Burgenlandi sajtótájékoztató a Cigány Bibliáról

Eisenstadt, Polgármesteri Hivatal, 2006. okt. 16.

Miután elkészült a teljes Biblia cigány (lovári) fordítása, az ausztriai Eisenstadtban sajtótájékoztató keretében ismertettük ezt a világon elsőként elkészült cigány bibliafordítást. A sajtótájékoztatót az Eisenstadt-i Püspökség, valamint az Ausztriában működő Biblia Alapítvány irodavezetője, Hans Finger szervezte. A tájékoztatón az osztrák sajtó képviselői mellett megjelen Paul Iby megyéspüspök (a cigánypasztoráció felelőse Ausztriában), valamint az Eisenstadt-i Roma Egyesület elnöke és munkatársai. A fordítást, a fordítói munka nehézségeit Tarjányi Béla ismertette. A fordítás létrejöttének jelentőségét hangsúlyozta hozzászólásában a jelenlévő püspöki helynök, valamint a Roma Egyesület vezetője. Az ünnepi hangulatot a Bp. Józsefvárosi cigány előadó- és zeneművészek közreműködése biztosította. A sajtótájékoztató után az osztrák Katolikus Rádió intejút készített Tarjányi Bélával ez elkészült bibliafordításról.

Teljes roma Biblia

A Magyar Bibliatársulat kezdeményezésére elkészült a teljes Biblia roma (lovári) nyelvű fordítása, melyet 2007. október 16-án mutattak be Kismartonban, a "Találkozások házában"/Haus der Begegnung.

A világon először

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékével együttműködve vállalkozott arra, hogy elkészítteti és kiadja a teljes Biblia roma (lovári) nyelvű fordítását.

Aktuális feladat

A kezdeményezés jelentőségét mutatja, hogy nincs a világon még egy olyan tíz-tizenöt milliós létszámú népcsoport, amelynek nyelvére már ne fordították volna le a Bibliát.

Ez a vállalkozás jól illeszkedik Magyarország aktuális feladatainak sorába, sőt, az általános európai célkitűzések irányvonalába is, tekintettel arra, hogy Magyarországon mintegy nyolcszázezer cigány ember él. A környező országokban is meglehetősen nagyszámú a roma nemzetiségű lakosság, egyes becslések szerint mintegy ötmillió cigány ember él a Kárpát-medencében.

A lovari a romák irodalmi nyelve

A cigányság saját nyelvű Szentírásának hiánya alapvetően a roma nyelv(ek) sajátosságaival magyarázható. Csak a magyarországi cigányság négy különböző nyelvet, ezen belül mintegy tíz-tizenöt dialektust beszél. Mindegyik nyelvre jellemző a saját szókincs szegénysége. Maga a nyelv (nyelvjárás), amelyet a fordítónak használnia kellett, mindenképpen a lovári, miután az 1981-ben tartott göttingeni Cigány Világkongresszus úgy döntött, hogy a világ cigányságának irodalmi nyelveként ezt fogják használni.

Vesho-Farkas Zoltán fordítása

A Szentírás lovári nyelvű fordítására a Szent Jeromos Bibliatársulat Vesho-Farkas Zoltán cigány műfordítót kérte fel, aki örömmel vállalkozott a munkára.

Ingyenes szétosztásra kerül

A Roma Biblia kétezres példányszámban fog megjelenni és ingyenes szétosztásra kerül. A projektet legnagyobbrészt a Magyar Bibliatársulat és az Osztrák BIBLIA projektcsoport finanszírozta.

Iby püspök is a bemutatón

A kismartoni bemutatáson jelen volt Paul Iby püspök is, aki az Osztrák Püspöki Konferencián belül a roma és sinti kapcsolatokért felelős, továbbá Kismartonba érkezik Tarjányi professzor, a magyar Bibliatársulat képviselője is.

Lásd: ORF/Magyar Műsorok >>>   németül: Osztrák Rádió/ORF >>>ORF, Burgenlandi Adás:

Roma-Bibel in "Lovari"

Im Eisenstädter Haus der Begegnung wurde am Dienstag die Roma-Bibel präsentiert. Die fünf Bücher Mose - also jene Texte die am Beginn der Heiligen Schrift stehen - wurde in "Lovari", die Sprache der Roma übersetzt.

2.000 Exemplare

Die 2.000 Bibel-Exemplare sollen in erster Linie an Roma im Burgenland und den angrenzenden Länder verteilt werden.

Ungarisches Bibelwerk und Biblia

Finanziert wurde das Projekt zum Großteil vom ungarischen Bibelwerk unter Beteiligung der Projektgruppe Biblia. Biblia, das auf einer Initiative des verstorbenen Kardinals Franz König basiert, bemüht sich seit 1990 finanzielle Unterstützung für Osteuropaprojekte aufzutreiben.

Iby: Weitere Schritt zu GEsamtübersetzung

An der Präsentation nahm auch Diözesanbischof Paul Iby teil, der in der Österreichischen Bischofs-Konferenz für die Kontakte zu Roma und Sinti zuständig ist. Die Übersetzung sei ein weiterer Schritt in Richtung einer Gesamtübersetzung, so Iby.

Auch eine Kinderbibel wurde bereits in Roman herausgegeben. Bereits vor drei Jahren sei das Neue Testament erschienen, so der Leiter des ungarischen Bibelwerkes, Bela Tarjanyi. Das Alte Testament wurde in den vergangenen vier Jahren fertig gestellt und werde nun lektoriert: "Wir hoffen, dass wir es im kommenden Jahr veröffentlichen können."