Biblia a HÁLÓ-ban Zentán

 

Május 24-én Zenta adott otthont a kerületi Háló találkozónak. Szép számmal gyűltünk össze az épülő Kis Szent Teréz Emléktemplomban. A találkozó mottója: "Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak" Iz 50,4-7.


A szentségimádás után egy előadást hallhattunk Ft. Nagy József atya tolmácsolásában, "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat" címmel. Az Ó- és Újszövetség e fontos üzenetéből újra erőt meríthettünk keresztény életünk jobbítására, belső életünk átalakítására - hogy valóban áldás legyünk magunk és a környezetünk számára is

Megértettük, hogy nekünk, Jézus követőinek nem elég nagy tetteket végrehajtani, ezek a szavak nem a viselkedésről szólnak, hanem a bennünk lévő Istenről - Ő alakít minket, a bensőnket az Ő képére.

Megtisztelt bennünket Vágvölgyi Éva, a budapesti Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat főtitkára. Tartalmas előadása a Biblia évében a Bibliáról, mint életünk megújítójáról szólt. A kiscsoportos munkákban a tanúságtételünknek is ez volt a témája, hiszen jó okunk van ünnepi díszbe öltözve örvendeni a Bibliának, a közösség és az egész emberiség életét alapvetően meghatározó isteni ajándéknak.

A közös hálaadás és az ünnep erősítette bennünk és közöttünk az összetartozás, a testvériség tudatát, érzését és növekedését.

Felemelő nap volt, amihez az Ébredés nevű zenekar is hozzájárult. Megújulva, boldogan énekeltük búcsúzóul :

"Szállj, dalom, szállj, gyönge kismadár, határokon túl a Hargitáig szállj! Bátorítsd a csüggedőt, vigasztald a szenvedőt, Krisztus soha el nem hagyja őt!"

Szalma Márta


      

 

2008. május 24-én Háló találkozó volt Zentán az épülő Kis Szent Teréz   Emléktemplomban.

Szentségimádással kezdődött a program, amit ft. Szeles Oszkár vezetett. Engem nagyon megfogott az, hogy az atya saját szavaival imádkozott, beszélgetett Jézussal. Minket is arra buzdított, hogy merjünk beszélni Jézussal minden gondunkról, aggodalmainkról, szeretteinkről. Bátran kérjük a segítségét minden ügyes-bajos dolgainkban. Gyermekeinket, unokáinkat, dédunokáinkat is bízzuk szerető gondoskodására, mert Ő a Jó Pásztor, aki mindenkit meghallgat, vigyáz ránk. Nagyon meghatott ez a saját szavakkal mondott imádság és még közelebb kerültem Jézushoz.

Előadással folytatódott a délelőtt, címe: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.” Az előadó Nagy József főesperes volt. A kiscsoportos beszélgetés alatt megoszthattuk egymással élményeinket, nehézségeinket.

A délután folyamán Vágvölgyi Éva, a budapesti Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat főtitkára tartott előadást, A Biblia életünk megújítója címmel.

A találkozó szentmisével fejeződött be.

Az egész nap folyamán éreztük, hogy a Szentlélek működik közöttünk és lelkünkben megerősödve, új erőre kapva váltunk el.

Mészáros Erzsébet

  Ld.: A Háló honlapja

  Program  >>>   Meghívó  >>>