2007-ben

 

A Hitoktatási Felügyelőség felkészülése a Biblia Évére

Központi Szeminárium, 2007. okt. 16.

Az Esztergom-Budapesti Hitoktatási Felügyelőség munkatársai és hitoktatók továbbképzési napon vettek részt. A résztvevők száma kb. 25 fő. Az összejövetel témája a közelgő Biblia Éve. Az összejövetelen Vágvölgyi Éva tartott előadást: „2008 a Biblia éve – felkészülés és lehetőségek az egyházközségekben” címmel.

 

Váci Egyházmegyei Papi Rekollekció

A szokásos helyszíneken, okt. 22., 24-26.

A váci egyházmegyés papság októberi rekollekciójának megtartására Molnár Zsolt irodaigazgató a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat munkatársait kérte fel. A rekollekciós előadás témája: Felkészülés a Biblia Évére. Az előadásokat Tarjányi Béla és Vágvölgyi Éva tartották meg: Nagykáta, okt. 22. (Tóth András esperes, kb. 20 résztvevő – VÉ), Vác, Püspökség, okt. 24., (Országh Tibor esperes, kb. 35 résztvevő – TB), Szécsény, okt. 25. (Molnár Péter esperes, kb. 25 résztvevő – TB), Szolnok, okt. 26. (Turai János esperes, kb. 14 résztvevő – VÉ).

 

MAKACS Családkongresszus

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, Máriabesnyő, 2007. nov. 8.

A Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban 2007. nov. 6-8. között kb. 200 fő részvételével tartotta meg  XV. Családkongresszusát. A kongresszus nov. 8-án a gödöllői Szent Norbert Premontrei Gimnázium aulájában megrendezett Családünneppel zárult. A kongresszuson Vágvölgyi Éva előadást tartott a következő címmel: Biblia éve, szentírásolvasás a családokban.

 

Cigánypasztorációs Konferencia

Eger, Szent János Lelkigyakorlatos Ház, 2007. nov. 14.

Az országos cigánypasztorációs referens, Dúl Géza szervezésében Cigánypasztorációs Konferencián foglalkozott mintegy 150 résztvevő a cigánypaszoráció lehetőségeivel és gondjaival. A konferencián előadást tartott Vágvölgyi Éva „2008 a Biblia Éve – Cigánypasztorációs szempontok.”

 

Esztergom-Budapesti hitoktatók továbbképzése

Dobogókő, Manréza, Mócsy Imre Lelkigyakorlatos Ház, 2007. nov. 16-17.

Az Esztergom-Budapesti Hitoktatási Felügyelőség szervezésében november 16-17. között tartották meg a főegyházmegyei hitoktatók továbbképzését. A továbbképzésen Vágvölgyi Éva vezetésével közös foglalkozást tartottak: A Mk 10,47-52 feldolgozása integratív módszerrel. Az előadó ezt követően bemutatta a résztvevőknek az interaktív Kinderbibel-CD-t.

manreza.hu > > >

 

A Sashalmi Baba-Mama Klub lelkinapja

Sashalom, Plébánia, 2007. nov. 30.

A Sashalmi Baba-Mama Klub lelkinapján a résztvevőknek Vágvölgyi Éva adventi meditációt tartott.

 

2008-ban

 

Nyitott Nap a Mária Rádióban

Budapest, Szabadság tér 2. (Evangélikus Gyülekezet előadóterme), 2008. jan. 12.

Szervező: Mária Rádió önkéntesei

Résztvevők száma: 60

A Mária Rádió önkéntesei nyitott napot szerveztek a Rádió hallgatói és érdeklődők számára. Az ünnepi alkalom Vágvölgyi Éva előadásával kezdődött, melynek során a Biblia Évének jelentőségéről és programjairól beszélt a megjelenteknek. Az előadást kötetlen beszélgetés követte, tea, üdítő és sütemények fogyasztása mellett.

 

Lelki Nap a Krisztinavárosi Plébánián

Bp., Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia, 2008. jan. 13.

Szervező. Mihályi Angyalka, hitoktató

Előadás: Szentírás az életünkben (VÉ kb. 30 résztvevő)

A Krisztinavárosi Plébánia bérmálkozói számára Mihályi Angyalka hitoktató lelki napot szervezett, melynek keretében Vágvölgyi Éva „A Szentírás az életünkben” címmel előadást tartott, melyet beszélgetés követett a résztvevőkkel. A lelki napon kb. 20-an vettek részt.

 

Bibliaapostolképző Szeminárium

Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia, 2008. jan. 26-27.

Helyszín: BP. Himfy u. 9.

Szervező.  Kató Csaba

Résztvevők: Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia munkatársai, kb. 25 résztvevő

Kató Csaba diákonus szervezésében tartottuk meg bibliaapostolképző szemináriumunkat a Szent Imre plébánia munkatársai számára, mintegy 25 fő részvételével. A két nap során a foglalkozásokat Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla tartotta.

 

Országos Lelkipásztori-Teológiai Napok

Eger, Szent János Lelkiségi Ház, 2008. jan. 29-31.

Előadás: előadások a Bibliáról (VÉ kb. 150 résztvevő)

Minden évben megrendezésre kerülő január végi országos rendezvény az egész országból meghívott hitoktatók részvételével megtartott háromnapos Lelkipásztori-Teológiai Napok. A továbbképzés központi témája ebben az évben természetesen a Szentírás volt. A rendezvényen Vágvölgyi Éva két délután tartott előadást: ismertette a közösségi bibliaolvasás módszereit, amelyeket a résztvevők kis csoportokban rögtön ki is próbálhattak.

Részletes beszámoló > > >

 

Lelki Nap a Kövi Szűz Mária Plébánián

Bp., Kövi Szűz Mária Plébánia, 2008. febr. 9.

Szervező. Kövi Szűz Mária Plébánia egyházközségi munkatársai

Résztvevők: Kövi Szűz Mária Plébánia egyházközségi munkatársai

A Kövi Szűz Mária Plébánia munkatársai (kb. 25 fő) lelki napon vettek részt február 9-én. A Biblia Évében Vágvölgyi Éva a Szentírásról tartott három előadást ill. foglalkozást a résztvevőknek.

 

MAKACS Felelősök Lelkinapja

Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, Máriabesnyő, 2008. febr. 16.

Előadás: előadások a Bibliáról (VÉ kb. 20 résztvevő)

A Magyar Katolikus Családegyesület (MAKACS) vezetősége Máriabesnyőn, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Házban 2008. febr. 16-án lelkinapot tartott. A 20 résztvevő számára a lelkinap előadásait Vágvölgyi Éva tartotta bibliai témákról.

 

Bibliaapostolképző Szeminárium

Eger, Szent János Továbbképzési Központ, 2008. márc. 7-9.

Az Egri Főegyházmegye Katekétikai Konzultációs Irodájának (Kóródi Tibor munkatárs) felkérésére a Főegyházmegye hitoktatói számára (kb. 35 fő)  bibliaapostolképző szemináriumunkat. A foglalkozásokat két és fél napos képzés során a közös foglalkozásokat Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla vezette.

-- képek

 

Lelki Nap a Szent Imre Plébánián

Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia, 2008. márc. 25.

A Szent Imre Plébánia családos kisközösségének lelki napján kb. 12 résztvevőnek Vágvölgyi Éva tartott előadást „Találkozásom a Szentírással” címmel.

 

Lelki Nap Sárváron

Sárvári Plébánia (Orbán István kanonok-esperes)

Sárvár, Szent László Katolikus Iskola, 2008. márc. 29.

Program: előadások a Bibliáról (VÉ  kb. 50 résztvevő)

Részletes beszámoló > > >

 

Három Nap a Szentírással a Váci Apor Vilmos Főiskolán

Vár, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 2008. ápr. 3-5.

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola szervezésében három napos biblikus továbbképzést tartottunk a Főiskola hallgatói és érdeklődők számára. A továbbképző napok ünnepi rendezvénye a megyéspüspök megnyitó-üdvözlő szavai után Kocsis Imre rektor bevezetőjével kezdődött. Az előadásokat a Társulat munkatársai tartották: Bánó Georgina, Gelley Anna, Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla, valamint a meghívott előadók: Kuklay Antal, Kereszty Zoltán és Nagy Ilona. Második este a résztvevők megtekinthették a Paál Gergely PPKE hallgató által rendezett „da Capo al Fine, Szenvedéstörténet most” című színielőadást a Székesegyházban. A továbbképzés ünnepi szentmisével zárult, amelyet Varga Lajos püspök atya mutatott be.

Részletes beszámoló >>>

 

Kispapok Rekollekciója a Központi Szemináriumban

Bp., Központi Papnevelő Intézet, 2008. ápr. 9.

Szervező. Marton Zsolt prefektus

Marton Zsolt prefektus a kispapok áprilisi rekollekciójára Vágvölgyi Évát hívta meg, aki a Szentírásról tartott elmélkedő előadást. Az elmélkedés az előadó és a jelenlévő 16 kispap kötetlen beszélgetése követte.

 

 

Szeged-Csanádi Hitoktatók Továbbképzése

Domaszék-Zöldfás Továbbképzési Központ, 2008. ápr. 11-12.

Szervező: Gulyás Péter lelkipásztori munkatárs

Előadás: előadások a Bibliáról (VÉ kb. egyházmegyei hitoktatók, kb. 50 fő)

A Szeged-Csanádi hitoktatók számára az egyházmegyei továbbképzést ápr. 11-12-én tartották Gulyás Péter lelkipásztori munkatárs szervezésében Domaszék-Zöldfáson. A továbbképzésen mintegy 50 hitoktató vett részt. A továbbképzésen Vágvölgyi Éva előadást tartott a Bibliatársulatról, szolgálatukról, kiadványaikról, majd ezt követően a közösségi szentírásolvasás módszereiről, melynek során egyet rögtön ki is próbáltak a résztvevőkkel.

--képek

 

Lelki Nap Nyergesújfalu Plébániáján

          2008. ápr. 26. Szervező: Molnár Alajos plébános

A 20 résztvevő számára a lelkinap előadásait Vágvölgyi Éva tartotta bibliai témákról.

Előadás: előadások a Bibliáról (VÉ kb. 20 résztvevő)

 „Nyergesújfalu és a környékbeli kicsi falvak híveiből jöttek azok, akik különösen szeretik a Szentírást, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a közös szentírásolvasással töltött lelki nap után itt is, ott is szentírásolvasó kis közösségeket hozzanak létre. A résztvevők megfogalmazása szerint szép elhatározásukhoz az együtt töltött nap egy indító lelkesedést és hasznos módszereket adott”. (Vágvölgyi Éva)

--képek

 

Bibliaapostolképző Szeminárium Pozsonyban

Pozsony, Ferences templom, 2008. máj. 9-10.

A pozsonyi magyarok lelkipásztora, Hal’ko József atya szervezésében Társulatunk bibliaapostolképző szemináriumot tartott Pozsonyban. A szervezésben segítségére volt a pozsonyi Szent Kinga Egyesület, és lelkes segítőjük, Bercz Amália. A 25 résztvevőkkel, köztük a pozsonyi magyar kispapokkal a foglalkozásokat Vágvölgyi Éva és Tarjányi Béla tartotta.

Részletes beszámoló >>>

 

HÁLÓ-Találkozó Zentán

Vajdaság, Zenta, 2008. máj. 24.

Szervező: Boros Gyevi Ottilia, HÁLÓ

Május 23-án zentai (épülő) Kis Szent Teréz templomban tartotta a vajdasági HÁLÓ mozgalom ezévi soronkövetkező összejövetelét, amelynek témája a Szentírás volt. A találkozó szentségimádással kezdődött, amelyet Szeles Oszkár atya vezetett. Az előadásokat Nagy József, az erdélyi Katolikus Magyar Bibliatársulat elnöke, valamint Vágvölgyi Éva, Társulatunk főtitkára tartotta.

Részletes beszámoló >>>

 

Bibliás Családtábor a Zöldfásban

Domaszék, Zöldfás Ifjúsági Központ, 2008. jún. 21.

A Szeged-Csanádi Egyházmegye családreferenseinek, a Berta és Csányi házaspárnak, valamint  a Családpasztorációs Iroda munkatársának, Pető Éva nővérnek a szervezésében Bibliás családtábor megtartására került sor a Zöldfás Katolikus Ifjúsági Központban. A táborba a családok gyermekekkel együtt érkeztek, minden korcsoport számára érdekes és hasznos programokat szerveztek. A felnőttek foglalkozását délelőtt Vágvölgyi Éva vezette, délután pedig Tarjányi Béla előadását hallgatták meg.

Részletes beszámoló >>>

 

 

A Városmajori Jézus Szíve Plébánia családtábora

Verőce-Csattogóvölgy 2008 júl. 8.

Szervező: Lambert Zoltán plébános.

Résztvevők: kb. 90 fő.

Vágvölgyi Éva előadást tartott a  közösségi szentírásolvasásról, majd ezt  kiscsoportos munka követte.

 

Lelkigyakorlatos Tábor Sárváron

Sárvár, Szent László Katolikus Iskola, 2008. aug. 4-6.

Részletes beszámoló > > >

 

Kalocsa-Kecskeméti Hittanos Tábor

Bugac, Hittanya, aug. 5.

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye irodaigazgatójának, Finta Józsefnek a kezdeményezésére 15 éve összegyűlnek a bugaci Hittanyán az egyházmegye fiataljai, hogy egy egész héten át lelkileg gazdagodjanak, elmélyüljenek hitbeli ismereteikben és a kölcsönös szeretetben. Ebben az évben a hét minden napjára neves előadókat hívott meg a szervező József atya. Előadást tartott a fiataloknak többek között Tarjányi Béla, munkatársa pedig, Vágvölgyi Éva a jerikói vak történetét dolgozta fel a gyerekekkel. A csoportos foglalkozások napján emlékezetes esemény volt mindenki számára a gondosan megtervezett és igazán változatos és ízletes lakoma, amely maga is természetesen bibliai játék alapjául szolgált.

Részletes beszámoló >>>

 

Pécsi Hitoktatók Éves Lelkigyakorlata

Pécs, Ferences templom, 2008. aug. 21-22.

Pécsi Egyházmegye (hitoktatási felügyelője, Garadnay Balázs irodaigazgató)

Ferences templom

Pécsi egyházmegye hitoktatói, kb. 80 fő

Program: előadások a Bibliáról

Részletes beszámoló >>>

 

Ináncs

"Hogyan olvassuk a Bibliát" rendezvénysorozat

Ináncs, Közösségi Ház, 2008. aug. 23., szept. 20.

Mindszenty József Ifjúsági Szervezet (Képes Magdolna elnök)

Ináncs, Közösségi Ház

Résztvevők: hitoktatók, lelkipásztorok, közösségvezetők, 16 fő

Program: előadások a Bibliáról

Részletes beszámoló > > >

 

Ünnepi Caritas Hét Komlón

Komló, Katolikus templom, 2008. szept. 7.

Helyszín: Caritas Központ

Résztvevők: Karitász-munkatársak

A 20 éve működő komlói Caritas Csoport Mátyás Imre plébános és Tamás Gyuláné Caritas csoport vezető szervezésében ünnepi megemlékezést tartott szeptember 7-14-ig. Az ünnepi rendezvények egy héten át tartottak: adományosztás, jótékonysági vásár, kiálltás, vetítés, szentségimádás, keresztút, az adományozók és a Caritas munkatársak vendégül látása, programok cigány családok részére, ifjúsági találkozó, előadás a Bibliáról. Az előadást Vágvölgyi Éva tartotta, az ünnep hálaadó szentmisét pedig Lankó József alsószentmártoni plébános.

-- képek

 

Ináncs

"Hogyan olvassuk a Bibliát" rendezvénysorozat

Mindszenty József Ifjúsági Szervezet (Képes Magdolna elnök)

Ináncs, Közösségi Ház, szept. 20.

hitoktatók, lelkipásztorok, közösségvezetők, 16 fő

Program: előadások a Bibliáról (VÉ )

 

Eger

Nemzeti Kateketikai Kongresszus, nov. 14.

Szervező: Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottsága

Résztvevők: hitoktatók, lelkipásztorok, 30 fő

Program: előadások a Bibliáról (VÉ )

 

Bp. Szent Margit Gimnázium

Budai Szt. Margit Gimnázium, nov. 22.

Előadás: Biblia a családban (kb. 50 résztvevő)

 

Ipolyság (Felvidék)

Rk. Plébánia, nov. 29.

Résztvevők: hitoktatók

Program: előadások a Bibliáról (VÉ  kb. 25 résztvevő)

»Bibliaértelmezési képzés – A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat (Budapest) főtitkára Vágvölgyi Éva tartott „bibliai apostol” képzést Ipolyságon. A képzés Mahulányi József püspöki helynök meghívásának köszönhetően valósult meg a FFNyEG-ban 2008. november 29-én. A rövid elméleti bevezetőt gyakorlati feladatok követték, amelynek alapját a Biblia szövegei szolgáltatták / szövegkiválasztás + képes melléklet, egyéni elemzés és értelmezés, csoportos megbeszélés, véleménycsere, összegzés/. A képzésnek köszönhetően a résztvevők megismerkedtek több új bibliaolvasási formával és szövegértési módszerrel.« Forrás: Ipolyság lapja   > > >

 

 

2009-ben

 

Budapest, KPSZTI

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, febr. 10

Előadás: A Biblia, mint a katolikus  nevelés erőforrása

 

Pannonhalma

Pannonhalmi Főapátság, márc. 7.

Előadás: A közösségi szentírásolvasás módszerei

 

 

Szekszárd

Katolikus Iskola, április 6.

Előadás: Közösségi szentírásolvasás módszerei

 

 

Vajdaság, Domus Pacis

Bibliaapostolképző Szeminárium, május 10-12.

 

Hatvan

Közösségi Ház, május 15.

Előadás: Szent Pál élete és kora

 

Domaszék-Zöldfás

Bibliaapostolképző szeminárium, május 22.

Előadás: Közösségi szentírásolvasás módszerei

 

Vác

Deákvár, november 16.

Előadás: Szent Pál élete és kora

 

Jászberény, Főplébánia

Főplébánis, nov. 21.

Az egri egyházmegyés hitoktatók továbbképzése

Szervező: Főegyházmegyei Kateketikai Konzultációs Iroda

Előadás: A közösségi szentírásolvasás módszerei

Képek: Beszámoló > > >