A Biblia napjai Sárváron

 

„Sárvár a 2008 március 29-én rendezett bibliás lelki nappal kezdte meg a Biblia éve programjait majd nem sokkal ezután, április 3-án Dr. Konkoly István ny. megyéspüspök előadásával és Dr. Gyürki László pápai prelátus, ny. kanonok bibliai témájú bélyegeinek kiállításával folytatta a Nádasdy várban. Ezen az esős, márciusi, tavaszi reggelen szép számmal, vagy ötvenen gyűltek össze a Szt. László Katolikus Iskola ebédlőjében, a sárvári esperesi kerület (három plébánia és a hozzájuk tartozó fíliák, (Rábasömjén, Bögöte, Rum, Egervölgy, Kám) egyháztanácstagjai közül. Híveivel együtt részt vett a lelki napon Orbán István, a sárvári Szt. László templom kanonok-esperese, Tóth András a sárvári Szt. László templom káplánja, és Wimmer Roland, a sárvári Szt. Miklós templom plébánosa.Jó volt látni, hogy mindenki rászánta a napját, elejétől végig részt vett rajta. A zömében férfiakból álló résztvevők nagy figyelemmel hallgatták a plébániai keretek között működő közösségek számára kínálkozó  program-lehetőségeket a Biblia évében, hozzászóltak, kérdeztek, jegyzeteltek és igen aktívan bekapcsolódtak a szentírási részletek feldolgozásába is. (Vágvölgyi Éva)Orbán István kanonok úr üdvözlő beszéde után három előadás ill. közös foglalkozás következett, amelyeket Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat továbbképzési munkacsoportjának vezetője tartott ill. irányított:

1. előadás: A Biblia évének előkészítése plébániai keretek között,

2. előadás: Gal 1,10-24, Pál meghívása hétlépéses módszerrel,

3. előadás: Kív 3,1-4,17 Mózes meghívása, osztrák módszerrel.

A lelki nap befejezéseként a résztvevők közös imában adtak hálát Istennek a Szentírásért.

 

A Biblia napjai Sárváron április 3-án, csütörtökön du. 5 órakor folytatódtak a Nádasdy várban, ahol dr. Konkoly István ny. megyéspüspök tartott előadást „Biblia Éve 2008” címmmel. Ezt követően a résztvevők a gyermekkönyvtári folyosón dr. Gyürki László pápai prelátus, ny. kanonok Biblia témájú bélyegeinek kiállítását, valamint a könyvtár Biblia-kiállítását  tekintheték meg az érdeklődők (ld. a meghívót  >>>).