Olvassuk el két év alatt az egész Szentírást!

A II. Vatikáni Zsinat liturgikus konstitúciójában olvassuk: „Hogy Isten Igéjének asztalánál mentől táplálóbb eledel készüljön a hívek számára, a Biblia kincsestárát bővebben kell kitárni, úgy, hogy meghatározott számú év leforgása alatt a Szentírásnak jelentős és fontos része fölolvasásra kerüljön a nép számára” (51).

Ez a szöveg az egész Szentírásról szól, nemcsak az Újszövetségről. Az Újszövetséget mindenki jobban ismeri, míg az Ószövetség sokak számára „hét pecséttel lezárt könyv”. Sokan azt sem tudják, hogyan kezdjék el olvasni, s az első fejezetek vagy könyvek után belefáradnak.

Az Isteni kinyilatkoztatásról szóló zsinati konstitúció elsősorban a papokat buzdítja a Szentírás gyakori olvasására és tanulmányozására, de ugyanezt ajánlja minden hívőnek is. A Szentírás minden igehirdetésnek és a vallásos életnek is alapja. A Szentírásban a Mennyei Atya nagy gyengédséggel jön gyermekei elé, hogy társalogjon velük. Az Isten Szava az egyház fenntartó ereje, a hívek számára erő a hitben, lelki életük tápláléka, tiszta és megmaradó forrása. Ezért ne múljon el nap, hogy ne olvasnánk valamit a Szentírásból. Aki ugyanis nem ismeri a Szentírást – mondja Szent Jeromos –, nem ismeri Krisztust sem.

Ebben a rendszeres, napi olvasásban szeretne segítséget nyújtani ez a módszer (ld. a következő oldalakon). Abban segít, hogy az egész Szentírást, az Ó- és Újszövetséget elolvassuk. Ennek a beosztásnak a segítségével alig 1-2 fejezetet olvasunk csak naponta, és így két év alatt a Szentírás minden könyve sorra kerül. (A zsoltárokból befejezésképpen olvassunk el mindig néhány veret.) Ez a beosztás figyelembe veszi az egyházi évet, továbbá kapcsolatot keres az Ó- és Újszövetség könyvei között. Nem unalmas és fárasztó, mert az Ó- és Újszövetség könyvei váltakozva kerülnek olvasásra. Ezáltal jobban megértjük az ószövetségi könyveket is.

A Szentírás olvasását mindig imádság kísérje, hogy ez valóban beszélgetés legyen Istennel: Vele beszélünk, amikor imádkozunk, Őt hallgatjuk, amikor a Szentírást olvassuk.

Segítsen bennünket ez a beosztás abban, hogy valóban jobban megismerjük Krisztust és az Ő erejét a Szentíráson keresztül, és a kinyiltakoztatás kincsestárából minél többet meríthessünk.

Gyürki László

ELSŐ ÉV

vasárnap

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

Advent 1. hete

1 Sám 1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

Advent 2. hete

14

15

16

17

18

19

20

Advent 3. hete

21-22

23-24

25

26-27

28-29

30-31

2 Sám 1-2

Advent 4. hete

3

4-5

6-7

8-9

10-11

12

13

Szentcsalád vas.

14

15

16-17

18

19

20-21

22

Vízkereszt vas.

23

24

Mik 1-3

4-5

6-7

Mt 1-2

3-4

Évközi 1. hét

5

6

7

8

9

10

11

Évközi 2. hét

12

13

14

15

16-17

18

19-20

Évközi 3. hét

21

22

23

24

25

26

27-28

Évközi 4. hét

Ter 1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

Évközi 5. hét

14-15

16-17

18

19

20-21

22-23

24

Évközi 6. hét

25

26

27

28-29

30

31

32-33

Évközi 7. hét

34-35

36

37-38

39

40

41

42

Évközi 8. hét

43

44

45

46

47-48

49

50

Nagyböjt 1. hete

Kiv 1-2

3

4-5

6-7

8

9

10-11

Nagyböjt 2. hete

12

13-14

15

16-17

18-19

20-21

22

Nagyböjt 3. hete

23-24

25

26-27

28

29

30-31

32-33

Nagyböjt 4. hete

34

35

36-37

38-39

40

Jn 1

2-3

Nagyböjt 5. hete

4

5

6

7

8

9

10

Nagyböjt 6. hete

11

12

13-14

15-16

17-18

19

20

Húsvét 1. hete

21

1 Ján 1-2

3-5

2-3 Ján

Óz 1-3

4-7

8-10

Húsvét 2. hete

11-14

Róm 1

2-3

4-5

6-7

8

9-10

Húsvét 3. hete

11

12-14

15-16

Józs 1-2

3-4

5-6

7-8

Húsvét 4. hete

9

10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

Húsvét 5. hete

21

22-23

24

Jo 1

2-3

Csel 1

2

Húsvét 6. hete

3-4

5-6

7

8

9

10

11-12

Húsvét 7. hete

Csel 13

14-15

16

17

18-19

20

21

Pünkösd hete

22

23-24

25-26

27

28

Fil 1-2

3-4

Szentháromság hete

Lev 1-3

4-5

6-7

8

9-10

11-12

13

Évközi 12. hét

14

15

16

17-18

19-20

21-22

23

Évközi 13. hét

24-25

26

27

Zsid 1-3

4-6

7-8

9-10

Évközi 14. hét

11

12-13

1 Kir 1

2

3

4-5

6

Évközi 15. hét

7

8

9

10

11

12

13

Évközi 16. hét

14

15

16-17

18

19

20

21

Évközi 17. hét

22

2 Kir 1-2

3

4

5

6-7

8

Évközi 18. hét

9

10

11-12

13-14

15-16

17

18

Évközi 19. hét

19

20-21

22

23

24

25

Abd

Évközi 20. hét

Siralm 1

2

3

4-5

Jób 1-2

3-5

6-8

Évközi 21. hét

9-10

11-13

14-16

17-19

20-21

22-24

25-28

Évközi 22. hét

29-30

31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-42

Évközi 23. hét

Péld 1-3

4-6

7-9

10-11

12-13

14-15

16-17

Évközi 24. hét

Préd 1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

Náh 1-3

Évközi 25. hét

Ezdr 1-2

3-4

5-6

7

8-9

10

Agg

Évközi 26. hét

Neh 1-2

3-4

5-6

7

8

9

10-11

Évközi 27. hét

12

13

Zak 1-3

4-6

7-8

9-11

12-14

Évközi 28. hét

Bölcs 1-2

3-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14

Évközi 29. hét

15-16

17-18

19

Ez 1-2

3-4

5-6

7

Évközi 30. hét

8-9

10-11

12-13

14-15

16

17

18-19

Évközi 31. hét

20

21-22

23

24

25-26

27

28-29

Évközi 32. hét

30-31

32

33

34-35

36

37

38-39

Évközi 33. hét

40

41-42

43

44

45

46-47

48

Évközi 34. hét

Mal 1-2

3-4

1 Tim 1-3

4-6

Szof

Hab

2 Tim

  MÁSODIK ÉV

vasárnap

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

szombat

Advent 1.hete

Iz 1

2-3

4-5

6-7

8-9

10-12

13-14

Advent 2. hete

15-18

19-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

Advent 3. hete

32-33

34-35

36

37

38-39

40

41-42

Advent 4. hete

43-44

45-47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

Szentcsalád vas.

58-59

60-61

62-63

64-65

66

Rút 1-2

3-4

Vízkereszt vas.

Lk 1

2

3

4

5

6

7

Évközi 1. hét

8

9

10

11

12

13-14

15-16

Évközi 2. hét

17-18

19

20

21

22

23

24

Évközi 3. hét

1 Kor 1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

Évközi 4. hét

15

16

2 Kor 1-3

4-6

7-9

10-11

12-13

Évközi 5. hét

Jón

Gal 1-2

3-4

5-6

Tit 1-3

1 Tim 1-3

4-6

Évközi 6. hét

Judit 1-3

4-5

6-7

8-9

10-12

13-14

15-16

Évközi 7. hét

Péld 18

20-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

Évközi 8. hét

Eszt 1

2-3

4

5-6

7-8

9

10

Nagyböjt 1. hete

Jer 1-2

3

4

5

6

7

8

Nagyböjt 2. hete

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

Nagyböjt 3. hete

23

24-25

26

27-28

29

30

31

Nagyböjt 4. hete

32

33

34-35

36

37

38-39

40-41

Nagyböjt 5. hete

42-43

44-45

46-47

48

49

50

51

Nagyböjt 6. hete

52

Mk 1

2-3

4

5

6

7-8

Húsvét 1. hete

9

10

11

12

13

14

15

Húsvét 2. hete

16

1 Pét 1

2-3

4-5

Kol 1-2

3-4

Filem

Húsvét 3. hete

Tób 1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

Húsvét 4. hete

Én 1-3

4-5

6-7

Ef 1-2

3-4

5-6

MTörv 1

Húsvét 5. hete

2

3

4

5-6

7-8

9

10-11

Húsvét 6. hete

12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

Húsvét 7. hete

MTörv 25-26

27

28

29-30

31

32

33-34

Pünkösd hete

2 Tim 1-2

3-4

Bír 1

2-3

4-5

6

7

Szentháromság hete

8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

19

Évközi 12. hét

20

21

Szám 1

2

3

4

5-6

Évközi 13. hét

7

8-9

10

11-12

13-14

15

16

Évközi 14. hét

17-18

19-20

21

22

23

24-25

26

Évközi 15. hét

27-28

29-30

31

32

33-34

35-36

1 Krón 1

Évközi 16. hét

2-3

4-5

6

7-8

9

10-11

12

Évközi 17. hét

13-14

15-16

17-18

19-20

21

22-23

24-25

Évközi 18. hét

26

27-28

29

2 Krón 1-3

4-5

6

7-8

Évközi 19. hét

9

10-11

12-13

14-15

16-17

18

19

Évközi 20. hét

20

21-22

23-24

25-26

27-28

29

30-31

Évközi 21. hét

32

33

34

35

36

1 Makk 1

2

Évközi 22. hét

3

4

5

6

7

8

9

Évközi 23. hét

10

11

12

13

14

15

16

Évközi 24. hét

Bár 1-2

3

4-5

6

Sír 1

2-3

4-5

Évközi 25. hét

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

18-19

Évközi 26. hét

20-21

22-23

24

25

26-27

28-29

30-31

Évközi 27. hét

32-33

34-35

36-37

38

39

40-41

42-43

Évközi 28. hét

44-45

46-47

48-49

50-51

2 Makk 1

2

3

Évközi 29. hét

4

5-6

7

8

9

10

11

Évközi 30. hét

12

13

14

15

Dán 1

2

3

Évközi 31. hét

4

5

6

7

8

9

10

Évközi 32. hét

11-12

13

14

Jel 1

2-3

4-5

6-7

Évközi 33. hét

8-9

10-11

12-13

14-16

17-18

19-20

21-22

Évközi 34. hét

Ám 1-3

4-6

7-9

Jak 1-2

3-6

Júd

2 Pét

Vissza