Közlemények

*    Közgyűlés

Meghívó I. – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk min­den Tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jeromos Ka­tolikus Bibliatársulat 2020. évi I. rendes közgyűlé­sére, amelyet 2020. szeptember 26-én 16.30 órától tartunk a budapesti Bibliaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.).

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója

      2. Beszámoló a 2019/2020-as munkaév tevékenységéről

      3. A 2020/2021-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

Várható, hogy ez az első közgyűlés nem lesz határozatképes.

                                                Tarjányi Béla ügyvezető elnök

 

Meghívó II. – A Bibliatársulat vezetősége nevében Társulatunk minden Tagját tisztelettel és szeretettel meghívom a Szent Jero­mos Katolikus Bibliatársulat 2020. évi II. rendes közgyűlésére, ame­lyet 2020. október 3-án de. 11 órától tartunk a bu­dapesti Bib­liaközpontban (Bp. VI. ker. Teréz krt. 28.I.6.).

Napirend: 1. A Számvizsgáló Bizottság beszámolója

   2. Beszámoló a 2019/2020-as munkaév tevékenységéről

       3. A 2020/2021-es munkaévre vonatkozó tervek ismertetése 

A közgyűlés előtt 10 órakor szentmise keretében adunk hálát Istennek, és kérjük továbbra is áldását munkánkra.

Szeretettel várjuk minden kedves Tagtársunkat!

Budapest, 2020. június 29.   

                                             Tarjányi Béla ügyvezető elnök

 

*    Tagdíjak, adományok

Tekintettel arra, hogy a Jeromos füzetek kiadása a 120. számmal lezárult, tájékoztatjuk kedves Tagtársainkat és jótevőinket, hogy a továbbiakban Társulatunk számlájára küldhetnek adományokat:

      Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, OTP 1170-6016-2071-4042 szla.

Valamint:

      Szentírás Alapítvány, OTP 1170-6016-2046-5281 szla.

 

Minden adományt, támogatást hálásan köszönünk!