Szavak mélyén – Erdő mélyén
Bibliai olvasótábor felső tagozatos gyermekeknek

 

A Sásd/ Baranyaszentgyörgy/ Gödre R.K. Plébánia bibliai olvasótáborának célja az volt, hogy megismertesse a gyermekeket az Újszövetségi Szentírás legfontosabb könyveivel, és hogy legyen fogalmuk a könyvek egy-egy lényegi jellemzőjéről és azok sorrendjéről. Minderre a hittanos tanulmányok nem kínálnak elegendő lehetőséget, és a gyermekek családi háttere sok esetben legfeljebb közömbös.

Július végén ezért hitoktatóink, Nyul Rita és Miklós Róbert, valamint Jusztingerné Hir Szilvia és Surján Miklós vezetésével több mint harmincan indultunk neki a felső tagozatos hittantáborunknak, melyet a Zengő lábánál Püspökszentlászlón szerveztünk meg. A gödrei és baranyajenői Önkormányzat nagylelkűségéből kisbusszal juthattunk oda és vissza.

Vezérfonalul a Szent Jeromos Bibliatársulat honlapján megtalálható, Tomka Ferenc által összeállított gyermek-tábor anyagát használtuk fel. A négy napos program utolsó napját kettébontva alakítottuk ki az öt napos tábor programját. A tizenegy csoportra szétosztott feladatokat és újszövetségi könyveket négy csapatra csoportosítottuk át.

Közösen indultunk Sásdról, ahol a plébániakertben fantáziánk szárnyain visszarepültünk az apostolok korába, derekunkra kötöttük a kötelet annak jeléül, hogy mi is egyszerűen, a jót cselekedve akarunk élni a tábor ideje alatt. Hosszúhetény végétől gyalog zarándokoltunk a tábor helyszínére, Püspökszentlászlóra. Ott elkészítettük a csapatunk címerét, csapatnevet találtunk ki. Aznap megkaptuk a gyönyörű Újszövetségünket, és megismerkedtünk az újszövetségi könyvek sorrendjével, azt csoportonként le is írtuk. Utána nagyot számháborúztunk. Többen még sohasem játszottak ilyet. Bálint Kati a zászlóval úgy elbújt, hogy noha rajta kívül a támadók mindenkit kilőttek, de őt nem találtuk meg. El is terveztük, hogy tartunk visszavágót. Utána vacsoráztunk, majd csapatversenyként erdei pályán kellett megkeresnünk a vezetőink által elrejtett sárga vásznakat, amelyeken a 27 újszövetségi könyv neve szerepelt. A sárga szalagok vezettek minket az esti szabadtéri szentmise helyszínére, ahol gyertyafénynél ünnepeltük Jézus Krisztust, aki jóságos királyként vigyáz ránk. Gitároztunk, imádkoztunk, énekeltünk, majd pedig csapatonként, nagyon vigyázva, hogy senki el ne vesszék, mindössze egy zseblámpával hazasegítettük egymást épségben, vígasságban a meredek erdei úton az éjszakában.

A második napon Pál apostol közösségeit jártuk be: miközben megmásztuk a Zengőt, különböző állomásokon különböző feladatokat készítettünk elő egymásnak csapatonként. Volt a túrának nehéz szakasza, egy helyütt még mezítláb is mentünk ezzel is Jézusra és tanítványaira gondolva, akik így járták Júdea és Galilea városait. A kirándulás után ebédeltünk, majd játszottunk, majd újra számháborúztunk, ezúttal ketten bújtak el úgy, hogy már-már aggódtunk értük. Aztán mindenki megkerült. Délután dalt kellett írnunk Pál apostol leveleiről. Mind a négy csoport sikeres átiratokat készített közismert ifjúsági dalokból, de a három lánycsapat megoldásánál is nagyobb sikert arattak a fiúk sok versszakos dalukkal. A szentmise után csendes esténk volt, csoportonként imádkoztunk, megköszöntük napunkat, és egy-egy mécset tettünk le a tábor keresztje köré.

A harmadik napon akadályverseny elé néztünk, amelyben a katolikus levelek főbb mondanivalójával ismerkedtünk. Számot kellett adnunk arról, hogy mennyire figyelünk egymásra, jószívűek vagyunk-e, hogy merünk-e bizalommal kérni, ellentmondunk-e az ítélkezésnek és hiszékenységnek. Írtunk levelet szüleinknek élményeinkről, amit aztán a táborvezetők postára adtak. Este a tábortűznél előadtuk az akadályverseny legvidámabb jeleneteit.

A negyedik napon Szent János apostol leveleinek és evangéliumának fő témáival ismerkedtünk. Aztán vetélkedőben, játékos és kreatív feladatokban mértük össze tudásunkat, délután pedig egy kemény sorversenyen vettünk részt a kastély parkjában. Volt olyan szám, amiben néhányunknak többször is neki kellett indulnia, olyan nehéz volt. Segítettünk a kastélypark gondnokának gazolni, miközben ő mesélt az icipici falucska történetéről. Este a tábortűznél bemutattuk a tábor legvidámabb eseményeit, sőt a táborvezetők is előadtak egy vicces híradót a táborunkról.

Az utolsó napon átismételtük mindazt, amit az Újszövetségről tanultunk, gyakoroltuk a könyvek szerkezetét és azt, hogyan kell egy-egy részt megkeresni. Írtunk csapatonként egy-egy levelet Pál apostol példájára osztálytársainknak, szüleinknek arról, hogy mennyire fontos nekünk Jézus Krisztus. Írtunk köszönetet egymásnak azért, hogy volt mit tanulnunk egymástól. Szeretnénk nem elfelejteni azt a szeretetet, amivel egymásra vigyáztunk, figyeltünk ezekben a napokban, noha tizenkét település három iskolájából érkeztünk. Köszönjük az együtt töltött időt vezetőinknek, a tábor előkészítőinek, és azoknak is, akik adományaikkal lehetővé tették, hogy eljussunk ebbe a táborba!

Rosner Zsolt helyettes plébános