EMMI támogatás 2018

 

A Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat az utolsó negyedszázadban sikerrel forgalmazza a közkedvelt Káldi-Neo­vulgáta katolikus bibliafordítást.

2019-ben 8000 db. Káldi-Neovulgata Biblia je­len­he­tett meg

az "EMMI Egyházi közösségi célú programok és beru­házások támogatása" elnevezésű támogatásának se­gít­­sé­gé­vel. A tá­mo­gatás azonosítója: EGYH-KCP-18-P-0117.

 A kapott támogatásért hálás köszönetet mondunk!