Kincsek kincse a Biblia – Veresegyházán is

 

A 2008-as esztendőt hazánkban a BIBLIA ÉVE-ként ünnepeljük. A Szentírás a gondviselő Isten felbecsülhetetlen értékű ajándéka számunkra. Ezért a Biblia Éve a hálaadás ideje Istennek ezért a csodálatos ajándékáért. A Biblia Éve ugyanakkor Isten népének családi ünnepe is, egyben tanúságtétel, mert megvalljuk egymás és a világ előtt, hogy milyen sokat jelent számunkra a Szentírás. Végül pedig: a Biblia Éve a keresztény egység szolgálata, hiszen a Biblia a többi keresztény egyház számára is nagy kincs, így méltó, hogy ünnepünk, hálaadásunk és tanúságtételünk velük közös legyen.

Augusztus 20-án délután volt a kiállítás megnyitója a BIBLIA ÉVE alkalmából a Szabadidős és Gazdasági Innovációs Centrumban: A BIBLIA ÉVE – VERESEGYHÁZ AZ EGYHÁZI DOKUMENTUMOK ÉS RELIKVIÁK TÜKRÉBEN címmel. Ökumenikus összefogással készült a kiállítás – komoly gyűjtő munka eredményeként, ebben a segítségünkre voltak: Molnár Zsolt atya, Fukk Lóránt tiszteletes úr, aki az 500 darabos gyűjteményéből adott be Bibliákat, Albert Gábor evangélikus lelkész szintén saját Bibliáját adta kölcsön. A gyűjtőmunkában segített Bazsikné Kővári Krisztina, Szabó Ferencné, óriási és igen értékes anyag gyűlt össze.

Ezúton szeretnénk tiszta szívből köszönetet mondani Kelemenné Boross Zsuzsának, aki szívén viselte a kiállítás sorsát és igen méltóságteljes megjelenítési és bemutatási lehetőséget biztosított ezen anyag ünnepélyes bemutatására. André Rita főiskolai hallgató is velünk együtt dolgozott mindvégig, csendes háttér szereplőként igen komoly munkát végzett. Köszönet Dr. Kocsis Imre professzor úrnak, aki írásos anyaggal segített, hogy a Bibliafordításokról hitelesen tudjunk egy rövid tájékoztatót adni, a falra kitehető leírásban. Imádságos szeretettel megköszönjük mindazoknak a családoknak, akik az otthon fellelhető „kincseiket” beadták ezen alkalomra. Nagyon szép régi családi Bibliák kerültek bemutatásra. A kiállításhoz közel 30 család járult hozzá ilyen módon is.

A megnyitón igen felemelő érzés volt együtt látni ennyi érdeklődő jelenlévőt. A Cantemus kórus gyönyörűen énekelt. Nagy István a Közművelődési és Oktatási Bizottság elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Molnár Zsolt atya, Fukk Lóránt református lelkész, Baranyi László baptista lelkész és Sivadó János görög katolikus atya elmondták megnyitó gondolatként, ami a szívükben megfogalmazódott az ünnepről, Szent István király örökségéről, a generációk hitátadó tanúságtételéről. A Szentírásról, a „könyvek könyvéről”, a Szentlélek vezetéséről, Isten Igéjének hatékonyságáról, hogy mindannyiunk életében az Isten Szava valóban Életté váljon.

A Szent Jeromos Bibliatársulatot egy meghívó elküldésével tájékoztattuk a kiállításunkról, hiszen ők kísérik figyelemmel az országos eseményeket. Legnagyobb meglepetésünkre Dr. Tarjányi Béla professzor úr a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Biblia tanszékének professzora és a Bibliatársulat elnöke és Vágvölgyi Éva, aki a Bibliatársulat főtitkára – egy másik kiállításra igyekezve időt szenteltek arra, hogy az ittenibe is bepillantsanak egy rövid időre. A professzor úr kérte, hogy mindent lefényképezhessenek és tiszta szívből örült, hogy ökumenikus összefogással és városi szinten ilyen szép anyag gyűlt össze.

A kiállításon, ugyan csak tárlókban nézhetjük a Szentírást, de valójában milyen jó lenne, ha mindennapi táplálékunk lenne az Isten Szava. Számomra egy gyönyörű íve volt az események összekapcsolódásának – a kiállítás eredeti gondolata még tavaly fogalmazódott meg, hogy jó lenne a városnak is megmutatnunk a templom és plébánia történeti kincseinket a 230 éves évforduló kapcsán. S mivel a BIBLIA ÉVÉBEN vagyunk innen származott az ötlet, hogy más felekezetű testvéreinkkel összefogva mutassuk meg értékeinket.

A megnyitóra augusztus 20-án Szent István király ünnepén került sor, amikor az új kenyér megszentelése is van. Így a kiállításon kitett szimbólum: a Szent Erzsébet kötényében lévő kenyér igen gazdag jelentéssel bírt, hiszen egyben az új kenyér szimbóluma is, de az Élő Kenyéré is, Aki eggyé tesz minket – s nemcsak Teste és Vére, hanem Élő Igéje is legyen mindennapi Táplálék számunkra.

A Bibliájukat beadók névsora, akik a kiállítás anyagának sokszínűségét gazdagították: Római Katolikus Plébánia 1769-es Biblia, 1823-as 6 kötetes Biblia; Lipták Istvánné, Horváth Eta, Botos Sándorné, Vas Andrásné, Major János, Fekete Mihályné, Kőrösi Sándorné, Badics Lajos, Fendler Oszkárné, Helembai Erzsébet, Csibi-Kuti Dorottya, Lugosi Margit, Sándorné Röck Eszter, Bazsikné Kővári Krisztina, Schmidt Ferenc, Ferge Györgyné, Bartus Imréné, Agócs Attila, Albert Gábor evangélikus lelkész, Lázár Péter, János László, Czeller Boldizsárné, Szabó Ferenc, Fukk Lóránt református lelkész, Szabó Ferencné, Fazekas Mátyásné, Czene István.           Lugosi MargitKöszönet...