Biblia Éve 2008 – Ünnepélyes hálaadó Szentmise

2009. január 1., Szent Család Plébániatemplom, Budapest

 

A Magyar Katolikus Egyház a gondviselő Isten egyik legjelentősebb ajándékát, a Szentírást ünnepelte a 2008-as esztentőben, amelyet a Református Egyházzal és az Evangélikus egyházzal közösen Biblia Éve-ként hirdetett meg. Az év folyamán hálát adtunk Istennek, hogy gondoskodott a Szentírás megalkotásáról és megőrzéséről, így mi is nap mint nap hallhatjuk Isten Szavának ünnepélyes felolvasását és hirdetését, naponta kézbevehetjük a Bibliát saját lelkünk gazdagodására, és családjaink, közösségeink életét is alakíthatja, formálhatja, gazdagíthatja Istennek írásba foglalt üzenetének közös olvasása.

Budapesten a Szondi utcai Szent Család Egyházközség a 2008. év első napján, az este hat órai szentmisével nyitotta meg a Biblia Évét. Pontosan egy év elmúltával, 2009. január 1-jén az este 6 órakor kezdődő ünnepélyes szentmise keretében zárta le az ünnepi esztendőt a Szent Család Plébániatemplom hívő közössége. Az ünnepélyes évzáró szentmisét is élőben közvetítette a Mária Rádió, így a rádióközvetítés révén sokan együtt ünnepelhettek a Szent Család templomban jelenlévő nagyszámú hívősereggel.

A hálaadó szentmisét Bíró László püspök mutatta be az összegyűlt hívekkel, oldalán a koncelebránsokkal, Füzes Ádám plébánossal és Tarjányi Bélával, a PPKE Hittudományi Karának biblikus professzorával, aki egyben vezetője annak a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulatnak, amely a MKPK megbízásából kiemelt szerepet játszott a Biblia Évének eredményes lebonyolításában. A szentmisére meghívást kaptak a Szent Család Egyházközség által meghirdetett bibliai vetélkedő eredményes szereplői, valamint annak a pontszerző játéknak a nyertesei, amelyet a  Magyar Katolikus Családok Országos Egyesülete, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és az Új Ember katolikus hetilap hirdetett meg a Biblia Éve folyamán.

Szentbeszédében Tarjányi Béla rámutatott: a Biblia Évének átütő sikere mutatja, hogy a mai világban is nagyon sokan tudják – hívők és nem hívők egyaránt –, hogy a Szentírás milyen nagy érték, mennyire örök és biztos támpont a mi változó, zűrzavaros korszakunkban is. Semmi mást nem tudnánk így megünnepelni, mint ezt az Istentől kapott nagy ajándékot, a Bibliát. A szentbeszéd során az év eseményeiből felidézett néhány egyszerű, személyes emléket: hogy a bugaci Hittanyán a bibliai lakomán milyen szeretettel szolgálta a többi hetven fiatalt a felszolgálók csoportja; hogy Körmenden tizenhat év után is milyen örömmel emlékeznek arra, amikor kis iskolás gyerekek gyűjtötték össze és küldték el kevéske pénzüket, hogy magyar szentírásokat küldhessünk a határon túli magyaroknak; hogy biblikus apostolképző szemináriumaink résztvevői hogyan kamatoztatják a szemináriumon hallottakat, és hogy például az általunk (és a Mária Rádió által) közreadott Vallomások a Szentírásról (DVD) milyen sokak számára jelentenek ösztönzést és bátorítást. Mindezek azt mutatják, hogy van remény: a mai gyerekek, fiatalok, jóakaratú emberek közül nagyon sokan képesek és akarnak is a Biblia szellemében élni – de ehhez szükség van apotoli lelkületű emberekre, akik segítik őket az igazi, örök értékek, a helyes út megtalálásában.  (A szentbeszéd meghallgatása.)

A szentmise alatt Sillye Jenő és barátai énekeltek gitár-kísérettel. A sokunk számára régóta ismert és kedvelt dalokat, a Szentírásról, Jézus szeretetéről szóló vallomásokat együtt zengte velük a lelkes templomi hívősereg. Áldozás után Jenő személyes vallomása is elhangzott. Ennek során megindító szavakkal vallott Isten Szava és Jézus iránti szeretetéről, és arról, hogy nagyanyja és édesanyja hogyan vezették el őt a Szentírás megbecsüléséhez, szeretetéhez  (meghallgatás).

A két vetélkedő eredményhirdetése előtt Bíró László püspök buzdítása következett (Bíró püspök atya a Magyar Katolikus Családok Országos Egyesületének püspök elnöke): „Szeretett testvéreim – kezdte a püspök atya a beszédét –, végéhez közeledik a Biblia Éve. Mikor hangsúlyozzuk azt, hogy befejeződött a Biblia-év, eszembe jut egy nagy világkongresszus, ahol a záró szentmisét Vlk prágai bíboros érsek mondta. Az áldás után a szokásos záró köszöntést így mondta ki: `A szentmise nem ért véget, menjetek békével!` Én is ezt szeretném mondani most a Biblia-év végén, hogy a Biblia Éve nem ért véget, menjetek békével! A Biblia-év nem tud véget érni. A Biblia-év meghívott bennünket a Biblia szeretetére. /…/ Egy football-csapat nem tud meglenni alapvető szabályok nélkül. Hogyan tudna meglenni egy társadalom erkölcsi elvek nélkül! Egy országnak alkotmánya van. Tarjányi Béla porfesszor urat idézem, aki egyszer azt mondta: `A mi alkotmányunk a Biblia.` Ha egy football-csapat nem tud létezni egy belső alkotmány nélkül, a keresztény család tud-e létezni alkotmány nélkül? Tudunk-e létezni keresztényként a Biblia nélkül? …” A püspök atya végül köszönetet mondott a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársainak, köztük Tarjányi Béla ügyvezető elnöknek és Vágvölgyi Éva főtitkár, továbbképzési csoportvezetőnek a Biblia Éve során végzett lelkes és eredményes közreműködésükért, valamint a most kiértékelésre kerülő bibliai vetélkedők szervezőinek és résztvevőinek.  (A püspök atya beszédének meghallgatása.)

Ezután Füzes Ádám plébános ismertette a Szent Család Egyházközség bibliaismereti játékának eredményét, és Bíró püspök atya a résztvevőknek átadta a jól megérdemelt jutalom-könyveket. Ezt követte a  Magyar Katolikus Családok Országos Egyesülete, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és az Új Ember katolikus hetilap által meghirdetett pontszerző játék eredményhirdetése. Vágvölgyi Éva, aki a kiértékelést hónapról-hónapra elvégezte az év folyamán, egymás után szólította a nyerteseket, és Bíró püspök atya átadta a jutalmakat: egy Aranybibliát az első helyezett Kisné Bokor Emőkének (236 pont), egy Családi Bibliát a második helyezett Rieth Zsuzsának (Budapest, 232 pont). Tóth Márta és Pál Zsófia (Budapest) a Társulat különdíjaként egy-egy Tomka-féle szentföldi DVD-t kaptak. A többiek, akik nem tudtak eljönni, a Bibliaközpotban vehetik át jutalmukat: a harmadik helyezett Salánki Ferenc egy Schelkle-féle János-kommentárt, a negyedik helyezett Dr. Németh Erzsébet (Sopron) J. Gnilka A názáreti Jézus c. könyvét, az ötödik helyezett Rókóczi Judit és Lambert Miklós pedig egy-egy Kocsis-féle Lukács-kommentárt.

A szentmise végén az asszisztencia a díszes állványra helyzett Aranybiblia elé vonult. Tömjénezés és tiszteletadás után a diákonus magasra emelte a plébániai közösség Bibliáját, és ünnepi körmenetben visszavitték azt a sekrestyébe, ahol gondosan megőrzik a legközelebbi ünneplésig. A kivonulás alatt Tóth Gabi és családja énekelte gitáros kísérettel az „Indulj és menj, hirdesd Szavam…” c. bátorító, buzdító éneket.

A Szent Család egyházközség hívei számára és az ünnepen résztvevő vendégek számára igazán emlékezetes, maradandó élményt jelentett ez a Biblia Évét záró ünnepi szentmise. Biztos vagyok benne, hogy aki átélte a Biblia Évének csodálatos eseményeit, és jelen volt ezen az ünnepélyes évzáró szentmisén, A Szenírást ezentúl még nagyobb becsben fogja tartani, és soha nem felejti, hogy az Élet Könyve az mindannyiunk számára.

Híradások:   Magyar Kurír >>>    VPA Hírporta >>>