Hittanverseny – Országos döntő

 

Pezsgett az élet május utolsó napján a budapesti Patrona Hungariae Gimnáziumban. Az utolsó tanítási nap izgalma és várakozása töltötte el a nyolc évfolyam tanulóit, az érettségi találkozóra visszatért egykori diákok örömmel üdvözölték egymást és cipelték maguk közé a járni alig tudó Reginálda nővért, aki egykor szívét-lelkét is odaadta nekik a finom ételek mellé… S mindez még nem elég: kisiskolás és gimnazista csoportok érkeztek az ország messzi tájairól, mert a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat szervezésében itt került sor a Biblia Évében meghirdetett országos hittanverseny-döntőre.

Csermely M. Irén SSND nővér, igazgatónő ezen a mozgalmas napon is időt szakít arra, hogy fogadja az érkezőket, cipelje a jutalomkönyveket, berendezze a verseny helyszínéül rendelkezésre bocsátott dísztermet.

Nagy az izgalom a közelről s távolról érkezett kisdiákok és a kísérő atyák, hitoktatók csoportjában. De nincs vesztegetni való idő: a különböző egyházmegyékből, városokból érkező, ott már első, második díjat nyert kis hármas csoportok megkapják a feladatot, és lelkesen dolgoznak. Az Apostolok Cselekedetei a téma, 15-20 kérdésre kell válaszolni írásban. Van könnyű kérdés (mit jelent a Dorkász név? – hányan tértek meg az első Pünkösdkor), de van nehéz is, természetesen a diákok korához szabva (sorold fel a hét diákonus nevét – mi volt az a nazíreátusi fogadalom? – mik azok a „mi-részek”?). Lelkesen dolgozik mindegyik csapat, és egy, másfél óra multán leadja a bírálóknak a művét. Aztán megint jöhet az izgalom.

A bírálók átnézik a kis csoportok műveit, feleleteit. Néha derülnek („Saul a keresztényeket vitte szekéren”, Pünkösdkor „120-nál többen keresztelkedtek meg”), néha csodálkoznak a meglepően okos válaszokon, a gyerekek ismereteinek alaposságán (az egyik csoport ötven személyt tudott felsorolni a könyvben szereplők közül). Végül megszületik az eredmény:

A Biblia Évében a hittanverseny országos döntőjén elsők lettek a következők:

Első korosztály (6-10. év): Feczák László, Szabó Máté, Tályok Péter (Mátészalka, Kossuth Lajos Tagiskola / Képes Géza Ált. Iskola / Kálvin János Ált. Iskola; hittanár: Szabóné Cseppentő Ildikó).

Második korosztály (11-14. év): Mező Nóra, Sási Mária, Sási Teodóra (Hajdúböszörmény, Bocskai István Ált. Iskola / Eötvös József Ált. Iskola; hittanár: Sási Péter gk. paróchus).

Harmadik korosztály (15-18. év): Orosz Adrienn, Tóth Katalin, Végh Ádám (Miskolc, Fráter György Katolikus Gimnázium; hittanár: Tóth Elek gk. lelkész).

A nyerteseket mindenki lelkes tapssal köszöntötte, aztán megkapták a jutalmukat: a legnagyobbaknak egy-egy Aranybibliát, a többieknek pedig egy-egy Családi Bibliát ajándékozott a szervező Bibliatársulat. A többi lelkes résztvevő pedig egy Zsebbibliát ill. Újszövetségi Szentírást vihetett haza az izgalmas versenyről.

A szorgos munka és a sok izgalom után a versenyzők és kísérőik finom ebédet kaptak a Kollégium ebédlőjében, aztán hazaindultak. A győztesek azzal, hogy jövőre újra nyerni akarnak, a többiek pedig azzal, hogy jövőre majd megmutatjuk nektek!

Mert nem akármilyen gyerekek voltak ám ezek! Amikor elindultak, az egyik aprócska fiú odafutott a főrendező idős professzorhoz, akit életében először látott, kezet nyújott neki, és bátran a szemébe nézve azt mondta: „Köszönöm. A viszontlátásra!”

A rendezők (a Bibliatársulattól: Tarjányi Béla professzor, Gelley Anna hittanár) őszinte elismerésüket fejezik ki a megjelent csoportokat tanító, felkészítő hitoktatóknak. Nyilvánvaló, hogy lelkiismeretes, eredményes munkát végeznek! Köszönetet mondunk a Patrona Hungariae Gimnázium Igazgatóságának, hogy helyet biztosítottak az országos döntő megrendezéséhez.

Jövőre is várjuk a győztes csoportokat minden egyházmegyéből, hogy az ilyen kiváló hittanosok országos szinten is összemérhessék a többiekkel tudásukat, felkészültségüket, a Szentírás iránti szeretetüket.

 

Tarjányi Béla