Cigánypasztorációs konferencia Egerben

 

Az egri Szent János Lelkigyakorlatos Ház és Továbbképző Központ adott otthont november 10-től 12-ig az idei cigánypasztorációs konferenciának, amelynek címe ez volt: „Cigányellenesség – megbékélés – közös út/kethano drom”.

Az ország minden részéről érkezett, százharminchat világi, szerzetes és pap, cigány és nem cigány résztvevő, tanácskozását Ternyák Csaba egri érsek nyitotta meg. Az utolsó napon a záró szentmisét Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be.

A konferencia azokból a médiában fellelhető megnyilvánulásokból indult ki, amelyek sokszor csak mélyítik a cigányok és nem cigányok közötti szakadékot, a tények csoportosításával és tálalásával. Gernot Haupt MAS, az ausztriai Social Institut munkatársa Jézusnak a leprást meggyógyító érintéséből, a társadalom és a kitaszítottak érintkezéséből vezette le a keresztény üzenetből fakadó befogadó cselekvésmódot.

Aczél Petra, a PPKE Kommunikációs Tanszékének docense arra hívta fel a figyelmet, hogy „ellenséges környezetben” kommunikálva a konkrét cselekvés előtt már képzeteinkkel, gondolkodásunkkal, hozzáállásunkkal mi magunk is ellenségessé vagy éppen rokonszenvessé formálhatjuk partnereinket. Szabóné Kármán Judit egyetemi oktató (Semmelweis Egyetem, Pécsi és Szegedi Tudományegyetem) a cigány mentalitás kialakulását, gyökereit tárta fel a konferencia résztvevői előtt. A Biblia évében elkészült a teljes lovari bibliafordítás. Tarjányi Béla professzor (PPKE-HTK Újszövetség Tanszék) és Vesho Farkas Zoltán, bibliafordító számoltak be a közös munka nehézségeiről, jelentőségéről. Várnagy Elemér romológus, a Pécsi Tudományegyetem előadója a romák és nem romák együttmunkálkodásának döntő jelentőségét méltatta. Konkrét esetek, már működő vállalkozások, kezdeményezések igazolták a konferencia résztvevői előtt, hogy a „közös út” lehetséges.

A Ceferino Ház tapasztalatát Dúl Géza kisebbségi lelkész és Mezei Ádám munkatárs foglalták össze: a pasztoráció tulajdonképpen a mintaadás által hatékony, ha feszültségek szabdalta társadalmunk előtt élőben mutatja be az Evangéliumból fakadó testvéri kapcsolatot, a krisztusi közösséget.


Részletes program > > >


Dúl Géza/Magyar Kurír > > >