Kánaánita szentélymodell lett az évszak műtárgya

             2007. június 8.  

Mintegy kétezer éves szentélymodellt mutat be a Szépművészeti Múzeum az évszak műtárgya sorozat legújabb tárlatán.

 

 

 

 

 

A tárgy néhány éve került a múzeum antik gyűjteményébe. A szentélymodell egyediségét a talapzat adja, amely négyszögletes, fölfelé keskenyedő, enyhén hátradőlő, elöl-hátul nyitott építményt formáz. "A bekarcolt cikkcakk motívummal keretezett széles kapunyíláson bika néz ki. Fejével egyvonalban a bejárat két oldalát plasztikus szarvpár díszíti. A tetőn két, plasztikusan megmintázott madár ül. Mellettük és a kaput díszítő szarvak között az átfúrt korongok talán a homlokzat díszítményeit jelölik. Az épület tetejének közepére illesztett kerek talapzatú mécsessel, a kanócnyílás körül és a peremen látható égésnyomok tanúsága szerint egykor valóban világítottak" - olvasható a tájékoztatóban.

Díszítésük alapján többen megkísérelték már az egyes szentélymodelleket valamelyik isten kultuszához kapcsolni. A budapesti darabon megjelenő bika szinte bizonyosan Baált szimbolizálja. A tetőn ülő madarak viszont Astartéhoz kapcsolhatók. Ennek alapján a szentélymodell Astarte és Baál közös tiszteletének lenne az emléke. A bejáratot uraló bika és a két oldalt látható szarvpár mégis inkább arra utal, hogy a kultuszban, amelynek a tárgy az emlékét őrzi, Baál kaphatott hangsúlyosabb szerepet.

Hasonlóan mintázott plasztikus állat- vagy emberalakokkal díszített épületmodellek Észak-Mezopotámia és a mai Izrael, Libanon és Szíria partvidéki sávját magába foglaló Levante területén készültek az i.e. 2. évezredben és az 1. évezred elején. A budapesti darab legközelebbi párhuzamát, a jeruzsálemi Izrael Múzeumban őrzött, szintén ismeretlen lelőhelyű szentélymodellt általában levantei eredetűnek tartják - tudatta az intézmény.

A Szépművészeti Múzeum antik gyűjteménye 2003 telén indította el az évszak műtárgya kamarakiállítás-sorozatot. A kezdeményezés fő célja, hogy rendszeresen a közönség elé tárja a gyűjteményben folyó munka eredményeit: egy-egy újonnan megszerzett, restaurált művet, vagy olyanokat, amelyekről új és bemutatásra érdemes tudományos eredmények születtek.

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

Megtalálták Sába királynőjének palotáját

        2008. május 13.

Az etióp régészek a múlt héten számoltak be arról, hogy Akszúmban, a híres obeliszkhez közel rábukkantak a legendás királynő palotájára, ahol egy különleges oltár is előkerült.

 

 

 

 

Sába királynőjével a Biblián és a Koránon kívül más forrásokban is találkozhatunk. A Biblia szerint Sába királynője Izrael akkori királyának, Salamonnak bölcsességéről hallva felkerekedett meglátogatni őt. A királynő gyógynövényekkel, fűszerekkel és arannyal megrakodva érkezett Salamon udvarába, ahol rengeteg időt töltött találós kérdéseket téve fel az uralkodónak.

 

A király minden kérdésre jól válaszolt, így Sába királynője előtt bebizonyosodott Salamon híres bölcsessége. Salamon gazdagsága is nagy benyomást tett Sába királynőjére. Távoztakor ő is ajándékokkal megrakottan tért vissza hazájába. Az Újszövetség Sába királynőjét, mint Dél királynője említi. A Korán leírása nagyjából hasonlít a bibliai történetre, kiegészítve azzal, hogy a Korán szerint Sába királynője elhagyta pogány hitét és egyistenhívővé lett. Az etióp történetek szerint Etiópia királyai Salamonnak és Sába királynőjének közös leszármazottjai.

Az akszúmi kutatások 1999-ben kezdődtek, és azok legfőbb célja az etióp államiság és egyház gyökereinek tudományos vizsgálata és dokumentálása.  A feltáráson a Hamburgi Egyetem kutatói is részt vettek, akik az elmúlt három hónapban igen fontos felfedezésekben segítették a helyi szakembereket.

Helmuth Ziegert a német régészek vezetője a sajtónak elmondta, hogy Akszúm-Dubngurban, egy későbbi keresztény uralkodó palotája alatt bukkantak rá az i.e. 10. századból származó palota romjaira. A kutatók egyben azt is kiderítették, hogy az épületet szándékosan lerombolták, majd építettek rá egy másikat, amelyet a Szíriusz csillagkép alapján tájoltak.

A csoport szerint az oltár körül talált vallási tárgyak arra utalnak, hogy Salamon és Sába fia, Menelik vallást váltott, és Szíriusz híve lett. A szakemberek szerint a Szíriusz- más néven Szothisz kultusz egészen i.sz. 600-ig virágzott. Az etióp hagyomány szerint egyébként a szövetség ládáját - amelyben Mózes kőtábláit is őrizték - is Menelik csempészte Etiópiába, és valahol még ma is az országban rejtőzhet.

Múlt-kor

 

 

 

 

Digitálisan lapozhatjuk
           a világ legrégibb Bibliáját

          
2008. július 22.

 

A világ legrégebbről fennmaradt kéziratos Bibliájának első részletei digitalizált változatban csütörtöktől már olvashatók az interneten - jelentette be hétfőn a Lipcsei Egyetemi Könyvtár.

 

A Codex Sinaiticus, azaz Sínai-kódex a negyedik században keletkezett Egyiptomban. A görög nyelvű, csupa nagybetűvel, szóközök nélkül írt szöveg ókortudósok szerint négy különböző személy munkája. Az Újszövetséget hiány nélkül, az Ószövetséget részben tartalmazza.

Fotó: Getty

 

A kódex 43 pergamenlapból álló részletét 1844-ben véletlenül találták meg a Sínai-hegyi Szent Katalin kolostorban. Constanin von Tischendorf német kutató bukkant rá a tűzgyújtásra szánt papírok között. A felbecsülhetetlen értékű dokumentum Lipcsébe került. Később egyre több részlet - összesen 390 pergamenlap - került elő a Codex Sinaiticusból. Ezek közül hatot a szentpétervári nemzeti könyvtárban, több mint 340-et a londoni British Libraryben őriznek. Az 1975-ben megtalált újabb 38 oldal a Szent Katalin kolostorban van.

Az emberiség írásos kulturális örökségéhez tartozó kódexet most a négy intézmény virtuálisan illeszti össze, hogy minél többen hozzáférjenek. Csütörtöktől a Lipcsei Egyetemi Könyvtárban őrzött 43 oldal digitalizált változata és a Londonban őrzött ószövetségi részletek olvashatók majd a codex-sinaiticus.net honlapon.

A munkát a Microsoft és a német Xplain közös fejlesztésű szkennelési technológiájával végzik. A pergamenlapokat az anyagot kímélő módon digitalizálták és meg is szépítették; még a szamárfüleket és a foltokat is eltüntették. A fennmaradt Codex Sinaiticus teljesen 2009-ben kerül fel az internetre, ahol kultúrtörténeti háttéranyagok is segítik az olvasókat.

 

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

Tüdővész pusztította el Jerikót
            
2008. július 22.

 

A tuberkulózis-járvány okozhatta a világ legősibb városaként ismert Jerikó vesztét - állítják a kutatók. Jelenleg évente kilencmillió friss tébécés esetet diagnosztizálnak, köztük 450 ezer olyan megbetegedést, amelyet gyógyszer-rezisztens törzsek okoznak - adta közre a riasztó adatot a The Guardian című angol napilap.

 

Mark Spigelman, a University College of London professzora szerint nincsenek új betegségek. Az orvosoknak általában a régi korok új köntösbe bujtatott kórságaival van dolguk, így a hatékony gyógyításhoz nem árt a régészekkel szövetkezniük. A projektben, amelyben brit tudósok mellett izraeli, palesztin és német kutatók is részt vesznek, megvizsgálják azokat az emberi csontmaradványokat, amelyek még az 1950-es években kerültek elő Jerikóban. A Kathleen Kenyon brit régész által vezetett ásatások során sok ezer csont került elő, amelyek közül némely 8000 ezer évnél is idősebb.

Fotó: Getty

A köhögés ereje

A csontok mostani vizsgálatakor a tudósok felfigyeltek a rajtuk látszó károsodásra, ami arra utal, hogy Jerikó lakosai közül sokan tuberkulózisban szenvedtek. "Úgy tűnik, hogy nem a harsonák okozták Jerikó falainak leomlását, hanem köhögésjárvány" - emelte ki Mark Spigelman. A professzor és csapata most a csontmaradványok DNS-vizsgálatát végzi abban a reményben, hogy felfedezik azokat a géneket, amelyektől meghatározták az egyénnek a tbc-kórokozójával szembeni fogékonyságát vagy ellenállását. Ez pedig sokkal hatékonyabb gyógyszerek kifejlesztését tenné lehetővé.

A kutatók azt is vizsgálják, hogy miként változott az évezredek során a kórokozó. "Ahogy az emberek fejlődtek, úgy fejlődtek a kórokozók is: ezeket a változásokat szeretnénk nyomon követni" - hangsúlyozta Mark Spigelman. Magyarázata szerint a tbc kórokozójának városi környezetre van szüksége. "A tuberkulózis urbánus betegség, mivel az emberek köhögés útján terjesztik. Abból kiindulva, hogy Jerikó volt a világ legelső ismert városa, egykori lakosainak maradványa kulcsfontosságú ahhoz, hogy végigkövessük a kórokozó fejlődését a legkorábbi időktől napjainkig" - mondta a professzor.

Nem minden kórokozó fejlődése vizsgálható csontleletek alapján. Simon Mays, a brit örökségvédelmi szervezet, az English Heritage szakértője szerint számos fertőzés, így a vírusok okozta betegségek nem hagynak nyomot a csontokon. Nem így a baktériumok, hiszen a tuberkulózison kívül a lepra és a szifilisz okozta fertőzés is szignifikáns jeleket hagy a csontozaton. Mindeme kórokat újból górcső alá vették régészeti leletek segítségével.

"Hasznosak lehetnek a történeti nyomok is. Tanulmányozhatjuk a pestis áldozatainak földi maradványait is, mivel tudjuk, hogy sokan speciális közös sírokban alusszák örök álmukat" - emelte ki Simon Mays. Ismertetése szerint a kutatók nemrég exhumálták az 1918-as spanyolnátha áldozatainak földi maradványait. E kutatások eredményei pedig döntő fontosságúak lehetnek, ha "fel akarunk készülni az eljövendő nagy járványok elleni védekezésre".

A Nagy-Britanniában végzett régészeti feltárások arra is fényt derítették, hogy a középkorban a szigetország lakosságát izületi bántalmak kínozták. David Miles régész szerint a feltárások azt is kimutatták, hogy a közelmúltig a gyermekeket hároméves korukig táplálták anyatejjel, s így jobban fel voltak vértezve a betegségekkel szemben. "A történelem tanulsága szerint a korai elválasztás, ahogy ez manapság szokás, nem feltétlenül jó dolog" - hangsúlyozta az archeológus.

 

(Múlt-kor /MTI)

 

 

 

Jeruzsálemben találták meg
          Heródes kőfejtőjét

  2007. szeptember 26.

 

"Szenzációsnak" minősített felfedezést tettek a közelmúltban elvégzett ellenőrzés során Jeruzsálemben: ráakadtak arra a mészkőbányára, amelyből 2000 évvel ezelőtt a (Nagy) Heródes által épített második jeruzsálemi Nagytemplom kőtömbjeit kitermelték.

 

"Most már tudjuk végre, hogy miként volt képes Heródes király gigantikus építkezéseit végrehajtani és hol talált rá ezekre, a némelykor az egyiptomi piramisoknál is impozánsabb kőtömbökre" - mondta Juval Barukh, az izraeli régészeti hivatal helyettes igazgatója a sajtó képviselőinek. A mészkőbányára két hónappal ezelőtt akadtak rá egy közmunkálatokat megelőző rutinellenőrzés során - magyarázta Barukh a lépcsőzetesen sorakozó hat-hét méter hosszúságú kőtömbök közt állva.

Forrás: EPA

 

A Szent Város északi negyedében található mészkőbánya három vagy négy kilométerre lehet a Heródes által épített és a rómaiak által i.sz. 70-ben lerombolt templomtól, azon a helyen, ahol azután az iszlám harmadik szent helye, az Al-Aksza mecset felépült. Jeruzsálemnek az Izrael által 1967-ben elfoglalt arab lakosságú keleti szektorában, Ramat Slomo ortodox zsidó negyedben van.

"Azon nyomban felismertük ennek a mészkőbányának kivételes jelentőségét, azt, hogy történelmi szemszögből nézve szenzációs felfedezésről van szó" - hangsúlyozta Barukh, aki szerint a "malaké" minőségű (az arab szó jelentése: királyi) vakítóan fehérszínű mészkő márványra emlékeztet és a helyszínen kialakított, 5-7 tonna súlyú páratlan kőoszlopok hasonlítanak a Heródes által épített templom utolsó maradványához, a judaizmus legszentebb emlékéhez, a jeruzsálemi Siratófalhoz.

Forrás: EPA

 

A helyszínen Heródes király korabeli pénzérméket, cserépdarabokat és szerszámokat is találtak, illetve egyedülálló leletnek tekinthető egy vasból készített, két kőoszlop közötti hasadékba beakadt véső is. A ciszjordániai Ramallahot Jeruzsálemmel összekötő útvonal néhány száz méterre halad el a mészkőbányától. Mint Barukh elmondta, ezen az úton haladva két héttel ezelőtt rátaláltak a Heródes király idejében a hatalmas kőtömbök szállításához épített út nyomaira is.

(Nagy) Heródest (i.e. 73 - i.e. 4) a rómaiak nevezték ki a mai Ciszjordánia egy részén elterült Júdea királyává. Nagyszabású építkezéseivel, így a jeruzsálemi Második Templomon kívül Caesarea kikötővárosának kiépítésével, valamint a maszadai, a jerikói és a hérodioni palota megalkotásával vált híressé.

 

(Múlt-kor /MTI-Panoráma)

 

 

 

 

 

Római kori héber ima került elő Ausztriában
        
2008. június 30.

 

A bécsi egyetem régészei egy 2,2 cm hosszú arany lemezkét találtak egy római kori gyermeksírban. A lapkán görög betűkkel írt héber felirat olvasható: a "Halld Izrael..." kezdetű Semá-ima, amely a zsidóság legfontosabb hitvallása. A Fertő-tótól keletre, a magyar határ közelében fekvő Halbturnban (Féltorony) most előkerült lelet az első emléke a mai Ausztria területén élt ókori zsidóságnak - tudósította a nemrégiben tett felfedezésről Grüll Tibor történész a Múlt-kort.

 

Az egykori Pannonia területén ma több állam: Ausztria, Szlovénia, Magyarország, Horvátország és Szerbia osztozik. Valamenyi országból már került elő a zsidóság 2-3. századi jelenlétére vonatkozó lelet (jellemzően sírfeliratok), mostanáig egyedül Ausztriából hiányzott arra utaló jel, hogy valaha itt is éltek zsidók.

Pedig a Római Birodalom valamennyi területén megtalálhatók voltak Izrael fiai. Egy részük az 1-2. század három vesztes háborújának következtében hadifogoly-rabszolgaként került külföldre (ezeket általában egy-két emberöltő múltán felszabadították), vagy önkéntesen vándorolt el hazájából. A Pannoniában élő zsidóság - ezt elsősorban Magyarországon talált leletek alapján mondhatjuk -, főként kereskedőkből és a római hadsereg Szíriában toborzott segédcsapataiba önként beállt katonákból állt. A mai Ausztria területén sem lehetett ez másképp.

 

A Halbturnban idén tavasszal feltárt egy-két éves gyermek földi maradványait egy kb. 300 sírból álló, 2-5. századig használt temetőben találták meg, amely egy római "villa" (villa rustica) körül helyezkedett el. Ilyen majorságok tucatszámra feküdtek a Fertő-tó partán, amely már a római korban is fontos mezőgazdasági területnek számított. A temetőt 1986-ban fedezték fel, és 1988 és 2002 között a mainzi Römisches-Germanisches Museum igazgatója, Falko Daim vezetésével tárták fel. Eddig több mint tízezer lelet került elő innen, jellemzően üveg és kerámiatöredékek, fémből készült tárgyak. Az arany amulettet, amelynek szövegét először olvashatatlannak tartották, 2006-ban fedezte fel egy bécsi régész.

A gyermek egy ezüstből készült amulett-tokot hordott a nyakában, ebbe helyezték el az arany el a 2,2 cm hosszú arany lemezt, amelyen a következő görög betűkel írt, de héber szövegű felirat volt olvasható: "Szüma Iszraél, adóne elón adón a[---]". Ez a mondat nem más, mint a zsidó vallás legfontosabb imádsága, az ún. Semá-ima: "Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!" (5Móz 6:4). Az ima elsődleges fontosságát a Názáreti Jézus is hangsúlyozta: "Akkor odament hozzá az írástudók egyike, aki hallotta az ő vitatkozásukat, és tudva, hogy [Jézus] jól megfelelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik az első minden parancs közül? Jézus pedig felelt neki: Minden parancs közül az első: Halld Izrael: Az Úr, a mi Istenünk egy Úr" (Mk 12:28-29).

Ilyen és hasonló amuletteket mindenütt viseltek az ókorban, mivel bajelhárító szerepet tulajdonítottak nekik. Különösen a zsidók szent írásai és imái álltak nagy becsben, még a pogányok között is: számos alkalommal ezekből vettek át bizonyos elemeket. (A héber nyelv használata is elterjedt volt az ilyen bajelhárító szövegekben, mivel ennek nagyobb erőt tulajdonítottak.) A most megtalált aranylemez azonban nem az amuletteken szokásos varázsszövegeket (legtöbbször érthetetlen zagyvaságokat - innen ered az "abrakadabra" szavunk is), hanem egy ima komplett szövegét tartalmazza.

Ebből is arra következtethetünk, hogy az elhunyt gyermek bizonyára zsidó lehetett, akinek nyakába szülei akasztották a Semá-ima görögül átírt héber szövegét. Talán az sem túl merész feltevés, hogy a szülők görögül beszéltek, mivel ez abszolút beleillik abba a képbe, amit a Római Birodalom nyugati részén élő zsidóság nyelvhasználatáról eddig tudtunk. (A 3-4. századra tehető mintegy 600 római katakombafelirat 80%-a görög nyelvű.) Az eddigi leletek alapján nem valószínű, hogy a gyermek a villa tulajdonosáé lett volna, valószínűbb, hogy szülei a majorságban dolgozó rabszolgák vagy felszabadítottak lehettek.

A Halbturnban talált aranylemezkét 2008. április 11-e óta lehet megtekinteni az eisenstadti (Kismarton) Burgenlandi Állami Múzeum "A Borostyánút - egy kereskedelmi útvonal fejlődése" című kiállításon.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

Mithrász-szentély maradványait tárták fel
           Szombathelyen

          
2008. július 4.

 

A római korból származó Mithrász-szentély maradványait tárták fel a Savaria Múzeum régészei Szombathelyen egy belvárosi építkezés helyszínén - közölte Kiss Péter régész, az ásatások vezetője.

 

Mithrász a római császárkor egyik legnagyobb istene, a köré szerveződött misztériumvallás központi alakja volt. A Mithrász-kultusz az i.sz. 1. században nagyon gyorsan elterjedt a Római Birodalom területén, nyomait megtalálták a pannóniai tartományokban is. Különböző tárgyi emlékek Magyarországon is előkerültek már például Aquincumból, valamint Sárkesziből és Fertőrákosról is, ám a kultusz jelenlétre az ókori Savariában eddig nem volt kézzelfogható bizonyíték - mondta el Kiss Péter.

Fotó: MTI

 

A régész hangsúlyozta: a Szombathelyen megtalált épület "vallási jelentőségét a helyszínen talált két fogadalmi oltárkő adja, melynek feliratai minden kétséget kizáróan a római kor egyik legtitokzatosabb vallására, a perzsa eredetű Mithrász, vagyis a legyőzhetetlen Napisten misztériumaira utalnak". A Mithrász életének egyes jeleneteit szimbolizáló, az örök forrásnak és az isteni áthaladásnak szentelt oltárok egy tolóajtóhoz tartozó, mészkő küszöbbel ellátott épület maradványaiból kerültek elő Szombathelyen. A megfigyelések alapján még az i.sz. 4. században is használták az épületet, amely aztán leégett és összedőlt.

"A megmaradt omladékréteg azonban nagy mennyiségben tartalmazza egy falfestmény darabjait, melynek érdekessége, hogy ez az első olyan római kori falfestmény Savariában, amely eredeti elrendezését megőrizve kerülhet feltárásra" - mondta az ásatásokat vezető régész. A nagy jelentőségű falfestmény feltárását két festő-restaurátor, Harsányi Eszter és Kurkovszky Zsófia irányításával végzik.

Fotó: MTI

 

Kurkovszky Zsófia a sajtótájékoztatón elmondta: a feltárt falfestmény-részletek nagy valószínűséggel a Mithrász-szentély két helyiségét, a külső bejárati részt és a szentély belsejét díszítették. A szentélybelső falfestményei geometrikus rendszerű kompozícióban, kazettás-sávos díszítéssel és figurális ábrázolásokkal készültek. A szentély a római kori város déli részében található, ahol az Iseum szentélykörnyezet mellett számos más vallási emlék, elsősorban oltárkövek kerültek elő a korábbi ásatásokon.

A sajtótájékoztatón bemutatták még az ókori vízvezeték-rendszer egy feltárt darabját is, melynek érdekessége, hogy a fölötte húzódó rétegekben látható a későbbi Szombathely csatornahálózatának egyik vezetéke, amely éppen azt a nyomvonalat követte, mint a kétezer évvel ezelőtti ókori csatorna.

Fotó: MTI

 

Nagy Zoltán, a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője közölte: előrehaladott tárgyalásokat folytatnak az üzletközpont beruházójával arról, hogy a feltárt leletek közül minél több a Magellán Center építkezésének befejezése után is látható legyen. Erre az ígéretek szerint az épület mélygarázsában lesz majd lehetőség. Nem ez lenne az első ilyen bemutatótér Szombathelyen, ahol egy kereskedelmi bank üzletterében, a padlószint alatt már most is megcsodálható az ókori vízvezeték-rendszer egy darabja.

 

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

 

Krisztus születésének időpontja
           
2001. december 24.

 

Ha a pontos évet nem is tudjuk meghatározni, két történelmi esemény a segítségünkre siet: az egyik Heródes halálának időpontja, a másik pedig egy Augustus császár által elrendelt népszámlálás.

 

Krisztus születésének időpontját nem könnyű meghatározni. Még az i. sz. 6. század elején is Diocletianus császár trónra lépésének időpontjától számították az éveket (korábban pedig Róma legendás alapításától). Dionysius Exiguus római apát volt az, aki elsőként javasolta, hogy ne egy pogány császár uralkodásának kezdetét, hanem a kereszténység számára legfontosabb eseményt, vagyis Jézus születését vegyék a kiindulópontnak. Ezt a dátumot azonban senki nem ismerte. Az apát a Biblia és korábbi egyházatyák munkái alapján végül is oda lyukadt ki, hogy Krisztus Augustus császár uralkodásának 28. évében született. Ez lett a "Kr. u. 1." év.

Itt azonban mindjárt 4 évnyi tévedés történt, mivel Augustus ekkor már valójában 31 éve volt hatalmon, csak az első négy évben még Octavianus néven uralkodott. Ha az apát ezeket az éveket is beszámítja, akkor a születést 4 évvel korábbra kellett volna tennie. Egy további év pedig azért "veszett el", mert akkoriban még nem ismerték a nullát, így a Kr. e. 1 és a Kr. u. 1 között valójában 2 év a különbség. Ezek alapján Krisztus születése és időszámításunk kezdete között 5 évnyi eltérés van, amennyiben az apát által használt adatok hitelesek. Erre azonban nincs bizonyítékunk, így pár év különbség még belefér a képbe.

A Biblia szerint Krisztus születése Heródes király idejében történt. Bármilyen lexikonban elolvashatjuk azonban, hogy Heródes Kr. e. 4-ben halt meg. Ezt a dátumot egy olyan lázadás időpontjának megállapításából tudjuk, amelyről Josephus Flavius számol be A zsidók története c. munkájában. A lázadás Jeruzsálemben tört ki Heródes életének vége felé, mert a rómaiak egy aranyozott sast függesztettek ki a templom főkapuja fölé. Heródes leverte a lázadást, a vezetőket máglyára küldte. Azon az éjszakán holdfogyatkozás volt.

A csillagászok bármilyen időszakra és földrajzi helyre ki tudják számítani a múlt és a jövő hold- és napfogyatkozásait, így megállapították, hogy ebben az esetben vagy egy Kr. e. 5-ös, vagy egy évvel későbbi esemény jöhet szóba. Az előbbi sokkal látványosabb, ezért feltűnőbb volt. A történelmi források alapján a lázadás és Heródes halála között - amely a zsidó húsvét előtt következett be - még több hónapnak kellett eltelnie. Így - mivel a Kr. e. 5-ös fogyatkozás ősszel volt - valószínű, hogy Heródes Kr. e. 4 húsvétja előtt halt meg. Jézusnak pedig ezek szerint Kr. e. 4 előtt kellett megszületnie, ami jól összevág az Augustus uralkodásának évei körüli problémával.

A kérdéses időtartam másik végének behatárolásához is meríthetünk adatokat a Bibliából. Lukács evangéliumának második része így kezdődik:

Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó.

Ezek alapján a Kr. e. 8-ban kiadott császári rendelet jöhet szóba. Augustus összesen három összeírást (vagyonösszeírást és népszámlálást) rendelt el uralkodása alatt - ezt az ankarai Augustus-templom falán lévő felirat tanúsítja. Aki ismeri az Újszövetséget, jól tudja, hogy Jézus akkor született, amikor József és Mária Betlehem városába mentek, hogy összeírják őket. Összegezve az elmondottakat: Krisztusnak Kr. e. 8 és 4 között kellett megszületnie. Az eseményt csodálatos égi esemény kísérte.

 

Origo / Múlt-kor

 

 

 

 

 

Emlékévvel ünneplik
        Szent Pál születésének 2000. évfordulóját

        
2008. június 27.

 

A Szent Pál-évben az apostol születésének 2000. évfordulóját ünneplik, ugyanis Pál a történeti kutatások alapján valószínűleg i.sz. 8-ban született Tarsusban, a mai Törökország délkeleti részén - mondta Tarjányi Béla teológus a vasárnap kezdődő emlékévvel kapcsolatban.

 

A katolikus egyházfő által meghirdetett nemzetközi Szent Pál-év június 29-től, azaz Péter és Pál napjától (egyúttal Szent Pál vértanúságának feltételezett napjától) 2009. június 29-ig tart, az emlékünnepségekhez a protestáns egyházak is csatlakoztak - közölte a Pázmány Péter Katolikus Egyetem újszövetségi tanszékének vezetője.

Péter és Pál napja azért esik egyazon időpontra a naptárban, mert  az egyház ezzel is szeretné hangsúlyozni, hogy Pál szerepe legalább akkora jelentőségű, mint Péteré, az első pápáé. Szent Pál, akit a népek közötti hittérítő tevékenysége miatt a nemzetek apostolának is neveznek, teljesen egyenrangú a katolikus felfogás szerint Jézus 12 tanítványával, attól függetlenül, hogy személyesen soha nem találkozott vele.

Fotó: Getty

 

Pál alakja azzal is kiemelkedik apostoltársai közül, hogy az ő élettörténete a legismertebb, mert a Szentírás Apostolok cselekedetei című könyve kizárólag az ő hittérítő tevékenységéről szól, más missziós tevékenységére nem szentel egy egész könyvet a Biblia. Emellett a Szentírás szerzői közül ő írta a legtöbb hiteles, kanonizált fejezetet. Működésének köszönhetően alakultak ki az első ősegyházi közösségek azokon a területeken, ahol az ott élőket megtérítette - közölte a tanszékvezető.

Születésének napját csupán hozzávetőlegesen lehet kikövetkeztetni az Újszövetségből. Itt ugyanis megemlítik, hogy Achaia római provincia helytartója, Gallio fogadta térítő útja során. A prokonzul egy felirat alapján i.sz. 51-ben töltötte be ezt a tisztséget, a történészek ebből visszaszámolva valószínűsítik Szent Pál születési évének i.sz. 8-at.

Szent Pál élettörténetéről Tarjányi Béla kifejtette: eleinte rabbiként a zsidó hitet védelmezte a keresztényekkel szemben, olyannyira, hogy még a római birodalom határain kívülre is üldözte őket. Miután Jézus látomásban megjelent neki, keresztény hitre tért, ez volt a nevezetes "pálfordulás". Ezután ugyanakkora vehemenciával, amekkorával addig üldözte a kereszténységet, Krisztus vallását kezdte hirdetni a Földközi-tenger keleti partvidékén.

Missziós tevékenysége húsz évig, i.sz. 65-ben bekövetkezett haláláig tartott, ennek során eljutott a Közel-Keletről egyes feltételezések szerint egészen Hispániáig, utóbbi területen azonban nem aratott sikert. Járt a római birodalom több tartományi székhelyén, így Athénben, Thesszalonikiben (ami később ortodox központtá vált), Philippiben, Korinthoszban és Bereában, de a mai Törökország területén is, többek között Laodiceában, Ikoniumban és Efezus térségében.

Pál apostol élete utolsó éveiben az Égei-tenger vidékén térített, ott fogták el a római katonák, mivel akkor még üldözött vallás volt a kereszténység. Első fogságából megszökött, majd másodszor is börtönbe került, halálra ítélték. Mivel római állampolgár volt, nem keresztre feszítették, hanem lefejezték Róma határában. A katolikus legenda szerint a levágott fej hármat ugrott, s ott három forrás keletkezett, ami a mai napig is létezik.

Halálának feltételezett helyszínén épült meg a Falakon Kívüli Szent Pál-bazilika, ahol sírja is található. A székesegyház rövid időn belül zarándokhellyé vált. Az ide látogatók XVI. Benedek pápa dekrétuma szerint teljes búcsút, azaz bűneik alóli feloldozást kapnak. Ugyanígy Szent Pál születési helye, Tarsus is zarándokok célpontja lett.

A tevékenységének eredményeként létrejött több ősegyházi közösség lelki gondozására is nagy gondot fordított Szent Pál. Ez lett a 3-4. században a kereszténység térhódításának kiindulási területe, majd amikor Nagy Konstantin római császár (306-337) i.sz. 313-ban kiadta a keresztény vallásszabadságot hirdető milánói ediktumot, megindult a kereszténység térhódítása a Pál által megtérített területekről a Földközi-tenger nyugati partvidékén is.

 

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

SÁSKAJÁRÁS KÖZÉP-ÁZSIÁBAN

 

 CENTRAL ASIA

Like a Biblical plague locusts are devastating already parched fields

After a long cold winter and a serious drought locusts have come to Central Asia more numerous than ever. They are wiping out farmland and grassland, pushing herders to the k of survival, forcing many to sell off their livestock at low prices. Next winter the problem of meagre harvests will likely be compounded by meat shortages.

Astana (AsiaNews/Agencies) – From Afghanistan into Kazakhstan swarms of locusts are back in Central Asia, leaving barren fields in their wake. They come each year at the same time around April but this year a shortage of crops caused by the harsh winter forced them farther north and west where they attacked grain and cotton fields, fruit orchards and even grazing land for livestock.

In two months more than 220,000 hectares of farmland in Tajikistan, 200,000 hectares in southern Kazakhstan and 50,000 hectares in Kyrgyzstan have been infested.

Uzbekistan, western Afghanistan's Herat Province and Iran have also been affected.

Moving in swarms of millions, locusts can produce 500 more locusts each; their eggs can stay in the ground for five to ten years waiting for ideal weather conditions to hatch.

In Tajikistan, where more than half the population lives in poverty, food is already a problem. The authorities have had to mobilise the army to help the population but the government has little money for pesticides.

In Kazakhstan the government has banned grain exports to protect local consumers and keep prices in check, but it is still worried that it might not be able to contain the locust invasion.

“The drought has also left no grass for the herds,” said Serik Alzahov, deputy director of the regional Agriculture Department in South Kazakhstan Oblast.

If the insects wipe out the grassland, animals will have to be slaughtered. The alternative would be to move the herds to other areas, hundreds of kilometres away, but that is expensive.

The result is that speculators are already moving in, offering herders to buy up their livestock but at a low price. Many herders are indeed selling off their livestock since they cannot afford transportation for their animals elsewhere.

What is more in many places people have already started worrying about next winter, when the almost certain meagre harvest will be compounded by unavoidable meat shortages.

 Central asia tajikistan kazakhstan afghanistan uzbekistan kyrgyzstan locust invasion infestation drought harsh winter harvest livestock farmland grassland grazing land.

asianews.it

 

 

 

 

 

Római kaputornyot restauráltak
           a paksi romkertben

        
2008. június 18.

 

Elkészült az északi erődfal és kaputorony rekonstrukciója a Pakshoz tartozó Dunakömlődön található római kori romkertben; a 19. század óta ismert római lelőhely, Lussonium területén 1969-ben indultak el és 1987 óta váltak folyamatossá a régészeti feltárások.

 

A valamikori Duna-meder fölé magasodó Bottyán-sánc fennsíkján elhelyezkedő Lussonium feltárása a Pécsi Tudományegyetem szakmai programjának keretében Visy Zsolt régész, egyetemi tanár vezetésével folyik. Az ásatások anyagi hátterét kezdetben Paks Város Önkormányzata, majd 1994. óta az önkormányzat által fenntartott paksi Városi Múzeum költségvetése fedezi - mondta el Váradyné Péterfy Zsuzsa múzeumigazgató.

 

 

Az eddigi kutatások során számos katonai és polgári épületet találtak. Az előkerült leletek és objektumok elemzése megmutatta, hogy a legkorábbi palánktábor már az i.sz. 1. század derekán, Claudius császár uralkodása idején megépült és a 2. században is használatban volt - tette hozzá. Tájékoztatása szerint a feltárások során előkerült az erőd északi sáncrendszere, több helyen az erőd fala, védőárkai, a két déli kaputorony.

 

 

Az erőd déli falának belső oldalán több helyiségből álló, keleti oldalán faoszlopokkal ellátott, portikuszos, azaz tornácos épületsor, egy kaszárnyaépület helyezkedett el. A késő római korban, amikor az erőd már nem volt használatban, a déli kaputoronytól néhány méterre északra felépült egy tízszer kilenc méteres kiterjedésű torony, úgynevezett kiserőd, melyet a tartomány feladása után is használtak a népvándorláskor elején.

 

 

2003-ban a római erőd déli kapujának, az ettől északra található kaszárnyaépületnek és a késő római kiserődnek a műemléki helyreállítása történt meg, a romkert újabb bővítésére 2007-2008-ban került sor az északi erődfal- és környezetének műemléki helyreállításával. A homokkő-kváder burkolatú fal szinte eredeti magasságig felfalazva fogja közre a vörösfenyőből felépített északi kaputornyokat, melyek az eredetileg itt álló, kőből épült kapuk jelzésszerű bemutatását célozzák.

A helyreállítási munkálatok Paks város költségvetéséből, valamint a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával valósultak meg. A műemléki helyreállítások kiviteli terveit H. Vladár Ágnes Ybl-díjas építészmérnök készítette el.

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

 

Dávid király palotájának nyomaira bukkantak
   
     2005. augusztus 8.

 

Izraeli régészek bejelentették, hogy Kelet-Jeruzsálemben a bibliai Dávid király idejéből való 3 ezer éves palota romjaira bukkantak.

Egy régészekkel bújócskázó kor

A Szilván negyedben, Jeruzsálem legrégebbi részén végzett ásatáson egy harminc méter hosszú középület maradványai kerültek elő. A kutatók megtalálták egy néhány évszázaddal későbbi, ókori héber feliratú pecsét lenyomatát is, amely egy Jeremiás könyvében említett tisztviselő neve szerepel.

Az ásatás szponzora a jeruzsálemi neokonzervatív (think tank) agytröszt, a Salem Központ, valamint egy amerikai zsidó befektetési bankár. Az ásatás vezetője, Eliat Mazar szerint valószínűleg Dávid király palotáját találták meg, ezt azonban más izraeli régészek vitatják.

Mazar pazar romjai

A Mazar által feltárt középület főníciai stílusban készült a 9-10. században. Gabriel Barkay, Jeruzsálem régésze a Bar-Ilan Egyetemről rendkívül fontosnak nevezte a feltárást: "Nagyon óvatosan úgy fogalmazhatnék, hogy ez az egyik legelső nyoma a Dávid és Salamon királyságának Jeruzsálemben, abból az időszakból, ami száz éve bújócskázik a régészekkel".

A szakma más képviselői is elismerték, ritka és érdekes régészeti eredmény a feltárt falrészlet, illetve a pecsét is. A régésznő már több mint tíz éve keresi a palotát a jeruzsálemi óváros falain kívül. A bibliai régészet képviselőjeként Dávid és Salamon királyságának történelmi nyomait kutatja.

 

Városnak éppenséggel kicsi, királyságnak voltaképpen jelentéktelen

 

A palota helye és látványterve

Hani Nur el-Din, az Al Quds Egyetem régésze a bibliai régészet eljárásairól az International Herald Tribune számára elmondta, izraeli régészek azért alakították ki, hogy "a történelmi bizonyítékokat bibliai kontextusba helyezzék". A történelmi nyomok és a későbbi bibliai narráció közötti kapcsolat nagyrészt hiányzik, az i.e. 10. század idején csak a fikció van. Ugyanakkor bármit találnak, igyekeznek a bibliai narrrációhoz kötni. Vagyis a gombhoz keresik a kabátot."

A 48 éves régésznő - aki a híres Benjamin Mazar régész unokájaként tanulta ki a szakma fortélyait - elmondta: "A régészet persze csak technika, de még ásatás közben is mindig a történelmi források járnak a régész fejében. Munka közben egyik kezemben a Biblia és az ásatáskor használt eszközök a másikban, természetes, hogy minden számításba jöhet."

A Biblia mellett persze már jelentős jeruzsálemi régészeti ásatási eredményekre  támaszkodik a kutató: a huszas években az ír Robert Macalister, a hatvanas években a brit Kathleen Mary Kenyon, a hetvenes-nyolcvanas években az izraeli Yigal Shilo ásatott Jeruzsálemben.

Amihai Mazar, a Héber Egyetem régésze és Eilat Mazar másodunokatestvére szerint a szakmában meglehetősen vitatott, hogy "Dávid és Salamon korában mennyiben tekinthető Jeruzsálem fontos városnak, sőt egyáltalán városnak. Sokak szerint városnak éppenséggel kicsi, királyságnak pedig voltaképpen jelentéktelen volt."

 

Múlt-kor

 

 

 

 

Cserépdarabok rejtik a Maszada végső titkát
           2007. július 26.

 

Az ókori rómaiak ellen fellázadó zsidók utolsó erődjeként helytálló Maszada új múzeumának kiállításán 11 darab, érdekes neveket rejtő apró cserépdarabot lehet látni, amelyek minden bizonnyal az erőd utolsó védőit mutatják be. Mindez a háború drámaiságának érzékeltetése mellett Josephus Flavius szavahihetőségét is bizonyíthatja.

A történetíró szavahihetőségét jelentik

Maszada erődjének évtiizedek óta tartó feltárásán több száz, feliratokat tartalmazó cserépdarabot találtak, néhányuk cserépkorsókat díszített. Van olyan, amely csak egyetlen betűt tartalmaz, és vannak olyanok, amelyeken nevek és számok olvashatók a felkelés és a római ostrom kezdetétől. A régészek számára nem okozott különösebb gondot a feliratok megfejtése, de a most kiállított 11 cserépdarab más, mint a többi - tudjuk meg a Háárec című izraeli napilap beszámolójából. A többi cserépdarabbal ellentétben, amelyeket egy nagy területen szétszórva találtak, ezek a darabok egy helyen voltak, az élelmiszerraktárakhoz vezető átjárót ellenőrző belső kapuknál. Mindegyiket ugyanaz a kéz írta, és mindegyiken csak egyetlen név látható.

 

A legérdekesebb azonban, hogy ezek a nevek nem rendes nevek, hanem becenevek voltak: Ben Hanahatam (vagy Ben Hanahtum), Cajda (vagy Hacajad, "a vadász"), Ha'amaki (az Akra vidékréről való). Az egyikükön pedig Ben-Jair neve áll, a Maszada felkelés vezetőjéé. A cserépdarabok felfedezésekor Jigael Jadin régész azokat úgy értelmezte, mint a Maszadánál végrehajtott tömeges öngyilkosságok bizonyítékát, amelyre az ostrom beszámolója volt a bizonyíték. Josephus Flavius ugyanis részletesen leírta azokat a szavakat, amelyekkel Ben-Jair meggyőzte mintegy 1000 társát, hogy a "nemes halált" válasszák: "Haljunk meg úgy, hogy nem hajtjuk fejünket az ellenség igájába, feleségeinkkel és gyermekeinkkel szabad emberek módjára hagyjuk itt az életet!" (Josephus Flavius: A zsidó háború. Ford.: Révay József. Talentum, Bp. 1999.)

Miután megölelték feleségüket és megcsókolták gyermekeiket, könnyes szemmel kiválasztottak maguk közül 10 férfit, akik végrehajtották a szörnyű mészárlást. A 10 férfi végül sorshúzással kijelölte azt az egyet, aki utolsónak marad, és aki 9 társa megölése után magával is végez. Josehus Flavius leírása szerint az utolsó férfi megvizsgált minden tetemet, hogy megbizonyosodjék róla, hogy valóban halottak, majd hatalmas tüzet gyújtott, végül pedig magába döfte a kardját, és családtagjai holtteste mellé roskadt. Vajon a 11 cserépdarabon olvasható nevek a 10 férfi becenevét rejtik, akik Ben-Jair parancsára utoljára maradtak? Vajon ezeket a cserépdarabokat használták az utolsó kiválasztására, aki bevégzi a mészárlást? Mindez lehetségesnek tűnik, de bizonyosat soha nem fogunk tudni.

A kutatók eddig nem tettek kísérletet arra, hogy megerősítsék vagy cáfolják ezt a drámai feltételezést. Sokkal inkább arra koncentráltak, hogy meghatározzák Josephus Flavius, eredetileg Jószéf ben Mattitjáhu szavahihetőségét, akinek zsidó származását, a maszadai történettel együtt 2000 éven keresztül figyelmen kívül hagyták.

 

Most azonban mindez megváltozhat. Májusban ugyanis megnyílt a Maszada lábánál fekvő, Jigael Jadinról elnevezett új múzeum a Shuki Levy alapítvány pénzügyi támogatásával (Levy izraeli származású, de Los Angelesben él, és a Shuki és Aviva énekes duó egyik tagja, illetve a Power Rangers című TV-sorozat egyik producereként vált sikeressé). A múzeum első terme Josephus Flaviusnak állít emléket, nélküle ugyanis nem tudnánk a Maszadában történtekről, és sokkal kevesebb ismeretünk lenne a nagy felkelésről, illetve Jeruzsálem elpusztításáról. A probléma csupán az, hogy róla is csak annyit tudunk, amennyit magáról elárul, más források nem említik.

Műveit, így a Maszadáról szóló történetet is, Rómában írta, és bár az erődről készült leírásai meglehetősen pontosak, mégis feltételezhetjük, hogy sohasem járt azon a helyen. Legfőbb forrásaként a római parancsnokok beszámolói szolgáltak, bár a felkelés korai szakaszában maga is a felkelők oldalán harcolt, így személyes tapasztalatokat is szerezhetett. Leírásai igen pontosak, részletesen beszámol a tömeges öngyilkosságról, és arról az életben maradt két asszonyról és öt gyermekről, akik hírt adtak a szörnyűséges végről.

 

Heródes palotájától a kincset értő sékelekig

 

 

Gila Horowic, a múzeum kurátora, a jeruzsálemi Héber Egyetem Régészeti Intézetének csapata, és Elijav Nahlieli tervező megértették, hogy az Izrael leghíresebb régészeti emléke közelében létesített múzeum nem versenyezhet magával a lelőhellyel, ezért olyan különleges formában építették meg, amely hozzáadhat valamit a fennsíkot meglátogató érdeklődők élményéhez. A múzeum 9 teremből áll, amely mindegyike különböző témákat dolgoz fel, bemutatva a Maszada közelében kiásott legfontosabb régészeti leleteket. A látogatónak az az érzése támad, hogy azon a helyen áll, ahol 2000 évvel ezelőtt az események történtek.

Három terem foglalkozik Heródessel: az elsőben egy királyi lakomát láthatunk eredeti asztalneművel, valamint a vendégeknek felkínált ételek és italok leírásával. A második Cesarea kikötőjét mutatja be, amelyet Heródes építtetett, és amelyen keresztül a luxuscikkeket szállították. A harmadikban Heródes palotájának megmaradt oszlopai és színes faldíszítései láthatók, amelyekből képet kaphatunk a drága és fényűző épületről.

A felkelés i.sz. 66-ban történt kirobbanásakor zelóták, szikáriusok (nevüket a maguknál hordott tőrről kapták, amely latinul "sica") foglalták el a hegyet. Nekik állít emléket a múzeum többi terme bemutatva használati tárgyaikat, kézirataik maradványait, és azt a mintegy 4000 darab szövött anyagot, amely a száraz sivatagi éghajlatnak köszönhetően épségben megőrződött. A zelóták a felkelés alkalmából vert ezüst sékeleket is magukkal hoztak a Maszadára.

A sékeleken óhéber feliratok voltak: "Shekel Jisrael" és "Szent Jeruzsálem". Rajtuk van kiadásuk kelte is, amely összefüggésbe hozható a felkeléssel -az első évtől (aleph) az ötödik évig (hé). A második és harmadik évből több ezer pénzérme került elő, mivel azonban az utolsó év rövid volt (húsvéttól Tamuz 17-ig - vagyis július 3-ig - tartott, amikor a Templomban megszűnt a munka, és nem vertek több érmét), ebből az évből csak 20 érmét találtak. Ezek közül háromra Maszadánál bukkantak, ahová valószínűleg az elpusztított Jeruzsálemből ide menekülő felkelők hozták magukkal. Rendkívül ritka leletnek számítanak, amelyért a gyűjtők és a múzeumok vagyonokat fizetnének.

Szintén ritkaságnak számít az a katonai zsold kifizetését igazoló szelvény, amely a római hadsereget bemutató teremben látható. A szelvény tulajdonosa, Gaius Messius, a bejrúti Fabia nemzetséghez tartozó Gaius fia, akinek kiadásait levonták a fizetéséből. A fizetési igazolást papiruszra írták, és eddig csak egyetlen ehhez hasonlót találtak, azt is Egyiptomban. A katona feltehetőleg azokhoz a római katonákhoz tartozott, akik Josephus Flavius szerint megmászták a hegyet. Másnap, amikor a rómaiak behatoltak a várba "megpillantották a meggyilkoltak tömegét, nem örvendeztek, mint ahogy az ellenség pusztulásán örvendezni szokás, hanem csodálattal adóztak ily rengeteg ember hősi elszántságának és bátor halálmegvetésének."

 

Múlt-kor

 

 

 

 

Cáfolták a Maszada áldozatainak mítoszát
           2007. június 25.

 

Maszada volt a zsidók utolsó szabad erődje, amelyben i. sz. 73-ban a vár zelóta védői - miután nem látták a menekülés lehetőségét - öngyilkosságot követtek el a rómaiak mindent elsöprő támadása közben. Egy nemrég megjelent tanulmány azonban új megvilágításba helyezi az erőd területén fellelt két férfi csontvázat és női hajfonatokat.

 


A még korábban
 Nagy Heródes által egy elszigetelt hegycsúcsra építtetett, és szinte bevehetetlen vár több mint három évig állt ellen a római támadásoknak. Végül a megmaradt zelóta védők tömeges öngyilkosságba menekültek, hogy ne kerüljenek élve az ostromlók kezére. A zsidó történetírás ma is élő legendája a hősiesség szimbólumává vált, és az izraeli hadsereg tisztjeit ezért még ma is a Maszada várban esketik fel.

Forrás: MTI

Zias a romok között

Az erőd fürdőházában talált két férfi csontvázáról és a mellettük lévő, női hajfonatokról ezért sokáig azt hitték, hogy azok is a zelótákhoz tartoztak. A három ember maradványa nagyon fontos szerepet kapott az erőd 1960-as évekbeli feltárásakor. Jigael Jadin, az akkori ásatást vezető régész szerint ugyanis a leletek arról tanúskodtak, hogy a zelóták a feleségüket és gyermekeiket is megölték, hogy azok ne jussanak a rómaiak kezére. Akkori jegyzetei szerint a csoport "a Maszada történetének végső, és legtragikusabb pillanataira világított rá. Nincs kétség, a szemünk előtt a Maszada védőinek maradványai tárultak fel".

A Maszadában talált más csontvázakkal együtt az izraeli kormányzat 1969-ben ezeket is zsidó hősök maradványaiként ismerte el, és azok állami temetést kaptak. A Near Eastern Archaeology júniusi számában megjelent tanulmányukban azonban Joe Zias és Azriel Gorski régészek azt állítják, hogy lehetséges: az újratemetést nem azok kapták, akiket megilletett volna.

Forrás: MTI

 

Az új régészeti elemzés szerint a korábbi elmélet nem feltétlen igaz. Az orvosszakértők ugyanis a női haj vizsgálata során arra jutottak, hogy azt egy éles tárggyal még a nő életében levágták annak fejéről. Zias ezután egy olyan bibliai idézetet talált, amely azt említette meg, hogy a zsidók által ütközetben elfogott idegen nők haját teljesen le kell vágni, hogy ne találják vonzónak őket. Éppen ezért a fogoly nem egy zsidó nő, hanem egy fogoly lehetett, aki minden bizonnyal a Maszada római erődjében élhetett 66-ban, amikor zelóták elfoglalták a várat, és megölték az ott élőket. A zsidó harcosok a rómaiak tetemét a fürdőbe dobták, amelyet Zias szerint szemétlerakónak használhattak. A nő fogságba esett, és a zsidó törvények szerint a haját levágták, amelyet aztán szintén a testek mellé dobtak. Éppen ezért a csontvázak a római katonáké, míg a haj a fogságba esett nőé lehetett.

Az új felfedezés azonban csak egy apró csepp a pohárban: a kutatók ugyanis már többször, több szempontból támadták a maszadai ásatásokat, mondván igen fontos lenne az ott feltárt leleteket a heroizmus és önfeláldozás szűrője helyett tudományos szemmel vizsgálni. A Maszada története és szimbolikája ugyanis mára egyre kevésbé elfogadható - áll az Associated Press tudósításában, hiszen a vallási fanatizmus által szított tömeggyilkosság épp az aktuális politikai célok ellenkezője. Az öngyilkosság történetét az első századi római történetíró, Josephus Flavius örökítette meg, ám azt korábban többször is kétségbe vonták, és ma több szakértő úgy gondolja, hogy a műben az eredeti történetet vagy nagyon felnagyították, vagy sosem történhetett meg.

Forrás: MTI

 

Zias a korábbi ásatásokkal a legnagyobb problémát abban látja, hogy szerinte akkor a "régészek egy már meglévő történethez kerestek bizonyítékokat", és a zelóták öngyilkosságára a mai napig nem találtak kézzelfogható bizonyítékot. Mások azonban azt állítják, hogy Josephus leírása tökéletesen ráillik a régészeti anyagra, így sokan megkérdőjelezik az új vizsgálatok eredményeit is. Szerintük Zias "feltételezésekre épülő feltételezésekre" alapozta a sztoriját.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Saját erődje rejtheti Heródes sírját
            
2007. május 9.

 

A Héber Egyetem bejelentése szerint Nagy Heródes király sírját Jeruzsálemtől délre, a Júdeai-sivatagban található ókori erődben találták meg. A felfedezéssel az egyik legrégibb izraeli régészeti rejtélyt sikerült megoldani - számolt be róla a Háárec című izraeli napilap.

 

Az egyetem eredetileg kedden, sajtótájékoztatón akarta közzétenni a szenzációs régészeti hírt, de a Háárec honlapján megszellőztette a történetet, ezért az egyetem hétfőn késő estére előrehozta a hivatalos bejelentést. Eszerint a királysírra Heródes egykori palotája, a dombtetőre épült Heródium nevű erődítmény feltárása közben bukkant rá Ehud Necer régész, a Héber Egyetem professzora.

 

A Heródium-erőd

A tudósok már korábban is sejtették, hogy ebben a körzetben lehet a sír, amelyről Josephus Flavius ókori történetíró is említést tett, de az ásatások eddig nem igazolták a feltételezést. A Háárec szerint a sírt egy eddig feltáratlan, Heródes két palotája között lévő területen találták megm, ahol kiderült, hogy a szarkofágot a temetés után pár évtizeddel darabokra törték.

 

 

Nagy Heródes a római birodalom szentföldi helytartója volt, i.e . 40 körül pedig a Júdeát megszállva tartó birodalom szenátusa "a zsidók királyának" nevezte ki. A Bibliából mint a betlehemi tömeges gyermekgyilkosságok elrendelője ismert: miután eljutott hozzá annak híre, hogy megszületett Jézus Krisztus, "a zsidók új, igazi királya", minden két év alatti fiúgyermeket megöletett Betlehemben és környékén.

 

 

Heródes építtette fel a második jeruzsálemi templomot, a jeruzsálemi Óvárost ma is körülvevő falat, valamint a Heródium mellett más palotákat, erődítményeket is emeltetett Caesareában, Jerikóban és Maszadában, és végül Jerikóban halt meg i. sz. 4-ben.

 

 

A Heródium volt az egyik utolsó erőd, amelyet a zsidó felkelők tartani tudtak a rómaiak ellen, egészen i. sz. 71-ig, akkor a hódítók elfoglalták, majd lerombolták az építményt.

 

A helyszínen először 1956 és 1962 között folytattak ásatásokat, amelyeket egy ferences szerzetes vezetett, és akkor került felszínre szinte minden ma látható maradvány. Az ásatások a hatnapos háború alatt megszakadtak, majd Izrael 1972 óta folytat kutatásokat a területen.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

 

Ókori várost találtak a gyorsvasút alatt
            
2007. április 3.

 

A kutatók számára is teljesen ismeretlen ókori várost találtak az új jeruzsálemi gyorsvasút építésén dolgozó munkások Jeruzsálemtől alig néhány kilométernyire északra az egyik palesztin külvárosban.

 

A régészek folyamatosan dolgoznak az egyelőre név nélküli település kiásásán a Shuafat nevet viselő külvárosban, mivel a feltárások befejezése után a romokat vissza kell temetni, hogy a régóta tervezett vonalat megépíthessék. A bulldózerek által kijelöl nyomvonalon épülő vasút az 1967-es, hatnapos háborúban megszerzett északi külvárosokat köti össze majd a város központjával.

 

A most felfedezett település a második templom korából származik, és egyes régészek szerint a bibliai Nób városára épült, ahol Sault Izrael királyává választották. A felfedezés meglepte a kutatókat, Rachel Bar Nathan, az izraeli örökségvédelem régésze szerint ugyanis senki nem tudott arról, hogy Jeruzsálemtől néhány kilométerre északra egy ennyire fontos település állt, amelynek azonban a neve is ismeretlen maradt.

Rachel Bar Nathan egy edénytöredékkel

A várost valószínűleg azután építették, hogy a római légiók kifosztották Jeruzsálemet, és i.sz. 70-ben elpusztították a második templomot. A település 130 körül azonban a Hadrianus alatti második zsidó felkelés során egy tűzvész után elnéptelenedett. A várost nyugati tájolással a római út mellé építették, amely Jeruzsálemet a 72-ben Titus által alapított Falavia Neapolis-szal, a mai Nablússzal kötötte össze. A város fekvése és a ciszternák száma miatt a régészek arra jutottak, hogy ez a római úton közlekedő utazók pihenőhelye lehetett.

 

A munkálatok során magánházak, középületek és a városon 2000 éve keresztülsöprő tűz nyomait is megtalálták. A falak mellett pénzzel töltött edények is felszínre kerültek, amely azt sugallja, hogy a lakók mindvégig a visszatérésben bíztak. Szintén itt találtak egy igazi ritkaságnak számító, Traianus császár korából (98-117.) származó érmét is.

Igazi érdekesség az a rómaiak által használt fürdő, amelynek lépcsői, csempedarabjai és medencéi is előkerültek, és amit a 2005-ben a város nyugati szélén - szintén a gyorsvasút munkálatai során - talált légiós fürdőhöz hasonló padlófűtéssel építettek meg.

A rómaiak elleni felkelések leletei folyamatosan kerülnek a felszínre: legutóbb egy ókori alagútrendszerről
és egy esszénus latrináról számoltunk be olvasóinknak.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

Vaskori nagyvárost találtak Izraelben
          
2007. augusztus 30.

 

A korai vaskorban (i.e. 1150-950) létezett, igen fejlett város maradványait tárta fel egy nemzetközi régészcsoport Izraelben. Wolfgang Zwickel, az ásatások koordinátora, a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem professzora szerint "eddig úgy tekintettek a Genezáreti-tó partján fekvő Kinneret városának erre a korszakára, mint a hanyatlás időszakára, ám ez a kép most megváltozhat majd".

 

"A feltárt leletek azt mutatják, hogy szó sem volt a társadalom teljes összeomlásáról" - mutatott rá a tudós. Kinneret a bibliai Izrael korai időszakát tekintve az ország egyik legjelentősebb településének tekinthető.

Eddig a régészek abból indultak ki, hogy a térség valamennyi nagy városát az i.e. 1200-1175 közötti időkben feladták és helyettük az emberek kisebb falvakat létesítettek a hegyvidéken. Jelenlegi ismereteink szerint ezek a kis települések képezték azután a későbbi Izrael magvát, amely az i.e. 10. században jött létre.

 

A várost, amelynek a régészek nyomaira bukkantak, különösen jól tervezték meg. Így például az utcák meredeken vezettek felfelé a hegyoldalon, hogy az esővizet a tóba levezessék. Két, egyenként mintegy ezer négyzetméteres területen megtalálták a régészek által pékségnek vélt épületkomplexum maradványait. A várost körülvevő fal vastagsága meghaladta a 12 métert. Zwickel szerint lehetséges, hogy a város egykor egy erődítmény szerepét töltötte be.

A tudós szerint valószínű, hogy az i.e. 10. században földrengés és az általa előidézett tűzvész pusztította el a virágzó várost, amely ezt követően több mint száz esztendőn át teljesen kihalt volt. A kutatók szerint a feltárt maradványok arra engednek következtetni, hogy a mintegy tíz hektárnyi területen 2500 ember élhetett.

A városról szerzett információink azonban tovább bővülhetnek majd, hiszen a mintegy 70 tudós - a mainzi egyetem tudósai, továbbá Helsinkiből, Bernből és Leidenből érkezett régészek - részvételével folyó, 2003-ban elkezdett ásatások még hat évig tarthatnak.

(Múlt-kor /MTI-Panoráma)

 

 

 

 

 

Titokzatos kövek emelkedtek ki
          a Kinneret-tóból

               
2008. június 18.

 

Titokzatos kövekből álló szabályos oszlopsort fedeztek fel a Kinneret-tó mostanra kiszáradt partvonalán, amelynek építői illetve rendeltetése egyaránt ismeretlenek - számolt be róla a Háárec című izraeli napilap.

 

Az emberkéz készítette oszlopok, amelyek csak nemrég, a vízszint kétméteres apadásával váltak láthatóvá, egymástól 30-30 méterre, 3,5 kilométer hosszan húzódnak végig a tó keleti partján. A köveket felfedező Gál Icáki szerint a mintázat egy "lenyűgöző jelenség", és egy hatásos építkezés nyomait mutatja.

Bár a köveket tudományosan még nem vizsgálták meg, több elmélet is született már azok rendeltetésével kapcsolatban. Az egyik szerint a római uralom alatta a térségben virágzó Szusszita és Gadara ókori városai közti határvonal maradványai, míg mások szerint apró őrtornyok vagy kisebb épületek romjai lehetnek, illetve azt is elképzelhetőnek tartják, hogy halászhálókat száríthattak rajtuk.

 

Van aki arra tippel, hogy a közeli szikla erózióját hivatottak megállítani, és Icáki is ebben hisz, mert szerinte 1979-ben hasonló kísérletekkel próbálták megállítani az évente 10 centit omló köveket. A térség szakértőjeként is ismert férfi szerint bár a kövek előkerülése fantasztikus jelenség, a tó vizének apadása katasztrofális hatással járhat, hiszen a térségben a víz a legnagyobb érték.

Icáki nevét a történészek és régészek is jól ismerik: elsőként találta meg Gamla erődjének maradványait, ahol a zsidó háború alatt helyi harcosok csaptak össze a római légiósokkal. Szerinte a régészeknek a most talált oszlopokat is alaposan meg kell vizsgálni, és így talán sikerülhet az építés időpontját is megállapítani. Mindezek ellenére azonban azzal is tisztában van, hogy az is előfordulhat, hogy sosem fejtik majd meg a titokzatos kősor titkait.

A térségben nem az első szenzációs felfedezés: tavaly például Mirjám prófétanő rejtőzködő kútját vélték felfedezni a tó partvidékén. A történelem folyamán időnként előtűnő forrás a Biblia szerint Mózes népének az életet jelentette sivatagi vándorlásuk során.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Ősi keresztény borászatra bukkantak
       Egyiptomban

           
2008. június 24.

 

Ősi keresztény borászat maradványaira bukkantak egyiptomi régészek a Sínai-félszigeten, ahol a feltételezések szerint exportra szánt misebort készítettek.

 

Fotó: National Geographic

 

Az eddigi ásatások során két "taposókád" került elő a a Sínai-hegy közelében, a 6. században alapított Szent Katalin kolostor térségében. A négyszögletes, mészkőfalú medencék egy-egy oldala eléri az 1,2 métert, s a taposókádakba egy-egy nagy keresztet véstek. A feltételezések szerint a szerzetesek lábukkal taposták a szőlőt, az így képződött must pedig egy nyíláson keresztül az alsó medencébe csorgott le.

A leletek közé amforák, szőlőmagok, valamint aranypénzek tartoznak. Utóbbiakat a 364 és 378 között uralkodó Valens császár idején verették, feltehetően ebben az időszakban létesítették a borászatot is

Tarek El-Naggar, az Egyiptomi Régiségek Főtanácsa dél-sínai részlegének igazgatója szerint az aranypénzek Antiokhiából származnak. (A hellenisztikus világ egyik jelentős városa a mai Törökország és Szíria határvidékén, a mostani Antakya helyén állt csaknem 1500 éven át). Hasonló pénzérmék kerültek elő Libanonban és Szíriában - azokban a térségekben, ahonnan az ókori Egyiptomban termesztett szőlőfajták eredetileg származtak.

Az egyiptomi régész szerint a bort amforákban tárolták, s esetleg a külföldi keresztény közösségeket látták el vele. Ugyanis a borászat a Sínai-hegy, azaz annak a helynek a közelében üzemelt, ahol a Biblia szerint Mózes átvette a tízparancsolatot. Ily módon a bor szentnek számított, s vallási szertartásokon használták.

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

 

 

Kipusztulhat Jézus nyelve:
               menekülnek a keresztények Irakból

         
2005. február 16.

 

A 24 milliós Irak 3 százaléknyi szír és káld lakossága a világ legősibb keresztény közösségei közé tartozik. A mai napig az ősi, biblikus arámi nyelv egyik változatát beszélik, mely igen közel áll ahhoz a nyelvhez, melyen maga Jézus Krisztus megszólalt. A műveltségéről, kultúrájáról híres közösség - s vele Krisztus nyelve - ma mégis a kipusztulás szélén áll: Irak iszlamista szélsőségesei ugyanis célpontnak tekintik az amúgy is évszázadok óta üldözött közösséget.

Keresztények: a terrorizmus célpontjai

 

http://www.zyworld.com/Assyrian

Az egyik asszír keresztény templom Bagdadban,
amelyet iszlámista szélsőségesek 2004-ben
felrobbantottak

A Baath-párt (a Huszein-rezsim) Irakját szekuláris diktatúraként szokás számon tartani, mely - ellentétben pl. az iszlám forradalom utáni Iránnal - törvénykezésében nem helyezkedett vallási fundamentalista alapra. Kereszténynek - jóllehet képzettségük hagyományosan magasan az iszlám átlag felett áll - szinte elképzelhetetlen volt bejutnia az államigazgatás bármely szintjére. Az, hogy a jelenleg amerikai fogságban lévő, káld keresztény származású Tarik Azik személyében keresztény főhivatalnoka lehetett az országnak, a legkevésbé sem volt jellemző Huszein rezsimjére.

A Baath-rezsim idején - mint minden diktatúrában - a vallási-nemzetiségi ellentétek látszólag elsimultak. A keresztények a maguk értelmiségi és szakképzettséget igénylő professzióiban relatíve zavartalanul tevékenykedtek, és nem nehezedett rájuk jelentősebb nyomás a diktatúra részéről, mint az ország más polgáraira. A nemzetközi beavatkozás, Huszein eltávolítása, a diktatúra helyén keletkező hatalmi vákum és az iszlámisták elszabadulása mindent megváltoztatott. Az intervencióban zsidó-keresztény összeesküvést és agressziót látó fundamentalisták a másfélezer éve ott élő keresztényeket a (szintén keresztény) megszállók kollaboránsainak tartják, és merényletek sorával "harcolnak" ellenük.

A Társaság a Fenyegetett Népekért (Gesellschaft für bedrohte Völker) nevű göttingeni emberjogi szervezet nemrég statisztikát tett közzé, mely szerint Irakban az elmúlt két évben több mint háromszáz keresztényt gyilkoltak meg, és huszonöt templomot romboltak le vagy rongáltak meg a terroristák.

Az első támadás Szaddam Huszein bukása után 2004. augusztus 1-jén érte a keresztényeket: az egyazon napon öt templom ellen elkövetett bombamerényletekben 11-en haltak és 50-en sebesültek meg. Hivatalos becslések szerint 15000-re tehető azoknak az iraki keresztényeknek a száma, akik az augusztusi összehangolt támadások óta hagyták el az országot, a valós számok ennél feltehetően sokkal magasabbak.

A támadások az egyszerű polgárok és a politikai-vallási vezetők ellen is irányulnak. Idén január 17-én elrabolták Basile Casmoussát, Moszul szír katolikus érsekét, ám másnap szabadon bocsátották. Az egyik keresztény párt, az Iraki Demokrata Párt svéd állampolgárságú főtitkára, Minas Ibrahim al-Yussufi azonban még mindig fogságban van. A január 27-én elrabolt politikus mobiltelefonjáról nemrég szöveges üzenet érkezett a családhoz, melyben az állt: Yussufit "saját érdekében" tartják fogva.

A menekülők az ország kurdok ellenőrizte északi része felé veszik az irányt, vagy külföldre menekülnek. Emberjogi aktivisták szerint hatvanezer menekült Libanonban, Szíriában és Jordániában keresett menedéket, tizenegyezer szír káld keresztény pedig az észak-iraki Kurd Autonóm Területre menekült.

 

 

 

A könyv másodrangú népei

Hivatalos népszámlálást a Baath párt 1960-as hatalomra jutása óta nem tartottak, ezért nehéz megbecsülni az iraki keresztények számát is. Egy néhány évvel ezelőtti (még a nemzetközi beavatkozást megelőző) becslés szerint 600 000 fölé tehető lélekszámuk, ami az akkori lakosság 3 százalékát tette ki.

http://english.epochtimes.com

Iraki apáca a 2004. augusztusi merényletek után,
egy bagdadi keresztény templom mellett

Az iraki keresztények 12 kisebb-nagyobb egyházhoz tartoznak, melyek liturgikus szempontból 3 nagy csoportra oszthatók: a nagy többségben lévő, Róma fennhatósága alá tartozó katolikusokra (457 000), a helytelenül ortodoxnak is nevezett ókeletiekre (152 000) és a protestánsokra (5800). A katolikusok (és a teljes iraki kereszténység) legnagyobb csoportját a káld katolikus egyházhoz tartozók alkotják (390 300); hét püspökük van Irakban; vezetőjük, a babilóniai pátriárka Bagdadban székel. A katolikusok másik csoportja az asszír katolikus egyházhoz tartozik, mely 1783-ban csatlakozott Rómához. A katolikusokhoz tartozik még több kisebb örmény, latin, bizánci és szír szertartású iraki egyház is. Összesen tizenöt katolikus püspök vezet tizenhét egyházmegyét és exarchátust.

Az asszírok számára Irak meglehetősen modern fogalom: őseik már jóval a britek, az ottománok, az arabok és a kurdok előtt Mezopotámia ("a két folyó közti ország") földjén éltek. Mikor a modern Irak létrejött, az asszír keresztények közül sokan ennek az országnak a területére kerültek, másoknak Törökország, Irán és Szíria lett hivatalosan a hazája. Az 1979-es iszlám forradalom után annyi asszír menekült el Iránból, hogy számuk a második világháború előtti népesség 15%-ára esett vissza.

Az asszírokat évszázadok óta üldözik. Eleinte kereszténységük miatt támadták őket, a 19. és 20. században azonban a modern kor találmánya, a nemzet(iség) vált a gyűlölet célpontjává. A 19. századból már források sora bizonyítja: az iszlám kormányok "a könyv népeit" (a keresztényeket és a zsidókat) megtűrt, másodosztályú lakosságként kezelték, pl. külön fejadót vetettek ki rájuk. A nem muszlimokra rótt adó behajtásával az ottománok általában a kurd törzseket bízták meg, akik az államnak tett szolgálaton kívül rendszeresen elrabolták a kurd lányokat és asszonyokat, és váltságdíjat követeltek értük.

 

Ma is Krisztus nyelvén beszélnek

Az asszírok számára a menekülés első útvonalát a felemelkedő cári Oroszország jelentette: a 19. század elején orosz földre érkezett asszírok ma is művelt és virágzó közösséget tartanak fenn, és máig megőrizték arámi nyelvüket. A második emigrációs hullám a 19. század végén az Egyesült Államokat vette célba, az amerikai gyárak pedig szívesen fogadták a keményen dolgozó munkásokat, az iskolák pedig a művelt diákokat. Az őshazában egyre fokozódott az üldözés, az asszírok pedig egyre nagyobb számban tódultak Amerikába - egészen a bevándorlási törvények hírhedt 1924-es szigorításáig.

Feltámad a ladino nyelv

 

A szefárd zsidók évszázadokon át őrzött nyelve, a középkori spanyolon alapuló ladino a kipusztulás szélén áll. Lelkes aktivisták Izraelben és Európában azonban nem engedik kiveszni.

A következő években - bár a brit és amerikai diplomácia támoagtását élvezték - az asszírok keveset tehettek sorsuk jobbra fordulásáért azon kívül, hogy sérelmeiket felpanaszolták, a misszionáriusokkal visszavásároltatták asszonyaikat, s folyamatosan és keményen képezték magukat. Az asszírok életében ugyanis hagyományosan nagy szerepet játszik a tudás, az iskolázottság: az idők során különösen az orvosi és mérnöki tudományokban lettek jártasak. Orvosaik megőrizték az ősi gyógymódokat, s a görög tanokkal ötvözve elterjesztették azokat az egész Közel-keleten.

Az iraki asszír keresztények beszélik azt a nyelvet, amely ma a legközelebb áll Krisztus korának, így magának Jézusnak a nyelvéhez. Ez az a nyelv, melyen az elmúlt év emlékezetes filmje, A passió részben megszólalt. "Sokan voltak, akik hallás után is elég tisztán értették a filmet" - mondta Eden Naby iraki származású asszír kultúrtörténész a Christianity Today-nek. "Én nagyjából a felét értettem a szövegnek, pedig nem ismerem olyan jól a nyelvet, mint mások."

 

Múlt-kor  >>>    Kapcsolódó híradás  >>>
        A Miatyánk Jézus nyelvén  >>>

 

 

 

 

 

 

 

 

Vatikáni régészek megtalálták Szent Pál sírját
              2005. február 28.

 

Vatikáni régészek bejelentették, hogy a római Szent Pál Bazilikában nemrég megtalált rejtélyes kőkoporsó Szent Pálé. A sír hivalatos egyházi elismertetése valószínűleg még évtizedekig elhúzódik.

 

A Catholic World News cikkében nyilatkozó Giorgio Filippi, a Vatikáni Múzeum régész-szakértője szerint a Szent Pál maradványait rejtő kőkoporsót a róla elnevezett bazilikában találták meg: "A nemrég feltárt sírt az első pápák és Theodosius császár (379-395) az apostol sírjaként őrizték, és így mutatták be a világnak" - mondta el Filippi.

A falakon kívüli Szt. Pál Bazilika

A feltárást a Vatikáni Múzeum saját kutatócsoportja végezte. A Szent Pál bazilika vezetője, Francesco Gioia érsek kérte fel a vatikáni régészeket, hogy folytassanak ásatásokat a templomban, mert a 2000. évi zarándoklatok idején több ezren érdeklődtek Szent Pál sírjának lehetséges helyéről.

Az ásatást az épület 19. századi tervrajzainak segítségével kezdték meg, ugyanis 1823-ban egy pusztító tűz után szinte teljesen újjá kellett építeni a templomot. Az első vizsgálatok során a régészek sikeresen rekonstruálták az eredeti templom alakját, melyet az i.sz. 4. században, 386-ban építettek. A tényleges ásatás a bazilika főoltára alatt vette kezdetét, és a Vatikán kutatói így jutottak el a kőszarkofághoz, mely az eredeti negyedik századi épület alapjainál található. Az itt talált síron a következő felirat látható: "Pál apostol, vértanú".

Filippi szerint ekkor meglepő módon senkinek sem jutott eszébe, hogy felnyissák a koporsót, ugyanis ha ténylegesen Szent Pál maradványait rejti, akkor később problémájuk is adódhatott volna ebből. Ám arról, hogy tényleg Pál fekszik-e a sírban, nincs kétsége, "ugyanis a bazilika volt a császárok zarándoklatának központja is; az emberek a világ minden pontjáról elzarándokoltak ide abban a hitben, hogy Pál ebben a Bazilikában nyugszik" - mondta el.

Filippi szerint a sír jobb hozzáférhetőségét biztosító feltárásról az egyház vezetőinek kell döntenie.

A Biblia nem részletezi Pál halálának körülményeit. A kutatók többsége szerint i.sz. 60 körül Nero császár uralma alatt fejezték le. A Katolikus Egyház másik nagy kiemelkedő személyiségének, Szent Péternek sírját a Szent Péter Bazilikában 1939 és 1941 között folyó ásatások során találták meg, ám azok hitelességét csak VI. Pál pápa ismerte el 1976. júniusában.

Valószínűleg Pál sírjának egyházi elismertetése is évtizedeket vesz igénybe.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Szenzációs lelet a Júdeai-sivatagban
        
2005. július 19.

2000 éves bibliai tekercs-töredékhez juttatott egy izraeli régészt egy beduin a Júdeai-sivatag egyik völgyében. 50 éve ez az egyik legfontosabb régészeti lelet Izraelben.

 

Chanan Eshel, a tel-avivi Bar Ilan Egyetem régésze 1986 óta kutatott a Júdeai-sivatag déli részén. Tavaly titkos találkozóra hívta egy beduin azzal, hogy szakmai segítséget kér tőle. A Holt-tenger mellett, egy faluban egy elhagyatott rendőrörsön a beduin két kis barna bőrdarabot mutatott a professzornak, melyeken héber írás volt, és amelyekért állítólag - mintegy négymillió forintnak megfelelő - húszezer dollárt ajánlottak neki a feketepiacon.

 

A beduin azért fordult az ismerős izraeli régészhez, hogy az fölbecsülje a töredékek értékét. A találkozó azért volt szigorúan titkos, mert a leleteket be kellett volna szolgáltatni az illetékes hatóságnak, s ennek elmulasztása Izraelben büntetendő cselekmény. Chanan Eshel - ahogy most Tel-Avivban elmesélte - azonnal lefényképezte a tekercseket, mert nem is remélte, hogy viszontlátja azokat. Idén márciusban aztán újra felkereste a beduint, és a kétezer éves töredékek még megvoltak. Végül az egyetem nevében a régész megvette darabját 3000 dollárért (mintegy 600 ezer forint). 

A két kis töredéken az írás Mózes III. könyvéből, a Tóra középső részéből való, és az i.sz. 135 körüli időre datálható. Vélhetően azoktól a menekültektől származnak, akik a zsidók rómaiak elleni, Bar Kochba vezette felkelésének leverése után a Holt-tengerhez közeli Nahal Arugot-i barlangokban húzták meg magukat.

 

A tekercs-töredékeket most az Izraeli Régiségeket Vizsgáló Hatóság veszi górcső alá. Steven Pfann archeológus megjegyezte: érdekes és egyúttal bátorító, hogy a Júdeai-sivatagban az 1960-as évek óta az első szenzációs lelet került elő, ahol korábban azt hitték, hogy nincs semmi említésre méltó. A hatóság vizsgálata indokolt: nemrég hasonló körülmények közt került elő Jézus testvére, Jakab koporsója, ám arról hamar kiderítették, hogy modern-kori hamisítvány.

Chanan Eshel régész közlése szerint az újabb két töredék része annak a 15. tekercsnek, amelyet ebben a térségben találtak és abból a korból való, amikor a Bar Kochba vezetésével a zsidók felkeltek a rómaiak ellen az időszámításunk szerinti 132-135 között, de egyúttal az első olyan lelet, amelyen Mózes III. könyvéből való részletek vannak.

Az izraeli régészek 1947 és 1956 között kutattak át 11 barlangot a Holt-tenger nyugati partján, és több mint 1000 ősi szöveget találtak, köztük az úgynevezett Holt-tengeri tekercseket.

 

Múlt-kor

  

 

 

 

Ősi kéziratok és a hipermodern technika
            
2005. június 22.

A világ egyik legrégibb monostorában, a Sinai hegyen található Szent Katalin rendházban azt tervezik, hogy szuperérzékeny kamerák segítségével olvashatóvá teszik az évszázadok óta ott őrzött őskeresztény kéziratokat.

 

A Sinai kódex részlete

A több mint 2000 méter magasan, egy sziklaszirten épült monostorban angol, német és orosz könyvtárak közreműködésével rekonstruálják a legrégebbi keresztény írásokat beleértve a Sinai kódexet, amely a legöregebb Biblia a földön.

A kamerákkal különböző megvilágításban lefényképezik a szövegeket, így még az olyan írásokra is fény derülhet, amelyek az idők folyamán már szinte láthatatlanná váltak; vagy rátalálhatnak olyan írásokra is, melyek a már meglévő szövegek alatt lapulnak. A sinai Szent Katalin lefotózott ősi kéziratait a szakemberek számítógépbe szkennelik, melyeket aztán digitális úton kifehérítenek és ezzel olvashatóvá tesznek.

A monostor a tervek szerint speciális berendezéseket is épít, hogy a rendelkezésre álló 3304 kéziratnak és 1700 tekercsnek semmi bántódása se essen. Az óvintézkedések magas szintjét az indokolja, mert ez a legnagyobb keresztény irategyüttes a Vatikánon kívül. Ezenkívül egy teljesen új könyvtárépület is készül már az értékes anyagok számára.

A rendház tervei szerint a 100 legértékeseb kézirat fotózásával és digitalizálásával viszonylag hamar elkészülnek majd, így azokat 2006 közepén egy internetes oldalon mutatják majd be. "Ez bár még csak 100 kézirat lesz a 3000 közül, ám mégis kiemelkedően fontos tudományos forrásanyag" - mondta el a kutatás vezetője.

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

Nőuralom az ókori Görögországban
             
2008. június 4.

 

A nők születésük jogán jelentős hatalmi tényezőnek számítottak az ókori Görögországban - bizonyították be DNS-vizsgálat segítségével brit kutatók. A felfedezés része annak a kutatásnak, amelyet a Manchesteri Egyetem archeológusai évek óta Európa első jelentős városállamában, Agamemnón király Mükénéjében folytatnak - olvasható a The Guardian brit napilapban.

 

"Mindeddig azt hittük, hogy az antik Görögországban a nőket alig valamivel többre értékelték, mint az egyéb "ingóságokat". Kutatásaink bebizonyították, hogy ez a feltételezés teljesen elhibázott" - mutatott rá Terry Brown, a Manchesteri Egyetem élettudományi fakultásának professzora. A legenda szerint Agamemnón hadseregével Trója ellen indult, s az akháj csapatok fővezére lett, hogy visszahozza szövetségese, Meneláosz feleségét, Helénát, aki Párisszal, a trójai herceggel szökött meg.

 

A mükénéi várat Heinrich Schliemann tárta fel az 1870-es években, aki felfedezte a királysírokat, s bennük az ékszerekkel, halotti aranymaszkkal borított porladó csontvázakat. "Felfedeztem Agamemnón, Eurimedon és társaik földi maradványait, akiket a győzelem tiszteletére rendezett vacsorán a hűtlen Klütaimnesztra királyné, s szeretője, Aigisztosz mészárolt le" - írta a felfedezés kapcsán Heinrich Schliemann.

A felfedezés óta a kutatók meghatározták a temetkezés korát, kiderítve, hogy az túlontúl régi ahhoz, hogy Agamemnon földi maradványait őrizhesse. Ennek ellenére Mükéné régészeti kincsesbányának bizonyult, amelyet állandóan kutatnak az archeológusok. A közelmúltban a tudósok a legmodernebb technikákat vetették be, beleértve az arcrekonstrukciót. Így John Prag és Richard Neave manchesteri kutató életre keltette az Európa első városállamát irányító uralkodók "családi albumát".

A legutóbbi kutatás során DNS-vizsgálatokat végeztek: a 35 "királysír" lakója közül 22 csontvázból vettek mintát, ám mindössze négyből sikerült a genetikai elemzés elvégzéséhez elegendő anyagot nyerni. A tudósokat az anyai ágon öröklött úgynevezett mitokondriális DNS érdekelte. A minták elemzése meglepő eredményeket hozott a manchesteri kutatók számára. Mint kiderült, a négy csontvázból kettő egymással vérségi kapcsolatban nem álló férfié volt. A másik kettő - egy férfi és egy női viszont közeli vérrokonok, s feltehetőleg házastársak csontváza. Az arcrekonstrukció szerint a férfi és a nő igen hasonlított egymásra, így valószínű, hogy testvérekről van szó.

A kutatók eleinte azt feltételezték, hogy a nőt azért látták el bőséges "útravalóval" a túlvilági létre, mert egy igen befolyásos férfi felesége volt. Ez egybevágott volna a korábbi elméletekkel, miszerint az antik görög világban a nőknek semmilyen hatalmuk sem volt, befolyást csupán férjük révén érhettek el. "Ám ez a felfedezés azt mutatja, hogy a férfi és a nő egyenlő társadalmi pozícióban volt, s egyenlő hatalommal bírt. Ez pedig azt bizonyítja, hogy a nők az ókori Görögországban születési joguk okán rendelkeztek befolyással" - mutatott rá Terry Brown.

A Manchesteri Egyetem professzora a korábbi nézeteket azzal magyarázza, hogy az antik Görögország hatalmi viszonyaira, az ókori görögök életmódjára vonatkozó elméleteket a régészek korábbi nemzedékei dolgozták ki. Valamikor az archeológusi pályát férfidominancia jellemezte, s így a kutatók a leleteket férfiszemmel értékelték. "Napjainkban ez változófélben van, s az antik görög asszonyokat immár új megvilágításban látjuk" - hangsúlyozta Terry Brown.

(
Múlt-kor / MTI)

 

 

 

Megújulnak Irak ősi táblái
         
2008. június 10.

 

Művégtagoknál használt technológiával készítenek másolatokat az értékes és törékeny iraki ékírásos agyagtáblákról - jelentette be egy olasz kutatócsoport.

 

Irak 2003-as megszállása óta sok ezer lelet tűnt el a bagdadi múzeumokból, ami egyben a második világháború utáni korszak legkatasztrofálisabb műkincsrablásának számít. Az ellopott tárgyak között vannak a világ legősibb írásos dokumentumai is. A mintegy 5000 éves ékírásos agyagtáblákat a Mezopotámiában élő sumérok készítették.

A tudósok ezért érthetően meg akarják menteni, ami még megmaradt az értékes iraki kulturális örökségből. Az olasz külügyminisztérium által szponzorált projektet, amely a táblák digitális rekonstrukcióját tűzte ki célul, a Pisai Egyetem asszirológiai tanszéke és az új technológiákkal foglalkozó olasz ügynökség (ENEA) találta ki. "Az agyagtáblákhoz nem lehet hozzáférni. A fosztogatások miatt a bagdadi Nemzeti Múzeum zárva van. Azt gondoltuk, hogy tennünk kell valamit a megmaradt leletek megőrzéséért" - mondta Paola Negri, az ENEA asszirológusa.

 

A "Megkettőzés és újjászületés" nevű projekt egy elektronikus katalógust tartalmaz bibliográfiai hivatkozásokkal, fotókkal, és ha lehetséges a táblák 3D-s képeivel. Ezek a háromdimenziós modellek aztán lehetővé teszik az eredeti emlékek tökéletes másolatának elkészítését is. "Eddig majdnem 20 ezer, a világon szétszórtan fellelhető régészeti leletet katalogizáltunk ily módon" -mondja Negri. A tudósok úgy becsülik, hogy az iraki föld nagyjából még ötmillió agyagtáblát rejt, 500 ezer pedig különböző múzeumokban és magángyűjteményekben található.

A háromdimenziós képek és a tökéletes másolat elkészítéséhez a kutatók bonyolult lézerszkennert és a gyorsított prototípuskészítés (rapid prototyping) technológiát alkalmaztak. Egy lézersugár letapogatja az agyagtáblák felületét, és a szoftver az így szerzett adatokkal elkészíti a háromdimenziós modellt. "Ezek az adatok teszik lehetővé a gyorsított prototípuskészítést, de felhasználhatók virtuális másolatok készítésére is, amelyek számítógépen és az interneten is megjeleníthetők. Célunk egy minden kutató számára hozzáférhető virtuális múzeum létrehozása" -mondja Sergio Petronilli, az ENEA mérnöke.

A folyamat utolsó része a prototípus elkészítése. A már kész 3D-s modell segítségével hőre lágyuló műanyagrétegeket építenek, majd megalkotják az eredeti tárgy tökéletes mását. A szilícium és a latex használatával ellentétben ez az eljárás nem károsítja az agyag érzékeny felületét. Negri szerint a háromdimenziós modellek különösen hasznosak az asszirológusok számára. "A táblák elejére, hátuljára és oldalára is írtak, így a szöveg elolvasásához állandóan forgatni kell őket, ami egy kétdimenziós fényképpel nemigen lehetséges."

A táblák örökítették meg az ókori Mezopotámia életét. Törvényeket, szerződéseket és gazdasági ügyleteket tartalmaznak az írás kezdeteitől, vagyis i.e. 3350-től egészen a kereszténység előtti kor végéig. "Már két bagdadi kutatót is megtanítottunk a technológia alkalmazására. Amilyen gyorsan csak lehetséges, elküldjük nekik a felszerelést. Ez egy nagy lehetőség Irak gazdag örökségének megőrzésére."

"Nagyon fontos, hogy a fájlok mindenki számára hozzáférhetővé váljanak. Enélkül nincs értelme a munkának" - véli Robert Englund, a Kaliforniai Egyetem közel-keleti nyelvek és kultúra tanszékének munkatársa. A kutató azonban aggodalmát fejezte ki a projekt megvalósíthatóságával kapcsolatban. "Nem tudom, hogy fogják a drága felszerelést a múzeumba szállítani, ott felállítani, és működtetni a gyakori áramkimaradás és a biztonság hiánya miatt."

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Agyagtábla igazolja Jeremiás könyvét
            
2007. július 12.

 

Egy osztrák professzor szerint a British Múzeumban folytatott kutatásai közben egy olyan agyagtáblát talált, amelynek alapján bátran kijelenthetjük, hogy a Jeremiás könyvében olvasható szereplők mindegyike valós személy lehetett.

 

 

Michael Jursa, a Bécsi Egyetem kutatója a British Múzeum 130 ezer darabból álló ékírásos gyűjteményében elmondása szerint "a bibliai régészet elmúlt száz évének legfontosabb bizonyítékára" bukkant rá: szerinte ugyanis azzal igazolni lehet, hogy az Ótestamentum tényeken alapul.

Az osztrák professzor a babiloni gazdasági kimutatáso­kat tanulmányozta, amikor egy korábban is ismert névre bukkant: a 2500 éve táblán ugyanis II. Nabu-kudurri-uszur (azaz II. Nabukodonozor) fő eunuchja, Nabu-sarrusszu-ukin neve szerepelt. Az asszirológus szerint a hivatalnok Jeremiás könyvében Nebusazbán néven szerepel, és ott Jeruzsálem i.e. 587-es ostromakor a király fő szolgájaként jelenik meg.

A British Múzeum szakértője, Irving Finkel szerint az aprócska tábla az egykori eunuch kifizetési bizonylata 0,75 kg aranyról, és az i.e. 595-ben, a király uralmának 10. évében keletkezett.

Bár a Bibliában található személyeket már többször azonosították valós emberekkel, Nebusazbán egy különösen kiemelkedő figura lehet, mivel Finkel szerint ez a Bibliának korábban csupán irodalmi és kevésbé történeti értéke miatt elfogadott könyvét is hitelesítheti.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

Életre keltik
            a közel-kelet leghíresebb hadiútját

           
2007. június 1.

 

Hét évvel a munkálatok megkezdése után nyitotta meg kapuit az 50 millió egyiptomi fontból épült, kétemeletes Al-Arish Nemzeti Múzeum (ANM) a Sínai-félsziget északi részén. A 2500 négyzetméteres múzeum 1500 gondosan összeválogatott tárgy segítségével mutatja be a térség történetét a predinasztikus időszaktól az iszlám korig. A kiállítás szenzációja az Egyiptomot és Ázsiát összekötő Hórusz-hadiút mentén fekvő erődítmények, citadellák, templomok, amfiteátrumok, fürdők régészeti öröksége.

Ötezer éves katonai örökség

A múzeum tervei már 1994-ben elkészültek - nem sokkal azután, hogy az izraeli megszállás idején elvitt sínai régészeti gyűjtemény visszakerült -, de az alapkőletételre csak 1998-ban került sor. Az anyagi eszközök hiánya további négy évvel késleltette az építkezést. 2002-ben azonban az egyiptomi kulturális minisztérium úgy döntött, hogy az ország felbecsülhetetlen értékű kincseinek megóvása érdekében kiemelt figyelmet fordít a kulturális intézményekre. A tervek szerint optimális környezetet kell biztosítani a kiállított tárgyaknak, és tehermentesíteni kell a túlzsúfolt, nagyobb múzeumokat. Az elképzelések fényében az Al-Arish befejezése is napirendre került.

 

A 2500 négyzetméteres kiállítótérrel rendelkező épület 1500 gondosan összeválogatott tárgy segítségével mutatja be a Sínai-félsziget történetét a predinasztikustól az iszlám korig. A tárgyakat nyolc egyiptomi múzeum bocsátotta a rendelkezésre: az Egyiptomi, Kopt és Iszlám Múzeum (Kairó), a Visszakapott Régiségek Múzeuma, a Görög-római Múzeum (Alexandria), a Sínai Történelmi Múzeum (Taba), a Port Said Múzeum és a Beni Sweif muzeológiai raktár (Ashmounein).

A kiállításon láthatók még a Sínai-félszigeten talált leletek, pl. a Hórusz-hadiút feltárásai Kelet-Quantarából, és Tel Basta kincsei a Nílus deltájából. A második emeleten könyvtár és egy 50 férőhelyes mozi kapott helyet, míg a múzeum kertjébe egy 250 férőhelyes szabadtéri színházat, egy kávézót és egy parkolót is terveztek. A textíliák, kövek, fémek és fényképek helyreállítását a legkorszerűbb technikával felszerelt laboratórium szolgálja, míg a múzeum alagsorában a beduin kézművesség termékei láthatók: hagyományos ruházat, bambuszból készült kosarak és tálak.

 

Az épület a félsziget északi részén található Al-Arish keleti végén, a Néprajzi Központtal szemben található, ahol 1979-ben felhúzták az egyiptomi zászlót, miután az izraeli csapatok elhagyták Sínai ezen részét. Körülötte egy 16 ezer négyzetméteres fákkal és növényekkel borított kert terül el.

A múzeum bejáratánál lévő hosszú márvány feljárón egyiptomi szobrok köszöntik a látogatókat, élükön II. Ramszesz hatalmas szobrának másolatával. Az előcsarnokban az Egyiptomot és Ázsiát összekötő Hórusz kereskedelmi és hadiút modellje segítségével megismerhetjük Al-Arish hadtörténetét és katonai erődjeit. A Hórusz úton az elmúlt évezredekben több mint 50 hódító hadsereg vonult végig. III. Thotmesz és II. Ramszesz katonái nyugatról kelet felé, a hükszoszok, asszírok, Kambüszész perzsa hada, Nagy Sándor zsoldosai, Antiokhosz római légiói, és az Amr Ibn Al-Aas alatt harcoló arabok pedig keletről nyugat felé mentek hódítani. A kiállításon láthatók még háromdimenziós térképek az ókori Sínairól, csatajeleneteket bemutató táblák, és a Hórusz-hadiút ábrázolása a luxori Karnak-templom egyik falfestményén.

Zahi Hawass, az Egyiptomi Régiségek Főtanácsának főtitkára elmondta, a múzeum a predinasztikus korszakból és a fáraók korából származó fegyvergyűjteményében fából készült nyilak, csontból készített kések és bumerángok, ősi egyiptomi kardok, egyenruhák, valamint az erődítmények és falak eredeti darabjai láthatók. A tárlat második része a hükszoszokkal, Egyiptom ellenségeivel foglalkozik, akik kelet felől rohanták le az országot. Itt a hükszosz királyok nevét tartalmazó festmények, kartusok és edények, valamint a világ legrégebbi lómúmiája kapott helyett. Kiállították az Egyiptom hadtörténetében, az ellenség kiűzésében és az ország újjáépítésében fontos szerepet játszó fáraók, például II. Ramszesz, III. Ramszesz és III. Thotmesz hatalmas szobrait. "Egyiptom a háború és béke országa" - mondja Mahmud Mabruk, a múzeum berendezője. A harmadik részleg ennek az ellentmondásnak állít emléket. Itt láthatók azoknak a híres fáraóknak a mellszobrai, akik békeszerződéseket írtak alá szomszédaikkal, például a hettitákkal szerződést kötő II. Ramszesz, III. Amenhotep és Horemheb. Ezt a gondolatot jelképezi Hathor, a háború és béke istenének három szobra is. A görög-római kort bemutató kiállítás aranyból készült harci maszkokat, fekete bikákat és harcosokat ábrázoló szobrokat tartalmaz. A kopt részleg ikonokat és domborműveket mutat be a szent családról, amint Egyiptomba menekülnek, és a gyermek Jézust ringató Máriáról. Ezenkívül itt látható néhány elefántcsontból és textilből készült tárgy is. Al-Arish az Egyiptomból Mekkába vezető zarándokút mentén feküdt, ezért az iszlámmal foglalkozó kiállításon látható az a szent Kába-kő számára készült, arany- és ezüstfonállal hímzett fekete terítő, amelyet Egyiptom küldött Mekkába Fouad király uralkodása idején. A kiállított tárgyak között vannak rácsos ablakok, színes üveglámpák, valamint ezüstből és rézből készült kardok. A második emeleten kapott helyet a sínai kereskedelem és kézművesség. A fazekasgyűjtemény a múzeum egyik legfontosabb gyűjteménye, amelyben nyomon követhetjük az egyiptomi agyagedények készítésének különböző fázisait, és megcsodálhatjuk a Szíriából és Palesztinából behozott hasonló darabokat.

A központi csarnokból még négy másik kiállító terem nyílik, ahol a látogató a sínai történelem különböző korszakaival ismerkedhet meg. "Az Al-Arish Nemzeti Múzeum nem hasonlít Egyiptom egyetlen más múzeumához sem"- lelkendezett az épületről Hoszni Faruk kulturális miniszter az Al Ahram Weekly című lapnak.

 

A Hórusz-út régészeti hagyatéka

A Hórusz út kötötte össze kereskedelmi és katonai szempontból Egyiptomot és Ázsiát, az út mentén épült erődök pedig fontos szerepet játszottak az ország védelmében. Az első erődítmény Habuwa közelében épült agyagtéglából a hükszoszok ellen, akik Szíria felől nyomultak be a Delta-vidékre lovaikon és harci szekereiken. Akkoriban még nem létezett a Szuezi-csatorna, amely meggátolhatta volna előrenyomulásukat, így az i.e. 17. században sikerült elfoglalniuk Egyiptomot, és uralmukat mintegy 100 évig meg is tartották.

Erődök a sivatag homokjában

A hadiút és a delta egyik leghíresebb történelmi emléke a Pelusium (görögül Peluszion) közelében épített két kilométeres ókori védőgát. Az amfiteátrum oszlopai között sétálva krokodilcsontvázakat és csodálatos mozaikborítású római fürdők nyomait lehet látni. Pelusium a görög-római időkben szórakozóhelyként szolgált, ahová a magas rangú hivatalnokok jártak kikapcsolódni. A föld igen termékeny volt, mivel a Nílus egyik ága minden évben elárasztotta. Ez lehetővé tette a szőlő- és gyümölcstermesztést is. Pelusiumban készítették a világ legjobb borát, amely ismertté vált az egész görög-római világban. Az amfiteátrum helyreállítása még jelenleg is tart.

Az észak-sínai térség történelmi gazdagsága már jól ismert. Az első ásatásokat J. Cledat francia tudós végezte 1909 és 1914 között, amikor terveket készítettek egy csatorna építésére - mintegy 168 ezer hektár földet akartak művelés alá vonni -, ekkor azonban világossá vált, hogy a térség régészeti lelőhelyei el fognak veszni, ha nem fordítanak rájuk figyelmet.

Al-Arish a levegőből

Az Egyiptomi Régészeti Szervezet (EAO) francia tudósokkal együttműködve 1980-ban kezdett ásatásokat Qantara, Habuwa, Pelusium, Tel Al-Makhzan, Qasserout és Qalat Al-Tina térségében. 1990-91-ben elkezdődött az EAO és a Lille-i Egyetem közös projektje, majd a Régészeti Tanács (SCA) meghívására több külföldi régészcsoport is ásatásokat folytatott. Eddig ötvennél több régészeti lelőhelyet sikerült azonosítani és feltárni. A munkálatok során erődítmények, citadellák, templomok, amfiteátrumok, fürdők kerültek elő, és lassan formálódni kezdett az az elképzelés, hogy a Hórusz utat a feltárások után turisztikai célokra is felhasználják. A térség magyar szempontból is érdekes, hiszen hamarosan egy hazai régészeti expedíció indul a Hórusz-hadiút egyik állomásához.

Tel Al-Farama (Pelusium), valamint a szomszédos Tel Al-Makhzan és Kanais település együttesen alkotják Nagy Pelusiumot. Amikor 1991-ben az ásatások elkezdődtek, a területet felosztották az egyiptomi, svájci, kanadai és angol régészcsoportok között. Az egyiptomi szakemberek az ókori kikötőnél, az amfiteátrumnál és a bizánci templom körül folytattak ásatásokat.

A Hórusz utat később keresztény zarándokok is használták, ezért az út mentén, Rafahtól Pelusiumig, keresztény templomokat is építettek. A legnagyobbat Aba Maques, a Diocletianus által szervezett keresztényüldözések egyik mártírja tiszteletére emelték.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

Új módszerekkel keresik
             az eblai levéltár ékírásos tábláit

         
2006. október 25.

 

Új módszert talált ki Paolo Matthiae, az 1975-ben szíriai ékírásos táblákat feltáró olasz régész Ebla romjainak kutatásához.

Független civilizáció Egyiptom és a hettiták között

A régész az i.e. 2400-ból származó, mintegy 17 ezer összegyűjtött és megfejtett lelet információi alapján kutat most 60 hektárnyi terület egy-egy zónájában egy kis dombon, a Hama és Aleppo közötti autósztráda mellett. Matthiae ugyanis meg van győződve arról, hogy a 30 évvel ezelőtt a királyi palotában megtalált civil archívumon kívül Eblában voltak templomok is és bennük vallási tartalmú levéltárak. A megfejtett írásokban több utalást is talált erre, az 1823-as szám alatt katalogizált táblán például arra, hogy a királynő belép "Kura" templomába.

Ebla romjai ma is sok titkot rejtenek

Logikája jónak bizonyult, mert a múlt évben a város egyik kapujának közelében megtalálták az egyik templomot. Az idei év eredménye pedig az volt, hogy kiderült: erre a templomra i.e. 1600-ig, amíg a hettiták el nem pusztították Eblát, négy másikat emeltek. A legrégibb volt azonban a legimpozánsabb, falai elérték a 6 méter vastagságot, magasságuk a 20 métert.

Korábban talált ékírásos tábla

A minden bizonnyal a vallási archívumot is rejtő főtemplomot még keresik a szakemberek. Ha lesznek ebben is agyagtáblák, Matthiae szerint arra is választ kapnak, hogy ki volt Ebla főistensége. Eddig ugyanis azt hitték, hogy Hadatot, az eső és a vihar istenét imádták az eblaiak. A legrégibb agyagtáblákon azonban sokszor van utalás Kurára, minden dolgok elrendezőjére, aki állandó harcban áll a kígyóval, a szárazság és a káosz megtestesítő­jével. Ha erre bizonyítékot találnak, akkor az eblai kultúrát sokkal eredetibbnek, a korabeli asszír-babiloni és egyiptomi civilizációtól függetlenebbnek kell tekinteni, mint ahogy eddig gondolták.

Matthiae, aki 1964-ben a római Sapienza egyetem megbízására kezdett Eblában kutatni, erre a felfedezésre tette fel az életét. Ez még teljesebbé tenné az értékelést, amelyet 1975-ben a "civil" archívum megtalálásakor Ignace Gelb, a híres amerikai régész mondott: "Az olaszok Eblában egy új nyelvet, új történelmet, új kultúrát fedeztek fel."

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

Hatalmas teherhajó az ókorból
            
2008. június 2.

 

A régészek megkezdték a kutatást Ciprus legrégibb ismert hajóroncsánál, amely nagyjából 2350 évvel ezelőtt, fedélzetén több száz boros amforával süllyedt el.

 

 

A ciprusi tengeri régészek szerint az ókor "szupertankerével" állunk szemben, amely egyben a térség egyik legjobb állapotban megmaradt roncsa is, és több száz boros amforát szállíthatott az i.e. 4. század közepén. Dr. Sztella Demesztika, a Ciprusi Egyetem víz alatti régésze szerint a Mediterráneum keleti részén nagyon kevés hasonló hajó maradt meg a klasszikus korszakból.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a hajóroncs két kilométernyire a sziget déli partjától, a tengerfenéken nyugszik 44 méter mélységben. Demesztika szerint már azért is egyedülálló, mert kis mélységben van, ahol a búvárok könnyedén elérhetik.

A novemberben készített víz alatti felvételeken amforák, az ókorban folyadékok és szilárd élelmiszerek szállítására egyaránt alkalmazott agyagkorsók tucatjai látszanak a tengerfenéken, a hajó alakjába rendeződve.

A kutatók mostanra 500 nagyméretű boros korsót, vagy más néven amforát találtak, és a vizsgálatok szerint a hajó mellett illetve alatt további 3-400 lehet még a homokba temetve. Az amforák alakja arról árulkodik, hogy azokat Khiosz szigetén készíthették.

Demesztika szerint Khiosz nagyon híres volt kiváló minőségű vörösboráról, és talán a korsókba is ezt tölthették. Mostanra azonban már csak a nyomukat azonosíthatják: az ugyanis addig őrződött meg, amíg a záró pecsétek fel nem oldódtak a tengerben.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Bort szállíthatott az ókori hajóroncs
2008. január 28.

 

Búvárrégészek júniusban kezdik egy 2300 éves hajóroncs feltárását, amely egykoron bort szállíthatott az Égei-tengeri Híosz (Khiosz) szigetéről, mielőtt elsüllyedt volna Ciprus déli partjai mellett - jelentették be a helyi kutatók.

 

Sztella Demesztika, a Ciprusi Egyetem víz alatti régészettel foglalkozó vendégprofesszora szerint a z i.e. 4.századból, az úgynevezett késő klasszikus korból nagyon kevés hajó maradt fenn ilyen jó állapotban. "A hajóroncs nagyon ígéretesnek tűnik, kutatása a Földközi-tenger keleti partvidékének tengerhajózásáról és gazdaságtörténetéről árulhat el sokmindent" - mondta a tudós.

Hasonló hajó lehetett

A hajóroncs két kilométernyire a sziget déli partjától, a tengerfenéken nyugszik 44 méter mélységben. Demesztika szerint már azért is egyedülálló, mert kis mélységben van, ahol a búvárok könnyedén elérhetik. A novemberben készített víz alatti felvételeken amforák, az ókorban folyadékok és szilárd élelmiszerek szállítására egyaránt alkalmazott agyagkorsók tucatjai látszanak a tengerfenéken, a hajó alakjába rendeződve.

Sztella Demesztika ismertetése szerint a kutatók arra számítanak, hogy a roncsot sok tonnányi homok fedi. Az amforák azokra a korábban fellelt korsókra emlékeztetnek, amelyekben híoszi bort szállítottak. Ám lehet, hogy az agyagedényeket másféle termékek szállítására használták az ókori tengeri kereskedelemben.

A felfedezés információval szolgálhat a ciprusi városállamok utolsó korszakában a sziget által betöltött szerepről a tengeri kereskedelemben. A ciprusi búvárrégészek június elejére tervezik a kutatások következő szakaszát, amelyet egy újabb követ októberben. A projektet a Ciprusi Egyetem Régészeti Intézete felügyeli, s a Thetis Alapítvány, a víz alatti kulturális örökség védelmére alakult magánintézet finanszírozza.

A jelek szerint a roncs a nevezetes Kürenia kortársa: a 15 méter hosszú kereskedelmi hajóra görög ciprióta búvár bukkant véletlenül a sziget északi partján több mint negyven évvel ezelőtt.

   (Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

 

A frigyládára épült
             az első keresztény templom

           
2006. december 8.

 

A régészek a hét elején jelentették be, hogy feltárták a világ egyik első keresztény templomát, amely a frigyládának otthont adó találkozás sátra helyére épült fel.

 

 

A Ciszjordániában található Siló mellett folytatott ásatások során gazdagon díszített mozaikot és Jézus Krisztusra utaló feliratokat találtak. A Yitzhak Magen és Jevgenyij Aharonovics vezetésével dolgozó régészek szerint a most feltárt templom a 4. század végén épült, és ez lehetett a világ egyik első keresztény temploma.

Silóban az első ásatásokat egy dán kutatócsoport végezte 1922-23-ban, majd az 1980-as évek elején folytatott feltárások igazolták, hogy egykor itt álhatott a találkozás sátra. A mostani munkálatok során arra találtak bizonyítékot, hogy a korai keresztények tudatosan építkeztek egy ősi szent helyre.

A Silóban dolgozó régészek számára a mozaik megtalálása óta az okozza a legnagyobb dilemmát, hogy a további munkálatok miatt feltörhetik-e azt. Siló lakói persze az ásatás folytatására ösztönzik a régészeket, hiszen számukra a jelenlegi politikai helyzetben egy hasonló lelet a további Izraelhez tartozást jelentheti.

Az Ótestamentum szerint a Tízparancsolat tábláit tartalmazó frigyládát több száz éven keresztül tartották az Izrael központjának számító Silóban. Miután a filiszteusok feldúlták a várost, a ládát több helyen tárolták, majd végül a Salamon király által építtetett jeruzsálemi templomba került. Amikor 400 évvel később a babiloniak kifosztották a templomot, a frigyládának nyoma veszett.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Kiásták a Közel-Kelet legrégibb városát
2006. november 23.

 

Tel Megiddo kora bronzkori templomát már egy évtizeddel ezelőtt felfedezték, ám a most folytatott ásatásokon derült csak ki, hogy itt állhatott a Közel-Kelet legrégibb és legnagyobb emberi települése is.

Ásatás a világ legrégibb városában

A kutatók már a kora-bronzkori templom 1996-os megtalálásakor is egy kiemelten fontos és szokatlanul összetett épület meglétére gyanakodtak. A legutóbb folytatott ásatásokon aztán kiderült, hogy a templom a korábban gondoltnál jóval korábban épült, és a vártnál is nagyobb volt.

Megiddo ókori alapítású város a mai Izrael területén. A Biblia szerint itt fog sor kerülni a végső csatára, az Armageddonra is, amikor a "fenevad" erői összecsapnak Isten hadaival, melyet Mihály arkangyal vezet. A hat évezreden keresztül lakott település az ókor egyik legfontosabb kereskedelmi és közlekedési csomópontján feküdt, ennek köszönhetően többször vívtak mellette döntő és pusztító ütközeteket, és itt zajlott le a világtörténelem első feljegyzett csatája is az egyiptomiak és a hettiták között. A város első régészeti feltárása 1930-ban kezdődött meg. Végül pedig egy modern különlegesség: Megiddo volt az a hely, ahová egy pápa a szentföldi helyek közül elsőként látogatott: 1964-ben VI. Pál itt találkozott Izrael elnökével. A hely 2005-ben került fel az UNESCO világörökségi listájára.

Az ásatásokat a Tel Aviv-i Egyetem régészeti tanszékének munkatársai, David Ussishkin és Yisrael Finkelstein vezették. A feltárás során kiderült, hogy a kora-bronzkori komplexum homlokzati és oldalsó falai egész jó állapotban megmaradtak, míg a falak által határolt területen jól megmunkált bazaltköveket és kevésbé jó minőségű mészkődarabokat találtak. A régészek a leletek alapján abban még nem biztosak, hogy a bazaltkövek szolgáltak-e oltárul, a helyszínen azonban állatáldozatok maradványait is megtalálták: a templom területén több ezer állatcsont került elő. A csontok legtöbbje a templom építésének idejére már háziasított állatoktól, birkától és marhától származik.

A most feltárt templom

A kutatók pont a csontok mennyisége és az épület mérete miatt jutottak arra a következtetésre, hogy ez egy templom lehetett, míg a cseréptöredékek és más maradványok radiokarbon vizsgálata kiderítette, hogy az épületet i.e. 3000 körül építhették. A közel-keleti kultúrák csak ekkor tették az első lépéseket az urbanizációs folyamatban, és ekkor alakultak ki a nagy központok, illetve az azokat övező, kisebb települések.

Megiddo közelében, Tel Rehov és Beit Yareah mellett az elmúlt években már találtak hasonló hatalmas épületeket, ám azok a most megtalált komplexumnál jóval kisebbek és fiatalabbak. Ez arra utal, hogy a most feltárt lehet a kora-bronzkori Közel-Kelet valaha talált legnagyobb és legösszetettebb épületkomplexuma.

 

Kedvező klímájú központi hatalom

A templom a Tel Megiddo domb északi lejtőjén épült fel, és ehhez Finkelstein szerint hatalmas mennyiségű földet kellett megmozgatni. Egy ekkora struktúra létrehozásához különösen erős központosított hatalomra volt szükség, hogy az összefogja a különösen sok munkás, mérnök, építész, kőműves és iparos munkáját, illetve előteremtse az ezek ellátásához szükséges táplálékot és az építkezéshez szükséges nyersanyagokat. Szintén külön szervezést igényelhetett a hatalmas bazaltból faragott kőtömbök ideszállítása is.

 

A domb nyugati lejtőjén talált cseréptöredékek arra utalhatnak, hogy ott állhatott a munkások központi szálláshelye, illetve ott lehetett az egykori város is. A magnetométeres vizsgálatok a föld mélyén eddig ismeretlen és feltáratlan emberi település nyomait mutatták ki, amely még mindig a régészekre vár. Annak méretei azonban már az előzetes vizsgálatok során lenyűgözték a szakembereket.

A templom létesítésének dátumát egy közeli helyszín régészeti vizsgálatával állapították meg. A szakemberek korábban a Jezreel völgyben is páratlanul gazdag települések nyomait tárták fel, amelyek szoros kapcsolatban állhattak az itt élőkkel, illetve a völgy is a megiddói uralkodó fennhatósága alá tartozhatott. Az völgyben az i.e. 4. évezred végének klimatikus viszonyai kiváló mezőgazdasági körülményeket tettek lehetővé, ez pedig a térségbe vonzhatta az embereket, akik Tel Megiddo mellett telepedtek le.

Az ásatások kezdetén: légifotó 1930-ból

A kutatók szerint hasonló körülmények vezethettek a templom bukásához is, ugyanis a leletek nem tanúskodnak erőszakos eseményekről vagy tűzről. A települést valószínűleg az éghajlatváltozással párhuzamosan, egy erős földrengés után hagyhatták el lakói. Megiddót legközelebb 200 évvel később népesítették be, ezek az új jövevények pedig új templomokat emeltek, és egészen az i.e. második évezred végéig éltek ott.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Régészet, mint médiaszenzáció
            
2006. november 11.

 

"A régészethez nagyon sok pénz kell, pénz pedig ma ott van, ahol a média van; a média pedig ott van, ahol szenzáció van. Ezért manapság már alig szponzorálnak "átlagos" ásatásokat, a régészeknek mindenképpen médiaszenzációt kell produkálniuk, ha nem akarják elveszíteni pénzügyi támogatóikat" - nyilatkozott izraeli ásatási élményeiről Grüll Tibor, a Jeruzsálem múltjának ismeretlen fejezeteit kutató történész a Múlt-kornak. A szentföldi ásatások különleges körülményei mellett a műkincshamisításról, a helyi régészeti törvényről, várható szenzációkról és valótlan elméletekről is mesélt a vele készített interjúban.

Magyar történész egyedülálló felfedezése

A történészről

Az izraeli sajtó tudományos szenzációként számolt be arról, hogy egy magyar régész a jeruzsálemi Templom-hegyen olyan leletre bukkant, amely azt bizonyítja, hogy a zsidók második templomának lerombolása után a rómaiak újjáépítették a várost. Az Izraelben tanult és ott kutató Dr. Grüll Tibor a Templom-hegyen olyan kőtáblára akadt, amelynek ötsoros, töredékes latin nyelvű felirata tartalmazza az első római kormányzó nevét. A kutató a Múlt-kor kérdéseire válaszolt.

Legutóbbi ásatása szerint a zsidók második templomának lerombolása után a rómaiak újjáépítették Jeruzsálemet. Hogyan zajlott mindez és mi volt ennek a jelentősége?

A magyar sajtóba is kikerült állításokkal ellentétben nem vagyok régész, és nem végeztem ásatást Izraelben. 2002-ben történészként kerültem az Andrew W. Mellon alapítvány ösztöndíjával a jeruzsálemi Albright Institute of Archaeology nevű patinás régészeti intézetbe, ahol - mondhatni - egy véletlen hozott össze a Templomhegyen található felirattal. Az ottani Iszlám Múzeum igazgatója, Khader Salameh ugyanis történetesen szintén ösztöndíjasa volt az intézetnek, s amikor megtudta, hogy éppen ott tartózkodik egy római koros történész, felajánlotta a kutatási lehetőséget. Én éltem vele, s így - négy év múltán - idén sikerül végre publikálnom ezt az érdekes emléket. (Tanulmányom az Israel Exploration Journal következő számában fog megjelenni.)

A most talált kőtömb

Ha igazam van, akkor a kő egy olyan diadalív töredéke, amelyet 74-80 között L. Flavius Silva tábornok és helytartó (elég hosszú címe volt: legatus legionis X Fretensis et legatus pro praetore provinciae Iudaeae) emelt valahol Jeruzsálemben a Templomhegyen, vagy annak közvetlen közelében. Ahogy Gabi Barkay is írta: ez mintegy 50 évvel korábbra hozza Jeruzsálem (ekkor még: Hierosolyma) római várossá alakításának idejét, amit eddig a Bar Kochba-felkelést leverő Hadrianusnak tulajdonítottak (akkor már: Aelia Capitolina néven). Sajnos nem tudni, hogy a kő pontosan honnan került elő, pedig ez jelentősen befolyásolná a római legióstábor lokalizálásáról évtizedek óta folyó vitát. Annyi bizonyosnak tűnik azonban, hogy diadalívet a castrum területén állították fel.Van Izraelben régészeti törvény? Ez kiterjed az arab területekre?

 

Természetesen van, mégpedig igen szigorú. A Palesztin Autonómia területén persze nem tudom, mennyire képesek ezt betartatni, gyanítom, sehogy. Az izraeli hatóságoknak, főként az IAA-nak (Israel Antiquities Authority) még arra sem volt befolyásuk, hogy Jeruzsálem kellős közepén, a Templomhegyen 1999-2000 között milyen munkálatokat végez a Waqf. Több ezer tonna "földet" (valójában a világ legérdekesebb és legértékesebb kutatási területének talaját) hordtak ki az orruk előtt és döntötték le a Kidron-völgybe. Az már csak a szerencsén múlik, hogy Gabi Barkayéknak utólag mit sikerül ebből kibányászniuk.

Megfigyelhető valamilyen tudományos prekoncepció a régészeti feltárásokban?

Az izraeli kutatók (is) élesen két táborra oszthatók: egyikük szerint a kettéosztott királyság előtt (i. e. 931 előtt) minden csak legenda, mítosz; míg a másik fél ezt az időszakot is történeti valóságnak tartja. Az utóbbiból kétségkívül egyre kevesebben vannak, ők is főként a Tel-Aviv-i bar Ilan Egyetem köré tömörülő kutatók. A prekoncepciók már a datálásban is tetten érhetők: a "szkeptikusok" egy cserepet mondjuk L(ate) B(ronze Age) III. periódus C) szakaszba tartozónak határoznak meg; ám a világért se mondanának olyat, hogy a cserép mondjuk "izraelita honfoglaláskori" vagy pláne "Józsué-korabeli". Ez azonban érdekes módon visszaüt az egész izraeli régészetre. Tavaly hallottam Amihai Mazar (a Hebrew University volt tanszékvezető régészprofesszora) előadását, aki elmondta, hogy többek között ennek is köszönhető a régészet alulfinanszírozottsága Izraelben: a szponzorok ugyanis sokkal szívesebben adnak pénzt "Dávid Városának" feltárására, mint "egy késő bronzkori-kora vaskori jebuzita erődítmény" kutatására.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Magyar régésztől hangos az izraeli sajtó
            
2006. november 6.

 

Az izraeli sajtó tudományos szenzációként számolt be arról, hogy egy magyar régész a jeruzsálemi Templom-hegyen olyan leletre bukkant, amely azt bizonyítja, hogy a zsidók második templomának lerombolása után a rómaiak újjáépítették a várost - tájékoztatott a Tel Aviv-i magyar külképviselet.

 

A még korábban Nagy Heródes által elszigetelt hegycsúcsra építtetett, és szinte bevehetetlen vár több mint három évig állt ellen a római támadásoknak. Végül a megmaradt zelóta védők tömeges öngyilkosságba menekültek, hogy ne kerüljenek élve az ostromlók kezére. A zsidó történetírás ma is élő legendája a hősiesség szimbólumává vált. Az izraeli hadsereg tisztjeit még ma is a Maszada várban esketik fel.

Az Izraelben tanult és ott kutató Dr. Grüll Tibor a Templom-hegyen olyan kőtáblára akadt, amelynek ötsoros, töredékes latin nyelvű felirata tartalmazza Flavius Silva nevét - számolt be róla a Haaretz című izraeli napilap.

A hadvezér a X. római légió élén foglalta el i.sz. 74-ben a Jeruzsálem ostromából megmenekült zsidó ellenállók (zelóták) utolsó erődjét, a Holt-tenger melletti Maszada várat. Silvát a vár bevétele után Júdea kormányzójának nevezték ki. Az ő tiszteletére emelt diadalív töredéke került elő, amelyről Dr. Grüll a Templom-hegy ügyeiben illetékes Waqf tanács engedélyével készített felvételeket.

A kőtábla egyébként az 1999-es ásatások "melléktermékeként" került felszínre, sok más "hulladékkal" együtt, amelyek vizsgálatát és a további ásatásokat a Waqf tanács nem támogatja.

A Tel Aviv-i Bar Ilan Egyetem szintén magyar származású professzora Dr. Gabi Barkai nagy cikket szentelt a felfedezésnek. Rámutat, hogy eleddig ez a 75 X 97 cm-es kőtábla az egyetlen tárgyi bizonyíték, hogy Jeruzsálem már röviddel az után újjáépült, hogy Titus katonái elpusztították a várost és vele a zsidóság szent templomát (a második Templomot), amely a ma is Templom-hegynek nevezett helyen állt.

Ezen a környéken ma csak a muzulmán fennhatóságon kívüli részeken, a Templom-hegy déli és nyugati szomszédságában lehet ásatásokat folytatni. Éppen ezért páratlan tudományos szenzáció Dr. Grüll felfedezése - írta a történész.

A zsidó felkelés régészeti emlékei mindig tudnak meglepetést szerezni: bár beszámoltunk róla, hogy meghamisították a bibliai idők régészeti leleteit és folyamatosak a régészeti bűntények Jeruzsálemben, mégis történnek komoly felfedezések. Így például megtalálták Dávid király palotájának nyomait, majd később a király pecsétjét is, aztán felfedték a kétezer éves alagútrendszert, amelyben a felkelők bújkáltak.

A háború kapcsán egyes kutatók elméletekkel is szolgáltak: az egyik feltételezés szerint Hamász területen lehetnek a jeruzsálemi templom lerombolásakor elvitt kincsek, míg egy másik felvetés szerint a kumráni tekercsek is Jeruzsálemből származnak.

(Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

 

Kétezer éves izraeli alagútrendszert találtak
            
2006. március 16.

 

A zsidók Róma elleni felkelése idején, i.sz. 66-70 között épültek a Názárettől északra fekvő Kfar Kana arab falucska közelében talált földalatti kamrák és alagutak. A lelet azért is érdekes, mivel a Róma elleni felkelés idején épített rejtekhelyeket általában sziklába vájták a lázadók.

 

A kamrákba közvetlenül a házakból lehetett lejutni, s bejáratukat igen jól álcázták, vagyis jó búvóhelyül szolgáltak a lakóknak. A helyiségeket rövid alagutak kötötték össze: az egyikben 11, élelmiszer tárolására szolgáló korsót halmoztak fel. A kamrák a kutatók szerint alul szélesek, míg feljebb egyre szűkebben voltak.

Az alagútrendszerhez valószínűleg felhasználták a házak helyén korábban álló i.e. 10-9. századból származó vaskori település maradványait is, melynek felfedezése szintén meglepetésként érte a kutatókat.

Forrás: MSNBC

 

Ardenna Alexandre, az Izraeli Régészeti Hatóság munkatársa szerint a leletek arra utalnak, hogy a korábbi vélekedéssel ellentétben a felkelés nem spontán módon kezdődött. A zsidók jó előre készültek a háborúra - ezt bizonyítja a földalatti rejtekhely is, melynek kialakítása nem kevés munkát jelenthetett.

Zeev Weiss, a jeruzsálemi Héber Egyetem régészprofesszora azért tartja jelentősnek a leletet, mert az sokat elárul az i.sz. I. századi galileai életmódról, és arról, hogy hogyan készültek a zsidók a Róma elleni felkelésre.

A rómaiak elleni zsidó felkelés történetét Josephus Flavius örökítette meg A zsidó háború című könyvében.

   (Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

Előkerült a legrégibb héber ABC
           
2005. november 14.

 

Rendkívüli jelentőségű írástörténeti vonatkozása van egy új régészeti felfedezésnek, mely a múlt héten kapott nyilvánosságot. A dél-jeruzsálemi ásatás során előkerült kődarab ugyanis az i.e. 10. századból származik, és a felületén olvasható két betűsorról azt állítják a szakemberek, hogy az az eddig látott legrégebbi héber abc lehet.

Átmeneti vésetek

Eddig csupán feltételezni lehetett, hogy az i.e. 10. századi Izrael lakói írástudók voltak; megdönthetetlen bizonyíték erre nézve nem állt a tudósvilág rendelkezésére. Az idei nyár óta zajló dél-izraeli ásatás során felfedezett kődarab most egyértelműen alátámasztja a találgatásokat. A kő egyik oldalán tál alakú vájat látható, a két soros abc pedig a kő másik oldalán kapott helyet. A bemélyedésből arra következtetnek a tudósok, hogy a lelet kultikus rituálék használati eszközeként szolgált a Bibliában aranykorként ábrázolt X. században.

Forrás: New York Times

 

Ron E. Tappy régész, a pittsburghi Teológiai Papnevelde professzora egy épületmaradványba beágyazódva figyelt fel a különleges jelentőséggel bíró tárgyra. Az ebből levonható konklúzió arra az ősi felfogásra utal, miszerint a betű távol tartja az ördögöt.

Forrás: AP

 

Néhány kutató szerint a kőbe vésett abc azt az átmeneti időszakot örökítette meg, amikor a betűk már nem jellemezhetők eredeti föníciaiként, még nem a végleges héber írásjegyek, de már felismerhetően megközelítik azt. "Ez az [időben] első ismert példánya a héber abc-nek, s mint ilyen, fontos viszonyítási alap az írás történetében" - olvasható a szakértői vélemény a New York Times honlapján.

P. Kyle McCarter, az amerikai John Hopkins Egyetem közel-keleti írásokkal foglalkozó professzora bár óvatosan fogalmaz, azért maga is a fenti elmélet híve. "Főníciai típusú abc ... proto-hébernek gondolom, de minden kétséget kizáróan nem tudom bizonyítani" - nyilatkozta.

A héber betűírásról köztudott, hogy az jelentette - többek között - az európai kultúra alapjául szolgáló görög jelzőrendszer alapját. A mostani felfedezés tehát abból a szempontból is jelentős, hogy saját civilizációnk egyik legrégebbi nyomát is magán hordozza.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

A jeruzsálemi alagút eredete
              
2003. szeptember 16.

 

A jeruzsálemi alagútban talált növénymaradványok és cseppkövek radiometrikus kormeghatározása alapján megerősítést nyert az alagút vaskori eredete és a bibliai szöveg történelmi hitelessége.

 

www.biblicalisraeltours.com

Amint korábban már beszámoltunk róla a bibliai szöveg pontos történelmi információt közöl a jeruzsálemi alagút építéséről. Radiometrikus földtani kormeghatározási módszerek alapján bebizonyosodott, hogy a jeruzsálemi alagút vaskori eredetű.

A Biblia szerint az 533 méter hosszú alagutat, mely a Gihon-forrás vizét vezeti a városba, a küszöbön álló asszír támadás miatt veszélybe került ivóvízellátás biztosítására építették:

"És Ezékiás volt az, a ki betömé a Gihon vizeinek felső forrását, és Dávid városának napnyugat felől való részén vezeté lefelé" (Krónika II. 32:30)

Korábbi vizsgálatok alapján a világ leghosszabb vízi alagútjának építését i.e. 700 körülre datálták.

Bibliai régészet

A bibliai régészet időben a korai bronzkortól (a pátriárkák korától) a római időkig, térben az ókori Mezopotámiától a Nílusig terjedő régészeti ásatások során előkerült a Biblia világához kapcsolódó tárgyi vagy írásos emlékekkel foglalkozik.

Az ókori mérnöki tudomány csodájának tekintett jeruzsálemi alagutat legutóbb a jeruzsálemi Héber Egyetem geológusa Amos Frumpkin is megvizsgálta és a Natureben megjelent cikkében megerősítette a korábbi datálást.

A Biblia történeti hitelességének bizonyításában vagy cáfolatában a modern régészeti technológia elvben sokat segíthet. A valóságban azonban a régészet - az azonosítás nehézségei, a datálható anyagok szűkössége valamint a leletek korlátozott hozzáférhetősége okán - csak kivételes esetben jelent fogódzót a bibliai hagyomány történelmi hitelességének megítélésében.

"Nagyon ritka, hogy olyan bibliai lelet kerül elő, melyet datálni is lehet, mert eléggé nehéz a feltárás, az azonosítás és rendszerint már eleve rossz állapotban kerülnek elő a leletek" - mondta el Frumpkin a BBC-nek.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

Dávid-kori pecsétet találtak Jeruzsálemben
2005. október 3.

 

Egyedülálló régészeti leletre bukkantak a kutatók a jeruzsálemi Templom-hegyen. A helyszínen ez az első olyan írásos emléknek minősülő, feliratot is tartalmazó pecsét, mely az Első Szentély korára datálható.

 

"A maga nemében egyedülálló Dávid-kori lelet" -  fogalmaz dr. Gabriel Barkay, a Bar Ilan Egyetem archeoló­gusa, a múlt hét elején történt jelentős felfedezést bejelentő régészcsoport vezetője - írta a a Jerusalem Post. Az egy centiméternél is kisebb pecsét felülete három sor írást tartalmaz héber nyelven. A sorok egyike feltehetően az egykori tulajdonos nevét rejti, bár egészében véve eddig még nem sikerült megfejteni a szöveg jelentését. A lelet korát tekintve mintegy kétezerhatszáz éves, azaz egészen biztos, hogy az első jeruzsálemi templom lerombolását megelőzően (i.e. 586) keletkezett.

Barkay az Antiquities Authority által megadott engedély alapján indította el a feltáró munkát a jeruzsálemi nemzeti park területén, miután a Hatóság kinyilvánította érdektelenségét a területre nézve. A lelkes régészcsoport tagjai keresztül-kasul átfésülték a számukra kijelölt földdarab minden zugát. Alapos feltáró munkájuk során rengeteg történelemben gazdag kincs került a birtokukba, amelyek kora az Első Szentély korától egészen a modern időkig terjed. Nagy mennyiségű agyagedény, száznál is több pénzérme és egy hatalmas márványoszlop törzsének egy darabja gazdagítja néhány napja a világot.

A pecsét arról a földalatti fogolytábor tetején felhalmozódott szeméttelep közepéről került elő, amelyet hat évvel ezelőtt az Iszlám Remény nevű szervezet tagjai hagytak maguk után azt követően, hogy egyoldalúan elkezdett mecset-építkezésüket megszakították. Az ókori történelem egy szeletének ezt az új darabját kedd éjjel leplezték le a sajtó munkatársai előtt egy régészeti konferencia keretében.

Az ásatással párhuzamosan zajlik egy ettől különálló, másik feltárás is. Ennek során szintén fontos emlékek kerültek már eddig is felszínre, köztük egy Második Szentély-korára (i.e. 516 után) datált zsidó rituális fürdő (mikva) - jelentette Jon Seligman, az Antiquities Authority jeruzsálemi szekciójának régésze.

A területen a napokban is zajlik az ide megálmodott művészeti központ létrehozása, s az illetékesek szerint az eredménynek két hónapon belül a nagyközönség is szemtanúja lehet. A tárlat létrehozóinak célja, hogy a látogatók egyszerre ismerjék meg a zsidók ősi múltját, újkori történelmének eseményeit, s a mindennapok világát. Elképzeléseikkel elsősorban az izraeli fiatalokat kívánják megragadni, ezért a modern technika legkülönbözőbb formáit alkalmazzák, beleértve audiovizuális elemeket és kilenc hatalmas üvegoszlop felállítását.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

A Nílusba csúszott az ókori szentély
                   
2008. június 2.

 

Hnum, a termékenység óegyiptomi kosfejű istenének szentelt templom portikuszára bukkantak egyiptomi búvárrégészek a Nílus medrében Asszuán közelében.

 

 

Első ízben vizsgálják a Nílus medrét - a projekt keretében búvárrégészek végig szeretnék vizsgálni az egész folyót. Az archeológusok reményei szerint a Nílus számtalan értékes leletet rejt, s nem csupán azért, mert az évszázadok során megemelkedett a vízszint, hanem hajószerencsétlen­sé­gek és természeti csapások folytán rengetek értékes antikvitás kerülhetett a mélybe.

"A Nílus megváltoztatta folyását és a szentélynek e része a folyóba került" - magyarázta a templommal kapcsolatban Zahi Hawass, az Egyiptomi Régiségek Főtanácsának vezetője.

A masszív portikusz túlságosan súlyos, hogy a mostani feltárások során a felszínre hozzák, ám a régészek kiemeltek egy egytonnás követ. A feliratok valamikor a XX. (i.e.945-712) és a XXVI. (i.e. 664-525) dinasztia uralkodása alatt készülhettek, maga a kő azonban sokkal régebbi lehetett, mivel az ókori Egyiptomban az építőanyagokat újból és újból felhasználták.

"Egy sok évszázadon át lakott városban az épületek folyamatosan pusztultak, s helyettük mindig újakat emeltek, felhasználva a régiek minden elemét" - mondta Cornelius von Pilgrim, az óegyiptomi építészeti és régészeti örökséget kutató svájci intézet igazgatója Véleménye szerint Hnum templomát még a XII., vagy XIII, dinasztia (i.e. 1985-1650) alatt emelhették, majd később többször átépítették és kibővítették.

A továbbiakban két oszlopot, valamint több követ terveznek kiemelni a folyóból. A régészek reményei szerint a rajtuk lévő feliratok segítségével megállapíthatják, hogy pontosan mikor épülhetett a szentély közelében lévő úgynevezett nilométer: ennek segítségével állapították meg az ókori hivatalnokok a vízszint magasságát a Nílus évenkénti áradásakor, hogy kiszámítsák a várható termést, s a földművesek adóját.

   (Múlt-kor / MTI)

 

 

 

 

 

 

Az igazi keresztrefeszítés
               
2004. április 7.

 

Mel Gibson Passiójában naturális módon láthatjuk Krisztus keresztrefeszítését. A kegyetlen eljárás a kor egyik leggyakoribb kivégzési formája volt, ám eddig csak egyetlen egykori keresztrefeszített maradványait találták meg - írja a Reuters.

 

http://www.uncc.edu

Az egyetlen ismert keresztre-
feszített, Yehohanan Ben
Hagkol maradványai

A legismertebb személy, akit keresztrefeszítéssel végeztek ki, Jézus Krisztus volt - ám az első században a rómaiak több ezer más zsidó lázadót és bűnöst öltek meg ugyanott, ugyanezen a módon. Ezért is különös, hogy mindeddig csak egyetlen olyan kivégzett maradványait találták meg, akit bizonyíthatóan keresztre feszítettek. Neki viszont a neve is ismert: Yehohanan Ben Hagkolnak hívták, és i. sz. 50 és 70 között végezték ki. Az 1968-ban, Jeruzsálem közelében feltárt maradványok elég árulkodóak voltak: a férfi sarokcsontjában még mindig benne volt a szeg.

A csontok vizsgálatát végző Joe Zias antropológus is megerősítette: Yehohanan Ben Hagkol maradványain kívül nem találtak még egyértelműen keresztrefeszítéssel kivégzet embert. "Jeruzsálemben több ezer csontvázat vizsgáltunk meg. Volt, akit lefejeztek, másokat megcsonkítottak. De ezen kívül egyet sem találtunk, aki a keresztrefeszítés jegyeit mutatta volna."

A Zias által "az ember által kiagyalt egyik legkegyetlenebb kivégzési formának" nevezett keresztrefeszítést nemcsak a rómaiak gyakorolták: i. e. 400 és i. sz. 400 között a perzsák, a görögök, az asszírok, a kartágóiak és más népek is alkalmazták. Martin Hengel professzor, a Tübingeni Egyetem keresztrefeszítéssel foglalkozó kutatója szerint a rómaiak több ezer elfogott zsidó lázadót feszítettek keresztre az első században, vagyis Jézus idejében. Olyannyira, hogy a keresztek látványa szinte hozzátartozott a látképhez. Zias szerint i. sz. 66 és 702 között volt olyan időszak, amikor a rómaiak egy nap alatt akár 500 zsidót is keresztre feszítettek.

Hagkol, a keresztrefeszített

Yehohanan Ben Hagkol (azaz János, Hagkol fia) személyéről keveset tudunk. Neve is azért maradt fenn, mert ősi héber betűkkel rávésték arra az osszáriumra (csontraktárra), amelyből hamvai előkerültek. A halála idején 24-28 éves, kb. 170 centi magas férfi egészségi állapota kiváló volt - egészen addig, míg i. sz. 50 és 70 között brutálisan ki nem végezték.

"Talán tolvaj volt, talán szabadságharcos. Lehet, hogy népe hősként tisztelte" - mondta róla Vassilios Tzaferias régész, aki a maradványokat Jeruzsálem óvárosától északra egy családi sírboltban felfedezte. A sírban talált többi csontváz Jeruzsálem első századi lakóinak sanyarú sorsáról és a viharos zsidó történelemről tanúskodik: a 35 emberből kilenc erőszakos halállal halt meg, több emberrel éhínség végzett.

A régészek és a korszak szaktörténészei szerint azért nem találtak több keresztre feszítettet, mert ez a kivégzési forma gyakori volt ugyan, de az áldozatot legtöbbször nem felszegezték, hanem felkötözték a keresztre. A levett testeket pedig gyakran szemétdombra vetették, ezért a maradványok dögevők gyomrában végezték. Az egykor keresztre feszítettek csontjaiból pedig azért hiányozhatnak a szegek, mert ezeket a fémdarabokat a gonoszt elűző ereklyeként tisztelték, ezért rendszerint eltávolították a csontokból. Ben Hagkol esetében viszont a bokába vert szög elgörbült a keresztfa egyik csomójában, ezért a hozzátartozók nem tudták azt kihúzni.

Több napos haláltusa

www.aug.edu

Mathis Grunewald: A keresztre-
feszítés (részlet, Krisztus
jobb keze)

Mel Gibson filmjében is látható, ahogy Krisztust a keresztrefeszítés előtt bőr- és fémkorbácsokkal brutálisan összeverik - s ennyiben legalábbis a film hűen követi a valós történelmi eseményeket. A lemeztelenített kivégzendők kezét aztán felszögezték vagy felkötözték a keresztfa vízszintes ágára. Az áldozatok órákig, olykor napokig is szenvedtek a keresztfán. "A keresztrefeszítés azért volt olyan gyakori kivégzési forma, mert látványos volt és elrettentő. Az áldozat iszonyatos kínokat élt át, és a szenvedését mindenki láthatta. Rendkívül megalázó is volt mindenki szeme láttára napokig meztelenül lógni a kereszten" - mondta Hengel.

Gibson filmje a keresztrefeszítési jelenetben a keresztény művészet középkor óta megszokott ábrázolását követi, mely szerint Krisztust a tenyerén átvert szöggel feszítették a keresztfára. Zias szerint ez az ábrázolás inkább a keresztény teológiai hagyományt követi, mintsem az egykori valós gyakorlatot, hiszen az áldozatokat inkább felkötözték a keresztre - ha pedig felszegezték őket, a szöget a csuklójukon, és nem a tenyerükön verték át. "Képtelenség a tenyerén át keresztre feszíteni valakit, hiszen ott csak bőr és némi hús van, ami nem tartaná meg a test súlyát. A szög egyszerűen kiszakadna. Csak a csuklón átvert szöggel lehetett valakit keresztre feszíteni" - állítja Zias.

A halál igen gyorsan, akár tíz perc alatt is beállhatott azoknál a kivégzetteknél, akiknek a kezét közvetlenül a fejük felett szögelték vagy kötözték a kereszthez, és akiknek a lábát is rögzítették. Ebben a testhelyzetben ugyanis az ember nem tudja kifújni a levegőt. Jézus esetében biztosan nem így történt, hiszen az evangéliumok szerint ő órákig haldoklott a kereszten. "A keresztre feszített ember sokkot kap, és a sokkba hal bele. A keresztre feszítés módjától függően az áldozat haláltusája órákig, de akár napokig is eltarthat" - mondta Zias.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Csatornarendszerben menekültek

   Jeruzsálem lakói
       
2007. szeptember 11.

 

 

Az izraeli régészek vasárnap jelentették be, hogy rábukkantak Jeruzsálem 2000 évvel ezelőtti pusztulásának egyik legdrámaibb helyszínére: azt a földalatti alagutat találták meg, amelyen át a zsidók a római hadsereg elől menekültek el.

 


Az ókori alagutat a második Templom közelében, Jeruzsálem egykori főútja alatt alakították ki - jelentette be Ronny Reich, a Haifai Egyetem régész professzora és Éli Sukron, az Izraeli Régészeti Hatóság munkatársa közösen rendezett sajtótájékoztatójukon. Az egy méter vastag kövekből épített, egyes helyeken három méter magas alagutat a főút építésekor használt, hatalmas kőlapok fedték - állítja Sukron. Az alagutat a város ostromát követően a romok maguk alá temették, mígnem két héttel ezelőtt teljesen érintetlen állapotban megtalálták azt.

Forrás: EPA

 

A földalatti járat felfedezése éppen ezért teljesen váratlanul érte a kutatókat. Sukron szerint a régészek a második Templom kori Jeruzsálem főutcáját keresték, és akkor bukkantak a vízelvezető rendszerre, amely pedig az alagút megtalálásához vezetett. Több kis búvóhelyet is megtaláltak, és egyes helyeken az eredeti vakolás is megmaradt, az alagút korát pedig a benne talált cseréptöredékek és érmék alapján sikerült meghatározni.

Forrás: EPA

 

Az eredetileg vízelvezetőnek épült alagút tökéletesen megvédte a várost az áradásoktól. Joe Zias, a második Templom korának szakértője szerint "a megoldás példátlan a közel-keleti várostervezésben". A csatornából eddig közel 100 métert tártak fel, ám Reich szerint annak teljes hossza akár az egy kilométert is elérheti a Siló-medencétől a Templom-hegyig.

Az alagútról, és a benne menekülőkről Josephus Flavius is megemlékezett A zsidó háború című munkájában. A római ostrom előtt Sukron szerint több tízezren éltek a városban, ám azt egyelőre nem tudják megmondani, hogy hányan használhatták az alagutat.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

Dokumentumfilm mutatja be
             Jézus állítólagos sírját

   
2007. február 27.

 

Megtalálták Jézus Krisztus sírhelyét Jeruzsálemben, egy 27 évvel ezelőtt feltárt barlangban - jelentették be kutatók egy nemrég elkészült dokumentumfilm sajtótájékoztatóján.

 

A különleges kutatás március 4-én kel életre az amerikai Discovery Channelen, a brit Channel 4-on és az izraeli Channel 8-en, ugyanis akkor mutatják be először a Jézus elveszett sírja címet viselő dokumentumfilmet. Simcha Jacobovici és Charles Pellegrino "minden idők legfantasztikusabb feltárását bemutató" forgatókönyvét James Cameron filmrendező - aki korábbi bibliai dokumentumfilmje után örömmel vett részt a munkálatokban - segítségével filmesítették meg.

James Cameron

A film egy közel három évtizeddel ezelőtti ásatással kezdődik, és az ott talált leleteket értelmezi újra. 1980. március 28-án a jeruzsálemi Talpiyot negyedben egy építkezésen különleges sírt találtak, amelyet aztán az izraeli régészeti hatóság szakemberei tártak fel. A kutatók szerint a sír teljesen átlagos, és az i.e. 30 és i.sz. 70 között Jeruzsálem temetkezési szokásait tükrözi. A halottakat gyolcsokba csavarták, majd a testeket egy kifaragott sziklasírba helyezték, ahol azok közel egy évig voltak, mielőtt egy osszuáriumba tették volna a csontokat.

A sír azonban egyvalamiben egyedülálló volt: a ládák közül ötön azt Újszövetségből ismerős nevek szerepeltek: Jézus, Mária, Máté, József és Mária Magdolna. Egy hatodik felirat arámi nyelven került a sír oldalára, és nem kevesebbet állított, mint hogy "Júda, Jézus fia" csontjait rejti. A filmben vezető epigráfusok elemezték a feliratokat, akik szerint azok egytől-egyig Heródes korából származnak.

Jacobovici és csoportja ezután több mintát vett a ládákban talált maradványokból és a ládák anyagából, illetve a sír falán lerakódott filmszerű anyagból. A kutatók ezután a legmodernebb DNS-vizsgálatoknak vetették alá a Jézus és Mária Magdolna osszuáriumában talált mitokondriális DNS-t. A vizsgálatok során kiderült, hogy a maradványok nem családtagoktól származnak, így annak, hogy együtt temették el őket, az lehetett az oka, hogy házastársak lehettek. Az ő fiúk lehetett a később elhunyt Júda, aki János evangéliumában is szerepel az utolsó vacsora leírásában. A további vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a sírból vitték el Jakab korábban hamisítványnak gondolt osszuáriumát, amelynek aztán a pontos helyét is sikerült meghatározni.

Itt nyugszik Jézus, József fia

A sírtól alig 20 méterre aztán a kutatók egy másik temetkezési helyet is feltártak, amit a dokumentumfilmben egy robotkamerával vizsgáltak át. A csoport szerint a sír további családtagokat rejthet, bár a további vizsgálatokig ez egyáltalán nem biztos. James Cameron szerint a film elkészítésével elvégezték feladatukat, és most itt az ideje, hogy megkezdődjön a tudományos vita az eredményeikről.

Ennek alapján nyilvánvaló lenne, hogy ez lehetett Jézus és családjának sírja, a Torontói Egyetem statisztikával és matematikával foglalkozó professzora, Andrey Feuerverger szerint azonban mindez még nem igazol semmit. A nevek ugyanis teljesen átlagosak voltak a korban: a "Jézus, József fia" felirat például 190, míg a "Mária Magdolna" 160 másik sírból is előkerült. A statisztikai elemzés végül azt mutatta ki, hogy mindössze 600:1 az esély arra, hogy ez lehetett a bibliai Jézus sírja.

Ami a sír megtalálását illeti, Amos Kloner ismert régész azt nyilatkozta Jeruzsálemben, hogy "ez nagyon szép történet, de nincs bizonyíték arra", hogy valóban Jézus nyughelyéről van szó. Kloner szerint azonban a koporsókon látott nevek abban az időben nagyon elterjedtek voltak, s önmagukban nem igazolják a sírkamra megtalálásáról szóló hír hitelességét.

A film beharangozásaként az Oscar-díjas hollywoodi filmrendező hétfőn New Yorkban két kőkoporsót mutatott be a sajtónak. Cameron a kritikákat elhárítva közölte: a filmet egyáltalán nem azzal a szándékkal készítették, hogy támadást intézzenek a keresztény vallás ellen.  Mint a hírről beszámoló CNN hírtelevízió megjegyezte, Cameron filmje szinte folytatása A da Vinci-kód című nagy sikerű filmnek, amely azt állította, hogy Mária Magdolna gyereket szült Jézusnak.

Osnat Goaz, az izraeli kormány régészeti ügynökségének szóvivője közölte: engedélyezték, hogy a filmesek két, emberi maradványokat nem tartalmazó koporsót New Yorkba szállítsanak, de ez nem jelenti azt, hogy egyetértenek a filmet producerként jegyző kanadai filmrendező hipotézisével.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Látogatható lesz Szent Pál sírja
2006. december 13.

 

Megtalálták a Szent Pál apostol földi maradványait tartalmazó sírt a vatikáni Szent Pál bazilika főoltára alatt. A 2002-ben kezdődött és ez év novemberében befejeződött ásatások eredményeit sajtótájékoztatón ismertették.

 

A sír megtalálásáról már tavaly februárban hírt adtunk, akkor azt is megírtuk, hogy az ásatást az épület 19. századi tervrajzainak segítségével kezdték meg, ugyanis 1823-ban egy pusztító tűz után szinte teljesen újjá kellett építeni a templomot. Az első vizsgálatok során a régészek sikeresen rekonstruálták az eredeti templom alakját, melyet az i.sz. 4. században, 386-ban építettek. A tényleges ásatás a bazilika főoltára alatt vette kezdetét, és a Vatikán kutatói így jutottak el a kőszarkofághoz, mely az eredeti negyedik századi épület alapjainál található. Az itt talált síron a következő felirat látható: "Pál apostol, vértanú".

Forrás: EPA

 

A hétfőn tartott sajtótájékoztatón Andrea Cordero Lanza di Montezemolo bíboros a sajtónak elmondta, hogy a sírt megpróbálták megröntgenezni, ám a márvány túl vastag volt, és ez a kísérletük nem járt sikerrel. A sír felnyitására nem került sor, hiszen ahhoz XVI. Benedek személyes engedélyére is szükség lesz, mivel a templom a Vatikán tulajdona.

A főoltár alatt található, 2,55 méter hosszú, 1,25 méter széles és 1 méter magas szarkofág felnyitása egyébként is több éves régészeti munkát igényelne, ugyanis az szinte teljesen beágyazódott a templom évszázadok alatt egymásra épült rétegeibe. A munkások idén május és november között egy ablakot nyitottak a templom padlózatában, hogy legalább egy kicsit láthatóvá tegyék a sírhelyet.

Forrás: EPA

 

Az ásatást vezető Giorgio Filippi szerint a szarkofág akármit rejthet, lehetséges hogy nincs benne semmi, és csak a szent emlékére készítették. A szakemberek azonban abban egyetértenek, hogy a vizsgálatoknak nem azt kell igazolni, hogy ez Pál sírja, hiszen ebben az ügyben egyetértés volt az elmúlt 2000 évben.

A Biblia nem részletezi Pál halálának körülményeit. A kutatók többsége szerint i.sz. 60 körül Nero császár uralma alatt fejezték le. A Katolikus Egyház másik nagy kiemelkedő személyiségének, Szent Péternek sírját a Szent Péter Bazilikában 1939 és 1941 között folyó ásatások során találták meg, ám azok hitelességét csak VI. Pál pápa ismerte el 1976. júniusában.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Meghamisították
          a bibliai idők régészeti leleteit

   
2005. január 6.

 

A bibliai régészet elmúlt évtizedeinek legnagyobb botránya robbant ki, miután az izraeli rendőrség több száz régészeti lelet hamisításával és eladásával vádol három műkincsgyűjtőt és -kereskedőt, valamint egy paleográfust. Az izraeli rendőrség gyanúját egy egyiptomi műkincskereskedő alapozta meg, miután tel-avivi kocsmákban dicsekedett a hamisítványokkal. A perben az egykor a leletek valódiságát igazolók állnak a vádlók oldalán.

 

Az izraeli rendőrség vádirata szerint Oded Golan és Shlomo Cohent műkincsgyűjtő, Robert Deutsch paleográfus, a haifa-i egyetem tanára, és Faiz al-Amaleh egyiptomi műkincskereskedő 23 éve működteti hamisító hálózatát. Tevékenységük nyomán több száz bibliai időkre datált régészeti leletre vésettek utólag feliratot, hogy jó áron értékesíthessék.

A hamis régészeti leletek között található Jézus testvérének, Jakabnak a 2003 június közepén előkerült osszáriuma (a sírokból származó csontok gyűjtőedénye), a 9. században uralkodott Jóás király kőtáblába vésett intrukciói. Jakab osszáriumát mindeddig az egyetlen, Jézus korabeli tárgynak hitték, melyen héber felirat tanúsítja Jézus létét: "Jakab, József fia, Jézus testvére". Az izraeli rendőrség lefoglalt egy elefántcsont jogart is, amelyről eddig azt gondolták, hogy az egyetlen Salamon templomából származó műtárgy.

Forrás: EPA

Forrás: EPA

 

 

Az izraeli régészeti hatóság (Israel Antiquities Authority) szerint több száz olyan régészeti lelet lehet múzeumok kiállításain és gyűjtők birtokában, melyeket eddig eredetinek gondoltak, de eredetiségüket nem vizsgálták alaposan. Shuka Dorfman, az izraeli régészeti hatóság munkatársa szerint "Világszerte számos hamisítvány van forgalomban. Több millió dollárt csaltak ki az elkövetők múzeumoktól is, miközben maguk gyártották a szenzációs leleteket" - nyilatkozta a brit The Guardian című napilapnak.

A nyomozás 2003-ban indult amikor Jóás kőtábláját egy magángyűjtő 4,5 millió dollárért kínálta fel megvételre az Izraeli Nemzeti Múzeumnak. Az izraeli rendőrség gyanúját az egyiptomi Faiz al-Amaleh műkincskereskedő alapozta meg, aki tel-avivi kocsmákban dicsekedett a hamisítványokkal.

A rendőrség azóta kihallgatott 124 tanút, köztük számos műgyűjtőt, régészt, muzeológust, a Sotheby's aukciós ház szakértőit illetve a British Museum valamint a Brooklyn Museum képviselőit. A tanúk közül többen is korábban maguk igazolták a most hamisítványnak tekintett tárgyak egy részét, tehát szakértői véleménye alapján akár a vádlottak védelmében is felléphetne. Az Izraeli Nemzeti Múzeum például nemrég nyilatkozatban ítélte el a hamisítókat, bár korábban több mint félmillió dollárt fizetett az elefántcsont jogarért.

Ennek ellenére az észak-kaliforniai Duke egyetem régészprofesszora, Eric Myers szerint az ügy elsősorban "nem a szakma tekintélyét tépázza meg, hanem a kereskedők és műgyűjtők gátlástalanságára irányítja a figylemet." A hamisítók ugyanis nem a bibliai időkből származó leletekre, hanem újonnan készített, de antikizált tárgyakra véstek vallásos feliratokat. Az így előállított és szenzációként tálalt leleteket jó pénzért adták tovább a múzeumoknak.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

 

Tárgyi bizonyíték Jézus létezésére
            
2002. október 30.

 

Nem kizárt, hogy megtalálták azt a ládikát, amely Jézus testvérének, Jakabnak a földi maradványait őrzi. Az osszuárium, mely egy jeruzsálemi magángyűjtemény tanulmányozása során került a figyelem középpontjába, tárgyi bizonyítéka lehet annak, hogy Jézus valós személy volt.

 

Arámi nyelvű a felirat

A ládika oldalán, arámi nyelven a következő vésett felirat olvasható: "Jakab, József fia, Jézus fivére". Az eredetileg az elhunyt csontjainak őrzésére szánt mészkő doboz fél méter hosszú, 25 centiméter széles, és trapéz alakú. Mivel ilyen ládiákat a zsidó temetkezési hagyományokban csak a Kr.e. 1. századtól Kr. u. 70-ig használtak, az osszuárium eredete jól körülhatárolható. Miután a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot, a halotti csontok osszuáriumban való őrzésének szokása végetért.

Mi több, "a rajta látható felirat dőlt betűs, amit az arámi írásban csak Kr. e. 10-től használtak" - mondta P. Kyle McCaeter, a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem íráskutatója. Az osszuárium tehát valamikor a Kr. u. 1. század közepéről származhat.

A keletkezés korát illetően Andre Lemaire kutató (Sorbonne Egyetem, Párizs), az osszuárium felfedezője még tovább megy. A történészek ugyanis, magyarázza Lemaire, sem Jézus sem Jakab létezését nem vonják kétségbe. Az írásos emlékek szerint Jézus halálát (Kr. u. 29.) követően fivére, Jakab lett a korai keresztények vezetője, míg mártírhalált nem halt Kr. u. 62-ben. Jakab teste, a kor szokásai szerint halála után egy évig egy barlangban nyugodhatott, a ládika keletkezését Lemaire így Kr. u. 63-ra, tehát a Jézus halálát követő 30. évre teszi.

A felfedezést megelőzően Jézusra, illetve családtagjaira csak kéziratokban találtak utalásokat.

Az akkor már üres ládikát jelenlegi tulajdonosa, aki nem kívánja felfedni nevét, bevallása szerint 15 évvel ezelőtt egy régiség piacon vásárolta, ám mind a mai napig nem tudott a láda különleges értékéről. Andre Lemaire szerint a lelet mindenképpen bizonyítja Jézus apja, József és fivére, a korai keresztény egyház jeruzsálemi vezetője, Jakab létezését. Annak ellenére, hogy mindhárom név igen gyakori volt Jézus korában, a nevek és rokonsági kötelékek ilyen egybeesésének statisztikai valószínűsége ugyanis rendkívül csekély.

A kutató szerint szokatlan, hogy Jakab osszuáriumán fivére neve is szerepel, s ez annak a jele, hogy a ládikán szerepelő Jézus széles körben ismert személy volt.

Az osszuárium kétezer éves "rejtőzködése" a szakemberek számára viszont komoly bizonytalansági tényezőt jelent. "A ládika nem egy ásatás során került napfényre, s ez mindig felhőként fogja beárnyékolni eredetiségét" - véli McCarter.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

 

Mégsem az esszénusok művei
        a Holt-tengeri tekercsek

           
2004. augusztus 5.

 

A legrégibb biblikus iratok

Kumrán 1947-ben lett igazán híres, hiszen a környékbeli barlangokban ekkor fedezték fel a Holt-tengeri tekercsek néven ismertté vált iratokat. Elsőként Eliezer Sukenik professzor állította, hogy a tekercseket az esszénusok írták. Később Roland de Vaux domonkos-rendi szerzetes és régész, a jeruzsálemi Biblia Iskola tudósa folytatott ásatásokat a térségben 1951 és 1956 között.

Vaux arra a következtetésre jutott, hogy a környékbeli barlangokban élő esszénus közösség tekercsmásoló központot működtetett a térségben. A kor legtöbb tudósához hasonlóan Yigael Yadin, Sukenik szintén régésszé lett fia is egyetértett Vaux elméletével.

http://www.bmk.ee

Kumráni barlangok

A Holt-tengeri tekercseket sokan a legértékesebb régészeti leleteknek tartják, melyeket Izrael földjén valaha feltártak. Egyedül ezek a tekercsek maradtak fenn ugyanis a Második Templom időszakából korabeli írásmóddal. Ezért egyedülálló forrásnak számítanak a kor mindennapjainak tanulmányozásához. Egyszersmind ezek a valaha előkerült legrégibb biblikus iratok.

Az első tekercset beduin pásztorok találták meg 1947-ben. Hármat Sukenik vásárolt meg, a többit évekkel később Yadin. Vaux ásatásain még több száz - nagyrészt igen rossz állapotban lévő - tekercs került elő Kumrán akkor jordániai fennhatóság alatt lévő területéről. Ezek közül a legértékesebb az ún. Templom-tekercs, melyet Izrael a hatnapos háború után vásárolt meg. Néhány tekercs az Izraeli Nemzeti Múzeum Biblia-kiállításán látható, ezek egyszersmind a múzeum legtöbb látogatót vonzó tárgyai.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

 

Bibliai régészet
          
2002. december 23.

A legutóbbi vizsgálatok azt támasztják alá, hogy az Ótestamentum hiteles történelmi eseményeket tartalmaz és Ezékiás király valóságos személyként a Kr. e. VIII. században élt. Ehhez bizonyítékokat az Ezékiás király idejéből származó csatornarendszer szolgáltatott. Ezek a csatornák tették lehetővé, hogy a lakosok csaták idején is hozzájussanak az egyébként a falakon kívül lévő Gihon-forrás vizéhez.

 

a Gihon-forrás

Az Ótestamentum végső formáját valamikor az Kr. e. V–IV. században nyerte el. A „minimalista” Biblia történeti iskola tagadja a Biblia bármiféle történeti értékét, s azt állítja, hogy az Írás nem hiteles forrás a Kr.e. IV. századig, illetve, hogy Dávid és Salamon királyok csupán mitológiai alakok. A krónikák második könyvében (32.30) a következő szerepel: „Ezékiás elzárta a Gihon felső forrásának vizét, és Dávid városának a nyugati részére vezette le.” Amíg a királyok második könyvében (20. 20.) az szerepel, hogy „…készíttetett tavat és vízvezetéket, hogy bevezesse a vizet a városba…”

Dr. J. Rosenbaum a Leeds Egyetem tanára szerint az Ótestamentumra „nem úgy kell tekintenünk, mint ami helyettesíti a tudományos alátámasztásához szükséges, valójában hiányzó történelmi dokumentumokat, vagy ami megspórolhatóvá teszi az egzakt régészeti bizonyítékokat”.

Éppen ezért tárgyi bizonyítékok után kutatva mintákat vett „Ezékiás csatornáinak” fából készült falaiból. A vesszők és faragott darabok arról tanuskodnak, hogy az építmény Kr.e. 790-540, illetve Kr.e. 819-797 közötti időszakból száarmazik. Habár e kormeghatározás nem illeszkedik pontosan Ezékiás király kalkulált uralkodási évszámaihoz, (Kr.e. 715-687), ahogyan Dr. Rosenbaum mondja „nagyjából helyénvaló” és éppen elég ahhoz, hogy a „minimalista” iskolának a Biblia történeti értékét tagadó érveit megcáfolja.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Vita Jeruzsálem régészeti értékeiről
          
2004. február 5.

 

A jeruzsálemi Templom-hegyen jelenleg a muszlimok végeznek helyreállítási munkálatokat. Eilat Mazar izraeli régész szerint az építkezések veszélyeztetik az ókori zsidó emlékeket.

Történelem és politika

 http://www.us-israel.org

A Sziklatemplom

Iszlám hivatalos források már kedden visszautasították a Héber Egyetem régészének hétfői vádjait. Adnan Al-Husseini, a templom-hegyi építkezéseket felügyelő Waqf igazgatója szerint "semmi másról sem szól az egész, mint politikáról, és Jeruzsálem hovatartozásának érzékeny kérdéséről".

A konfliktus akkor robbant ki, amikor egy izraeli fotós bejelentette: két hete titokban felvételeket készített egy látogatók előtt elzárt, földalatti helyszínen, amit a Waqf jelenleg mecsetté alakít. A fotós beszámolója szerint egy nagy vörös szőnyeg közelében két szőlőlevél-motívummal díszített, jókora követ látott.

Eilat Mazar, a Héber Egyetem régésze szerint a díszítmények egyértelműen a Második Templom időszakára jellemzőek. A Második Templomot a rómaiak i. sz. 70-ben rombolták le. A tudós abból, hogy a kövek egy muszlim építkezés közepén gazdátlanul hevernek, azt a következtetést vonta le, hogy a muszlimok nem tisztelik a hely zsidó emlékeit.

Mazar tagja annak a bizottságnak, mely a templom-hegyi régiségek megőrzését tűzte ki célul, s amely nagyobb izraeli beleszólást követel a helyszín muszlimok végezte rekonstrukciós mukálataiba. "Jelenleg semmiféle régészeti ellenőrzés sincs, de még arról sem készült vizsgálat, milyen állapotban van a Templom-hegy ma" - nyilatkozta Mazar az Associated Press amerikai hírügynökségnek.

 

A Szentélyek Szentélye

 http://www.mustardseed.net

Salamon templomának rekonstrukciója

A Jeruzsálem Óvárosában emelkedő hegy a judaizmus legszentebb helye. Ma az iszlám harmadik legszentebb helyeként tisztelt Al-Aksza mecset található rajta, amit az iszlám hívők a Nemes Szentélynek neveznek.

A szent helyre a zsidók és a muszlimok is igényt tartanak, így nem csoda, hogy a Templom-hegy feletti tusakodás sokszor hiúsította már meg a béketárgyalások eredményeit. Legutóbb 2000 októberében csaptak magasra az indulatok. Pedig csak annyi történt, hogy Ariel Sharon - ma Izrael miniszterelnöke - ellátogatott a Templom-hegyre.

A muzulmán hatóságok visszautasították a gondatlan rombolásra vonatkozó vádakat. "Munkánk csak arra korlátozódik, hogy rendbe tegyük és megerősítsük az imádkozásra szolgáló tereket" - nyilatkozta Husseini. "A szentélyben nincsenek a Templom-hegyről származó kövek."

Izrael régiségügyi hatósága nem kívánta kommentálni Eliat Mazar kijelentéseit, míg nem látták a helyszínen készült fényképeket.

 

Múlt-kor

 

 

 

 

 

Kutatják Keresztelő Szt. János barlangját
             
2004. augusztus 17.

 

Egy brit régész azt állítja, hogy Izraelben megtalálta Keresztelő Szent János barlangját.

 

 

http://en.wikipedia.org

Tiziano: Keresztelő Szt. János (1542)

"Először mutathatunk rá egy helyre és mondhatjuk: valószínűsíthető, hogy ez az a hely, ahol Keresztelő Szent János keresztelt és szertartásait végezte" - jelentette ki a 45 éves Shimon Gibson a Times brit lap hétfői számában.

Az evangéliumokból ismert, hogy János keresztelte meg Jézust a Jordán folyóban.

A 24 méter hosszú és 3,5 méter széles barlangban 30 "férőhelyes" keresztelő medence van, a falakon rajzok, a földön agyagedénycserepek, pénzérmék, ruhafoszlányok és rituális tűzrakások maradványai találhatók. A barlang és Keresztelő Szent János közötti kapcsolatot Gibson egyebek közt abban látja, hogy a barlang közel van a Jeruzsálemtől nyugatra fekvő Ain Karim faluhoz, ahol a korai keresztény hagyomány szerint János született és ifjúságát töltötte.

Gibsont, aki már évek óta végez ásatásokat Izraelben, Észak-Karolina állam egyeteme segíti. A kutató egy közeli kibucból kapta a "fülest", hogy tekintse meg a barlangot.

A falrajzok egyikén kezében pálcát tartó alak látható, amely Gibsont János korai bizánci ábrázolására emlékezteti. Ez arra utal, hogy a barlangban a 4. vagy az 5. században Keresztelő Szent Jánosra emlékeztek. "Keresztelési jeleneteket ábrázoló alkotásokban János mindig áldásra emelt jobb karral és baljában pálcával látható" - idézi Gibsont az angol lap. Ehhez járul még a szokatlanul nagy keresztelő medence, amely megfelel az 1. században élt Josephus Flavius zsidó történetíró leírásának. Ezek szerint János egyszerre egész csoportokat keresztelt meg.

Gibson napokon belül sajtótájékoztatót tart eredményeiről. A barlangot lezárták a nyilvánosság elől, nehogy a zarándokok akadályozzák a feltárási munkálatokat.

 

MTI   Múlt-kor

 

 

 

Új fényben Jézus feltámadása
           
2008. július 15.

 

Bibliai és régészeti körökben nagy vihart kavart az a Jézus születése előtti évtizedből származó, 90 centiméteres, 87 héber sort tartalmazó tábla, amely egy olyan Messiásról ad hírt, aki halála után három nappal feltámad. Ha ez a Messiásról szóló leírás valóban létezik, az újraértékelheti a Jézusról vallott tudományos felfogást, hiszen arra utal, hogy halálának és feltámadásának története a zsidó hagyomány fontos része volt abban az időben.

 

A táblát tanulmányozó kutatók szerint a jordániai Holt-tenger közelében talált lelet ritka példája a tintafeliratú kőtábláknak, így az lényegében egy kőre írt holt-tengeri tekercs. Az írás a tórához hasonlóan oszlop elrendezésű. A kő azonban törött, és a felirat egy része is elhalványult, így tartalma rengeteg vitára adhat okot, de hitelességét eddig senki sem vitatja. Sokat segíthet a kereszténység gyökereinek feltárásában a zsidók egyik legnagyobb politikai válságának idején.

Daniel Boyarin, a Berkeley Egyetem talmud kultúrával foglalkozó professzora szerint a kő azon bizonyítékok része, amelyek közelebb vihetik a zsidókat Jézus megértéséhez. "Néhány keresztény felháborítónak fogja találni, hiszen teológiájuk egyedülállóságát érzik veszélyeztetve, mások viszont örömmel üdvözlik majd, hogy a judaizmus része" - mondja Boyarin.

 

 

A Jézus-kori leletek és írások körüli feszült légkör, valamint a hamisítás és sarlatánság veszélye miatt valószínűleg sok időbe telik, míg a tábla jelentőségét teljes nagyságában fel nem ismerik. A holt-tengeri tekercseket 60 évvel ezelőtt fedezték fel, de még mindig hatalmas viták zajlanak a szerzőséggel és az értelmezéssel kapcsolatban.

A ciszjordániai Kumránban talált tekercsek a bibliai írások egyetlen, az. i.sz. 1. század előtti időkből fennmaradt másolatai. A bibliai történetek mellett egy Jézus korabeli zsidó szekta szertartásait és hitelveit is tartalmazzák. A tekercsek értelmezése körül a mai napig hatalmas vita folyik. Az egyik felmerülő kérdés az, hogy a tekercs szerzői egy monasztikus szektához tartoznak, vagy az elfogadott fő irányhoz. A holt-tengeri tekercsek felfedezésének 60. évfordulójára rendezett konferencia vasárnap kezdődött meg a jerzsálemi Izrael Múzeumban, amelyen a héber feliratú kőről is szó esik.

Furcsa módon a kőtábla nem igazán számít új felfedezésnek: körülbelül egy évtizeddel ezelőtt találták, és egy izraeli-svájci gyűjtő vette meg, aki zürichi lakásában tartotta. Miután néhány évvel ezelőtt egy izraeli kutató alaposabban megvizsgálta, és tavaly értekezést írt róla, egyre többen kezdtek érdeklődni iánta. A következő hónapokban több cikk is megjelenik majd róla. "Amikor megvettem, nem sokat néztem ki belőle. Nem ismertem fel a jelentőségét, amíg pár évvel ezelőtt meg nem mutattam Ada Jardeninek, a héber írás szakértőjének, aki teljesen elképedt. 'Kőre írt holt-tengeri tekercsed van' - mondta nekem" - emlékszik vissza David Jeselsohn, a kőtábla tulajdonosa.

A szöveg nagy része - Gábriel arkangyal által közvetített apokaliptikus látomás - az Ótestamentum, azon belül Dániel, Zakariás és Haggeus próféta könyvén alapszik. Ada Jardeni, aki Binjamin Elicurral együtt tanulmányozta a követ, az i.e. 4-ben meghalt Heródes király kori héber írás szakértője. A kőről írt tanulmányában a két kutató azt írja, hogy a kőtábla kora az i.e. első század utolsó éveire tehető. Juval Goren, a Tel Aviv-i Egyetem régészprofesszora kémiai vizsgálatnak vetette alá a táblát, és megerősíti a tábla hitelességét.

 

Knohl és a tábla

Iszráel Knohl, a jeruzsálemi Héber Egyetem professzora, 2000-ben megjelent könyvében a rabbinikus és korai apokaliptikus irodalom, valamint a holt-tengeri tekercsek alapján azt fejtegeti, hogy Jézus előtt már lehetett egy szenvedő Messiás. Elmélete nem rázta meg a krisztológiát, mivel a Jézus előtti korból nem tudott szöveges bizonyítékokkal szolgálni. A kőről szóló tanulmányt olvasva azonban úgy érezte, végre megtalálta az elmélete megerősítéséhez szükséges bizonyítékot.

Knohl ahhoz a tudományos mozgalomhoz tartozik, akik a Jézus korabeli politikai légkörre koncentrálnak, amely szerintük megmagyarázza a kor messiásváró hangulatát. Heródes halála után ugyanis a zsidók megpróbálták lerázni magukról a római igát, és egy zsidó függetlenségi harcos felemelkedése messianisztikus felhangokat is kaphatott. Knohl szerint ez kőtáblán is említett messianisztikus alak Simon lehetett, akit az 1. században élt Josephus Flavius történész szerint Heródes seregének egyik parancsnoka gyilkolt meg. Simon megölése, vagy egy másik Messiás hasonló esete Knohl szerint fontos lépés a nemzeti megváltás felé, hiszen a kőtábla egyes sorai is arról beszélnek, hogy vér és öldöklés vezet az igazsághoz.

Knohl különösen a 80. sorra koncentrál, amely így kezdődik "L'shloshet yamin", vagyis "három nap múlva". A sor következő szavát Jardeni és Elicur olvashatatlannak ítélte, de Knohl szerint, aki szintén a Biblia és a Talmud nyelvének szakértője, a "hajeh", vagyis "élni" szó felszólító alakjáról van szó. Szokatlan helyesírás, de megegyezik a koréval. Ezután két, szintén nehezen olvasható szó következik, amiről Knohl szintén azt állítja, hogy megfejtette. A sor tehát Knohl olvasatában így hangzik: "Három nap múlva élned kell, én, Gabriel parancsolom neked."

De kihez beszél az arkangyal? A következő sorban ez áll: "Sar hasarin", vagyis fejedelmek fejedelme. Dániel könyve alapján, amely a Gábriel szöveg fő forrása, Knohl azt állítja, hogy az írás egy zsidó vezető haláláról szól, aki három nap múlva feltámad. Azt is hozzáteszi, hogy a szenvedő Messiás képe igencsak különbözik a Dávid király győzedelmes és hatalmas leszármazottjáról szóló hagyományos zsidó elképzelésektől. "Ez megrendíti a krisztológia alapjait. A három nap utáni feltámadás motívuma már Jézus előtt kialakult, ami ellentétes minden eddigi felfogással. Az Új Testamentumban leírt események a korai Messiás-történetre alapulnak, amelyeket Jézus és követői is magukévá tettek" - mondja Knohl. Ada Jardeni egyetért azzal, hogy az általa olvashatatlannak ítélt szó valóban a "hajeh" vagyis "élni" szó lehet, de abban már egyáltalán nem biztos, hogy a Simonra vonatkozik.

Moshe Bar-Asher, a Héber Nyelv Akadémiájának elnöke, és a Héber Egyetem héber és arámi nyelv professzora, sokáig tanulmányozta a szöveget, amely szerinte is az. i.e. első századból származik, ám Knohl elméletével kapcsolatban óvatosságra int. "Van egy probléma. Kritikus helyeken egyszerűen hiányzik a szöveg. Megértem Knohl törekvéseit, de a szöveg 2-3 döntő sorában túl sok szó hiányzik" - mondja Bar-Asher. Moshe Idel, a Héber Egyetem zsidó gondolkodással foglalkozó professzora szerint minden apró töredék, amely ebből a korból származik, figyelmet érdemel, ugyanígy Jardeni és Knohl kutatásai is. "Van egy igazi kövünk valódi szöveggel, ténylegesen igen nagy jelentőségű."

Knohl úgy véli, nem az számít, hogy Simon volt-e a kőtáblán említett Messiás, sokka fontosabb, hogy a meghalt és három napra feltámadott megmentő képe Jézus idején a közgondolkodás szerves része volt. Az evangéliumokban Jézus többször is utal szenvedésére, és az Újszövetség kutatói eddig azt gondolták, hogy ezeket a részeket később toldották be, mivel semmilyen más erre utaló jel nem volt abban a korban.

De mégis volt, és a kőtáblán lévő szöveg a bizonyíték rá. "A Messiás küldetése, hogy a rómaiak kivégezzék, és vére az eljövendő megváltás jele. Ez József fiának jele. Így látja magát Jézus. Ez az utolsó vacsorát teljesen átértelmezi. A kiontott vér nem az emberek megváltását jelenti, hanem Izraelét."

 

Múlt-kor