Biblia Sacra Hungarica – A könyv, mely életet ád

Bibliakiállítás az Országos Széchenyi Könyvtárban

 

Az Országos Széchenyi Könyvtárban november 21-én ünnepélyes keretek között megnyitották a "Biblia Sacra Hungarica" bliakiállítást, amely a Biblia Évének harmadik jelentős, országos szintű rendezvénye. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára számos közéleti személyiség és a magyar tudományos és művészeti élet sok neves képviselőjének jelenlétében került sor a Széchenyi Könyvtár dísztermében. (A kiállítás megtervezésében és kialakításában jobbára a protestáns szempontok érvényesültek.)

A megnyitón elsőként Monok István, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója köszöntötte a megjelenteket, és hangsúlyozta a Biblia és a rendezvény jelentőségét. Megnyitó beszédében kiemelte: "Európát nem a pénzügyi világ és nem a gazdaság hozta létre, és nem is a politikusok. A legnagyobb probléma az, hogy nagyon sokan, a döntéshozóink azt hiszik, hogy gazdasági és politikai eszközökkel lehet a válságot megoldani. A gazdasági válság mellett azonban sokkal nagyobb válságban él Európa, ezt úgy hívják, hogy morális válság, erkölcsi válság, érték-válság.** A Biblia, és a Biblia felmutatása nem más, mint egy stabil érték-világ megmutatása. És a Bibliát meg lehet mutatni vallási tartalmaiban, teológiai értelmezéseiben és művelődéstörténeti megközelítésben is. Ezért is gondoltuk, hogy a magyar nemzeti könyvtárnak mint intézménynek is részt kell vennie ennek az értéknek a felmutatásában."

A főigazgató megnyitó beszéde után Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek köszöntötte a megjelenteket és méltatta a kiállítás nagyszerűségét: "Különleges öröm és megtiszteltetés számomra, hogy részt vehetek a bibliakiállítás megnyitóján a nemzet könyvtárában. A Biblia Éve eseményeinek sorában a most megnyíló kiállítás kiemelkedő helyet foglal el, hiszen nemzetünk, magyar kultúránk és a Biblia, sőt, tágabb értelemben, a benne kifejeződő vallási és kulturális örökségünk több, mint ezer éve összetartozik." – A Bíboros ezután rövid áttekintést adott erről az ezer éves kapcsolatról (első magyar nyelvemlékeink, korai bibliafordítások, nyomtatott bibliák stb.). Majd így folytatta: "Számtalan irodalmi mű is bizonyítja, hogy kultúránk eleven párbeszédben volt és maradt a Biblia világával. Ennek a kultúrának azonban nem csak az irodalom a hordozója, hanem nagyon nagy mértékben a képzőművészet és a zene is. /.../ A jelen kiállítás azonban nem csak könyveket állít elénk, hanem a Biblia és a kultúra, a Biblia és az élet kapcsolatát is megkapó módon érzékelteti. Elismerés, köszönet és hála érte az Országos Széchenyi Könyvtárnak, és mindazoknak, akik a kiállítás megalkotásában részt vettek, vagy azt támogatták és lehetővé tették." (A köszöntő meghallgatása.)

Erdő Péter bíboros köszöntője után Miller Milloy, a protestáns Egyesült Bibliatársaságok főtitkárának beszéde következett. A több, mint 150 éve alapított Egyesült Bibliatársaságok legfőbb célja a Biblia lefordítása lehetőleg minél több nyelvre, és természetesen a Biblia terjesztése. Ezen a téren a Bibliatársaságok teljesítménye egyedülálló és páratlan a világban. A főtitkár méltatta a magyar bibliafordítók munkáját, és kiemelte a magyar bibliafordítások és bibliakiadás jelentőségét.

Őt követte Bölcskei Gusztáv püspöknek, a Református Zsinat lelkészi elnökének a köszöntője. "A könyvek szeretetete – mondta a püspök többek között –, a Könyvek Könyvének a szeretetete az, ami nem csak ezt a kiállítást hozta létre, hanem létrehozta azokat a műveket, azokat az alkotásokat, amelyeknek ezt a csodálatos tablóját elénk tárja ez a kiállítás. Hiszen az itt kiállított bibliák különösen is komoly történeti, művelődéstörténeti értéket képviselnek, mert hordoznak valamit a múltból, amire mindig újra rácsodálkozik a világ, a nyitott szívvel és nyitott szemmel járó jelenkori ember. /.../ Olvashatunk a Bibliában királyokról, hadvezérekről, költőkről, nagy emberekről. Ők is részesei történelmünknek, kultúránknak. Ilyen szemmel is nézhetjük a Bibliát, ez teljesen helyénvaló. De a Biblia sokkal több ennél. És a Biblia Éve rendezvénysorozat és ez a kiállítás is ezt a sokkal többet akarja kínálni kortársainknak. Mert hisszük és valljuk, hogy egyedül a Szentírás, a Szentíráson keresztül a teremtő és mindenható Isten adhatja meg nekünk az örök életet." (Meghallgatás..)

Végül Gáborjáni Szabó Botond, a kiállítás kurátora ismertette a kiállítás koncepcióját, és felhívta a figyelmet a legfigyelemreméltóbb részletekre: "A kiállítás középpontjában egy szószék áll, a négy evangélistával és Jézus Krisztussal, a szószéken egy Biblia, a távolban Ady Endre és Babits Mihály, amint egy Biblia fölé hajolnak..." (Meghallgatás..)

A megnyitó ünnepi hangulatához nagy mértékben hozzájárultak a felemelő énekek (Liszt, Ave Maria; Kodály: Jövel, Szentlélek; Liszt: Pater Noster) az Országos Széchenyi Könyvtár Kórusának előadásában. A köszöntő beszédek és az énekek elhangzása után a vendégek Monok István, Erdő Péter és Bölcskei Gusztáv vezetésével megtekintették a kiállítást.

A kiállítás bemutatja a hazai latin és a legszebb magyarságú biblikus kódexek híres példányait, a Bécsi, a Jordánszky és az Érdy kódexeket, könyvtáraink válogatott Vulgáta kiadásait. Külön érdekességként kiemelt helyen szerepelnek a magyar történelem és művelődéstörténet számos nagy alakjának bibliái (Janus Pannonius, Balassi család, Kazinczy Ferenc, Ady Endre, Móricz Zsigmond), valamint Babits Mihály, Szerb Antal, Illyés Gyula, Pilinszky János és mások bibliaszeretetének dokumentumai. A Biblia tartalmi és művelődéstörténeti megközelítést számos eszköz teszi érzékletesebbé a látogatók számára. Az egyik kiállító terem templombelsőt idéz, egy másik régies tantermet, és látható egy telefonfülke is, amely bibliai idézetekkel segít át az Élet válaszútjain.

Korszerű számítástechnikai eszközök révén digitalizált formában be nem mutatott bibliafordításokkal ismerkedhetünk meg a kiállításon, és ízelítőt kaphatunk a Szentírás és a magyar nyelv, a magyar néprajz ill. más művészeti-iparművészeti ágazatok kapcsolatáról. Neves múzeumpedagógusok színes programokkal várják az érdeklődőket: interaktív tevékenységekre építő játszósarkok, a bábsarokban Noé története elevenedik meg, a kódexmásoló és díszítő műhelyekben saját "kódexlapokat" készíthetünk, egy játszósarokban biblia témájú memóriajáték a szentek életéről, végül a látogatók képes Bibliájában mindenki lerajzolhat egy jelenetet a Bibliából.

Helyszín: Országos Széchenyi könyvtár, VI. em., Corvina kiállítótermek. – A kiállítás megtekinthető 2009. március 29-ig, 10-18 óráig (hétfőn zárva). – Jegyárak: 1000 Ft, 500 Ft (diák, nyugdíjas), 300 Ft (csoportos 10 fő felett). – További információ: Tengerdi Katalin,  tel. 224-37-42, tengerdi@oszk.huMúzeumpedagógiai foglalkozások: Drinóczky Viktória, dvikk@t-online.hu

Meghívó >>>

              

Fotók: Hajdú Réka PPK HTK hallgató

** Vö. a Szentszék állásfoglalását, ld.: Magyar Kurír