“A Szentírás az Egyház életében” kongresszus

Róma, 2005. szept. 14-18.

A Dei Verbum kihirdetésének 40. évfordulója alkalmából a Katolikus Bibliaszövetség és a Keresztény Egység Pápai Tanácsa Rómában, a 2005. szept. 14-18. között megrendezett világkongresszuson ünnepelte az Isteni kinyilatkoztatásról szóló zsinati dokumentumot.

A A római kongresszuson mintegy 100 országból összegyűlt 400 résztvevő színes programmal, az elmúlt 40 évet értékelő és előre- mutató előadásokkal igyekezett újból felhívni az Egyház és a hívek figyelmét erre a döntő fontosságú zsinati határozatra. A kongresszuson hazánkat Tarjányi Béla biblikus professzor képviselte, mint a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat ügyvezető elnöke. Erdélyből Nagy József biblikus profeszszor, a Katolikus Magyar Bibliatársulat elnöke vett részt a Biblia történetek tánccal kongresszuson.

     


További képek > > >

Részletes beszámoló a kongresszusról (németül) > > >

A Katolikus Bibliaszövetség honlapja > > >