2007-ben

 

A középeurópai bibliatársulatok igazgatóinak értekezlete

Pozsony-Máriavölgy, Továbbképzési központ, 2007. szept. 17-20.

A Katolikus Bibliaszövetség Középeurópai Régiójába tartozó bibliatársulatok igazgatói 2007. szeptemberében is megtartották ezévi értekezletüket a Pozsony melletti Máriavölgy búcsújáróhelyen álló egykori Pálos kolostorban, amely jelenleg a Pozsonyi Egyházmegye továbbképzési központja. A Régióba tartozó országok (Hollandia, Belgium, Németország, Svájc, Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Magyarország, Cseh Köztársaság, Szlovákia, Erdély) bibliatársulatainak igazgatói beszámoltak az elmúlt évben végzett munkájukról, és megbeszélték az együttműködés lehetőségeit. A Katolikus Bibliaszövetség helyzetét és munkáját Claudio Ettle ismertette, és beszámolt a 2008. augusztusára tervezett VII. Világkongresszussal (Kongó, Afrika) kapcsolatos előkészületekről. A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat eredményeit és a Magyarországon meghirdetetett Biblia Évének előkészületeit Tarjányi Béla ismertette.

     
   
     

 

Görögkatolikus papi családok lelki napja

Máriapócs, 2007. szept. 28.

 

Országos Családpasztorációs Kongresszus

Manréza Mócsy Imre Továbbképzési Központ, Dobogókő, okt. 9.

A Magyar Katolikus Családszervezet (MAKACS, titkára Radnay Jenő) 2007. évi kongresszusának egyik kiemelt témája volt a 2008-ban kezdődő Biblia Éve. A jelenlévő családpasztorációs felelősök és munkatársak (kb. 120 fő) számára Tarjányi Béla tartott előadást „A Biblia a családban” címmel, és ismertette a Biblia Évére megjelent és tervezett kiadványokat, valamint az ajánlott programokat.

 

Sajtótájékoztató a cigány bibliafordításról

Polgármesteri Hivatal, Eisenstadt, Ausztria, okt. 16.

Miután elkészült a teljes Biblia cigány (lovári) fordítása, az ausztriai Eisenstadtban sajtótájékoztató keretében ismertettük ezt a világon elsőként elkészült cigány bibliafordítást. A sajtótájékoztatót az Eisenstadt-i Püspökség, valamint az Ausztriában működő Biblia Alapítvány irodavezetője, Hans Finger szervezte. A tájékoztatón az osztrák sajtó képviselői mellett megjelen Paul Iby megyéspüspök (a cigánypasztoráció felelőse Ausztriában), valamint az Eisenstadt-i Roma Egyesület elnöke és munkatársai. A fordítást, a fordítói munka nehézségeit Tarjányi Béla ismertette. A fordítás létrejöttének jelentőségét hangsúlyozta hozzászólásában a jelenlévő püspöki helynök, valamint a Roma Egyesület vezetője. Az ünnepi hangulatot a Bp. Józsefvárosi cigány előadó- és zeneművészek közreműködése biztosította. A sajtótájékoztató után az osztrák Katolikus Rádió intejút készített Tarjányi Bélával ez elkészült bibliafordításról.

Beszámoló > > >

 

Váci Egyházmegyei Papi Rekollekció

A szokásos helyszíneken, okt. 22., 24-26.

A váci egyházmegyés papság októberi rekollekciójának megtartására Molnár Zsolt irodaigazgató a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársait kérte fel. A rekollekciós előadás témája: Felkészülés a Biblia Évére. Az előadásokat Tarjányi Béla és Vágvölgyi Éva tartották meg: Nagykáta, okt. 22. (Tóth András esperes, kb. 20 résztvevő – VÉ), Vác, Püspökség, okt. 24., (Országh Tibor esperes, kb. 35 résztvevő – TB), Szécsény, okt. 25. (Molnár Péter esperes, kb. 25 résztvevő – TB), Szolnok, okt. 26. (Turai János esperes, kb. 14 résztvevő – VÉ).

 

Képviselőtelepi Esperesi Koróna

Bp., Haller téri Plébánia, okt. 31.

A Bp. Képviselőtelepi Esperesi Kerület papságának 2007. évi őszi összejövetelén (Koróna) a szokásos megbeszélés után Varga M. Péter esperes felkérése nyomán Tarjányi Béla előadása hangzott el „Felkészülés a Biblia Évére” címmel. Az előadást követően Tarjányi Béla tájékoztatta a jelenlévő atyákat (12 fő) a Biblia Évére megjelent és tervezett kiadványokról, valamint az ajánlott programokról.

 

Mócsy Imre S.J. emlékünnep

Párbeszéd Háza, 2007. nov. 24.

Mócsy Imre S.J. biblikus professzor és lelkigyakorlatvezető születésének 100. évfordulóján a magyarországi Jezsuita Rendtartomány és a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat nagyszabású emlékünnepet rendezett a budapesti Párbeszéd Házában (Bp. VII., Horánszky u. 20.). Az ünnepen bemutatásra került két könyv, amely erre az alkalomra jelent meg: Mócsy Imre S.J., „Hagytam magam szerettetni” (szerk. Tarjányi Béla) és Mócsy Imre S.J., Lelkigyakorlatos elmélkedések (szerk. Szabó Ferenc S.J.), ezután előadások hangzottak el az egykori biblikus professzorról, valamint egykori barátainak, ismerőseinek megemlékezései. Tarjányi Béla „Mócsy Imre, a biblikus professzor” címmel adott elő, Vágvölgyi Éva személyes visszaemlékezése az évfordulóra összeállított DVD-ről került levetítésre. Az emlékünnepen mintegy 150 rendtárs és egykori barát, ismerős vett részt.

Beszámoló >>>

 

Sajtótájékoztató az Aranybibliáról

Bp., Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat, Bibliaközpont, dec. 14.

A Biblia Évének közeledtével elkészült a Bibliatársulat reprezentatív kiadású bibliakiadása, az Aranybiblia, amely méltó helyet foglalhat el a templomok kiemelt helyén vagy a katolikus családok otthonában. A kiadványt sajtótájékoztató keretében mutatta be Juhász Judit a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese. Ezt követően a már a Társulat boltjában is kapható Vatikáni Kódexet (facsimile) ismertette Tarjányi Béla, a PPKE Hittudományi Karának professzora, a Társulat ügyvezető elnöke. A sajtótájékoztatón 12 sajtóorgánum képviselője jelent meg, és számos interjú is készült a Társulat vezetőjével.

Beszámolók >>>

 

2008-ban

 

A Biblia Évének megnyitása, Bibliák megáldása

Bp. Szent Család Plébánia, jan. 1.

Beszámoló >>>

 

Előadás a Biblia Évéről

Eger, jan. 9.

 

Előadás a Bibliáról, a Biblia Évéről

Alsógöd, jan. 11.,

 

Biblia Évének megnyitása, Bibliák megáldása

Városmajor, jan. 20.

 

Ökumenikus bibliakiállítás megnyitása

Csákvár, jan. 25.

 

Bibliaapostolképző Szeminárium

Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia, 2008. jan. 26-27.

Kató Csaba diákonus szervezésében tartottuk meg bibliaapostolképző szemináriumunkat a Szent Imre plébánia munkatársai számára, mintegy 25 fő részvételével. A két nap során a foglalkozásokat Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla vezette. Tarjányi Béla egy előadás keretében tájékoztatta a résztvevőket a Biblia Évéről, a Biblia Évére megjelent és tervezett kiadványokról, valamint az ajánlott programokról.

 

Teológaiai Tanárok Továbbképzése

Budapest, HTK-Rektori jan. 28-29.

Beszámoló >>>

 

Ökumenikus Biblia-Nap

Kiskunhalas, febr. 4.,

 

A Biblia szerepe lelki formálódásunkban

Pap- és szerzetesnövendékek, Bp. Egyetemi templom, febr. 10.,

Meghallgatás > > >

 

Bibliakiállítás megnyitása

Csömör, febr. 11.,

 

Előadás a Bibliáról

Nagykovácsi, febr. 15.,

 

Előadás a Bibliáról

Bp. Kőbánya, Szt. István Plébánia, febr. 22.,

 

A Zsoltárok mint imádságok

Körmend, febr. 26.

 

Bibliaapostolképző Szeminárium

Eger, Szent János Lelkigyakorlatos Ház, 2008. márc. 7-9.

Az Egri Főegyházmegye Katekétikai Konzultációs Irodájának (Kóródi Tibor munkatárs) felkérésére a Főegyházmegye hitoktatói számára (kb. 35 fő)  bibliaapostolképző szemináriumunkat. A foglalkozásokat két és fél napos képzés során a közös foglalkozásokat Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla vezette.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat 1.

Egri Bazilika, márc. 11.

Meghallgatás > > >

 

Egri papság rekollekciója

Eger, márc. 12.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat 2.

Egri Bazilika, márc. 12.

Meghallgatás > > >

 

Egri papság rekollekciója

Miskolc, márc. 13.

 

Nagyböjti lelkigyakorlat 3.

Egri Bazilika, márc. 14.

Meghallgatás > > >

 

Magyar biblikus tanárok szakmai értekezlete

Budapest, Bibliaközpont, márc. 28.

A Biblia Évé­ben is megtartottuk a magyar biblikus tanárok ezévi első szakmai értekezletét Társulatunk központjában. Az ér­te­kezleten részt vett a tizenhat magyar bibliaprofesszor. Vitaindító előadást tartott Gánicz Endre és Török László, előadásaikat érdekes és izgalmas tudományos vita követte. A Biblia Évében még egy hasonló értekezlet is lesz október 20-án, amelyen Csernai Balázs és Kocsi György fognak előadást tartani..

Beszámoló >>>

 

Három Nap a Szentírással a Váci Apor Vilmos Főiskolán

Vár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2008. ápr. 3-5.

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében három napos biblikus továbbképzést tartottunk a Főiskola hallgatói és érdeklődők számára. A továbbképző napok ünnepi rendezvénye a megyéspüspök megnyitó-üdvözlő szavai után Kocsis Imre rektor bevezetőjével kezdődött. Az előadásokat a Társulat munkatársai tartották: Bánó Georgina, Gelley Anna, Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla, valamint a meghívott előadók: Kuklay Antal, Kereszty Zoltán és Nagy Ilona. Második este a résztvevők megtekinthették a Paál Gergely PPKE hallgató által rendezett „da Capo al Fine, Szenvedéstörténet most” című színielőadást a Székesegyházban. A továbbképzés ünnepi szentmisével zárult, amelyet Varga Lajos püspök atya mutatott be.

Részletes beszámoló >>>

 

Ökumenikus Biblia-Nap

Felső Krisztina, ápr. 15.

 

Indiai professzorasszony előadásai

HTK, Rekha nővér, ápr. 21-22.

Beszámoló > > >

 

Bibliakiállítás megnyitása

Kalocsa, ápr. 25.

Beszámoló > > >

 

A bibliai rajzpályázat eredményhiredetése

Mosonmagyaróvár, Piarista Gimnázium, május 24.

Beszámoló >>>

 

Kaposvári papság rekollekciója

Kaposvár, máj. 5.

 

Kaposvári papság rekollekciója

Nagykanizsa, máj. 6.

 

Bibliaapostolképző Szeminárium

Pozsony, Ferences templom, máj. 9-10.

A pozsonyi magyarok lelkipásztora, Hal’ko József atya szervezésében Társulatunk bibliaapostolképző szemináriumot tartott Pozsonyban. A szervezésben segítségére volt a pozsonyi Szent Kinga Egyesület, és lelkes segítőjük, Bercz Amália. A 25 résztvevőkkel, köztük a pozsonyi magyar kispapokkal a foglalkozásokat Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla tartotta.

Részletes beszámoló >>>

 

Biblia Hete Józsefvárosban

Bp. Józsefváros, máj. 13.

Beszámoló > > >

 

Vasutasok Egyesületének összejövetele

Bp. Oltáriszentség templom, máj. 14.

 

Kispapok rekollekciója

Bp. Központi Szeminárium, máj. 16.,

 

Espereskerületi gyűlés

Ladánybene, máj. 19.,

 

Esztergomi papság biblikus napja

Bp. Központi Szeminárium, máj. 21.

Beszámoló > > >

 

Bibliás Családtábor a Zöldfásban

Domaszék, Zöldfás Ifjúsági Központ, jún. 21.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye családreferenseinek, a Berta és Csányi házaspárnak, valamint  a Családpasztorációs Iroda munkatársának, Pető Éva nővérnek a szervezésében Bibliás családtábor megtartására került sor a Zöldfás Katolikus Ifjúsági Központban. A táborba a családok gyermekekkel együtt érkeztek, minden korcsoport számára érdekes és hasznos programokat szerveztek. A felnőttek foglalkozását délelőtt Vágvölgyi Éva vezette, délután pedig Tarjányi Béla előadását hallgatták meg.

Részletes beszámoló >>>

 

Ökumenikus Biblikus Szimpózium

Esztergom, jún. 23-25.

Beszámoló > > >

 

Alkotó tábor a rajzpályázat nyerteseinek

Koroncó, júl. 18.

Beszámoló > > >

 

Egyetemisták ifjúsági tábora

Újudvar, júl. 23.

Beszámoló > > >

 

Kalocsa-Kecskeméti Hittanos Tábor

Bugac, Hittanya, aug. 5.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye irodaigazgatójának, Finta Józsefnek a kezdeményezésére 15 éve összegyűlnek a bugaci Hittanyán az egyházmegye fiataljai, hogy egy egész héten át lelkileg gazdagodjanak, elmélyüljenek hitbeli ismereteikben és a kölcsönös szeretetben. Ebben az évben a hét minden napjára neves előadókat hívott meg a szervező József atya. Előadást tartott a fiataloknak többek között Tarjányi Béla, munkatársa pedig, Vágvölgyi Éva a jerikói vak történetét dolgozta fel a gyerekekkel. A csoportos foglalkozások napján emlékezetes esemény volt mindenki számára a gondosan megtervezett és igazán változatos és ízletes lakoma, amely maga is természetesen bibliai játék alapjául szolgált.

Részletes beszámoló >>>

 

Szentföld az úttörötáborban

Tata-Tókertváros, aug. 7.

Beszámoló > > >

 

Görögkatolikus Biblia-Tábor

Kárpátalja, Szőlőske-Hatfa, aug. 8.

Beszámoló > > >

 

Pécsi Hitoktatók Éves Lelkigyakorlata

Pécs, Ferences templom, 2008. aug. 21-22.

Beszámoló > > >

 

Teológus Gólyatábor

Dág, szept. 3.

 

Száz éves az Örökimádás templom

Bp. Örökimádás templom, szept. 5.,

 

Ökumenikus Biblia Nap

Újpest-Megyer, szept. 19.,

Beszámoló > > >

 

Biblikus Nap és Kiállítás

Csörög, szept. 21.

 

Ökumenikus Biblia Nap

Pápa, szept. 27.

 

A Somlói Zarándokösvény megszentelése

Devecser, okt. 5

Beszámoló > > >

 

Veszprémi papság rekollekciója

Keszthely, okt. 6.

 

Veszprémi papság rekollekciója

Veszprém, okt. 7.

 

Biblikus Továbbképző Napok

Máriapócs, okt. 17.

 

Biblikus tanárok konferenciája

Bibliaközpont, okt. 20. (Csernus, Kocsi Gy.)

 

Biblia Nap a Főtéren

Újpest, november 8.

 

Katolikus pedagógusok továbbképzése

Várpalota, november 18.

 

Biblia Nap a Főiskolán

Vác, nov. 29. (Stanco)

 

Biblia Nap a Könyvtárban

Kecel, december 1.

 

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Balassagyarmat, dec. 10.

 

2009-ben

 

Vasárnapi prédikáció

Sződliget, február 8.

 

Papi rekollekció

Nagykanizsa, márc .17.

 

Vasárnapi prédikáció

Pacsirtatelep, márc. 31.

 

Biblikus tanárok konferenciája

Biblikusok, április 18.

 

Bibliaapostolképző Szeminárium

Vajdaság, Domus Pacis, április 24-26

 

Pál apostol, a Nemzetek Apostola

PPKE HTK konferencia, április 7.

Beszámoló > > >

 

Szent Pál, a Népek Apostola

Központi Szeminárium, május 20. (esztergomi papság)

Beszámoló > > >

 

Szeged-Csanádi Hitoktatók továbbképzése

Domaszék, május 23.

 

Előadás a Bibliáról

Szolnok, szept. 19.

 

Előadás a Bibliáról

Alsó Krisztina, szept. 24.

 

Biblikus tanárok konferenciája

Bibliaközpont, okt. 26 (Racs, TB)

 

Egri hitoktatók éves továbbképzése

Jászberény, nov. 21. (VÉ)

 

2010-ben

 

Teológiai tanárok továbbképzése

PPKE-HTK, jan. 24-26.

Beszámló > > >

 

Egri hitoktatók továbbképzése

Eger, jan. 31.

Beszámoló > > >