Bibliaapostolképző Szemináriumok

Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, 1993-2009

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportja évente 2-5 alkalommal bibliaapostolképző szemináriumot tart, elsősorban gyakorló lelkipásztorok, hitoktatók és olyan résztvevők számára, akik valamilyen felnőtt vagy ifjúsági kisközösségben igyekeznek előmozdítani a közös szentírásolvasás ügyét. Az előadások és szemináriumi foglalkozások során a résztvevők megismerkedhetnek a Dei Verbum 6. fej. szellemében történő közösségi bibliaolvasás formáival és értékeivel, és a gyakorlatban is elsajátíthatják a közös bibliaolvasás és -tanulmányozás különböző formáit, amelyek szerte a világban már ismertek és beváltak, és amelyek a hitoktatásban is jól felhasználhatók. A szemináriumokat a továbbképzési munkacsoport önkéntes munkatársai tartják, Tarjányi Béla szakmai felügyelete mellett, Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezető vezetésével.

Előzmények – A1990 és 1993 között mintegy 15 társulati tag vett rész a Katolikus Bibliaszövetség Középeurópai Régiójának szervezésében tartott bibliaóra-ve­ze­tőképző szemináriumokon (1991, 1992: Ausztria; 1993: Szombathely). 1993. februárjában a Középeurópai Régió munkatársai, Stefan Dinges, Rapp-Pokorny és Roland Schwarz professzorok a Leányfalu-i lelki­gya­korlatos  házban tartottak vezetőképző szemináriumot (német nyelven) a ma­gyar Bibliatársulat munkatársai, tagjai számára (20 hazai, 3 erdélyi résztvevővel). A szeminárium péntek déltől vasárnap délig tartott, 7 egy­ségből (foglalkozásból) állt, melyek során a résztvevők megismerkedhettek a csoportos bibliaolvasás számos, a világ más tájain született és jól bevált módszerével. A hazai résztvevők közül kiválasztottunk 8 teológiailag képzett, gya­korló hitoktatót, és az ő közreműködésükkel három hét mulva, 1992 már­ciusában magyarul is megtartottuk ugyanezt a bibliaóra-vezetőképző szemi­náriumot újabb 25 résztvevő számára (20 hazai, 5 erdélyi). Ez a 25 fő csak kb. a harmada volt azoknak, akik erre az alkalomra jelentkeztek. Azok számára, akik ezen a márciusi szemináriumon helyhiány miatt nem tudtak részt venni, 1993. novemberében tartottuk meg a szemináriumot.

Kibontakozás – Az érdeklődés igen nagy volt ezekben a változások utáni években: már 1993. szeptemberében is tartottunk egy hasonló szemináriumot Bajó­ton (18 szerzetesnővérnek), decemberre pedig a Kaposvári egyházmegyébe kap­tunk meghívást. 1994. februárjában Szombathelyen, márciusban Leány­falun, áprilisban Sátoraljaújhelyen, májusban Erdélyben, júniusban Pécsett, ősszel pedig a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyében tartottunk bibliaóra-vezetőképző szemináriumot. A továbbiakban hazánk számos városában és egyházmegyéjében, valamint Kárpátalján, Erdélyben és a Vajdaságban is tartottunk ilyen bibliaapostolképző szemináriumokat. 1993 és 2009 között összesen 56 szemináriumunk volt, mintegy másfélezer résztvevővel. A továbbképzési munkacsoport (a Bibliatársulat címén) jelenleg is fogad meghívást hazánk bármely városába ill. egyházmegyéjébe, ahol van megfelelő helyszín (péntek déltől vasárnap délig, bentlakással) és megfelelő számú (20-30) résztvevő.

Beszámoló néhány szemináriumról > > >

1993 és 2006 között megtartott bibliaapostolképző szemináriumaink:

 0 Leányfalu, 1993. febr. 26-28                                              ----- 23 fő (német nyelven)

 1 Tahi (vendégelőadó: Balás Béla), 1993. márc. 19-21         ----- 24 fő

 2 Bajót (vendégelőadó: Angelo Acerbi nuncius), 1993. szept. 17-19 ----- 18 fő (nővérek)

 3 Leányfalu, 1993. nov. 5-7                                                   ----- 26 fő x

 4 Szombathely (vendégelőadó: Balás Béla), 1994. febr. 4-6. ----- 18 fő 32

 5 Leányfalu, 1994. márc. 4-6.                                                ----- 32 fő 28

 6 Sátoraljaújhely (vendégelőadó: Kovács Endre), 94.4.29-5.1. ----- 26 fő

    Bajót (lelkigyakorlat, vezette: Puskely Mária)

 7 Szombathely, 1994. okt. 21-23.                                          ----- 14 fő

 8 Szombathely (résztvevő: Konkoly István), 1994. dec. 16-18. ----- 18 fő 17

 9 Szombathely, 1995. febr. 3-5.                                            ----- 27 fő

10 Leányfalu, 1995. márc. 3-5.                                               ----- 34 fő

11 Szombathely, 1995.ápr.3-5.                                   ----- 27 fő (egyházmegyei papság)

     Füzér (lelkigyakorlat, vezette Varga Zoltán SchP, vendég: Bosák Nándor)

12 Erdély, Alvinc, 1995. máj. 5-7.                                           ----- 22 fő

13 Erdély, Maroskeresztúr, 1995. okt. 6-8                               ----- 35 fő

14 Leányfalu (vendégelőadó: Bíró László), 1995. okt. 27-29. ----- 36 fő (HTK hallgatók)

15 Szombathely, 1995.október 6-8.                                        ----- 17 fő

16 Domaszék (vendégelőadó: Gyulay Endre), 1995. nov. 17-19. ----- 42 fő (14-en a Vajdaságból) 58

17 Szegedi szeminárium, 1996.02.16-18.       ----- 42 fő

18 Leányfalu (vendégelőadó: Bíró László), 1996. márc. 22-24.         ----- 25 fő

19 Domaszék, 1996. ápr. 19-21.          ----- 20 fő (11 jezsuita novicius) 24

     Leányfalu (lelkigyakorlat, vez. Bíró László)

20 Andocs (vendégelőadó: Balás Béla), 1996. ápr. 26-28.     ----- 25 fő 34

21 Sátoraljaújhely (vendégelőadó: Márfi Gyula, résztvevő: Majnek Antal),

                                        1996. okt. 4-6.        ----- 31 fő (kárpátaljai résztvevők) 33

22 Szombathely, 1996. nov 29-1.        ----- 23 fő

23 Leányfalu,  (Paskai László) 1996. dec. 13-15.        ----- 25 fő

24 Bajót (vendégelőadó: Dékány Vilmos), 1997. április 18-20.          ----- 35 fő

     Bajót (lelkigyakorlat, vez. Nemeshegyi Péter S.J.)

25 Kecskemét, 1997. október 3-5.       ----- 17 fő (zsinati animátorok) 12

26 Sükösd, 1997. november 28-30.     ----- 38 fő 32

27 Leányfalu (vendégelőadó: Paskai László), 1997. december 12-14.          ----- 13 fő 16

28 Vajdaság, Domus Pacis (vendégek: Pénzes János, Huzsvár László) 1998. május 22-24. ----- 29 fő

29 Kárpátalja (vendégelőadó: Majnek Antal), Munkács 1998.9.11-13.           ----- 36 fő,

30 Szombathely, 1998. nov. 27-29.     ----- 16 fő 16

31 Sátoraljaújhely, 2000. május 5-7.  ----- 23 fő

32 Vajdaság, Domus Pacis 2000. május 26-28.          ----- 24 fő

33 Leányfalu, 2000. október 27-29.     ----- 36 fő

34 Sükösd, 2000. november 24-26.     ----- 25 fő

35 Vajdaság, Domus Pacis 2001. május 25-27.          ----- 25 fő

36 Kiskunhalas, 2001. október 26-28. ----- 49 fő

37 Szombathely, 2001. 11. 23-25.       ----- 20 fő

38 Vajdaság, Tótfalu 2002. május 10-12.        ----- 22 fő

39 Nyíregyháza, 2002. június 28-30.   ----- 39 fő (hitoktatók továbbképzése)

40 Nyíregyháza, 2002. 10. 4-6.            ----- 31 fő (hitoktatók továbbképzése)

41 Nyíregyháza, 2002. 11.29-12.01.     ----- 26 fő (hitoktatók továbbképzése)

42 Kalocsa, 2002. 12. 13-15.    ----- 15 fő

43 Leányfalu, 2003. 02. 28-03. 02.       ----- 21 fő

44 Vajdaság, Muzsja 2003. 05. 23-25.             ----- 15 fő

45 Máriabesnyő 2003. 10. 17-19.         ----- 10 fő

46 Kaposvár 2004. 03. 05-07. ----- 33 fő

47 Kárpátalja, Nagyszőllős 2004. 03. 26-28.   ----- 12 fő

48 Eger 2004. 04. 23-25.          ----- 19 fő (5. teológusok, diákonusok)

49 Eger 2005. 02. 4-6. ----- 19 fő (5. teológusok, diákonusok)

50 Vajdaság, Kikinda 2006. 06. 16-18.            ----- 32 fő

51 Budapest, Bibliaközpont 2006. 05             ----- 15 fő (HTK levelező hallgatók)

52 Vajdaság, Domus Pacis 2006.10.13-15.      ----- 15 fő

53 Máriabesnyő, 2006.12.08-10.          ----- 63 fő                   A résztvevők

        2006 végéig összesen: 1403 fő

       -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    -----    ---------


Egyik kedvelt helyszín: a vajdasági Domus PacisAz otthonos házA bejáratA virágzó kertA lelkes résztvevők (2006)