Bibliával a zöld fák alatt

 

Az M5-ös autópálya szegedi lejárójától néhány száz méterre viruló zöld fák között egy szép kis templom látható, és mellette a Szeged-Csanádi Egyházmegye egyik közösségi otthona, a Zöldfás Katolikus Ijfjúsági Központ. Június 20-án ismét benépesült ez a zöldellő fák és bokrok rejtette ház és kert, mert megérkeztek az egyházmegyei családtábor résztvevői: tizenhárom házaspár, és az ő huszonnégy gyermekük. Az egyházmegyei családreferensek a Berta és Csányi házaspár, valamint  Családpasztorációs Iroda munkatársa, Pető Éva nővér, és a ház gondnoka, Irénke  szeretettel fogadta az érkezőket.  Felnőtt és gyermek boldogan vette birtokba a gyönyörű környezetben található szálláshelyet, közösségi termeket, játékra hívogató szép kertet.

A családtábor három napjára aligha lehetett volna gyerek és felnőtt számára szebb témákat kitalálni: Isten szól hozzánk a teremtés szépségében (első nap), Isten szól hozzánk a Szentírásban (második nap), Isten küldi hozzánk embertársainkat (harmadik nap). A teremtés szépségét valóban sikerült megcsodálniuk, amikor este felé  Ábrahám Krisztián, aki biológia tanár és szakvezető a Kiskunsági Nemzeti Park részét képező Fehér-tavi madárrezervátumban, madárlesre vitte őket. A gyönyörű táj legvédettebb helyét, a Korom szigetet hosszan szemlélték, megcsodálva,  hogyan tér nyugovóra a sokezer sirály. És láthatták azt is, hogy jött a héja sirályfiókát lopni (neki is vannak fiókái!), erre felzúdult a hatalmas madársereg, és a madárfelhő nagy ricsajjal, egyesült erővel elűzte a veszedelmes betolakodót. A gazdag vizimadár világból még gémekkel, kócsagokkal,  bakcsóval (a gyermekdalban szereplő „vakvarnyúcskával”) is találkoztak.

A második napot a felnőttek a Szentírás tanulmányozásával töltötték, miközben a kicsi gyerekek vidáman játszottak, rajzoltak, alkottak a hűvös fák alatt. Kovácsné Honti Krisztina ovónéni (a szegedi Karolina óvodából) kézműves foglalkozásokat tartott a kisebbeknek, a nagyobbak pedig Ivánszky Gábor fokolarínó vezetésével játszottak, fociztak. A kamaszokkal két szegedi egyetemista foglalkozott: egy fa árnyékában körbeülve, a szabadidő építő felhasználásáról beszélgettek, megvitatva, hogy mi segíti testi, szellemi, érzelmi és lelki feltöltődésüket, rekreációjukat. A kamaszok és a fiatal segítők kölcsönösen gazdagodtak az őszinte beszélgetésekből és ráhangoló játékokból ügyesen felépített napi program alatt.

A házaspárok számára délelőtt Tarjányi Béla biblikus tanár tartott előadást a Szentírásról mint Isten csodálatos ajándékáról, majd pedig ennek az ajándéknak a három szintű (és így teljes) elfogadását mutatta be ill. szemléltette a gyakorlatban: felolvasás és homília: meghallgatom, megjegyzem – egyéni olvasás: magam is keresem, mit üzen nekem Isten – közös bibliaolvasás: megosztjuk egymással a Szentírás által kapott világosságot, kegyelmeket.

Ebéd közben Vágvölgyi Éva, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat továbbképzési csoportvezetője is megérkezett Budapestről, és délután a házaspárok egyik csoportjával ő beszélgetett a közös bibliaolvasás kulisszatitkairól: hogyan lehet a Bibliát imádkozva olvasni, mire kell figyelni, amikor együtt olvassuk a Szentírást (házastársak, egész család, baráti kör). Kiemelte, hogy ilyenkor nem prédikálunk egymásnak, hanem megajándékozzuk egymást, nem bíráljuk, nem tesszük helyre a másikat, hanem figyelünk rá és elfogadjuk stb. A másik csoport Szásziné Fehérváry Anikó vezetésével bibliodráma-foglalkozáson vett részt, melyben Márk evangéliumából a Jézus igazi rokonai (Mk 3,31-35) részt dolgozták fel. A résztvevők többségének ez volt első, de maradandó és mély találkozása Bibliodrámával.

A Szentírás napjának estéjét kicsik és nagyok együtt töltötték a kertben, fáklyafénynél ünnepelve. Egy kedves fiatal székely házaspár, Nagy Réka és Sipos Áron mezőségi és moldvai táncokat mutatott be, majd az összes jelenlévő táncra perdült az ő vezetésükkel. A fergeteges táncházban még az ötéves kis Rita is vígan ropta a többiekkel.

A vasárnapi szentmisén meghitt lélekkel adtak hálát Istennek az együttlét örömeiért, kegyelmeiért – a Dobos család különösen szép gitáros énekeinek kíséretében. Délelőtt pedig irány Sziksósfürdő strandja: kicsi és nagy boldogan lubickolt a kellemes vízben, és élvezte a természet ajándékait és a szeretetben való együttlét örömét.

Isten szól hozzánk a teremtés szépségében – Isten szól hozzánk a Szentírásban – Isten küldi hozzánk embertársainkat. Megtapasztaltuk mind a hármat. Köszönjük Istennek, egymásnak és a vezetőknek, szervezőknek!

Tarjányi Béla

A Szeged-Csanádi egyházmegye családtáborában a Szentírásnak szentelt napon sajátos hangulatot adott a közös szentírásolvasásnak, hogy közben be-betévedt hol egy négykézláb mászó, szuszogó kisgyerek, hol egy nagyobbacska, aki édesapja térdén ülve, csendben, nagy szemekkel figyelte a felnőttek beszélgetését, aztán gondolt egyet, lecsusszant és visszaszaladt a többi gyerekhez játszani a kertbe. Bennük kézzelfogható valóságként jelen volt köztünk az ószövetségi szentírási részletben szereplő isteni áldás. Reméljük, hogy a Szentírással töltött nap nem csak a Szentírással való kapcsolatukat mélyítette el, hanem a családjukban, az egymással való kapcsolatukban is meghozza majd a gyümölcsét.   Vágvölgyi Éva

 

Program  >>>