főmunkatársa, az MTA ÖBKI Vácrátóti Botanikus Kert ny. igazgatója
12.15-14.30 – Ebédszünet
14.30 – Kinderbibel - Interaktív Biblia-CD bemutatása Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára
16.00 – Szünet
16.15 – Integratív módszer alkalmazása a csoportos szentírásolvasásban Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat főtitkára
18.00 – da Capo al Fine, Szenvedéstörténet most
Jézus szenvedéstörténetének színpadi feldolgozása J. S. Bach János Passiója,
János evangéliumnak 18. és 19. fejezete, valamint Erdős Balázs színész írása
alapján. Rendezte: Paál Gergely. A színpadi előadás helyszíne a váci székesegyház

Április 5. szombat

9.00-12.30 – A közösségi szentírásolvasás módszerei:
Gelley Anna a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársa:
Biblikus figurák a szentírási jelenetek feldolgozásában
Bánó Georgina a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársa: Házi bibliakörök módszere

 

 

Lelkinap a Biblia évében Miskolcon
július 12. 15:05

A Biblia éve alkalmából a zempléni és abaúji hívek nagy számban zarándokoltak a miskolc-avasi Isteni Ige-templomba, hogy részt vegyenek az esperesi kerület lelkinapján. Az elmélkedéseket Csókay Károly jezsuita és Török László egri teológiai tanár tartotta.

A koncelebrált szentmisét Garancsi László prépost, abaúji főesperes vezette. A hívek beszámolót hallgattak meg Simó Ferenc atyától arról, hogy az Avasi lakótelep aszfaltdzsungelében a jezsuita vezetésű plébánián hogyan próbálják az evangéliumi magot elvetni. Kora délután pedig Forrai Tamás jezsuita, gimnáziumigazgató beszélt az Avasi jezsuita gimnáziumban folyó oktató-nevelő munkáról, az ignáci pedagógiáról.

Nagy ajándéka volt a lelkinapnak, hogy a 10-12 gyóntató papnak sok munkája volt. A délután folyamán a mintegy 450 fős zarándokcsoport felkereste a miskolctapolcai Jézus Szíve Sziklakápolnát. A lelkinap Szerencsen zárult a nemrég épült Munkás Szent József-templomban és temetőben Te Deummal és papi áldással.

Zempléni Főesperesség/Magyar Kurír

Vándorlásunk társa lett – katekézis és szentmise a Magyar Sydney harmadik napján
július 19. 16:03

Július 19-én, szombaton Balás Béla kaposvári püspök fejtette ki a katekézis-sorozat harmadik témáját. Ezen a napon a szentmisét Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi püspök mutatta be.

Az ifjúsági világtalálkozók – és most a Magyar Sydney – gondolati-lelki ívét a Világiak Pápai Tanácsa által előre meghatározott témát követő katekézisek határozzák meg. Július 19-én, szombaton a sorozat záró részének témája ez volt: „Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek!” (ApCsel 1,8)

„Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Miért mondta ezt Jézus?” – tette fel a kérdést Balás Béla, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúságért felelős püspöke beszéde elején. Jézus előrelátó volt. Ha hagyta volna az ő népét ebben az „ólmelegben”, ha őrizte volna őket, egy lépést sem tudtak volna tenni soha.

Mit tudtak volna tenni ezek az emberek önmaguktól, akiket Jézus maga köré gyűjtött? A múltból éltek volna, radikális, tradicionalista közösségként, az egyetlen tájékozódási pontjuk a múlt lett volna. Nem hangzott volna el az örömhír, távlat, szívdobogtató tanúságtételek hiányoztak volna, nem indult volna el a misszió és a világ érintetlen maradt volna. Papság helyett egy gépkezelői kar alakult volna ki. Jézus azért, hogy megóvja ettől a jövőtől az egyházat, elküldte a Szentlelket, akivel az apostolok kommunikációs csodát tudtak véghezvinni. Nem arról volt szó, hogy több nyelven megtanultak kifejezéseket, vezényszavakat, hanem arról, hogy olyan módon tudtak az emberekhez szólni, hogy mindenki felkapta a fejét, és úgy érezte, őket szólítják meg az elhangzott szavak. Az apostolok így tudtak nekivágni a jövőnek – mondta Balás Béla püspök.

Jézus főpapi imájában és más beszédeiben sokkal többről beszél mint egy „égi nagyvizitről. Nem a Szentháromság turistája járt köztünk, hanem a Végtelen – ahogy a szent ének mondja – vándorlásunk társa lett.” Az egyháznak ragaszkodni kell az eredetéhez, nincs joga mást hirdetni, mint ami rá lett bízva. A hajszálpontos hűséget az eredethez és a bennünket körülvevő társadalomhoz csak a Szentlélek tudja megadni.

A fiatalok ezután a pénteki naphoz hasonlóan számos műhelyfoglalkozáson mélyíthették el a katekézisen hallottakat. Beszélgethettek többek között Balás Béla püspökkel, Böjte Csabával, Kerényi Lajossal, s ezenkívül szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak is tartottak foglalkozásokat.

12 órakor kezdődött a szentmise, amelyet Bosák Nándor debrecen–nyíregyházi püspök mutatott be Ternyák Csaba egri érsekkel, Katona István egri segédpüspökkel, Márfi Gyula veszprémi érsekkel és a jelenlévő papokkal együtt. A szertartás zenei szolgálatát a miskolci Magis kórus adta gregorián énekekkel.

A mise kezdetén Bosák Nándor bejelentette: Sydney-ben éppen akkor kezdődött az esti vigília – s néhány mondat is elhangzott a Szentatya beszédéből.

Szentbeszédében Bosák Nándor Szent Pál apostol alakját, életét vázolta fel, emlékeztetve arra, hogy június végén a Szentatya megnyitotta a Népek Apostola születésének 2000. évfordulóját ünneplő esztendőt. Mi az, ami Pált a Népek Apostolává tette? Apostoli útja valójában a Krisztussal való találkozással indult, amely átalakította az életét. Meghallotta, felismerte az életre szóló meghívást, amellyel Jézus bevonta őt és az apostolokat hivatásába. „Mindezt az evangéliumért teszem, hogy én is részesedjem benne” – mondja Pál. Az ő történetének, megtérésének példáján keresztül fejtette ki a fiataloknak a hivatás lényegét: a hivatás annak felismerése, hogy Isten embert üdvözítő szeretetében nekünk is részünk van.

Pál és Krisztus találkozására utalva a püspök így folytatta: életünk, személyiségünk találkozások által gazdagodik. Minden találkozásban – így ebben az egri találkozóban is – láthatatlanul ott van Jézus és meg akar bennünket szólítani, kérdéseket tesz fel nekünk. Ha valamit felismerünk és valami megvilágosodik bennünk, kérdezzük meg Jézustól: „Mit akarsz, Uram, velem, mit tegyek? Mit gondoltál el rólam, kit akarsz rám bízni?” – buzdította a fiatalokat a püspök, majd ezzel a fohásszal zárta szentbeszédét: „Ebben a szentmisében imádkozzunk azért, hogy megnyíljon a szemünk – megnyíljon Jézusra, megnyíljon a szolgálatra, megnyíljon arra, amit Isten gondolt el rólunk, megnyíljon a szívünk a Krisztust követő bátorságra.”

Ebéd után délután 2 órakor kezdődött az Ifjúsági Fesztivál, a városban több helyszínen. A későbbiekben erről is beszámolunk.

Horánszky Anna / Magyar Kurír

Képek: Horánszky Anna, Balogh Ferenc