Cigány Biblia - a világon először

Sajtótájékoztató, OCÖ Székház, 2003. márc. 24.

Az emberi tudás kincsesbányája is az a könyv, amelyet több egyház által szentnek tekintett iratok gyűjteményének nevezhetünk. Ez a Biblia, amit rengeteg nyelvre lefordítottak az idők folyamán, de a cigányságéra eddig még soha sem. Most Magyarországon pótolták e hiányt.

A könyvnyomtatás feltalálásától mindmáig a Biblia a világ legismertebb és legolvasottabb könyve. A benne található történetek és tanítások értékeket közvetítenek mindenki számára.

A Biblia e jótékony szerepét igen sok nép életében betöltötte, hiszen a Szentírás az egyetlen könyv, amelyet teljes egészében már több, mint ezer nyelvre lefordítottak. Egyetlen kivételt képez a cigányság, amely többmilliós lélekszáma ellenére mindmáig kénytelen nélkülözni a teljes Biblia cigány nyelvű kiadását. Most viszont fordulat állt be ebben a történetben. Hogy miképpen? Az Oktatási Minisztérium támogatásával elkészült és megjelenik - a világon elsőként - a teljes Biblia cigány nyelvű fordítása.

Dr. Pálinkás József oktatási miniszter a bibliafordítás első bemutatóján elmondotta, hogy a Könyvek Könyvének népnyelvi fordítása rendkívül nagyjelentőségű, mert az illető nép irodalmi nyelvének kialakulásban is igen nagy szerepet játszik. A cigány Biblia mindenképpen hozzájárul a cigányság szellemi, erkölcsi és anyagi felemelkedéséhez.

Farkas Flórián, az Országos Cigány Önkormányzat elnöke úgy vélekedik: évezredek mulasztását pótolja a közeljövőben megjelenő Biblia.

- A cigányok többsége hívő katolikus és e könyv sok olyan kérdésre választ ad számukra, amelyekre eddig hiába keresték a feleletet. Olyan értékek birtokába juthatnak olvasásakor, amelyek az emberek millióit tették gazdagabbá eddig, tehát mindenképpen történelmi és egyben kultúrtörténeti eseménynek számít megjelentetése.

Dr. Tarjányi Béla, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara Újszövetségi Tanszékének professzora végzi a Biblia szakmai ellenőrzését, a fordítás eredeti szövegével történő összehasonlítását.

A fordítás kiadása két lépésben történik - tudtuk meg a professzortól. Először az Újszövetség, majd az Ószövetség kerül kiadásra. A kötet kétnyelvű, egyik oldalon a cigány szöveg olvasható, a másikon ugyanaz magyarul. A bibliai szöveg fordítását Vesho-Farkas Zoltán cigány műfordító készítette el, aki már a Hamletet és az Öreg halász és a tenger című Hemingway-művet is lefordította cigány nyelvre.

Tarjányi professzor szerint a cigányság magára találását is segíti ez a bibliafordítás az új Európában. Az írott szöveget olvasni is kell, tehát aki a cigányok közül kíváncsi e könyvre, annak nem elég kézbe venni, belelapozni, meg kell ismerni és így születik majd meg lassan a cigány irodalmi nyelv.

A cigány Biblia több ezer példányban eljut a pedagógusokhoz, a hitoktatókhoz, a családokhoz és hasznos segédeszköz lesz, amelynek dr. Tarjányi Béla szerint a legfőbb jelentősége, hogy "megajándékozza a népet saját nyelvével."

MTI