Konkordancia az  Újszövetséghez

A budapesti Hittudományi Akadémia kiadványa, 1987
(Levelező Tagozat, segédkönyv)


A Szentírás tanulmányozásának, a hitoktatók felkészülésének, az egyéni és közösségi bibliaolvasásnak értékes és hasznos eszköze látott napvilágot, amikor az Opálény Mihály által készített „KONKORDANCIA – Újszövetségi Szövegmutató Szótár” megjelent a budapesti Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatának kiadványaként. Ez azóta is az egyetlen ilyen kiadvány a maga nemében – sajnos, csak a Szentírás újszövetségi részéhez.

Előzmények – Az ötvenes-hatvanas években a vallásüldözés egyik hathatós eszköze volt, hogy nem lehetett kiadni katolikus Szentírást. Csak a négy evangélium jelent meg ócska papíron, később pedig az Szörényi-féle Újszövetség-fordítás, de mindig csak nagyon korlátozott példányszámban. Rendkívüli segítséget jelentett ebben az időben a Nyugatról okkal-móddal, egyesével-kettesével bejuttatott sok ezer Békés-Dalos Újszövetség. Például így: „Az egyik fiatal káplán összegyűjtött egy ifjúsági csoportot, és ennek az első lelkigyakorlatán az egyik lánynak volt egy csinos, műbőrkötésű, zsebméretű Békés-Dalos féle Újszövetsége. Rácsodálkoztunk: – Hát neked ez honnan van? – Küldte neki a Török Jenő bácsi Bécsből. Csak írni kell neki, és a Török Jenő bácsi olyan jóságos, hogy küldi a Szentírást. Hát ez elég hihetetlennek hangzott, hogy a Török Jenő bácsi vadidegen gyerekeknek ingyen küldözgeti a Szentírást, de egy levelet megér a dolog, gondoltam… Elküldtem a szívhez szóló levelet, és csodák csodája, a Szentírás két hónap múlva a kezemben volt. És nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki írt a közösségből Bécsbe a Török Jenő bácsinak...” (V.É.)

Mert az igény egyre növekedett. Hiszen nem csak a papoknak és hitoktatóknak lett volna szüksége Bibliára, hanem egyre több fiatal is érdeklődni kezdett a Szentírás iránt. Főleg azok, akik lelkigyakorlatokon, táborozásokon vettek részt, titokban, erdőben, helyek között, kulcsos turistaházakban, bátor papok vezetésével. Amikor 1973-ban végre megjelenthetett a Szent István Társulatnál az új katolikus bibliafordítás, mindenki nagyon örült, bár a korlátozott példányszám messze nem elégítette ki az igényeket.

A Konkordancia – Hamar kiderült az is, hogy a szentírás olvasásához, tanulmányozásához segédeszközökre is nagy szükség lenne. Sokan nagy örömmel fogadták, amikor végre magyarul is megjelent – a Hittudományi Kar Levelező Tagozatának tankönyveként – három kötet bibliaóra-anyaggal és vázlatokkal, nevezetesen a Találkozások, Példabeszédek és a Csodák, amelyek azóta is közkézen forognak, és három évtized multán is sokan, sokfelé olvassák, használják.

Ebben az időben történt, hogy egy lelkes fiatal káplán, Opálény Mihály elhatározta, hogy elkészít egy konkordanciát – ha nem is a teljes Bibliához, de legalább az Újszövetséghez. Tíz évig gépelte a leendő konkordancia egyes szöveg-egységeit, több ezer A/6-os papírdarabka készült így, aztán rendszerezte, sorba rakta a cetliket címszavak és nyelvtani alakok szerint. Végül az egészet egyben és sorban újra legépelték, immár a nyomda számára is elfogadható kéziratként. Amikor elkészült, kiderült, hogy a katolikus kiadó nem adja (nem adhatja?) ki… Tíz éves munka hiába vész?

Amikor a Hittudományi Kar biblikus professzora értesült erről, megkérte Nyíri Tamást, a Levelező Tagozat igazgatóját, hogy segítsen: adja ki a Levelező Tagozat a hallgatók számára segédkönyvként. Nyíri professzor szívesen felvállalta az ügyet, és engedélyért folyamodott az Egyházügyi Hivatalhoz. Nem utasították el, csak halogatták az engedély megadását. Opálény atya közben súlyosan megbetegedett. Kórházi betegágyán minden találkozásunk alkalmával reménykedve kérdezte, hogy megvan-e az engedély. Végül – egészen fiatalon, 42 éves korában – meghalt. Egy hétre rá megkaptuk az engedélyt… 1987 Szilveszterén kapták meg az első példányt Mihály atya gyászoló szülei és kishúga. Leírhatatlan volt az örömük, hogy fiuk-testvérük fáradozása nem volt hiábavaló…

A kiadás költségeinek egy töredékét a Levelező Tagozat fedezte, a túlnyomó részét azonban Opálény Mihály szülei és barátai adták össze, főként az általa vezetett fiatal, sokgyermekes családok, többségükben azzal, hogy nem is kérik vissza a pénzüket. Ezért volt lehetséges, hogy a vaskos kötetet mindössze 300,- Ft-ért árusítsuk. Ez a konkordancia azóta – immár a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat gondozásában  – újabb három kiadást ért meg, és máig sokak rendszeresen használt kézikönyve a Magyar Katolikus Egyházban és határainkon túl.